PRICEMAT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEMAT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.

 • Sadzba    Povinný argument. Úroková miera platná v čase jeho emisie.

 • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo nie je zadaná

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, keď klient kúpi cenný papier, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď je cenný papier splatný (končí sa mu platnosť). Napríklad, ak dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a klient ho zakúpil o 6 mesiacov neskôr, dátum emisie je 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

 • Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť alebo emisia nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia PRICEMAT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je úroková miera alebo výnos < 0, funkcia PRICEMAT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia PRICEMAT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

  • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou

  • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

2/15/2008

Dátum vyrovnania

4/13/2008

Dátum splatnosti

11/11/2007

Dátum emisie

6,10 %

Percentuálna polročná úroková splátka

6,10 %

Výnos

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena cenného papiera pri použití argumentov stanovených v bunkách A2:A7.

99,98 EUR

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×