Pridávanie obsahu na lokality pomocou e-mailu

Na lokalitu služby Windows SharePoint Services 3.0 môžete pridať obsah  – napríklad e-mailové diskusie, dokumenty, obrázky a položky kalendára – odoslaním obsahu prostredníctvom e-mailu. Ak je zoznam alebo vaša knižnica nastavená na prijímanie e-mailov, môže to byť vhodnejší spôsob práce.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ktoré zoznamy a knižnice môžu prijímať e-maily?

Získanie informácií o e-mailových nastaveniach zoznamu alebo knižnice

Odoslanie e-mailu zoznamu alebo knižnici

Predpokladajme, že chcete vášmu tímu odoslať dokument a pridať ho do knižnice dokumentov. Obe úlohy môžete vykonať naraz a nemusíte zvlášť posielať e-mail a následne prechádzať do služby Windows SharePoint Services 3.0, aby ste na lokalitu pridali dokument.

Pridanie obsahu na lokality odoslaním e-mailu

1. Dokumenty, diskusie a ďalší obsah sa odosielajú prostredníctvom e-mailu.

2. Obsah sa pridáva do zoznamov a knižníc.

Pridanie položiek na lokalitu Windows SharePoint Services 3.0 pomocou e-mailu je podobné ako odoslanie štandardnej e-mailovej správy kolegovi alebo skupine. Zoznam, ktorý je nastavený na prijímanie e-mailov, má svoju vlastnú adresu a stačí zahrnúť túto e-mailovú adresu do polí Komu alebo Kópie správy.

Na začiatok stránky

Ktoré zoznamy a knižnice môžu prijímať e-maily?

Podľa predvoleného nastavenia sa dajú nasledovné zoznamy a knižnice služby Windows SharePoint Services 3.0 nastaviť na prijímanie e-mailov:

 • Diskusné panely     Môžete zachytiť e-mailové diskusie vášho tímu na jedno miesto, aby ste mohli jednoduchšie zobraziť a vyhľadať správy a príbuzné súbory.

 • Oznamy     Keď odosielate oznamy svojej pracovnej skupine, pomocou e-mailu ich môžete automaticky pridať do zoznamu Oznamy na lokalite služby Windows SharePoint Services 3.0.

 • Kalendáre     Položky kalendára (napríklad žiadosti o schôdze), ktoré vaša skupina posiela cez e-mail sa dajú odoslať do kalendára na lokalite služby Windows SharePoint Services 3.0. Ak je kalendár služby Windows SharePoint Services 3.0 nastavený na prijímanie e-mailov, môžete vidieť všetky položky vášho kalendára naraz – položky pridané do kalendára pracovnej skupiny na lokalite, ako aj položky, ktoré poslali používatelia e-mailom.

  Poznámka: Aby ste mohli odoslať položku kalendára na lokalitu služby Windows SharePoint Services 3.0, musí byť vaša e-mailová aplikácia kompatibilná so službou Windows SharePoint Services alebo musí podporovať formát iCalendar. Tento formát používajú mnohé e-mailové aplikácie, ktoré podporujú internetovú poštu.

 • Knižnice dokumentov     Dokumenty môžete posielať ako e-mailové prílohy do knižnice dokumentov, ktorá je nastavená na prijímanie e-mailov. Nie je potrebné prepnúť na službu Windows SharePoint Services 3.0, vyhľadať dokument a potom ho pridať do knižnice. Môžete si tiež vybrať, ako sa majú spracovať dokumenty odoslané e-mailom.

 • Knižnice obrázkov     Obrázky môžete posielať ako e-mailové prílohy do knižnice obrázkov, ktorá je nastavená na prijímanie e-mailov. Ak napríklad posielate obrázky nábehu nového produktu vášmu kolegovi zatiaľ čo ste mimo kancelárie, nemusíte otvoriť knižnicu obrázkov a odovzdať tam obrázky. Namiesto toho môžete do správy zahrnúť e-mailovú adresu knižnice.

 • Knižnice formulárov     Vyplnený formulár (napríklad správu o neprítomnosti alebo vyúčtovanie výdavkov) môžete do knižnice formulárov poslať e-mailom.

 • Blogy     Príspevok na blog (webový blog) môžete zverejniť prostredníctvom e-mailu. Týmto spôsobom však nemôžete do príspevku na blogu pridať poznámky.

Ak chcete zistiť, ktoré zoznamy majú povolenie na prijímanie e-mailov alebo na obdržanie e-mailových adries zoznamov, obráťte sa na vlastníka lokality alebo správcu.

Poznámky: 

 • Niektoré zoznamy, ako napríklad oznamy alebo diskusie, sa dajú nastaviť na prijatie žiadostí o schôdzu. Tieto zoznamy ukladajú iba text žiadosti o schôdzu. Ak chcete uložiť žiadosť o schôdzu vo formáte kalendára, odošlite ju do zoznamu kalendára.

 • Ďalšie zoznamy a knižnice môže na prijímanie e-mailov upraviť vaša organizácia. V takomto prípade vám podrobné informácie poskytne správca.

 • Prostredníctvom e-mailu nie je možné pridať obsah do zoznamov na lokalite Centrum schôdzí.

Na začiatok stránky

Získanie informácií o e-mailových nastaveniach zoznamu alebo knižnice

Skôr ako budete môcť poslať e-mail zoznamu alebo knižnici, musíte vedieť, či sú zoznam alebo knižnica nastavené na prijímanie e-mailov a potom obdržať adresu od osoby, ktorá nainštalovala zoznam alebo knižnicu. Urobte aspoň jeden z nasledovných krokov:

 • V závislosti od situácie sa môže e-mailová adresa zoznamu alebo knižnice zobraziť v adresári vašej e-mailovej aplikácie. Ak sa tam neobjaví, musíte obdržať adresu od osoby, ktorá nainštalovala zoznam alebo knižnicu. Adresu potom pridajte do zoznamu kontaktov e-mailového programu, aby ste ju neskôr ľahko našli.

 • Vlastník lokality mohol e-mailovú adresu uviesť v popise zoznamu alebo kalendára. Popis sa zobrazí hneď pod názvom.

 • Ak sa e-mailová adresa zoznamu alebo knižnice neobjaví v ich popise, môžete na zobrazenie e-mailových nastavení pre zoznam alebo knižnicu použiť nasledovnú procedúru, ak máte povolenie na zobrazenie týchto nastavení:

  1. Ak zoznam alebo knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

   Ak sa nezobrazuje názov zoznamu alebo knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

  2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

   • V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo na nastavenie pre typ knižnice, ktorú otvárate.

   • Ak chcete zobraziť zoznam príspevkov, kliknite v časti Prepojenia správcu na príkaz Spravovať príspevky. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

  3. Ak má zoznam alebo knižnica povolené prijímanie e-mailov, jeho adresa sa zobrazí v časti Informácie o zozname vedľa položky E-mailová adresa.

 • Vaša skupina môže disponovať vlastným e-mailovým zoznam, ktorý sa nazýva skupina služby SharePoint, pomocou ktorého si členovia môžu navzájom posielať e-mailové správy. Adresa skupiny SharePoint môže obsahovať adresy zoznamov alebo knižníc, takže keď pošlete e-mail členom skupiny SharePoint, položky e-mailovej správy sa automaticky pridajú na lokalitu služby Windows SharePoint Services 3.0. Môžete napríklad poslať zmluvu ako prílohu skupine SharePoint vášho tímu, pričom zmluva sa pridá aj do knižnice dokumentov.

  Ak sa adresa skupiny SharePoint nezobrazí vo vašom adresári, musíte ju obdržať od vlastníka lokality a potom ju pridať do zoznamu kontaktov, aby ste ju neskôr mohli jednoducho nájsť.

Poznámka: V závislosti od nastavenia udeleného správcom môže knižnica alebo zoznam obsahovať obmedzenia, ktoré určujú, od koho môžu prijímať e-mailové správy. Zoznam alebo knižnica môže napríklad prijímať položky iba od používateľov, ktorí sú členmi vašej lokality, prípadne môžu byť nastavené ďalšie obmedzenia. Ďalšie informácie vám poskytne vlastník alebo správca lokality.

Tip: Ak e-mail posielate jednotlivcovi, ale chcete túto položku pridať aj do zoznamu alebo knižnice, môžete do poľa Kópia zahrnúť e-mailovú adresu zoznamu alebo knižnice.

Na začiatok stránky

Odoslanie e-mailu zoznamu alebo knižnici

V e-mailovej aplikácii pripravte položku na odoslanie nasledovným spôsobom:

 • Ak chcete odoslať položku diskusie alebo zverejniť položku na tímovom blogu (weblog), zadajte obsah do základnej časti správy.

 • Ak chcete odoslať položku kalendára, odošlite z aplikácie na prácu s e-mailovými správami alebo kalendárom žiadosť o schôdzu alebo plánovanú činnosť.

 • Ak chcete odoslať obrázok, formulár alebo dokument, pridajte danú položku ako prílohu k správe.

 • Ak chcete odoslať štandardnú e-mailovú správu alebo odpovedať na správu, zadajte požadovaný obsah do základnej časti správy tak, ako pri akejkoľvek inej správe.

 1. Do poľa Komu alebo Kópia pridajte adresu zoznamu alebo knižnice.

  Ak už je zoznam časťou skupiny SharePoint, obsah môžete do zoznamu alebo knižnice pridať odoslaním e-mailu skupine lokality SharePoint. Ďalšie informácie vám poskytne vlastník lokality alebo správca.

 2. Odošlite správu. Vo väčšine e-mailových aplikácií je na odoslanie správy potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×