Pridávanie, upravovanie, presúvanie alebo otáčanie textu vo Visiu

Pridávanie, upravovanie, presúvanie alebo otáčanie textu vo Visiu

Môžete pridať text do tvarov a tiež ho pridať priamo na stranu.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte text. Po vybratí tvaru a začatí zadávania textu text nadobudne požadovaný tvar pomocou programu Visio.

 3. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 4. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Pridanie textu na stranu

Text je možné pridať aj priamo na stranu nezávisle od tvaru alebo objektu v nákrese.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Text Tlačidlo nástroja textu .

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 5. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Úprava textu

 1. Dvakrát kliknite na text, ktorú chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

  Poznámky: 

  • Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Ak tvar nie je priblížený, program Visio ho pri písaní priblíži. Program Visio tvar zasa vzdiali.

  • Ak chcete programu Visio zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Rozšírené.

  3. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu Tlačidlo Blok textu .

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Ak chcete posunúť blok textu, posuňte text.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

Keď prepnete späť na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ , text zostane vzhľadom na tvar v rovnakej pozícii. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, použite nástroj Blok textu Tlačidlo Blok textu .

Na strane

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ .

 2. Ak chcete text posunúť, kliknite na text a premiestnite ho. Ak chcete text otočiť, potiahnite rukoväť otáčania. Keď sa ukazovateľ nachádza nad rukoväť na otáčanie, zmení sa na šípku v tvare kruhu Ukazovateľ nástroja na otáčanie .

Pozrite si video o pridávaní textu k tvaru vo Visiu 2010.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Napíšte text.

 3. Formátovanie textu:

  1. Vyberte tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

  2. Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  3. Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

Ak chcete pridať text, nemusíte dvakrát kliknúť na tvar (no môžete). Keď je tvar vybratý a začnete písať, Visio pridá text do vybratého tvaru. Ak ste si tvar zatiaľ nepriblížili, Visio ho priblíži počas toho, ako budete písať. Keď skončíte s písaním, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc. Visio tvar opäť vzdiali.

Ak chcete Visiu zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené.

 4. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Úprava textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stranu

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Text Tlačidlo nástroja textu .

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte text.

 4. Keď skončíte so zadávaním textu, kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu Esc dokončite operáciu.

 5. Do režimu normálnych úprav sa vrátite kliknutím na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ na karte Domov.

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Blok textu Obrázok tlačidla .

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Presunutím textu premiestnite blok textu alebo presunutím rukoväte na otáčanie otočte text.

  Keď sa bude ukazovateľ nachádzať na rukoväti otáčania, zmení sa na šípku, ktorá vytvorí kruh Ukazovateľ nástroja na otáčanie . Počas presúvania sa ukazovateľ zmení na štyri šípky, ktoré vytvoria kruh Ukazovateľ nástroja na otáčanie počas otáčania .

  Otočenie textu v tvare

Keď prepnete späť na nástroj Ukazovateľ, text zostane v rovnakej vzdialenosti od tvaru a v tej istej relatívnej pozícii vzhľadom na tvar. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, použite nástroj Blok textu.

Na strane

Pomocou nástroja Ukazovateľ môžete posúvať a otáčať text na strane rovnakým spôsobom, ako posúvate a otáčate tvary. Ak chcete text posunúť, kliknite naň a presuňte ho. Ak ho chcete otočiť, použite rukoväť otáčania.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v kresbe programu Visio

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×