Pridávanie, upravovanie a odstraňovanie záznamov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Informácie, ktoré uchovávate v databáze, sú uložené v tabuľkách, ktoré obsahujú údaje o konkrétnom subjekte, ako je napríklad majetok alebo kontakty. Každý záznam v tabuľke obsahuje informácie o jednej položke, napríklad o konkrétnom kontakte. Záznam pozostáva z polí, ako je napríklad meno, adresa a telefónne číslo. Záznam sa bežne nazýva riadok a pole sa obyčajne nazýva stĺpec. Program Microsoft Office Access 2007 umožňuje pridávať, upravovať a odstraňovať záznamy v tabuľke priamo v údajové zobrazenie. Ak ste navrhli a vytvorili dotaz Select, môžete záznamy prezerať a často aj upravovať priamo v údajovom hárku, ktorý je výsledkom spustenia dotazu. Môžete tiež vytvoriť formulár na základe ľubovoľnej tabuľky alebo dotazu a potom ho použiť na pridávanie alebo upravovanie záznamov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Pridanie nového záznamu

Vyhľadanie záznamu na úpravu alebo odstránenie

Upravenie existujúceho záznamu

Odstránenie záznamu

Ukladanie záznamov

Vrátenie zmien

Prehľad

Ak vytvoríte databázu na základe šablóny, automaticky sa vytvoria pôvodné tabuľky, dotazy a formuláre. V tomto článku je vysvetlené pridávanie, upravovanie a odstraňovanie záznamov, ak používate databázu vytvorenú na základe jednej zo šablón programu Access.

Ďalšie informácie o pridávaní, upravovaní a odstraňovaní záznamov v databáze, ktorá nebola vytvorená zo šablóny programu Access, nájdete v nasledujúcich článkoch:

Informácie o tom, ako používať funkciu zhromaždiť a aktualizovať údaje e-mailom, nájdete v článku Pridanie údajov zhromaždených prostredníctvom e-mailov do databázy programu Access.

Informácie o importovaní údajov do programu Access nájdete v nasledujúcich článkoch:

Ďalšie informácie o pridávaní nových polí alebo stĺpcov do tabuľky nájdete v článku Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke.

Na začiatok stránky

Pridanie nového záznamu

Záznam sa pridáva do databázy, ak chcete sledovať novú položku. Môžete napríklad pridať nový kontakt do tabuľky Kontakty, ak chcete zaznamenať informácie o novom priateľovi alebo kolegovi. Pri pridávaní nového záznamu program Office Access 2007 pripojí záznam na koniec tabuľky.

Ak chcete pridať záznam, najprv tabuľku alebo formulár otvorte. Niekedy sa formulár otvorí automaticky pri otvorení databázy. Ak napríklad otvoríte databázu, ktorá bola vytvorená zo šablóny Kontakty, automaticky sa otvorí formulár Zoznam kontaktov. Formulár Zoznam kontaktov je spúšťací formulár databázy Kontakty.

Formulár Zoznam kontaktov

V nasledujúcich častiach je vysvetlených niekoľko spôsobov pridávania nových záznamov pomocou údajového zobrazenia alebo formulárového zobrazenia.

Použitie spúšťacieho formulára šablóny

Keď vytvárate novú databázu na základe šablóny programu Access, obyčajne sa spúšťací formulár načíta pri prvom otvorení danej databázy. Ak napríklad vytvoríte databázu na základe šablóny Kontakty, načíta sa formulár Zoznam kontaktov. Spúšťací formulár je spúšťacím bodom navigácie a používania databázy. V mnohých týchto šablónach, ale nie vo všetkých, máte možnosť kliknúť v spúšťacom formulári na tlačidlo určené na pridávanie nových záznamov. Formulár Zoznam kontaktov obsahuje napríklad tlačidlo Nový kontakt, zatiaľ čo formulár Zoznam položiek obsahuje tlačidlo Nová položka.

Formulár Zoznam kontaktov so zakrúžkovaným tlačidlom Nový kontakt

Po kliknutí na takéto tlačidlo sa otvorí formulár, do ktorého môžete zadávať príslušné informácie. Ak napríklad kliknete na tlačidlo Nový kontakt, otvorí sa formulár Podrobnosti o kontakte.

Pridanie záznamu pomocou tlačidlo Nový

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Keď sa zobrazí spúšťací formulár, kliknite na tlačidlo určené na pridávanie nových záznamov.

  Vo formulári Zoznam kontaktov kliknite na tlačidlo Nový kontakt. Otvorí sa formulár Podrobnosti kontaktu.

 4. Vyplňte formulár. Zadajte informácie do každého poľa. Ak chcete prejsť do ďalšieho poľa, stlačte kláves TAB. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho poľa, stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.

  Poznámka: Ak chcete začať nový riadok v poli, ktoré podporuje viacero riadkov textu, ako je napríklad textové pole alebo pole typu Memo, stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER. Ak potrebujete viac priestoru na upravovanie, otvorte pole Lupa. Pole Lupa otvoríte kliknutím na pole, ktoré chcete upraviť. Ukazovateľ sa umiestni do daného poľa, čím sa pole vyberie. Potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F2.

 5. Po zadaní záznamov kliknite na tlačidlo OK a informácie uložte. Ak chcete pridať ďalšie záznamy, kliknite na tlačidlo Uložiť a nový, ak je k dispozícii.

Ak používate formulár Zoznam kontaktov, môžete pridať nový záznam kliknutím na položku Pridať z programu Outlook a následným vybratím záznam z adresára programu Microsoft Office Outlook 2007.

Pridanie záznamu pomocou tlačidla Pridať z programu Outlook

V niektorých šablónach je k dispozícii tlačidlo Pridať z programu Outlook, ktoré umožňuje pridať záznam z adresára programu Office Outlook 2007. Toto tlačidlo je funkciou určitej šablóny – nie je k dispozícii predvolene pri vytváraní nového formulára alebo šablóny.

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať z programu Outlook.

 2. Ak sa zobrazí dialógové okno Výber profilu, vyberte názov profilu v poli Názov profilu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Môže sa zobraziť dialógové okno s nasledujúcim textom: Program sa pokúša získať prístup k údajom programu Outlook, ktoré môžu obsahovať informácie adresára. Chcete to povoliť? Ak ide o neočakávanú činnosť, mohol ju spôsobiť vírus, a v tom prípade vám odporúčame kliknúť na tlačidlo Nie. Toto dialógové okno sa bežne zobrazuje po kliknutí na tlačidlo Pridať z programu Outlook, preto neklikajte na tlačidlo Nie. Ak chcete vybrať viac kontaktov, je vhodnejšie začiarknuť políčko Umožniť prístup pre a potom vybrať krátky časový úsek, napríklad 5 minút. Takto dostane program Outlook pokyn na umožnenie prístupu k uloženým e-mailovým adresám na zadaný časový úsek. Po dokončení kliknite na tlačidlo Áno.

 3. V dialógovom okne Výber mien na pridanie dvakrát kliknite na požadované mená a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Mená sa pridajú do formulára.

Ukladanie kontaktných záznamov do adresára programu Outlook

V niektorých šablónach je k dispozícii tlačidlo Vytvoriť kontakt programu Outlook, ktoré umožňuje ukladať záznamy ako kontakty do adresára programu Outlook. Toto tlačidlo je funkciou určitej šablóny – nie je k dispozícii predvolene pri vytváraní nového formulára alebo šablóny.

 1. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť kontakt programu Outlook.

 2. Ak sa zobrazí dialógové okno Výber profilu, vyberte názov profilu v poli Názov profilu a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Program Outlook otvorí nový kontaktný formulár s údajmi z vybratého záznamu. Skontrolujte údaje v novom kontaktnom formulári a vykonajte požadované zmeny alebo úpravy.

 4. Na karte Kontakty nového kontaktného formulára v časti Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

V niektorých šablónach je na páse s nástrojmi, súčasti rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, k dispozícii príkaz Uložiť ako kontakt programu Outlook, ktorý umožňuje uložiť kontakt ako záznam do adresára programu Outlook. Tento príkaz je funkciou určitej šablóny a je k dispozícii iba v prípade, že používate tabuľku, v ktorej sú uložené e-mailové adresy, alebo keď používate dotaz alebo formulár vytvorený na základe tabuľky v databáze založenej na určitých šablónach.

 1. Vyberte záznam, ktorý chcete uložiť ako kontakt programu Outlook.

 2. Na karte Domov v skupine Záznamy kliknite na položku Viac a potom kliknite na položku Uložiť ako kontakt programu Outlook.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Výber profilu, vyberte názov profilu v poli Názov profilu a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Program Outlook otvorí nový kontaktný formulár s údajmi z vybratého záznamu. Skontrolujte údaje v novom kontaktnom formulári a vykonajte požadované zmeny alebo úpravy.

 5. Na karte Kontakty nového kontaktného formulára v časti Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Pridanie záznamu do spúšťacieho formulára

V závislosti od použitej šablóny je v niektorých prípadoch možné zadávať informácie priamo do spúšťacieho formulára. Program Access najčastejšie zobrazuje ľubovoľné existujúce informácie v údajovom hárku. Priamo pod posledným riadkom údajov sa nachádza nový prázdny záznam so znakom hviezdičky (*) zobrazeným v selektore záznamu. Zadajte informácie do záznamu so znakom hviezdičky na začiatku. Ak sú predvolené hodnoty priradené k ľubovoľnému poľu, zobrazí sa nový záznam s už priradenými predvolenými hodnotami. Ak sa chcete rýchlo presunúť na nový záznam na konci tabuľky, kliknite na navigačné tlačidlo Nový (prázdny) záznam alebo kliknite na položku Nový záznam v skupine Záznamy na karte Domov.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Keď sa zobrazí spúšťací formulár a nie sú v ňom existujúce údaje, zadajte informácie do nového prázdneho záznamu, ktorý sa zobrazí. Ak sú v ňom existujúce informácie, postupujte nasledovne:

  • Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Nový.

  • Kliknite na tlačidlo Nový (prázdny) záznam, ak je k dispozícii.

  • Vyhľadajte záznam, ktorý má v selektore záznamu hviezdičku, a zadajte informácie tam.

 4. Vyplňte záznam. Zadajte informácie do každého poľa. Ak chcete prejsť do ďalšieho poľa, stlačte kláves TAB. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho poľa, stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.

  Poznámka: Ak chcete začať nový riadok v poli, ktoré podporuje viacero riadkov textu, ako je napríklad textové pole alebo pole typu Memo, stlačte kombináciu klávesov CTRL+ENTER. Ak potrebujete viac priestoru na úpravu, otvorte pole Lupa. Pole Lupa otvoríte nastavením ukazovateľa na pole, ktoré chcete upraviť, a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2.

 5. Po vyplnení všetkých polí stlačte kláves TAB a prejdite na nový prázdny záznam.

  Ak zobrazíte iný záznam alebo formulár zatvoríte, program Access nový pridaný záznam uloží.

Použitie tabuľky alebo formulára z navigačnej tably

Okrem zadávania nových záznamov pomocou spúšťacieho formulára môžete otvoriť tabuľku alebo formulár z navigačnej tably a zadať nový záznam.

Otvorenie tabuľky alebo formulára

 • Na navigačnej table dvakrát kliknite na požadovanú položku (alebo kliknite raz, ak ste zmenili možnosť Objekty otvoriť pomocou v dialógovom okne Možnosti navigácie).

  Tabuľka alebo formulár sa otvorí v predvolenom zobrazení.

Zobrazia sa všetky existujúce informácie, najčastejšie v údajovom hárku. Pod týmito riadkami sa zobrazí nový prázdny záznam s hviezdičkou v selektore záznamov. Nové informácie zadajte do tohto riadka.

Pridanie záznamu do tabuľky alebo formulára   

Keď sa zobrazí údajový hárok alebo formulár a nie sú v ňom existujúce údaje, zadajte informácie do nového prázdneho záznamu, ktorý sa zobrazí. Ak sú v ňom existujúce informácie, postupujte nasledovne:

 • Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Nový.

 • Kliknite na tlačidlo Nový (prázdny) záznam, ak je k dispozícii.

 • Vyhľadajte záznam, ktorý má v selektore záznamu hviezdičku, a zadajte informácie do tohto riadka.

Po vyplnení všetkých polí stlačte kláves TAB a prejdite na nový prázdny záznam.

Ak zobrazíte iný záznam alebo tabuľku či formulár zatvoríte, program Access nový pridaný záznam uloží.

Vynechávanie identifikačných čísel

Keď vytvoríte pole, ktoré má typ údajov nastavený na hodnotu Automatické číslovanie, program Access automaticky vygeneruje v každom novom zázname pre toto pole hodnotu. V predvolenom nastavení sa hodnota vždy zvyšuje o 1, takže každý nový záznam má nové postupné číslo. Účelom typu údajov nastavených na hodnotu Automatické číslovanie je zadávať hodnotu, ktorá je k dispozícii ako primárny kľúč.

Ďalšie informácie o hlavných kľúčoch nájdete v článku Pridanie, nastavenie, zmena a odstránenie hlavného kľúča.

Ak z tabuľky odstránite riadok, ktorý obsahuje pole nastavené na typ údajov Automatické číslovanie, nie vždy sa hodnota poľa s nastavením Automatické číslovanie v danom riadku automaticky znovu aplikuje. Preto nemusí byť číslo vygenerované programom Access také, aké očakávate, a v postupnosti identifikačných čísel sa môžu objaviť medzery – nejde o chybu.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie záznamu na úpravu alebo odstránenie

Pred úpravou alebo odstránením musíte záznam najprv vyhľadať. V tabuľke, ktorá obsahuje iba malý počet záznamov, môžete použiť na navigáciu v záznamoch navigačné tlačidlá záznamu, kým nenájdete požadovaný záznam. Vo väčšej tabuľke je lepšie použiť techniky vyhľadávania požadovaných záznamov.

Používanie navigačných tlačidiel záznamu

V záznamoch sa môžete presúvať pomocou navigačných tlačidiel. Kliknite na tieto tlačidlá so šípkami, ak chcete prejsť na prvý, predchádzajúci, nasledujúci alebo posledný záznam, alebo ak chcete pridať nový záznam.

Navigačné tlačidlá

1. Prvý záznam

2. Predchádzajúci záznam

3. Aktuálny záznam

4. Nasledujúci záznam

5. Posledný záznam

6. Nový (prázdny) záznam

7. Indikátor filtra

8. Pole Vyhľadať

Ak kliknete na pole Aktuálny záznam , môžete zadať číslo záznamu a stlačiť kláves ENTER a tak prejsť na daný záznam. Číslo záznamu sa počíta podľa postupnosti, od začiatku formulára alebo údajového hárka – nezodpovedá žiadnej hodnote poľa.

Tlačidlo indikátora filtra zobrazuje stav použitia filtra. Ak chcete filter odstrániť, kliknite na toto tlačidlo, ak zobrazuje položku Filtrované. Ak zobrazuje položku Nefiltrované, kliknutím na toto tlačidlo sa aplikuje filter, ktorý bol použitý ako posledný.

Ak zadáte text do poľa Vyhľadať, zvýrazní sa prvá zhodná hodnota v reálnom čase pri zadaní každého znaku. Táto funkcia sa používa na rýchle vyhľadávanie záznamov, ktorých hodnota sa zhoduje s údajom zadaným do poľa Vyhľadať.

Použitie funkcie Hľadať dialógového okna Hľadanie a nahradenie

Funkcia Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie sa používa na hľadanie zhodných záznamov. Ak nájdete zhodný záznam, stane sa tento záznam aktuálnym záznamom a môžete ho upraviť alebo odstrániť.

Hľadanie zhodného záznamu

 1. Kliknite na pole, ktoré chcete prehľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Hľadať na položku Hľadať alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + F.

  Klávesová skratka  Stačte kombináciu klávesov CTRL + F.

  Zobrazí sa dialógové okno Hľadanie a nahradenie.

 3. Kliknite na kartu Hľadať.

 4. Do poľa Hľadať zadajte hodnotu, ktorá sa má zhodovať.

 5. Môžete tiež použiť zoznam Kde hľadať a zmeniť pole, v ktorom chcete hľadať, alebo môžete prehľadať celú podkladovú tabuľku.

 6. Takisto môžete vybrať položku Ľubovoľná časť poľa v zozname Porovnať. Takto budete mať k dispozícii vyhľadávanie v najväčšom možnom rozsahu.

 7. V zozname Hľadať vyberte položku Všetky a potom kliknite na položku Hľadať ďalej.

Ďalšie informácie o použití dialógového okna Hľadanie a nahradenie nájdete v článku použite dialógové okno Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov.

Používanie všeobecného filtra

Filter môžete použiť na obmedzenie zobrazených záznamov na tie záznamy, ktoré spĺňajú zadané kritérium. Použitie filtra zjednodušuje vyhľadanie záznamu, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť. Ak chcete napríklad rýchlo obmedziť výber zobrazených záznamov, kliknite pravým tlačidlom myši na pole, k hodnote ktorého chcete vyhľadať zodpovedajúce položky, a potom kliknite na položku Rovná sa, Nerovná sa, Obsahuje alebo Neobsahuje v spodnej časti kontextovej ponuky.

Používanie filtra založeného na výbere

 1. Otvorte tabuľku alebo formulár.

 2. Ak chcete zistiť, či bol v tabuľke alebo formulári použitý filter, kliknite na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre (ak je tento príkaz k dispozícii).

 3. Prejdite na záznam obsahujúci hodnotu, ktorá sa má použiť ako časť filtra, a potom kliknite na dané pole. Ak chcete filtrovať na základe konkrétneho výberu, vyberte iba požadované znaky.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Výber a potom kliknite na filter, ktorý chcete použiť.

  alebo

  Pravým tlačidlom myši kliknite na pole a potom na položku Rovná sa, Nerovná sa, Obsahuje alebo Neobsahuje v spodnej časti kontextovej ponuky.

 5. Ak chcete filtrovať ďalšie polia na základe výberu, zopakujte kroky 3 a 4.

Ak chcete preskúmať ďalšie formy filtrovania, použite príkazy v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Domov.

Ďalšie informácie o použití všeobecného filtra nájdete v článku Filter: Obmedzenie počtu záznamov v zobrazení.

Na začiatok stránky

Upravenie existujúceho záznamu

Niekedy je potrebné zmeniť existujúci záznam – napríklad zmeniť adresu. Ak chcete upraviť existujúci záznam, otvorte formulár alebo tabuľku, prejdite na požadovaný záznam a vykonajte zmeny.

Otvorenie tabuľky alebo formulára

 • Na navigačnej table dvakrát kliknite na požadovanú položku (alebo kliknite raz, ak ste zmenili možnosť Objekty otvoriť pomocou v dialógovom okne Možnosti navigácie).

  Tabuľka alebo formulár sa otvorí v predvolenom zobrazení.

Keď otvoríte formulár alebo tabuľku, zobrazia sa ľubovoľné existujúce informácie a obyčajne sa vyberie (zvýrazní) prvé pole prvého záznamu. Ak začnete písať do vybratých údajov, prepíšu nové znaky vybrané údaje.

Nahradenie hodnoty v poli

 1. Vyberte obsah poľa, ktorý chcete nahradiť.

  Tip: V údajovom zobrazení vyberte pole kliknutím na oblasť pri ľavom okraji poľa, keď sa ukazovateľ myši zmení na znamienko plus (+). Vo formulárovom zobrazení pole vyberiete kliknutím na menovku poľa.

 2. Napíšte alebo vyberte novú hodnotu poľa.

  Zadané znaky alebo vybratá hodnota nahradia hodnotu daného poľa. Keď prejdete na iný záznam alebo zatvoríte formulár či tabuľku, zmeny sa uložia.

Ak chcete do poľa zadávať informácie, kliknite na pole a umiestnite ukazovateľ na miesto, kam chcete informácie vložiť. Keď je ukazovateľ v poli, môžete ho presúvať pomocou klávesov so šípkami.

Poznámka: Aktuálny dátum vložíte do poľa stlačením kombinácie klávesov CTRL+BODKOČIARKA (;). Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+DVOJBODKA (:).

Vkladanie nových informácií do poľa

 1. Kliknite na pole (alebo prejdite do poľa pomocou klávesu TAB alebo klávesov so šípkami a potom stlačte kláves F2).

 2. Umiestnite ukazovateľ na miesto, kam chcete zadať informácie.

 3. Zadajte požadovaný text. Ak urobíte chybu, stlačte kláves BACKSPACE.

  Keď prejdete na iný záznam alebo zatvoríte formulár či tabuľku, program Access zmeny uloží.

Na začiatok stránky

Odstránenie záznamu

Keď záznam odstránite, informácie sa z tabuľky odstránia natrvalo, preto by ste si pred odstránením záznamu mali byť istí, že to chcete urobiť. Ak chcete odstrániť iba časť informácií, a nie celý záznam, vyberte iba údaje, ktoré chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

Odstránenie záznamu

 1. Vyberte záznamy, ktoré chcete odstrániť.

  Záznam vyberte kliknutím na selektor záznamu, ak je k dispozícii.

  Ak chcete výber rozšíriť alebo obmedziť, posuňte selektor záznamu (ak je k dispozícii), alebo stlačte kombináciu klávesov SHIFT+šípka nadol alebo SHIFT+šípka nahor.

 2. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Odstrániť.

Ďalšie informácie o odstraňovaní záznamov nájdete v článku Odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

Na začiatok stránky

Ukladanie záznamov

Keď údaje vo formulári alebo v tabuľke upravíte, zmeny sa automaticky uložia, keď prejdete na iný záznam alebo keď formulár či tabuľku zatvoríte. Pri upravovaní záznamu program Access zobrazuje symbol ceruzky v selektore záznamu na ľavej strane aktuálneho záznamu. Keď sa presuniete na iný záznam, symbol ceruzky sa stratí, čo znamená, že zmeny sa uložili.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré symboly, ktoré sa môžu zobraziť v selektore záznamu.

Symbol

Význam

Indikátor aktuálneho záznamu

Toto je aktuálny záznam; záznam sa uložil tak, ako je zobrazený. Aktuálny záznam je označený zmenou farby v selektore záznamov.

Indikátor upraveného záznamu

Tento záznam upravujete; zmeny záznamu sa zatiaľ neuložili.

Indikátor uzamknutého záznamu

Tento záznam uzamkol iný používateľ; nie je možné ho upraviť.

Indikátor nového záznamu

Toto je nový záznam, do ktorého je možné zadávať informácie.

Indikátor hlavného kľúča

Toto je pole primárny kľúč a obsahuje hodnotu, ktorá je jedinečným indikátorom daného záznamu.

Poznámka: Ak chcete uložiť zmeny bez prechodu na iný záznam, kliknite na položku Uložiť záznam na karte Domov v skupine Záznamy.

Na začiatok stránky

Vrátenie zmien

Ak zadáte údaje nesprávne, obyčajne je možné zmeny vrátiť. Ak napríklad upravujete údaje poľa, zmeny vrátite kliknutím na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením klávesu ESC. Ak chcete vrátiť všetky zmeny v zázname, znovu stlačte kláves ESC. Aj keď zmeny uložíte alebo prejdete na iný záznam, môžete vrátiť zmeny záznamu, ktorý ste pred tým upravili – kliknite na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Keď však začnete upravovať ďalší záznam, použijete alebo odstránite filter alebo prejdete do iného okna alebo na kartu dokumentu, zmeny sa uložia natrvalo.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×