Pridávanie kontaktov mimo vašej spoločnosti

Do zoznamu kontaktov programu Communicator môžete pridávať kontakty mimo vašej spoločnosti.

 • Ak má spoločnosť licenciu na používanie verejného internetového pripojenia, môžete pridať používateľa používajúceho siete internetových služieb AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live. S týmto používateľom si potom môžete vymieňať okamžité správy.

 • Ak je podniková sieť vašej spoločnosti pripojená k podnikovej sieti inej spoločnosti (tzv. federácia), môžete používateľa pridať do zoznamu kontaktov programu Communicator. S týmto používateľom potom môžete komunikovať prostredníctvom komunikačných režimov, ktoré podporujú podnikové siete obidvoch spoločností, napríklad formou okamžitých správ, telefonického hovoru alebo videohovoru.

 • Ak kontakt mimo vašej spoločnosti nie je externý kontakt ani verejný kontakt na výmenu okamžitých správ, môžete ho do zoznamu kontaktov pridať ako „iba telefonický kontakt“. Do zoznamu kontaktov môžete napríklad pridať člena rodiny, aby ste mu mohli pohodlne zavolať jediným kliknutím.

Ak si nie ste istí, či vaša spoločnosť podporuje verejné internetové pripojenie alebo či je podniková sieť vašej spoločnosti vo federácii s podnikovou sieťou používateľa z inej spoločnosti, obráťte sa na správcu systému.

Čo chcete robiť?

Pridanie používateľa mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Zmena úrovne prístupu kontaktu

Pridanie používateľa mimo vašej spoločnosti do zoznamu kontaktov

Kontakt mimo spoločnosti (neuvedený v adresári spoločnosti) môže byť:

Ako do zoznamu kontaktov pridať verejný kontakt na výmenu okamžitých správ?

Program Office Communicator podporuje verejné pripojenie na výmenu okamžitých správ, takže si do zoznamu kontaktov programu Office Communicator môžete pridať kontakty na výmenu okamžitých správ zo sietí internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Keď do zoznamu kontaktov pridáte verejný kontakt na výmenu okamžitých správ, môžete s ním komunikovať pomocou okamžitých správ. Hovory programu Communicator (Voice over IP alebo hovory VoIP), videohovory, zvukové konferencie a videokonferencie však nie sú podporovanými spôsobmi komunikácie s verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ.

Najlepším spôsobom, ako pridať verejný kontakt na výmenu okamžitých správ, je použiť priečinok Kontakty programu Outlook a pridať doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator.

 1. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 2. V poli Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií v poliach Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov programu Communicator. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Číslo v USA môže vyzerať napríklad takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a v poli Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali v poli Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom konverzovať pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty na výmenu okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako do zoznamu kontaktov pridať externý kontakt?

Program Office Communicator a server Office Communications Server 2007 podporujú možnosť pripojiť sa k iným organizáciám (vytvoriť federáciu) a umožňujú tak pridať kontakty z týchto organizácií do vlastného zoznamu kontaktov. Keď do svojho zoznamu kontaktov pridáte externý kontakt, môžete s ním komunikovať ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad obe organizácie podporujú hovory programu Communicator, videohovory, zvukové konferencie a videokonferencie, potom môžete tieto spôsoby komunikácie použiť na komunikáciu s externým kontaktom.

 1. V programe Communicator zadajte v poli Hľadať e-mailovú adresu alebo adresu na výmenu okamžitých správ kontaktu.

 2. Presuňte meno kontaktu z okna Výsledky hľadania do zoznamu kontaktov. Napravo od mena kontaktu sa v zozname externých kontaktov zobrazí ikona externého kontaktu.

Ako pridať telefónne číslo k externému kontaktu, ktorý je v mojom zozname kontaktov?

Ak chcete k externému kontaktu pridať telefónne číslo, požiadajte tento kontakt, aby zmenil úroveň vášho prístupu na Tím alebo Osobné.

Prípadne môžete kontakt odstrániť zo zoznamu kontaktov a potom ho pridať cez priečinok Kontakty programu Outlook.

 1. Otvorte program Communicator, kliknite pravým tlačidlom myši na meno kontaktu a potom na príkaz Odstrániť zo zoznamu kontaktov.

 2. V programe Office Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 3. V poli Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií v poliach Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 4. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako – meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov programu Communicator.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ – adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 5. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Číslo v USA môže vyzerať napríklad takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Otvorte program Office Communicator a v poli Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali v poli Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 8. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom konverzovať pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty na výmenu okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako do zoznamu kontaktov programu Communicator pridať kontakt mimo spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt na výmenu okamžitých správ?

Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať kontakt mimo vašej spoločnosti, ktorý nie je externý kontakt ani verejný kontakt na výmenu okamžitých správ, použite priečinok Kontakty programu Outlook a pridajte doň telefónne číslo domov, číslo mobilného telefónu a iné telefónne čísla kontaktu. Vďaka tomu bude možné zavolať kontakt pomocou funkcie jediného kliknutia v programe Communicator. Kontakty mimo vašej spoločnosti, ktoré nie sú externými kontaktmi ani verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ, môžete zavolať použitím ich telefónneho čísla, ale nemôžete s nimi komunikovať formou okamžitých správ, uskutočňovať hovory programu Communicator, videohovory, zvukové konferencie ani videokonferencie v programe Communicator.

 1. V programe Outlook otvorte priečinok Kontakty a kliknite na tlačidlo Nový.

 2. V poli Celé meno zadajte meno kontaktu. Zadanie informácií v poliach Spoločnosť, Funkcia a Zaradiť ako je nepovinné.

 3. V časti Internet zadajte e-mailovú adresu kontaktu a vyplňte nasledujúce polia:

  • Zobraziť ako     Meno, ktoré sa má zobraziť v zozname kontaktov.

  • Adresa pre odosielanie okamžitých správ     Adresa kontaktu pre odosielanie okamžitých správ. Ak toto pole nie je vyplnené, kontakt nie je možné pridať do zoznamu kontaktov. (Ak kontakt nemá adresu pre odosielanie okamžitých správ alebo ak ju nepoznáte, zadajte fiktívnu zástupnú adresu, napríklad username@msn.com, a neskôr ju nahraďte správnou adresou.)

 4. Zadajte telefónne čísla kontaktu vo formáte E.164: kód krajiny, kód oblasti a miestne číslo bez použitia spojovníkov. Číslo v USA môže vyzerať napríklad takto: 14255550101, kde 1 je kód krajiny, 425 je kód oblasti a 5550101 je miestne číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Otvorte program Office Communicator a v poli Hľadať zadajte meno, ktoré ste napísali v poli Zobraziť ako v programe Outlook. Meno kontaktu sa zobrazí v okne Výsledky hľadania.

 7. Presuňte kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Teraz môžete s kontaktom konverzovať pomocou okamžitých správ. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo telefónu napravo od mena kontaktu. Hovory programu Communicator nie sú pre verejné kontakty na výmenu okamžitých správ podporované, ale môžete volať na číslo domov, do práce alebo číslo mobilného telefónu kontaktu.

Ako do zoznamu kontaktov pridať „iba telefonický kontakt“?

V programe Communicator 2007 R2 môžete do zoznamu kontaktov pridať „iba telefonický kontakt“ a jednoducho telefonovať domov alebo kontaktom, ktorí nemajú program Communicator. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať „iba telefonický kontakt“, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • V poli Hľadať zadajte telefónne číslo a presuňte ho do skupiny v zozname kontaktov.

 • Ak ste toto číslo nedávno vytočili a zobrazuje sa v skupine Najnovšie kontakty, presuňte ho do inej skupiny v zozname kontaktov.

Aké spôsoby komunikácie sú podporované pri verejných kontaktoch na výmenu okamžitých správ?

Program Communicator umožňuje výmenu okamžitých správ s klientmi používajúcimi siete internetových služieb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Komunikácia s verejnými kontaktmi na výmenu okamžitých správ sa obmedzuje na používanie okamžitých správ. Prenos súborov, hovory programu Communicator, videohovory, zvukové konferencie a videokonferencie nie sú pri verejných kontaktoch na výmenu okamžitých správ podporované.

Aké funkcie sú dostupné pri komunikácii s externými kontaktmi?

Program Communicator umožňuje komunikovať s externými kontaktmi ľubovoľným spôsobom, ktorý podporujú obe organizácie. Ak napríklad vaša spoločnosť i spoločnosť externého kontaktu podporujú zvukové konferencie a videokonferencie, môžete tento spôsob komunikácie s externým kontaktom použiť. Ak obe spoločnosti podporujú úplné funkcie zvuku a videa, môžete uskutočňovať a prijímať hovory programu Communicator a videohovory.

Ako zistím, ktoré spoločnosti sú vo federácii s mojou spoločnosťou?

Obráťte sa na svojho správcu siete, ktorý vám potvrdí, či je spoločnosť určitej osoby vo federácii s vašou spoločnosťou.

Ak chcem pridať kontakty do svojho zoznamu kontaktov, musím použiť ponuku Pridať kontakty?

Nie. V prípade kontaktov v rámci podnikovej siete stačí v poli Hľadať zadať meno osoby alebo e-mailovú adresu a potom presunúť kontakt z okna Výsledky hľadania do skupiny v zozname kontaktov. Program Communicator bude predvolene hľadať v adresári spoločnosti a v priečinku Kontakty programu Outlook.

Na začiatok stránky

Zmena úrovne prístupu kontaktu

Keď do zoznamu kontaktov programu Communicator pridáte používateľa okamžitých správ zo služieb AOL, Yahoo, MSN, Windows Live alebo externý kontakt, kontaktu sa predvolene pridelí úroveň prístupu Verejné. Po pridelení úrovne prístupu Verejné môžete od kontaktu prijímať okamžité správy a dostávať od neho upozornenia. Kontakt môže vidieť aj váš stav prítomnosti (online alebo offline). Ak chcete s kontaktom zdieľať ďalšie informácie o prítomnosti, napríklad číslo mobilného telefónu alebo informácie o pláne, môžete zmeniť úroveň prístupu tohto kontaktu.

Zmena úrovne prístupu kontaktu

 • V zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, ukážte na položku Zmeniť úroveň prístupu a vyberte požadovanú úroveň prístupu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×