Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook 2016 môžete na priblíženie alebo zväčšenie textu e-mailu s cieľom zjednodušiť jeho čítanie použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse. E-mail môžete aj vzdialiť a vrátiť sa k pôvodnej veľkosti textu.

E-mail môžete priblížiť v jeho vlastnom okne alebo na table na čítanie. Priblížiť môžete len e-mail, ktorý práve čítate. Pri prechode na iný e-mail sa veľkosť textu tela e-mailu zmení na predvolenú veľkosť písma.

Ak chcete zmeniť veľkosť textu na páse s nástrojmi alebo na navigačnej table programu Outlook, je potrebné zmeniť nastavenia obrazovky v počítači.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Priblíženie e-mailu vo vlastnom okne

 1. V zozname správ prejdite na e-mail a stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete priblížiť e-mail, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, potom Q1. Otvorí sa dialógové okno Lupa.

 3. Ak chcete zdvojnásobiť veľkosť písma e-mailu, stlačte kláves so šípkou nahor. Ak chcete zadať vlastnú hodnotu priblíženia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Percent <the current percentage> editable spinner“ (<aktuálna hodnota percent> percent, upraviteľný číselník). V aplikácii JAWS sa ozve „Percent spin box“ (Pole s hodnotami percent). Zadajte požadovanú hodnotu priblíženia, napríklad 250 alebo 400.

 4. Ak chcete zavrieť dialógové okno Lupa a čítať priblížený e-mail, stlačte kláves Enter.

Vzdialenie e-mailu vo vlastnom okne

 1. V priblíženom e-maile stlačte kombináciu kláves Alt + H, potom Q1. Otvorí sa dialógové okno Lupa.

 2. Ak chcete veľkosť písma zmenšiť na pôvodnú, stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Zoom, Selected, One hundred percent“ (Lupa, vybraté, sto percent). Ak chcete zadať vlastnú hodnotu priblíženia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Percent <the current percentage> editable spinner“ (<aktuálna hodnota percent> percent, upraviteľný číselník). V aplikácii JAWS sa ozve „Percent spin box“ (Pole s hodnotami percent). Zadajte požadovanú hodnotu priblíženia, napríklad 75.

 3. Ak chcete dialógové okno Lupa zavrieť, stlačte kláves Enter.

Priblíženie e-mailu na table na čítanie

 1. V zozname správ prejdite na e-mail.

 2. Ak sa chcete presunúť na stavový riadok, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Status bar“ (Stavový riadok), ktoré bude nasledované poslednou použitou možnosťou stavového riadka.

 3. Ak sa chcete presunúť na jazdec Lupa, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zoom in, button“ (Priblížiť, tlačidlo), a potom opakovane stláčajte kláves Enter, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

Vzdialenie e-mailu na table na čítanie

 1. V zozname správ prejdite na priblížený e-mail.

 2. Ak sa chcete presunúť na stavový riadok, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Status bar“ (Stavový riadok), ktoré bude nasledované poslednou použitou možnosťou stavového riadka.

 3. Ak sa chcete presunúť na jazdec Lupa, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zoom out, button“ (Vzdialenie, tlačidlo), a potom opakovane stláčajte kláves Enter, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

Zmena veľkosti písma na páse s nástrojmi

Veľkosť textu môžete zmeniť na páse s nástrojmi alebo na navigačných tablách programu Outlook zmenou nastavení obrazovky v počítači.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. Budete počuť hlásenie „Cortana, search box, editing“ (Cortana, vyhľadávacie pole, úpravy).

 2. Do textového poľa Hľadať zadajte výraz Obrazovka a stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno s nastaveniami Obrazovka.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Change the size of text, apps, and other items“ (Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek) nasledované aktuálnou hodnotou.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam s možnosťami, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 5. Ak chcete vybrať novú hodnotu veľkosti, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×