Pridanie čísel strán, dátumu a času alebo textu päty na všetky snímky v PowerPointe pre Mac

PowerPoint pre Office 365 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V prezentácii môžete pridať štandardné prvky päty, ktoré sa zobrazia na všetkých snímkach. Môžete pridať napríklad dátum a čas, názov prezentácie alebo číslo strany.

Poznámka: PowerPoint nepodporuje hlavičky na snímkach. Môžete však Pridať hlavičiek a piat do podkladov.

Pridanie čísel strán do snímok a poznámok

Po pridaní čísel snímok sa do počtu snímok zarátajú všetky snímky vrátane skrytých. Ak budete poznámky tlačiť, vytlačia sa aj čísla strán.

Poznámka: Skryté snímky je možné z počtu vylúčiť iba tak, že každú viditeľnú snímku očíslujete manuálne. Do každej snímky pridajte textové pole a potom do každého textového poľa pridajte číslo strany.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta Tlačidlo Hlavička a päta .

 2. V okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka, začiarknite políčko Číslo snímky a potom v poli Začína sa od zadajte číslo strany, s ktorým chcete začať na prvej snímke.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Pridanie textu päty

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta Tlačidlo Hlavička a päta .

 2. V poli Hlavička a päta na karte snímka začiarknite políčko Päta a potom zadajte požadovaný text päty.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta Tlačidlo Hlavička a päta .

 2. V okne Hlavička a päta začiarknite na karte Snímka políčko Dátum a čas.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridanie dátumu a času aktualizovaného pri každom otvorení prezentácie

  Kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát v zozname.

  Pridanie pevného dátumu a času

  Kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadovaný dátum a čas.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Poznámka: Väčšiu kontrolu nad umiestnením a štýlom piat v prezentácii môžete získať úpravou ich zástupných symbolov v predlohe snímky.

Ak sa päty na snímkach nezobrazujú

Ak sa päty na úvodných snímkach nezobrazujú, v okne Hlavička a päta skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke. Ak chýbajú päty na ďalších snímkach, pravdepodobne sa odstránili zástupné objekty pre tieto položky z rozložení konkrétnej snímky alebo predlohy snímky.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hlavička a päta.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Dátum a čas.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridanie dátumu a času aktualizovaného pri každom otvorení prezentácie

  Kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadovaný formát dátumu alebo času.

  Pridanie pevného dátumu a času

  Kliknite na položku Pevné a potom zadajte požadovaný dátum a čas.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Ak sa päty na úvodných snímkach nezobrazujú, v dialógovom okne Hlavička a päta skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke. Ak chýbajú päty na ďalších snímkach, pravdepodobne sa odstránili zástupné objekty pre tieto položky z rozložení konkrétnej snímky alebo predlohy snímky. Ďalšie informácie o pridávaní piat v zobrazení predlohy snímky nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie zástupných symbolov z rozloženia snímky alebo Úprava predlohy snímky.

Pridanie textu päty

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hlavička a päta.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Kliknite na kartu Snímka, začiarknite políčko Päta a potom zadajte požadovaný text hlavičky.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Ak sa päty na úvodných snímkach nezobrazujú, v dialógovom okne Hlavička a päta skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke. Ak chýbajú päty na ďalších snímkach, pravdepodobne sa odstránili zástupné objekty pre tieto položky z rozložení konkrétnej snímky alebo predlohy snímky. Ďalšie informácie o pridávaní piat v zobrazení predlohy snímky nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie zástupných symbolov z rozloženia snímky alebo Úprava predlohy snímky.

Pridanie čísel strán do snímok a poznámok

Po pridaní čísel snímok sa do počtu snímok zarátajú všetky snímky vrátane skrytých. Ak budete poznámky tlačiť, vytlačia sa aj čísla strán.

Poznámka: Skryté snímky je možné z počtu vylúčiť iba tak, že každú viditeľnú snímku očíslujete manuálne. Do každej snímky pridajte textové pole a potom do každého textového poľa pridajte číslo strany.

 1. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Text a potom na položku Hlavička a päta.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 2. Kliknite na kartu Snímka, začiarknite políčko Číslo snímky a potom v poli Začína sa od zadajte číslo strany, s ktorým chcete začať na prvej snímke.

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Ak sa päty na úvodných snímkach nezobrazujú, v dialógovom okne Hlavička a päta skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Nezobrazovať na úvodnej snímke. Ak chýbajú päty na ďalších snímkach, pravdepodobne sa odstránili zástupné objekty pre tieto položky z rozložení konkrétnej snímky alebo predlohy snímky. Ďalšie informácie o pridávaní piat v zobrazení predlohy snímky nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie zástupných symbolov z rozloženia snímky alebo Úprava predlohy snímky.

Pozrite tiež

Pridanie textu na snímku

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho

Úprava predlohy snímky

Pridanie loga, názvu spoločnosti alebo textu hlavičky či päty do podkladov

Pridanie alebo odstránenie poznámky pod čiarou

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×