PRICEDISC (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEDISC v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu diskontného cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €.

Syntax

PRICEDISC(vyrovnanie; splatnosť; zľava; vyplatenie; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie PRICEDISC obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Zľava    Povinný argument. Diskontná sadzba cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania predstavuje dátum, kedy klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že ide o 30-ročný dlhopis vydaný k 1. januáru 2008 a klient ho kúpi až o šesť mesiacov. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie, t.j. 1. januári 2008

 • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia PRICEDISC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je diskontná sadzba alebo zaručená cena ≤ 0, funkcia PRICEDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia PRICEDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia PRICEDISC sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu

  • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

2/16/2008

Dátum vyrovnania

3/1/2008

Dátum splatnosti

5,25 %

Diskontná sadzba v percentách

100 EUR

Zaručená cena

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis

V ýsledok

=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A6.

99,80 EUR

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×