Pridávanie a prispôsobovanie formátov dátumu a času

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje, ako Microsoft Office Access ukladá dátum a čas informácie, ako môžete pridať polia dátumu a času do tabuliek, formulárov a zostáv a ako si môžete prispôsobiť formát dátumu a času, aby vyhovoval vašim potrebám.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť formáty dátumu a času

Pridanie poľa typu dátum/čas

Formátovanie poľa typu dátum/čas

Pridanie dátumu pomocou výberu dátumu

Určenie formátu na zadávanie údajov dátum a čas pomocou vstupnej masky

Zmena miestnom nastavení Windowsu, ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania dátumov a časov

Porozumieť formáty dátumu a času

Dátum a čas môžete zadané v databáze a potom zobrazené vo viacerých formátoch. Program Access automaticky zobrazí dátum a čas v Všeobecný dátum a dlhý čas formáty. Dátumy sa zobrazia ako, v USA a ako mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr mimo USA boli mm je mesiac, dd je deň a RRRR je rok. Čas sa zobrazuje hh: ss AM/PM, kde hh je hodina, mm je minút a ss je sekunda.

Tieto formáty dátumu a času sa líšia v závislosti od geografickej polohy zadanom v Microsoft Windows miestne a jazykové nastavenie nastavení vo vašom počítači. Napríklad v Európe a mnohých častiach Ázie, v závislosti od vašej polohe, zobrazí dátum a čas ako 28.11.2006 12:07:12: 00 alebo 28/11/2006 12:07:12: 00. V USA, mali by ste vidieť 11/28/2006 12:07:12: 00. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenie miestne a jazykové nastavenie v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu, ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania dátumov a časov, ďalej v tomto článku.

Je možné zmeniť tieto formáty pomocou vlastné formáty zobrazenia. Formát zobrazenia, ktoré ste vybrali však neovplyvní zadávanie údajov alebo ako program Access ukladá údaje. Môžete napríklad zadať dátum vo formáte Európskeho napríklad 28.11.2006 a máte tabuľku, formulár alebo zostavu Zobraziť hodnoty ako 11/28/2006.

Program Access automaticky poskytuje určitú úroveň overovania údajov dátum a čas formátovanie. Napríklad, ak zadáte neplatný dátum, ako je napríklad 32.11.2006, zobrazí sa hlásenie a budú mať možnosť zadávanie novú hodnotu alebo pole na konverziu z údajov Date/Time typu na typ údajov Text. Platný dátum hodnoty v rozsahu od-657 434 (január 1, 100 A.D.) 2,958,465 (December 31, 9999 A.D.). Platnou časovou hodnoty v rozsahu od.0 na.9999, alebo 23:59:59.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu dátum/čas

Ak chcete v databáze použiť dátumy a časy, Začnite vytvorením poľa typu dátum/čas v jednej alebo viacerých tabuliek databázy. Nastavenia pre polia dátumu a času sa vždy nachádza v tabuľke, ale možno zobraziť hodnotu dátumu alebo času na tabuľku, formulár alebo zostavu.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti návrhára tabuľky, vyberte prázdny riadok.

 3. V stĺpci Názov poľa zadajte názov nového poľa.

 4. V stĺpci Typ údajov v zozname vyberte Dátum a čas a potom uložte tabuľku.

  Nové pole mala podobať, hoci sa môže meniť názov poľa:

  Návrhár dotazov s novým poľom typu Date/Time

Môžete tiež ukladať hodnôt dátumu a času ako čísla, keď plánujete používať vo výpočtoch údajov dátumu a času. Napríklad, môžete vypočítať súčet počet odpracovaných hodín (časový výkaz) alebo vek faktúry. Ďalšie informácie o tom, ako na výpočet hodnôt dátumu, nájdete v článku funkcie Date.

Na začiatok stránky

Formátovanie poľa typu dátum/čas

Program Access poskytuje niekoľko vopred definované formáty dátumu a času údajov, ale ak tieto formáty nevyhovujú vašim potrebám, môžete zadať vlastný formát. Ak ste nevybrali preddefinovaného alebo vlastného formátu, program Access automaticky použije formát Všeobecný dátum – m/dd/rrrr h: mm: ss AM/PM.

Použitie vopred definovaného formátu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas, ktorého formát chcete určiť.

 3. V dolnej časti kliknite na pole vlastnosť Formát a potom vyberte formát z rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Po výbere formátu, Možností pre aktualizáciu vlastností Inteligentná značka vzhľad tlačidla sa zobrazí a umožňuje použiť svoj nový formát pre všetky ostatné polia tabuľky a ovládacie prvky formulárov, ktoré by logicky dedia ho. Sa zmeny prejavili celú databázu, kliknite na položku Inteligentná značka a potom kliknite na položku Aktualizovať formát, všade sa použije názov poľa. V tomto prípade je názov poľa názov poľa typu dátum/čas.

 5. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, po otvorení dialógového okna Aktualizácia vlastností a zobrazení formulárov a ďalších objektov, ktoré nový formát zdedia, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Poznámka: Časť názvu alebo celý preddefinovanom formáte, ako je zobrazené na riadenie môže miestnom nastavení Windowsu.

Vopred definované formáty a príklady   

Formát

Popis

Príklad

Všeobecný dátum

(predvolená hodnota) Zobrazuje hodnoty dátumu ako čísla a hodnoty času ako hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. Pre oba typy hodnôt sa v Accesse používajú oddeľovače dátumu a času zadané v miestnom nastavení Windowsu. Ak hodnota nemá časovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba dátum. Ak hodnota nemá žiadnu dátumovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba čas.

06/30/2008 10:10:42 AM

Dlhý dátum

Zobrazuje iba hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát dlhého dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

Pondelok 29 augusta 2006

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/rr, ale použije oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

29/Aug/06
29-Aug-06

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát krátkeho dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

8/29/2006
8-29-2006

Dlhý čas

Zobrazí hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:42

Stredný čas

Zobrazuje hodiny a minúty, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazuje iba hodiny a minúty. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Použitie vlastného formátu

Keď použijete vlastný formát poľa dátumu a času, môžete skombinovať rôznych formátov tak, že dve sekcie, jeden pre dátum a druhý raz. V takom prípade by v častiach oddeľte bodkočiarkou. Napríklad môžete skombinovať Všeobecný dátum a dlhý čas formáty nasledujúcim spôsobom: m/dd/rrrr; h:mm:ss.

Tip: V Accesse 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas.

 3. V dolnej časti kliknite na pole vlastnosť Formát a následne zadajte formát.

Tabuľka zástupné znaky a oddeľovače pre vlastný formát   

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovač dní, mesiacov a rokov. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite lomku (/).

Oddeľovač času

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovače hodín, minút a sekúnd. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite dvojbodka (:).

c

Zobrazenie formátu všeobecného dátumu.

d alebo dd

Zobrazí deň v mesiaci ako jednej alebo dvoch číslic. Pre jednu číslicu použite jeden zástupný symbol; dve číslice, použite dva zástupné symboly.

ddd

Skráti deň v týždni na tri písmená.

dddd

Obsahuje súhrn všetkých dní v týždni.

ddddd

Zobrazí formát krátkeho dátumu.

dddddd

Zobrazí dlhý formát dátumu.

w

Zobrazí číslo, ktoré zodpovedá na deň v týždni.

m alebo mm

Zobrazí mesiac ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo.

mmm

Skráti názov mesiaca na tri písmená. Január sa napríklad zobrazí ako január.

mmmm

Obsahuje všetky názvy mesiacov.

q

Zobrazí číslo aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1-4). Napríklad, ak ste najať pracovníka v máji, program Access zobrazí 2 ako hodnota štvrťroka.

y

Zobrazí deň roka, 1 – 366.

yy

Zobrazenie posledných dvoch číslic roka.

Poznámka: Odporúčame zadávanie a zobrazenie všetkých štyroch číslic v danom roku.

yyyy

Zobrazí všetky číslice v roku v rozsahu 0100 až 9999.

Oddeľovač času

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovač hodín, minút a sekúnd. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti, Zmena miestnom nastavení Windowsu, ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia dátumu a času.

h alebo hh

Zobrazí hodinu ako jednej alebo dvoch číslic.

n alebo nn

Zobrazí minút ako jednej alebo dvoch číslic.

s alebo ss

Zobrazí sekúnd ako jednej alebo dvoch číslic.

TTTT

Zobrazenie dlhého formátu času.

AM/PM

Zobrazí 12-hodinovom formáte hodnoty s koncovú AM alebo PM. prístup závisí od systémové hodiny v počítači nastaviť hodnotu.

A/P alebo a/p

12-hodinovom formáte hodnoty s koncovú A, P, sa zobrazí, alebo s. prístup závisí od systémové hodiny v počítači nastaviť hodnotu.

AMPM

Zobrazuje hodnoty 12-hodinovom formáte, ale použije dopoludnia a popoludní indikátory zadaný v miestnom nastavení Windowsu. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti, Zmena miestnom nastavení Windowsu, ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia dátumu a času.

Medzery, + - $ ()

Použitie medzery, niektoré matematické znaky (+ -), a finančné symboly ($ ¥ £) podľa potreby na ľubovoľné miesto v reťazce s formátom. Ak chcete použiť iné bežné matematické symboly, napríklad lomku (\ alebo /) a Hviezdičky (*), musíte ich obklopujú v úvodzovkách.

"Literálový text"

Doslovný text, ktorý sa má používateľom zobrazovať v dvojitých úvodzovkách.

\

Sily prístup k Zobraziť znakov, ktoré sa okamžite takto. Toto je rovnaká ako okolitého znak v dvojitých úvodzovkách.

*

Pri použití znaku bezprostredne za hviezdičkou stane znakom výplň – znak použitá ako výplň medzier. Program Access zobrazí normálne textu doľava zarovnaný a vyplní všetky oblasť napravo od hodnoty prázdnych znakov. Môžete pridať výplň znaky kdekoľvek v reťazci formát a prístup bude plniť žiadne medzery zadaným znakom.

[farba]

Vzťahuje sa farbu na všetky hodnoty v časti formát. Musíte uzavrieť názov v hranatých zátvorkách a použite jeden z nasledujúcich názvov: čierna, modrá, azúrová, zelená, purpurová, červená, žltý alebo biele. Napríklad dddd [ružová] by zobrazenie dňa v ružová farba

Po zadaní formátu, Možností pre aktualizáciu vlastností Inteligentná značka vzhľad tlačidla sa zobrazí a umožňuje použitie formátu pre všetky ostatné polia tabuľky a ovládacie prvky formulárov, ktoré by logicky dedia ho. Sa zmeny prejavili celú databázu, kliknite na položku Inteligentná značka a potom kliknite na položku Aktualizovať formát, všade sa použije názov poľa. V tomto prípade je názov poľa názov poľa typu dátum/čas.

Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a inými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete použiť tento formát, kliknite na tlačidlo Áno.

Uložte zmeny a potom prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Na začiatok stránky

Pridanie dátumu pomocou výberu dátumu

Existuje niekoľko spôsobov, ako pridať dátum do tabuľky. Ak je k dispozícii, použitie ovládacieho prvku výberu dátumu je rýchly možnosť.

Poznámka: Ovládací prvok Výberu dátumu nie je k dispozícii, ak vstupná maska sa použije pre pole typu dátum/čas.

 1. Kliknite na pole, ktoré chcete pridať do dátumu. Ak ovládací prvok výber dátumu nie je k dispozícii, sa zobrazí ikona kalendára.

 2. Kliknite na ikonu kalendára. Zobrazí sa ovládací prvok kalendára.

  Ovládací prvok kalendára

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zadať aktuálny dátum, kliknite na možnosť dnes.

  • Ak chcete vybrať jeden deň v aktuálnom mesiaci, kliknite na dátum.

  • Ak chcete vybrať iný mesiac a deň, použite tlačidlá dopredu alebo naspäť.

Na začiatok stránky

Určenie formátu na zadávanie údajov dátum a čas pomocou vstupnej masky

Ak chcete, aby ste sa uistili, že používatelia vkladať údajov dátumu a času v konkrétnom formáte pomocou vstupnej masky. Napríklad, ak ste použili vstupnej masky zadávanie dátumov vo formáte Európskeho, niekto zadávanie údajov do databázy môcť Zadajte dátumy v iných formátoch. Vstupné masky môžete použiť na polia v tabuľkách a množinách výsledkov dotazu a ovládacie prvky vo formulároch a zostavách.

Môžete definovať vstupnej masky do jedného formátu, ale nastavili ste formátu rôzne zobrazenia pre tie isté údaje. Napríklad vstupnú masku môže požadovať, aby používatelia na zadanie dátumu ako RRRR. MM. DD, a potom nastavte formát zobrazenia dátumu ako DD-MMM-rrrr, tak, že dátum sa zobrazí ako 24-júl-2008.

Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Pridanie vstupnej masky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak tabuľka neobsahuje textové pole, v hornej časti mriežky návrhu vyberte prázdny riadok, kliknite na stĺpec Typ údajov, vyberte Text a potom uložte zmeny.

 3. Vyberte pole typu dátum/čas a potom v dolnej časti mriežky návrhu na karte Všeobecné kliknite na vlastnosť Vstupná maska.

  1. Poznámka: Vstupné masky obsahovať tri časti, všetky oddelených bodkočiarkou. Prvá sekcia je povinná a ostatné sú voliteľné. Prvá sekcia definuje reťazec masky a obsahuje zástupný symbol a doslovný znaky. Druhá sekcia určuje, či sa má uložiť masky znakov plus údaje do poľa. Zadajte hodnotu 0 , ak chcete uložiť masky a údajov; Ak chcete uložiť údaje, zadajte hodnotu 1 . Tretia sekcia definuje zástupný symbol označuje umiestnenie pre údaje. Na základe predvoleného nastavenia program Access použije znak podčiarknutia (_). Ak chcete použiť iný znak, môžete ho zadať do požadovanej polohy v reťazci masky alebo ho môžete zadať do tretia sekcia masky. Tiež, umiestnenie v vstupnej masky prijme len jeden znak alebo medzeru.

 4. Do poľa vlastnosti Vstupná maska, zadajte 00 LLL 0000; 0; _, a potom stlačte kláves ENTER.

  1. Program Access pridá niekoľko znaky vstupnej masky, tak, aby sa zobrazovala nasledujúcim spôsobom: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Po zadaní masky, inteligentná značka Možností pre aktualizáciu vlastností sa zobrazí a umožňuje použitie masky ostatné polia tabuľky a ovládacie prvky formulárov, ktoré by logicky dedia ho. Uložte zmeny celú databázu, kliknite na položku Inteligentná značka vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Aktualizovať vstupná maska všade sa použije názov poľa. V tomto prípade je názov poľa názov poľa typu dátum/čas.

 6. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, Aktualizácia vlastnosti dialógové okno sa zobrazí a zobrazí formulárov a iných objektov, ktoré sa dedia v novom formáte.

 7. Ak chcete daný formát použiť, kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Zmena miestnom nastavení Windowsu, ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania dátumov a časov

Systém Windows podporuje v rôznych jazykoch, ako aj formáty dátumu a času pre krajiny a oblasti, ktoré používajú tieto jazyky. Formáty dátumu a času v miestnom nastavení vplyv na časť alebo Zobraziť všetky preddefinované a vlastné formáty, ktoré použijete na údaje programu Access. Napríklad, ak zadáte hodnotu dátumu a ako oddeľovač dátumu použiť lomku (8/29/2006), a potom použite formát Všeobecný dátum zobrazenia do poľa typu dátum/čas pri zobrazení údajov, môžete alebo lomkami nemusí byť vidieť. , v závislosti od znak, ktorý je definovaný miestneho nastavenia.

Program Access použije dátum a čas oddeľovače, finančné symboly a ďalšie znaky uvedené v miestnom nastavení Windowsu, ak ste ich prepísať s vlastným formátom zobrazenia.

Tieto kroky vysvetliť, ako nastaviť a Zmena miestneho nastavenia.

V Windows Vista   

 1. Kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Vzhľad tlačidla , a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. Dvakrát kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasť.

  Poznámka: Ak používate klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. Kliknite na kartu formáty.

 4. V časti aktuálny formát kliknite na položku prispôsobiť tento formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte potrebné zmeny.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

 2. V ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 3. Kliknite na kartu Miestne nastavenia.

 4. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte potrebné zmeny.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)   

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací Panel.

  Zobrazí sa Ovládací Panel.

 2. Kliknite na tlačidlo dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na položku zmeniť formát čísla, dátumy a časy.

  Zobrazí sa dialógové okno miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti štandardy a formáty, kliknite na položku prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenia, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte potrebné zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×