Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre ľudí, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, pozrite si tému textu e-mailové správy je väčší alebo menší ako zvyčajne alebo aby sa text a väčšie aplikácie (v systéme Windows).

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Outlook priblížiť, alebo zväčšiť, text e-mailu a zjednodušiť čitateľnosť. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. E-mail môžete aj vzdialiť a vrátiť sa k pôvodnej veľkosti textu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Priblíženie e-mailu vo vlastnom okne

Môžete priblížiť iba e-mailu v súčasnosti čítania alebo vytváraní. Pri prechode na iný e-mail sa veľkosť textu tela e-mailu zmení na predvolenú veľkosť písma.

Tipy: 

 1. V zozname správ prejdite na e-mail a stlačte kláves Enter. E-mailu sa otvorí v samostatnom okne.

 2. Na zväčšenie e-mailu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, Q, 1. Otvorí sa dialógové okno priblíženie počas čítania .

  Poznámka: Ak vytvárate e-mailu, stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Q. Otvorí sa dialógové okno priblíženia pri písaní .

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zdvojnásobiť veľkosť písma e-mailu, stlačte kláves so šípkou nahor.

  • Ak chcete zadať vlastné mierky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Percento úpravy" nasledované aktuálne percento. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "pole percento číselníka." Zadajte požadovanú hodnotu priblíženia, napríklad 250 alebo 400.

 4. Ak chcete Outlook pamätať nastavenia priblíženia alebo vzdialenia, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Nezačiarknuté pamätať si preferencie" a stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovanú možnosť.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Lupa a čítať priblížený e-mail, stlačte kláves Enter.

Poznámka: Nie je ovplyvnená veľkosť textu na páse s nástrojmi. Ak chcete zmeniť veľkosť textu na páse s nástrojmi alebo na navigačnej table programu Outlook, je potrebné zmeniť nastavenia obrazovky v počítači.

Vzdialenie e-mailu vo vlastnom okne

Môžete priblížiť len z e-mailu v súčasnosti čítania alebo vytváraní. Pri prechode na iný e-mail sa veľkosť textu tela e-mailu zmení na predvolenú veľkosť písma.

 1. Pri priblížení e-mailov, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, Q, 1. Otvorí sa dialógové okno priblíženie počas čítania .

  Poznámka: Ak vytvárate e-mailu, stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Q. Otvorí sa dialógové okno priblíženia pri písaní .

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma v e-mailu do pôvodnej veľkosti, stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Priblížiť, vybraté, sto percent."

  • Ak chcete zadať vlastné mierky, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Percento úpravy" nasledované aktuálne percento. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "pole percento číselníka." Zadajte požadovanú hodnotu priblíženia, napríklad 75.

 3. Ak chcete Outlook pamätať nastavenia priblíženia alebo vzdialenia, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Nezačiarknuté pamätať si preferencie" a stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovanú možnosť.

 4. Ak chcete dialógové okno Lupa zavrieť, stlačte kláves Enter.

Priblíženie e-mailu na table na čítanie

 1. V zozname správ prejdite na e-mail.

 2. Ak sa chcete presunúť na stavový riadok, stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Status bar“ (Stavový riadok), ktoré bude nasledované poslednou použitou možnosťou stavového riadka.

 3. Prejsť na jazdec priblíženia , stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Priblížiť, tlačidlo," a potom opakovane stláčajte Enter, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť textu.

Vzdialenie e-mailu na table na čítanie

 1. Pri priblížení e-mailov, stlačte kláves F6, až budete počuť "Stavový riadok", za ktorou nasleduje možnosť naposledy použité v stavovom riadku.

 2. Ak sa chcete presunúť na jazdec Lupa, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zoom out, button“ (Vzdialenie, tlačidlo), a potom opakovane stláčajte kláves Enter, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť.

Zmena veľkosti písma na páse s nástrojmi

Zmenou nastavenia zobrazenia pre váš počítač, môžete zmeniť veľkosť textu na páse s nástrojmi alebo v Outlook navigačnej tably.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. Budete počuť: "spustiť okno Cortana, vyhľadávanie, úpravy."

 2. Do textového poľa na vyhľadávanie zadajte veľkosť textua potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno s nastaveniami Obrazovka.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť ", aby všetko väčšie, zmena veľkosti textu a aplikácie na hlavnej obrazovke" nasleduje aktuálnu hodnotu.

 4. Ak chcete rozbaliť zoznam s možnosťami, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 5. Ak chcete vybrať novú hodnotu veľkosti, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota, a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Zväčšenie textu a aplikácií

Použite Outlook pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, priblížiť, alebo zväčšiť, text e-mailu a zjednodušiť čitateľnosť. E-mail môžete aj vzdialiť a vrátiť sa k pôvodnej veľkosti textu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Priblíženie e-mailu vo vlastnom okne

 1. V zozname správ, prejdite do e-mailu a stlačte kláves Return. E-mailu sa otvorí v samostatnom okne.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zväčšiť veľkosť písma v e-mailu, stlačte kláves Command + znamienko plus (+).

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť písma e-mailu, stlačte kláves Command + znamienko mínus (-)

Pomocou funkcie Lupa

S funkciou priblíženia alebo vzdialenia v počítači Mac môžete použiť klávesové skratky na zväčšenie obsahu vo všetkých oblastiach Outlook.

 1. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Budete počuť: "Menu bar Apple." Potom otvorte Systémové nastavenia, stlačte kláves so šípkou nadol, kým počuť "Systémové nastavenia", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 2. Systémové nastavenia, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zjednodušenie ovládania, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka zjednodušenia ovládania .

 3. Stlačte kláves Tab. Budete počuť: "funkcie na zjednodušenie ovládania tabuľky, Všeobecné vybratá." Otvorte ponuku funkciu priblížiť , stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Priblížiť."

 4. Používať klávesové skratky na zväčšenie obsahu, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Pomocou klávesových skratiek, ktoré priblížiť, začiarknuté, začiarkavacie políčko," a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Budete počuť: "Kontrola, použite klávesové skratky priblížiť, začiarkavacie políčko."

 5. V Outlook môžete teraz postupujte takto:

  • Zväčšiť zobrazenie vašej e-mailov alebo kalendáre (priblíženie), stlačte kláves prihláste možnosť + Command + čiarka (,). Budete počuť aktuálnej úrovne priblíženia alebo vzdialenia.

  • Na zmenšenie zobrazenia (vzdialiť), stlačte možnosť + Command + obdobie podpísať (.). Budete počuť aktuálnej úrovne priblíženia alebo vzdialenia.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou funkcie VoiceOver, čítačka obrazovky vstavané iOS, s funkciou priblíženia alebo vzdialenia telefónu zväčšíte zobrazenie, alebo zväčšiť, text e-mailu a zjednodušiť čitateľnosť Outlook. E-mail môžete aj vzdialiť a vrátiť sa k pôvodnej veľkosti textu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Zapnutie zväčšovania

Zapnite funkciu lupy v nastaveniach zjednodušenia ovládania telefónu.

 1. V telefóne ťahajte tromi prstami doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku s ikonou Nastavenia. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Settings“ (Nastavenia), a následne dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V časti nastaveniaotvorte ponuku zjednodušenia ovládania , potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Všeobecné tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accessibility, button“ (Prístupnosť, tlačidlo) a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete otvoriť ponuku Lupa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Zoom off button“ (Vypnutá lupa, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zapnúť funkciu Lupa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Zoom off“ (Vypnutá lupa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Priblíženie na e-mailu

Pomocou gest môžete s funkciou Lupa na zväčšenie obsahu e-mailu na Outlook. Ak chcete zapnúť funkciu Lupa, pozrite si tému Zapnutie zväčšovania.

V Outlook e-mail, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zväčšiť obrazovku a pozrieť si určitú časť e-mailov zblízka, dvakrát ťuknite na obrazovku s tromi prstami.

 • Ak chcete presunúť lupu na iné miesto, ťahajte obrazovku troma prstami.

 • Ak chcete obnoviť predvolenú hodnotu priblíženia, dvakrát ťuknite na obrazovku troma prstami.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používanie Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, s funkciou zväčšenia telefónu zväčšíte zobrazenie, alebo zväčšiť, text e-mailu a zjednodušiť čitateľnosť. E-mail môžete aj vzdialiť a vrátiť sa k pôvodnej veľkosti textu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Zapnutie zväčšenia

Zapnite funkciu zväčšenia v nastaveniach zjednodušenia ovládania telefónu.

 1. Ak chcete v telefóne otvoriť ponuku Zjednodušenie ovládania, v položke Nastavenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku Zväčšenie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Magnification off“ (Zväčšenie vypnuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zapnúť funkciu Zväčšenie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Magnify with triple-tap off“ (Zväčšenie pomocou trojitého ťuknutia vypnuté), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Off switch“ (Prepínač, vypnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zväčšenie je zapnuté a ozve sa: „On“ (Zapnuté).

Priblíženie na e-mailu

S funkciou zväčšenia na gestá môžete použiť na zväčšenie obsahu e-mailu na Outlook pre Android. Ak chcete zapnúť funkciu zväčšenia, v téme Zapnutie zväčšenia.

V Outlook e-mail, ktorú chcete priblížiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zväčšiť obrazovku a pozrieť si určitú časť e-mailov zblízka, trikrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete presunúť lupu na iné miesto, ťahajte obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete obnoviť predvolenú hodnotu priblíženia, trikrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Priblíženie, alebo zväčšiť, text e-mailu alebo kalendár a zjednodušiť čitateľnosť pomocou Outlook Web App pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vo webovom prehliadači. Budete tiež informácie o vzdialiť a vrátiť sa do pôvodnej veľkosti textu. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

Pri čítaní e-mailov možno text obrazovky zväčšiť alebo zmenšiť pomocou funkcie priblíženia vášho prehliadača.

 1. Pri použití Outlook Web AppMicrosoft Edge, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Priblížiť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko plus (+) až budete počuť priblíženia alebo vzdialenia v percentách sa má.

  • Vzdialenie kombináciu klávesov Ctrl + znamienko mínus (-) opakovane stláčajte dovtedy, kým budete počuť vzdialiť požadované percento.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×