Pridanie údajov do tvarov

Kresba programu Microsoft Visio 2010 môže byť omnoho viac ako len obrázok – môže tiež predstavovať cenný spôsob na usporiadanie údajov a získanie údajov v zostave. Môžete manuálne pridať údaje do vybraných tvarov, vytvoriť opakovane použiteľnú množinu údajov, ktorú môžete použiť pre viaceré tvary v kresbe a pridať údaje do nadradeného tvaru.

Poznámky: 

 • Uvedené postupy platia pre Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 a Microsoft Visio Premium 2010. Ak máte Visio Professional 2010 alebo Visio Premium 2010, môžete automaticky importovať údaje z rôznych zdrojov, pridať dané údaje do tvarov a znázorniť svoje údaje pomocou údajovej grafiky. Ak chcete zistiť, ktoré vydanie Visia máte, kliknite na položku Súbor, potom na položku Pomocník a vyhľadajte časť Aktivovaný produkt.

 • Ďalšie informácie o importovaní údajov z externého zdroja do programu Visio Professional 2010 alebo Visio Premium 2010 nájdete v téme Import údajov z programu Excel, servera SQL Server, lokalít SharePoint a z iných externých zdrojov.

 • Ďalšie informácie o používaní údajovej grafiky v tvaroch v programe Visio Professional 2010 alebo Visio Premium 2010 nájdete v téme Používanie údajovej grafiky v tvaroch.

Čo vás zaujíma?

Pridanie údajov do vybraných tvarov

Pridanie údajových polí do vybraných tvarov

Pridanie hodnôt do údajových polí

Vytvorenie opätovne použiteľnej množiny údajových polí

Pridanie údajových polí do nadradeného tvaru

Odstránenie údajového poľa

Pridanie údajov do vybraných tvarov

Ak chcete pridať údaje do už nakreslených tvarov, najprv treba do tvarov pridať údajové polia a potom hodnoty.

Tip:  Nasledujúci postup predstavuje najjednoduchší spôsob na pridanie údajov do tvarov. Ak však chcete pridať rovnaké údaje do viacerých tvarov, zvážte vytvorenie opätovne použiteľnej množiny údajových polí alebo pridanie údajových polí do nadradeného tvaru.

Aký je rozdiel medzi údajovým poľom a hodnotou?

Údajové pole je označená bunka, ktorá môže obsahovať hodnoty.

Hodnota je text alebo čísla v bunkách databázovej tabuľky, hárka alebo v tomto prípade tvaru.

Tu je príklad, ktorý znázorňuje okno Údaje tvaru s poľami a hodnotami pre tvar Rozhodnutie zo vzorkovnice Základný vývojový diagram. V tomto prípade sú použité polia Hodinová sadzba, Vyžaduje sa prístup k sieti a Trvanie zmluvy a hodnoty 49,00 EUR, TRUE a 3 týždne.

Ikona Opakovaná výnimka

Pridanie údajových polí do vybraných tvarov

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na položku Pracovné tably a potom na položku Údaje tvaru.
  Otvorí sa tabla Údaje tvaru.

 2. Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať údaje.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber, v kontextovej ponuke ukážte na položku Údaje a potom vyberte položku Definovať údaje tvaru.

 4. V dialógovom okne Definovať údaje tvaru kliknite na položku Nový a vykonajte tieto kroky:

  • V poli Názov zadajte názov nového poľa.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov, ktoré má pole obsahovať.

  • V zozname Formát vyberte formát, v ktorom sa údaje majú zobraziť.

  • Ak chcete poskytnúť textovú výzvy používateľovi, ktorý pridáva údaje do poľa, zadajte v okne Výzva požadovaný text.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie hodnôt do údajových polí

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na položku Pracovné tably a potom na položku Údaje tvaru.
  Otvorí sa tabla Údaje tvaru.

 2. Po jednom vyberajte tvary a vpisujte hodnoty do údajových polí na table Údaje tvaru.

Poznámka: Obsah tably Údaje tvaru zobrazuje údaje vybraného tvaru.

Na začiatok stránky

Vytvorenie opätovne použiteľnej množiny údajových polí

Môžete vytvoriť množinu údajových polí, ktoré možno použiť v tvaroch, ktoré sa umiestnia do kresby neskôr, ako aj v tvaroch, ktoré sa už nachádzajú v kresbe.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na položku Pracovné tably a potom na položku Údaje tvaru.
  Otvorí sa tabla Údaje tvaru.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto na table Údaje tvaru a potom kliknite na položku Množiny údajov tvarov.

 3. Na table Množiny údajov tvarov kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Pridať množinu údajov tvarov zadajte názov množiny údajov.

 5. Vyberte položku Vytvoriť novú množinu a kliknite na tlačidlo OK.
  Množina údajov sa zobrazuje v stĺpci Názov na table Množiny údajov tvarov.

 6. V časti Názov kliknite na novú množinu údajov a potom na položku Definovať.

 7. V dialógovom okne Definovanie údajov tvaru definujte polia pre množinu údajov tvarov. Ďalšie informácie o definovaní údajových polí nájdete v časti Pridanie údajových polí do vybraných tvarov.

 8. Ak chcete vytvoriť iné pole, kliknite na tlačidlo Nový a zopakujte predchádzajúci krok.

 9. Po definovaní všetkých údajových polí kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete použiť množiny údajov vo vybraných tvaroch kresby, vyberte množinu na table Množiny údajov tvarov a kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka:  Ak chcete zobraziť tieto nové polia v jednom z použitých tvarov, vyberte tvar a pozrite sa na tablu Údaje tvaru.

Na začiatok stránky

Pridanie údajových polí do nadradeného tvaru

Ak chcete pri použití určitého tvaru pridať rovnakú množinu údajov, môžete ušetriť čas pridaním údajových polí do kópie nadradený tvar. Môžete napríklad pridať údajové polia ako meno a číslo zamestnanca do nadradeného tvaru osoby.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na položku Pracovné tably a potom na položku Údaje tvaru.
  Otvorí sa tabla Údaje tvaru.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na nadradený tvar, do ktorého chcete pridať údaje tvaru, ukážte na položku Pridať do časti Moje tvary a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať nadradený tvar do novej vzorkovnice, kliknite na položku Pridať do novej vzorkovnice.

  • Ak chcete pridať nadradený tvar do existujúcej vlastnej vzorkovnice, kliknite na položku Pridať do existujúcej vzorkovnice.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú vzorkovnicu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V okne Tvary ukážte na položku Ďalšie tvary, ukážte na položku Moje tvary a potom kliknite na vzorkovnicu, ktorá obsahuje skopírovaný nadradený tvar.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie okna novej vzorkovnice a v kontextovej ponuke kliknite na položku Upraviť vzorkovnicu.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý ste pridali do vzorkovnice, ukážte na položku Upraviť predlohu a kliknite na položku Upraviť nadradený tvar.

 7. V okne úpravy tvarov kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, ukážte na položku Údaje a potom kliknite na položku Definovanie údajov tvaru.

 8. V dialógovom okne Definovanie údajov tvaru zadajte názov poľa a vyplňte všetky požadované informácie. Momentálne môžete napríklad chcieť zmeniť typ údajov alebo pridať výzvu tvaru.

 9. Ak chcete vytvoriť nové pole, kliknite na tlačidlo Nový a zopakujte predchádzajúci krok.

 10. Keď skončíte s definovaním údajových polí, kliknite na tlačidlo OK.

 11. Ak chcete zatvoriť okno úpravy nadradených tvarov, kliknite na karte Zobraziť v skupine Okno na položkuKaskáda, vyberte okno nadradeného tvaru a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 12. Keď sa zobrazí správa s otázkou, či chcete tvar aktualizovať, kliknite na tlačidlo Áno.

 13. V okne Tvary kliknite pravým tlačidlom myši na vzorkovnicu a vyberte položku Uložiť ako .

Na začiatok stránky

Odstránenie údajového poľa

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na položku Pracovné tably a potom na položku Údaje tvaru.
  Otvorí sa tabla Údaje tvaru.

 2. Vyberte tvar obsahujúci údajové pole, ktoré chcete odstrániť.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto na table Údaje tvaru a kliknite na položku Definovať údaje tvaru.

 4. V dialógovom okne Definovanie údajov tvaru vyberte v časti Vlastnosti údajové pole, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×