PRICE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €, ktorý pravidelne prináša úroky.

Syntax

PRICE(vyrovnanie; splatnosť; sadzba; výnos; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie PRICE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, keď klient kúpi cenný papier, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď je cenný papier splatný (končí sa mu platnosť). Napríklad, ak dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a klient ho zakúpil o 6 mesiacov neskôr, dátum emisie je 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

 • Vyrovnanie, splatnosť, počet platieb a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je výnos alebo úroková miera < 0, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je zaručená cena ≤ 0, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je počet platieb iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Dôležité: 

 • Ak je N > 1 (N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej ceny), funkcia PRICE sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

 • Rovnica

 • kde:

 • Ak sa N = 1 (N = počet kupónov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej ceny), funkcia PRICE sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

 • Elektronická vizitka v správe a podpis, otvorený kontakt v programe Outlook

 • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšej splátky

 • E = počet dní v období splátky, v ktorých uplynie dátum vyrovnania

 • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

15/2/2008

Dátum vyrovnania

15/11/2017

Dátum splatnosti

5,75 %

Percentuálna polročná úroková splátka

6,50 %

Výnos

100 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

Výsledok

=PRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A8.

94,63 EUR

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×