Pridať alebo zmeniť farbu výplne v balíku Office for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Použitie iného plnú farbu ako výplň

  Kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Zmena prechodu

  Kliknite na položku prechod a kliknite na požadované možnosti.

  Zmena textúry alebo vzorky

  Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku textúra alebo vzorky, ktoré chcete.

  Použitie obrázka ako výplne

  Kliknite na položku obrázok, vyhľadajte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu obrázku a jeho použitie na iný objekt v tom istom dokumente. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použite ho na tvar, napríklad šípku.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Ďalšie farby výplne.

 3. V dolnej časti dialógového okna farieb, kliknite na položku kvapkadlo.

 4. Na obrázok, kliknite na farbu, ktoré sa majú použiť na iný objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky výplň a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky výplň a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Použitie iného plnú farbu ako výplň

  Kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Zmena prechodu

  Kliknite na položku prechod a kliknite na požadované možnosti.

  Zmena textúry alebo vzorky

  Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku textúra alebo vzorky, ktoré chcete.

  Použitie obrázka ako výplne

  Kliknite na položku obrázok, vyhľadajte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu z obrázka a použiť ju na objekt. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použiť ju na tvar, ako je napríklad šípka.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na šípku vedľa položky Výplň  a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

 3. V dolnej časti dialógového okna farieb, kliknite na položku kvapkadlo.

 4. Na obrázok, kliknite na farbu, ktoré sa majú použiť na iný objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky výplň a potom kliknite na požadovanú farbu.

Tip: Ak chcete pridať farbu výplne na kartu hárka, podržte kláves CONTROL a potom kliknite na kartu. Kliknite na položku Farba karty a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Formátovať tvar kliknite na šípku vedľa položky výplň a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Použitie iného plnú farbu ako výplň

  Kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Zmena prechodu

  Kliknite na položku prechod a kliknite na požadované možnosti.

  Zmena textúry alebo vzorky

  Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku textúra alebo vzorky, ktoré chcete.

  Použitie obrázka ako výplne

  Kliknite na položku obrázok, vyhľadajte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu z obrázka a použiť ju na objekt. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použiť ju na tvar, ako je napríklad šípka.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

 3. V dolnej časti dialógového okna farieb, kliknite na položku kvapkadlo.

 4. Na obrázok, kliknite na farbu, ktoré sa majú použiť na iný objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Efekty výplne.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Použitie plnej farby ako výplne

Kliknite na kartu Plná a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena prechodu

Kliknite na kartu Prechod a potom kliknite na požadované možnosti.

Zmena textúry

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

Zmena vzorky

Kliknite na kartu Vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Použitie obrázka ako výplne

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra, kliknite na možnosť Vybrať obrázok a potom vyhľadajte požadovaný obrázok.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu z obrázka a použiť ju na objekt. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použiť ju na tvar, ako je napríklad šípka.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

  Príkaz Ďalšie farby

 3. V ľavom hornom rohu dialógového okna Farby hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na lupu.

  Dialógové okno Farby

 4. Na obrázku kliknite na farbu, ktorú chcete použiť na objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

PowerPoint

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Efekty výplne.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Použitie plnej farby ako výplne

Kliknite na kartu Plná a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena prechodu

Kliknite na kartu Prechod a potom kliknite na požadované možnosti.

Použitie obrázka ako výplne

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra, kliknite na možnosť Vybrať obrázok a potom vyhľadajte požadovaný obrázok.

Zmena textúry

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

Zmena vzorky

Kliknite na kartu Vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu z obrázka a použiť ju na objekt. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použiť ju na tvar, ako je napríklad šípka.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Formát na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

  Príkaz Ďalšie farby

 3. V ľavom hornom rohu dialógového okna Farby hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na lupu.

  Dialógové okno Farby

 4. Na obrázku kliknite na farbu, ktorú chcete použiť na objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Excel

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Pridanie alebo zmena farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Tip: Ak chcete pridať farbu výplne na kartu hárka, podržte kláves CONTROL a potom kliknite na kartu. Kliknite na položku Farba karty a potom kliknite na požadovanú farbu.

Použitie prechodu, vzorky alebo textúry ako farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Efekty výplne.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Použitie plnej farby ako výplne

Kliknite na kartu Plná a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena prechodu

Kliknite na kartu Prechod a potom kliknite na požadované možnosti.

Použitie obrázka ako výplne

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra, kliknite na možnosť Vybrať obrázok a potom vyhľadajte požadovaný obrázok.

Zmena textúry

Kliknite na kartu Obrázok alebo textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

Zmena vzorky

Kliknite na kartu Vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Odstránenie farby výplne

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Formát.

 2. V časti Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Bez výplne.

Použitie farby z obrázka

Môžete vybrať ľubovoľnú farbu z obrázka a použiť ju na objekt. Môžete napríklad vybrať farbu z fotografie a použiť ju na tvar, ako je napríklad šípka.

 1. Vyberte objekt, na ktorý chcete použiť farbu.

 2. Na karte Formát kliknite v časti Štýly tvarov na šípku vedľa položky Výplň  Tlačidlo Farba výplne a potom kliknite na položku Ďalšie farby.

  Príkaz Ďalšie farby

 3. V ľavom hornom rohu dialógového okna Farby hneď pod panelom s nástrojmi kliknite na lupu.

  Dialógové okno Farby

 4. Na obrázku kliknite na farbu, ktorú chcete použiť na objekt.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Použitie alebo odstránenie štýlov a efektov objektov

Použitie alebo zmena štýlu alebo efektu obrázka

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×