Pridanie, úprava alebo odstránenie položky zoznamu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Lokalita služby Microsoft Windows SharePoint Services môže obsahovať rôzne zoznamy, od kontaktov a kalendárov po oznámenia a zoznamy sledovania problémov. Bez ohľadu na to, aký typ zoznamu aktualizujete, je proces pridávania, úpravy a odstraňovania položiek zoznamu podobný.

Ak chcete pridávať, upravovať alebo odstraňovať položky v zozname, musíte mať povolenie na prispievanie do zoznamu. Ďalšie informácie vám poskytne vlastník lokality alebo správca.

Čo vás zaujíma?

Pridanie položky do zoznamu

Pridanie položky odoslaním e-mailu

Úprava položky v zozname

Odstránenie položky v zozname

Pridanie položky do zoznamu

Niektoré zoznamy sa môžu zobraziť vo webových častiach, ktoré sú základné budovy bloky webových stránok na lokalite Windows SharePoint Services. Napríklad oznamy, kalendár a prepojenia zoznamy sa zobrazujú vo webových častiach na domovskej stránke predvolené. Po zobrazení zoznamu vo webovej časti môžete pridať položky do zoznamu bez otvárania nahor v zozname. Ak sa nezobrazuje prepojenie na pridanie ďalších položiek do zoznamu, budete musieť otvorte zoznam.

 1. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa zoznam zobrazuje vo webovej časti, môžete vidieť prepojenia vo webovej časti, ktoré môžete použiť na pridanie ďalších položiek, napríklad Pridať nový oznam alebo Pridať novú udalosť. Kliknite na položku Pridať novú položku a potom prejdite na krok 3.

  • Ak zoznam ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

   Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

   1. V ponuke nové Ponuka Nové kliknite na šípku a potom kliknite na položku nový typ položky, napríklad Nová položka.

    Ak boli do zoznamu pridané ďalšie typy obsahu, zobrazia sa ďalšie voľby, napríklad Nový problém podpory alebo Nový dodávateľ.

   Tip: Ak chcete vytvoriť položku, ktorá je predvoleným typom položky zoznamu, kliknite na tlačidlo Nové. Ak sa zobrazuje iba tlačidlo Nová položka, toto je predvolené nastavenie vášho zoznamu.

 2. Zadajte informácie pre položku zoznamu. Povinné informácie sú označené červenou hviezdičkou.

 3. Ak chcete k položke zoznamu pripojiť súbor, kliknite na tlačidlo Priložiť súbor, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • V závislosti od nastavenia zoznamu je možné, že k položkám zoznamu nebudete môcť pripojiť prílohy.

  • Ak ste do zoznamu pridali viaceré typy obsahu, v ponuke Nové sa môžu zobraziť ďalšie možnosti.

Tip: V závislosti od nastavenia zoznamu je možné vytvárať priečinky, pomocou ktorých budete môcť usporiadať položky zoznamu. Ak chcete pridať priečinok, kliknite na položku Nový priečinok v ponuke Nové. Zoznam potom môžete usporiadať v aplikácii Windows Prieskumník, ak máte na pevnom disku nainštalovaný systém Microsoft Windows.

Na začiatok stránky

Pridanie položky odoslaním e-mailu

Diskusné panely, oznamy a kalendáre je možné nastaviť tak, aby používatelia mohli pridávať položky odoslaním e-mailu, ak je na lokalite povolené prijímanie obsahu e-mailom. Príspevky blogu je možné odosielať prostredníctvom e-mailu, ale komentáre blogu takto odosielať možné nie je. Ostatné zoznamy môžu byť nastavené na príjem e-mailov prostredníctvom vlastných riešení, tzv. obslužných e-mailových programov.

Pred odoslaním e-mailu do zoznamu je potrebné zistiť, či je zoznam nastavený na prijímanie e-mailov. Ak áno, je potrebné získať adresu zoznamu.

 1. E-mailovú adresu zoznamu zistíte niektorým z nasledovných postupov:

  • Zobrazte adresár e-mailového programu. Ak tam e-mailová adresa nie je, je potrebné ju získať od osoby, ktorá nastavila zoznam. Adresu potom pridajte do zoznamu kontaktov e-mailového programu, aby ste ju neskôr ľahko našli.

  • Zobrazte popis príslušného zoznamu, ktorý sa zobrazuje pod názvom zoznamu. Vlastník lokality mohol e-mailovú adresu uviesť v popise zoznamu.

  • Ak sa e-mailová adresa zoznamu nezobrazuje v popise zoznamu a ak máte povolenie na zobrazenie nastavenia zoznamu, zobrazte nastavenie e-mailov pre zoznam:

   1. Ak zoznam ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

    Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

   2. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

   3. Ak je v zozname povolené prijímanie e-mailov, e-mailová adresa sa zobrazí v časti Informácie o zozname vedľa poľa E-mailová adresa.

  • Na odoslanie položky zoznamu prostredníctvom e-mailu použite e-mailovú adresu svojej skupiny SharePoint. Vaša organizácia môže mať vlastný zoznam e-mailov, tzv. skupinu SharePoint, ktorá umožňuje jej členom navzájom si posielať e-maily. Adresa skupiny SharePoint môže obsahovať adresy zoznamov a knižníc, takže keď odošlete e-mail členom skupiny, prílohy v pošte sa automaticky pridajú na lokalitu služby Windows SharePoint Services 3.0.

   1. V e-mailovej aplikácii pripravte položku na odoslanie nasledovným spôsobom:

    • Ak chcete odoslať položku diskusie alebo zverejniť položku na tímovom blogu (weblog), zadajte obsah do základnej časti správy.

    • Ak chcete odoslať položku kalendára, odošlite z aplikácie na prácu s e-mailovými správami alebo kalendárom žiadosť o schôdzu alebo plánovanú činnosť.

    • Ak chcete odoslať obrázok, formulár alebo dokument, pridajte danú položku ako prílohu k správe.

    • Ak chcete odoslať štandardnú e-mailovú správu alebo odpovedať na správu, zadajte požadovaný obsah do základnej časti správy tak, ako pri akejkoľvek inej správe.

 2. Do poľa Komu alebo Kópiazadajte adresu zoznamu. Ak skupina SharePoint daný zoznam už obsahuje, zadajte namiesto nej e-mailovú adresu skupiny SharePoint.

 3. Odošlite správu. Vo väčšine e-mailových aplikácií je na odoslanie správy potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať.

Poznámka: Ak na lokalitu SharePoint odošlete prostredníctvom e-mailovej správy položku kalendára, je potrebné informovať účastníkov schôdze o prípadných zmenách. Ak zmeníte detaily schôdze na lokalite SharePoint, aktualizácia alebo zrušenie schôdze sa z lokality SharePoint neodošle automaticky.

Na začiatok stránky

Úprava položky v zozname

 1. Ak zoznam ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

  Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ukážte na položku, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na príkaz Upraviť položku.

  • Ak chcete položku upraviť v zobrazení údajového hárka, upravte položku priamo v údajovom hárku, alebo exportujte údaje na úpravu do tabuľkového alebo databázového programu.

   Údajové zobrazenie vyžaduje, aby ste nainštalovali v počítači údajové program kompatibilný so – Windows SharePoint Services, napríklad Microsoft Office Access 2007.

  • Ak chcete upraviť udalosť v grafickom zobrazení kalendára, kliknite na položku kalendára a potom kliknite na príkaz Upraviť položku. Ak chcete upraviť všetky inštancie opakovanej udalosti, kliknite na príkaz Upraviť rad.

  • Ak chcete upraviť odpoveď na prieskum, musíte mať zobrazené odpovede v zozname, nie prehľad odpovedí. Ukážte na položku, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na príkaz Upraviť položku.

  • Ak chcete upraviť položku v Ganttovom zobrazení, ukážte na položku v zozname pod grafickým zobrazením, kliknite na zobrazenú šípku a kliknite na príkaz Upraviť odpoveď.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. V prieskume kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka: Ak je zoznam nastavený na sledovanie verzií, po každej úprave položky zoznamu sa vytvorí nová verzia položky zoznamu. Históriu zmien položky zoznamu môžete zobraziť a obnoviť predchádzajúcu verziu položky, ak v novšej verzii urobíte chybu.

Na začiatok stránky

Odstránenie položky zo zoznamu

 1. Ak zoznam ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

  Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ukážte na položku zoznamu, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na príkaz Odstrániť položku.

   V Ganttovom zobrazení ukážte na položku v zozname pod grafickým zobrazením, kliknite na zobrazenú šípku a kliknite na príkaz Odstrániť položku.

   V prieskume musíte mať zobrazené odpovede v zozname, nie prehľad odpovedí. Ukážte na položku, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na príkaz Odstrániť položku.

  • Ak chcete položku odstrániť v zobrazení údajového hárka, odstráňte položku priamo v údajovom hárku, prípadne exportujte údaje do databázového alebo tabuľkového programu a potom ich odstráňte.

   Údajové zobrazenie vyžaduje, aby ste nainštalovali v počítači údajové program kompatibilný so – Windows SharePoint Services, napríklad Microsoft Office Access 2007.

  • Ak chcete odstrániť udalosť v grafickom zobrazení kalendára, kliknite na položku kalendára a potom kliknite na príkaz Odstrániť položku. Opakovanú položku odstránite tak, že kliknete na príkaz Upraviť rad a potom na príkaz Odstrániť položku.

 3. Keď sa zobrazí výzva s upozornením a vy chcete položku odoslať do Koša alebo ju odstrániť, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Keď položku zoznamu odstránite, položka je odoslaná do Koša lokality, odkiaľ je možné ju v prípade potreby obnoviť, pokiaľ správca nenastavil lokalitu inak.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×