Pridávanie, úprava, hľadanie a odstraňovanie riadkov pomocou údajového formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď je riadok údajov je veľmi široký a je potrebné opakované vodorovné posúvanie, zvážte použitie údajový formulár na pridanie, úprava, hľadanie a odstrániť riadky.

Informácie o údajových formulároch

Údajový formulár predstavuje pohodlný spôsob zadania alebo zobrazenia jedného úplného riadka informácií v rozsahu alebo v tabuľke bez nutnosti vodorovného posúvania. Zistíte, že pri používaní údajového formulára je zadávanie údajov jednoduchšie ako presúvanie sa medzi jednotlivými stĺpcami v prípade, že máte viacero stĺpcov údajov a nie je možné zobraziť ich na jednej obrazovke. Údajový formulár použite vtedy, keď vám stačí jednoduchý formulár textových polí, ktoré používajú záhlavia stĺpcov ako označenie, a nepotrebujete komplexné alebo vlastné funkcie formulára (napríklad zoznam alebo číselník).

Príklad typického údajového formulára

Program Microsoft Excel môže automaticky generovať vstavaný údajový formulár pre rozsah alebo tabuľka. V údajovom formulári sa všetky hlavičky stĺpcov zobrazujú ako označenia v jednom dialógovom okne. Každé označenie má priradené prázdne textové pole, do ktorého môžete zadať údaje pre každý stĺpec (maximálne 32 stĺpcov). V údajovom formulári môžete zadať nové riadky, vyhľadávať riadky prostredníctvom navigácie alebo (podľa obsahu buniek) aktualizovať riadky a odstraňovať ich. Ak bunka obsahuje vzorec, výsledok vzorca sa zobrazí v údajovom formulári, vzorec však nie je možné upravovať pomocou údajového formulára.

Poznámka: Údajový hárok nie je možné vytlačiť. Keďže údajový formulár je modálne dialógové okno, nie je ďalej možné použiť príkaz Tlačiť alebo tlačidlo Tlačiť v programe Excel, pokiaľ údajový formulár nezatvoríte. V prípade potreby môžete použiť kláves Windows Print Screen, vytvoriť obrázok formulára a skopírovať ho do programu Microsoft Paint alebo iného programu.

Pridať tlačidlo formulár na páse s nástrojmi

 1. Ak je to potrebné, každému stĺpcu v rozsahu alebo v tabuľke pridajte hlavičku stĺpca. Program Excel používa hlavičky stĺpcov na vytvorenie označení pre všetky polia formulára.

  Dôležité: Uistite sa, že v rozsahu údajov nie sú prázdne riadky.

 2. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorým chcete pridať formulár.

 3. Ak chcete pridať tlačidlo formulár Tlačidlo ovládania formulára na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V poli Vybrať príkazy z kliknite na položku Všetky príkazy a potom vyberte tlačidlo formulár Tlačidlo ovládania formulára v zozname.

  3. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na paneli S nástrojmi Rýchly prístup, kliknite na položku formulár Tlačidlo ovládania formulára .

Dôležité: Ak sa zobrazí správa, v ktorej sa uvádza „V údajovom formulári je príliš veľa polí“, je potrebné znížiť počet stĺpcov, pretože údajový formulár môže obsahovať maximálne 32 stĺpcov. Riešením (keď pracujete s rozsahom stĺpcov) je vloženie prázdneho stĺpca a efektívne rozdelenie jedného obsahu na dva rozsahy. Potom, ak je to potrebné, vytvorte samostatný údajový formulár pre stĺpce umiestnené napravo od prázdneho stĺpca.

Používanie údajového formulára

Údajový formulár je možné použiť na pridávanie, hľadanie, zmenu alebo odstránenie riadkov rozsahu alebo tabuľky.

Pridanie nového riadka údajov

 1. V údajovom formulári kliknite na položku Nové.

 2. Do zobrazeného údajového formulára zadajte do poskytnutých polí údaje pre nový riadok.

  Na presun do ďalšieho poľa v riadku použite kláves Tab. Na presun do predchádzajúceho poľa použite kombináciu klávesov Shift+Tab.

 3. Po zadaní všetkých údajov stlačte kláves Enter, čím uložíte zmeny a pridáte riadok do spodnej časti rozsahu alebo tabuľky.

  Dôležité: Ak sa zobrazí správa, v ktorej sa uvádza „Zoznam alebo databáza sa nedá rozšíriť“, môže to znamenať, že ak budete pokračovať, existujúce údaje sa môžu prepísať. Ak do tabuľky alebo rozsahu pridáte riadok pomocou údajového formulára, program Excel ich rozšíri smerom nadol. Ak by rozširovanie tabuľky prepísalo existujúce údaje, v programe Excel sa zobrazí hlásenie Zoznam alebo databáza sa nedá rozšíriť. Zmeňte usporiadanie údajov v hárku tak, aby sa rozsah alebo tabuľka mohli rozšíriť smerom nadol od posledného riadka.

Poznámka: Pred stlačením klávesu Enter môžete vrátiť zmeny späť kliknutím na tlačidlo Obnoviť v údajovom formulári. Všetky údaje, ktoré ste do polí zadali, sa zahodia.

Hľadanie riadka pomocou navigácie

Vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

 • Na presúvanie sa medzi jednotlivými riadkami použite šípky posúvača v údajovom formulári.

 • Na presúvanie sa po 10-tich riadkoch naraz kliknite na posúvač v oblasti medzi šípkami.

 • Na presun do ďalšieho riadka rozsahu alebo tabuľky kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

 • Na presun do predchádzajúceho riadka rozsahu alebo tabuľky kliknite na tlačidlo Hľadať predošlé.

Hľadanie riadka zadaním kritérií vyhľadávania

 1. Kliknite na tlačidlo Kritériá a zadajte porovnávacie kritériá v údajovom formulári.

  Všetky položky začínajúce porovnávacími kritériami sa filtrujú. Ak napríklad zadáte ako kritérium Por, program Excel vyhľadá hodnoty Porubská, Porubčan a Poriezová. Ak chcete hľadať textové hodnoty, ktoré majú niektoré znaky spoločné, no ďalšie už nie, ako kritérium použite zástupný znak.

  Nasledujúce zástupné znaky možno použiť ako porovnávacie kritériá pre filtre a tiež pri vyhľadávaní a nahradzovaní obsahu.

Použite

Ak chcete nájsť

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdička)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ aj „juhovýchod“.

~ (vlnovku), za ktorou nasleduje ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo tilda
Napríklad fy91~? nájde text „fy91?“.

 1. Ak chcete hľadať riadky, ktoré spĺňajú tieto kritériá, kliknite na tlačidlá Hľadať ďalej alebo Hľadať predošlé.

 2. Ak sa chcete vrátiť do údajového formulára, aby ste mohli pridať, zmeniť alebo odstrániť riadky, kliknite na tlačidlo Formulár.

Zmena údajov riadka

 1. Nájdite riadok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Zmeňte údaje v riadku.

  Na presun do ďalšieho poľa v riadku použite kláves Tab. Na presun do predchádzajúceho poľa použite kombináciu klávesov Shift+Tab.

 3. Stlačením klávesu Enter po dokončení zmien údajov riadok aktualizujete.

  Program Excel vás automaticky premiestni do ďalšieho riadka.

  Poznámka: Pred stlačením klávesu Enter môžete zmeny vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Obnoviť .

Odstránenie riadka

 1. V údajovom formulári nájdite riadok, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Upozornenie: Program Excel zobrazí výzvu na potvrdenie operácie. Po potvrdení nie je možné odstránenie riadka vrátiť späť.

Zatvorenie údajového formulára

Ak chcete údajový formulár zavrieť a vrátiť sa späť do hárka, kliknite na tlačidlo Zavrieť v údajovom formulári.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×