Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam s odrážkami alebo v číslovanom zozname môžete použiť na usporiadanie textu alebo postupného procesu v prezentácii PowerPoint Zobraziť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

  Zobrazenie pása s nástrojmi s normálnou zvýraznené
 2. Na ľavej strane okna programu PowerPoint kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete pridať zoznam s odrážkami alebo očíslovaný text.

  Vľavo galériu miniatúr s vybratou snímkou
 3. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 4. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Odrážky   Obrázok tlačidla Odrážky alebo číslovanie   Vzhľad tlačidla .

  Vybratý text s odrážkami použité

  Poznámky: 

Použite odrážky alebo čísla na prezentáciu veľkého množstva textu alebo postupného procesu v prezentácii Microsoft PowerPoint 2010.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií. kliknite na položku normálne.

  Zobrazenie pása s nástrojmi s vybratým tlačidlom normálne
 2. Na ľavej strane okna programu PowerPoint kliknite na table, ktorá obsahuje Prehľad a snímky podľa toho, kliknite na kartu snímky a potom kliknite na miniatúru snímky, ktoré chcete pridať text s odrážkami alebo číslovaného. Tabla, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky

 3. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Vybratý text a zvýrazneným tlačidlom odrážok
 4. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Odrážky   Obrázok tlačidla Odrážky alebo číslovanie   Vzhľad tlačidla .

  Poznámky: 

Na prezentáciu veľa textu alebo postupného procesu v prezentácii Microsoft Office PowerPoint 2007 použite odrážky alebo číslovanie.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií. kliknite na položku normálne.

  Zobrazenie pása s nástrojmi s normálne tlačidlo skontrolovať
 2. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky, kliknite na miniatúru snímky.

  Vľavo galériu miniatúr s vybratou snímkou
 3. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Text vybratý so zvýrazneným tlačidlom odrážok
 4. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Odrážky alebo Číslovanie.

  Poznámka: Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť odsadenie a zmeňte veľkosť medzier medzi odrážkou alebo číslom a textom, pozrite si tému ako zväčšite alebo zmenšite medzery medzi odrážkou alebo číslom a textom v riadku? v tomto článku.

Formátovanie textu ako zoznamu

 1. Prechod na snímku, ktorú chcete pridať do zoznamu formátovanie.

 2. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 3. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Odrážky   Obrázok tlačidla Odrážky alebo číslovanie   Vzhľad tlačidla .

  Vybratý text s odrážkami použité

  Poznámka: Ak chcete zmeniť všetky riadky textu, môžete vybrať obrys poľa zástupný objekt alebo text, ktorý obsahuje text, a potom aplikujte odrážky alebo číslovanie.

  Predvolené štýly odrážok a číslovania sa okamžite použije na vybratý text. Ak chcete zobraziť galériu miniatúry pre zoznam, kliknite na malú šípku smerujúcu nadol na odrážky alebo číslovanie tlačidlo:

  Galériu štýlov zoznam s odrážkami

  Obrázok 1: Zoznam s odrážkami: galérie štýlov

  Galériu štýlov číslovaný zoznam v aplikácii PowerPoint Online

  Obrázok 2: Číslovaný zoznam: galérie štýlov

 4. Ak chcete zmeniť odsadenie úroveň zoznamu, vyberte v zozname a potom domov z karty na páse s nástrojmi, kliknite na položku Zväčšiť zarážku Rozloženie grafického prvku SmartArt alebo Zmenšiť zarážku Tlačidlo Zmenšiť zarážku .

Výber textu

Ak chcete vybrať slovo: bod v programe word a dvakrát kliknite myšou.

Výber odseku: miesto v odseku a troma kliknutiami na slovo.

Zmena farby a štýlu odrážok a rozumiete obmedzeniam

Môžete zmeniť farby, štýlu alebo veľkosti odrážok alebo čísel vo svojej prezentácii PowerPoint a môžete zmeniť číslo chcete začať od.

 1. Ak chcete zmeniť jednu odrážku alebo číslo, umiestnite kurzor na začiatok riadka, ktorý chcete zmeniť. Ak chcete zmeniť viac odrážok alebo čísel, vyberte text vo všetkých odrážkach alebo číslach, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite na kartu domov, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky alebo číslovanie tlačidlo a potom kliknite na položku Odrážky a číslovanie.

  Tlačidlá Odrážky a Číslovanie

  Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť štýl zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu, jednoducho kliknite v zozname na požadovaný štýl, ktorý sa zobrazí po kliknutí na šípku vedľa položky Odrážky alebo Číslovanie.

 3. V dialógovom okne Odrážky a číslovanie na karte s odrážkami alebo číslované kartu (v závislosti od toho, aký typ zoznamu počas spolupráce s), vyberte štýl zmeny, ktoré chcete vykonať, ako napríklad:

  • Štýl odrážok alebo čísel

  • Farebne

  • Veľkosť (Ak chcete zmeniť veľkosť odrážok alebo čísel konkrétnu veľkosť vzhľadom k textu, kliknite na položku veľkosť a zadajte percento)

  • Začiatočné číslo (na karte číslované zadajte požadované číslo do poľa začať od )

  • Obrázok (Ak chcete použiť obrázok ako odrážku, na karte s odrážkami, kliknite na položku obrázok a posúvaním vyhľadajte obrázok)

  • Symboly (Ak chcete dočasne pridať znak zo zoznamu symbol na kartu s odrážkami na karte s odrážkami, kliknite na položku prispôsobiť, kliknite na položku symbol a potom kliknite na tlačidlo OK. Symbol môžete použiť na snímkach v zoznamoch štýl)

  • Grafické prvky SmartArt (Ak chcete skonvertovať existujúci zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na grafický prvok SmartArt, kliknite na položky domov > Konvertovať na grafický prvok SmartArt )

  Tipy: 

  • Ak chcete zmeniť formát len jednej alebo viacerých odrážok alebo čísel štýlov v zozname, ako je napríklad farby alebo veľkosti, umiestnite kurzor na začiatku riadka, ktorý chcete zmeniť pred otvorením dialógového okna Odrážky a číslovanie. Zmeny sa vzťahujú len na vybraté riadky.

  • Ak chcete nastaviť zarovnanie položiek v zozname, pozrite si tému ako zväčšite alebo zmenšite medzery medzi odrážkou alebo číslom a textom v riadku? v tomto článku.

Použitie vlastných štýlov vo viacerých snímkach

Najlepší spôsob, ako použiť vlastný zoznam štýly na všetky snímky v prezentácii je úprava predlohy snímky. Všetky prispôsobenia zoznamu vykonáte Predloha snímky sa uložia a použiť na všetky snímky. Môžete upraviť alebo vytvoriť jedného alebo viacerých rozloženia snímok , ktoré zahŕňajú prispôsobený zoznam štýly a tieto rozloženia do prezentácie pridať miesto, kam chcete použiť zoznam štýly.

Zoznam obmedzení PowerPoint

Existuje niekoľko vecí, ktoré nie je možné vykonať so zoznamami PowerPoint, ktoré môžete v iných programoch Office, ako je napríklad Word. Napríklad PowerPoint nepodporuje:

 • Počet desatinných miest číslované zoznamy (1.1, 1.2 a podobne).

 • Definovanie nových formátov čísel (treba vybrať z predvolenú množinu štýlov na karte číslovanéOdrážky a číslovanie poľa k dispozícii).

 • používanie formátovania tučného písma, kurzívy a podčiarknutia v odrážkach a číslach (akékoľvek formátovanie sa použije na celý vybratý riadok alebo zoznam),

 • Vnorené zoznamy (môžete stlačením klávesu Tab alebo kliknite na položku Zvýšiť úroveň zoznamu Rozloženie grafického prvku SmartArt na vytvorenie rovnakého efektu, ale nový odsadený štýl odrážok alebo čísel nie je nastavená automaticky program PowerPoint).

Najčastejšie otázky

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Skontrolujte, či ste uvedenie odrážok alebo čísel v textovom poli, a nie pole názov. V textovom poli sa zobrazí číslo alebo odrážku vždy, keď stlačíte klávesEnter. Ak kliknete na tlačidloCtrl+Enter, získate ďalšie riadky bez odrážky (dobré pre Podrobnosti alebo poznámky na zoznam s odrážkami alebo očíslovaný riadok).

Obrázok s prázdnym názvom a prázdne textové pole na zobrazenie, kde bude fungovať odrážky.

V poli názov, text sa očakáva iba jeden riadok nadpisu alebo názov. Môžete použiť číslovanie alebo odrážky, ale analyzuje všetky riadky textu v jednom riadku, výsledkom je jednu odrážku alebo číslo.

Zastavenie tvorby odrážok alebo čísel a vrátite sa na text, kliknite na položku Odrážky   Obrázok tlačidla Odrážky alebo číslovanie   Vzhľad tlačidla znova možnosť vypnúť.

Môžete tiež stlačiťEnter stlačte BackspaceAk chcete vymazať odrážku alebo číslo. Potom môžete začať pridávať text alebo stlačte klávesEnterAk chcete pridať ďalšie prázdne riadky.

Ak chcete vytvoriť odsadený (vnorený) zoznam v rámci zoznamu, umiestnite kurzor na začiatku riadka, ktorý chcete odsadiť, a potom na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Zvýšiť úroveň zoznamu.

Tlačidlá Znížiť úroveň zoznamu a Zvýšiť úroveň zoznamu

1. znížiť úroveň zoznamu (zarážka)

2. zvýšiť úroveň zoznamu (zarážka)

Presun textu späť na Zmenšiť odsadenie v zozname, umiestnite kurzor na začiatok riadka, a potom na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Znížiť úroveň zoznamu.

Zväčšite alebo zmenšite medzery medzi odrážkou alebo číslom a textom v riadku, umiestnite kurzor na začiatok riadka textu. Ak chcete zobraziť pravítka, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť kliknite na začiarkavacie políčko pravítko. Na pravítku, kliknite na položku Opakovaná zarážka (ako je znázornené na obrázku nižšie) a presuňte na zmenu medzier medzi odrážkou alebo číslom a zodpovedajúci text.

Existujú tri rôzne značky, ktoré sú zobrazené na pravítku označí odsadenie definované pre textové pole.

Značky zarážok

1. zarážky prvého riadka – označuje umiestnenie skutočné odrážku alebo číslo znak. Ak nie je zoznam s odrážkami odseku, potom označuje umiestnenie prvý riadok textu.

2. ľavej zarážky – upraví značky opakovanej zarážky prvého riadka aj a zachováva ich relatívny medzery.

3. opakovanú zarážku – označuje umiestnenie skutočné riadkov textu. Ak nie je zoznam s odrážkami odseku, potom označuje umiestnenie druhého riadka (a ďalšie riadky) textu.

Ak chcete zmeniť predvolené odrážky v PowerPoint v PC s Windowsom, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

  Zobrazí sa tlačidlo Predloha snímky na páse s nástrojmi v PowerPointe

 2. Vyberte položku Predloha snímky (prvý, väčšie snímky na paneli miniatúr).

  Predlohy snímok vybratá z panela miniatúr
 3. Kliknite na kartu Domov.

 4. Vyberte jednu alebo viaceré riadky zoznamu s odrážkami vo vzorke.

 5. Kliknite na šípku nadol na tlačidle zoznamu s odrážkami a vyberte požadovaný štýl predvolené.

  Nastavenie predvolené odrážky pre všetky úrovne
 6. Zopakujte, ak máte iný odrážky pre rôzne čiary.

 7. Po dokončení aktualizácie štýly odrážok, kliknite na karte Predloha snímky a potom kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Ak chcete vložiť prepojenie na snímku alebo v bloku textu odrážky, odrazí nové predvolené odrážky.

Práca s predlohami ďalšie informácie nájdete v téme Zmena predlohy snímky.

Pozrite tiež

Zmeniť slová zobrazujú jeden riadok v čase v PowerPointe

Použiť alebo zmeniť rozloženie snímky

Čo je predloha snímky?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×