Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie komentárov do hárka Excelu pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky k poskytnutie pripomienok v pracovnom hárku programu Excel pridať komentáre. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Pridanie komentára

 1. V Excel otvorte hárok, kde chcete pridať komentáre.

 2. V hárku, prejdite na miesto, kam chcete vložiť komentár Zobraziť bunku.

  Tip: Keď prejdete na bunku, ktorá už obsahuje komentár, čítačka obrazovky oznamuje "Obsahuje komentár" po prečítaní si obsah bunky.

 3. Stlačte klávesy Alt + R, C, ak chcete pridať komentár k bunke.

 4. Zadajte svoj komentár. Môžete stlačením klávesu Enter začnite nový riadok.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Príspevkom", a potom stlačením klávesu Enter uložte svoj komentár.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel pre Mac pomocou klávesnice a čítačku obrazovky, ako sú napríklad funkcie VoiceOver, vstavané macOS čítačku obrazovky, pridávať poznámky do poskytnúť pripomienky Excel hárka.

Poznámky: 

Pridanie komentára

 1. V Excel pre Mac otvorte hárok, kde chcete pridať komentáre.

 2. V hárku, prejdite na miesto, kam chcete vložiť komentár Zobraziť bunku.

  Tip: Keď prejdete na bunku, ktorá už obsahuje komentár, funkcia VoiceOver oznamuje "Obsahuje komentár" po prečítaní obsah a umiestnenie bunky.

 3. Podržte Fn + F6, až kým sa počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov" a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým sa: "Lepšie." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte na karte Revízia.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nový komentár", a potom stlačte kláves ovládacieho prvku + možnosť + medzerník, ak chcete pridať nový prázdny komentár k vybratej bunke.

 5. Zadajte svoj komentár a potom stlačte kláves Esc dvakrát na návrat zameranie na bunku.

Pozrite tiež

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Excel pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, pridávať komentáre na poskytnutie pripomienok v pracovnom hárku programu Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v Excel pre iOS, v téme návod na dotykové ovládanie Excelu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Pridanie komentára

 1. V Excel pre iOS otvorte hárok, kde chcete pridať komentáre.

 2. V hárku, prejdite na miesto, kam chcete vložiť komentár Zobraziť bunku a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku presun k nemu.

  Tip: Keď prejdete na bunku, ktorá už obsahuje komentár, funkcia VoiceOver oznamuje "Obsahuje komentár."

 3. Potiahnutie prstom okolo hornej časti obrazovky, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratej karte, napríklad "Domov".

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvoriť kartu výber menu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrola" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Vložiť poznámku", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení, potiahnite jedným prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Komentára do bunky a vykoná sa vráti do hárka.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPhone

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPad

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, pridávať poznámky do poskytnúť pripomienky Excel hárka.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Pridanie komentára

 1. V Excel pre Android otvorte hárok, kde chcete pridať komentáre.

 2. V hárku, prejdite na miesto, kam chcete vložiť komentár Zobraziť bunku a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku presun k nemu.

  Tip: Keď prejdete na bunku, ktorá už obsahuje komentár, TalkBack oznamuje "Obsahuje komentár."

 3. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte kontextovú ponuku, potiahnutie prstom okolo hornej časti obrazovky, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tab menu."

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvoriť kartu výber menu, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Kontrola" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Komentár", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení, potiahnite jedným prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Komentára do bunky a vykoná sa vráti do hárka.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky k poskytnutie pripomienok v pracovnom hárku programu Excel Online pridať komentáre. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Pridanie komentára

 1. V Excel Online otvorte hárok, kde chcete pridať komentáre.

 2. V hárku, prejdite na miesto, kam chcete vložiť komentár Zobraziť bunku.

  Tip: Keď prejdete na bunku, ktorá už obsahuje komentár, čítačka obrazovky oznamuje "Obsahuje komentáre, ktoré," nasleduje na meno a potom prečíta komentár.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, R, N. Otvorí sa tabla komentáre. Budete počuť: "@mention alebo začať konverzáciu."

 4. Zadajte svoj komentár. Môžete stlačením klávesu Enter začnite nový riadok.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Príspevkom", a potom stlačením klávesu Enter uložte svoj komentár.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×