Pri spustení aplikácií balíka Office v PC sa zobrazí chyba typu „prestal fungovať“

Pri spustení aplikácií balíka Office v PC sa zobrazí chyba typu „prestal fungovať“

Keď v počítači spustíte verzie programov Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher alebo Visio z balíka Office 2016 alebo Office 2013, môže sa vyskytnúť táto chyba:

Microsoft Excel prestal fungovať.

Microsoft Word prestal fungovať.

Microsoft Outlook prestal fungovať.

Microsoft PowerPoint prestal fungovať.

Microsoft Visio prestalo fungovať.

Microsoft Publisher prestal fungovať.

Skôr než na riešenie problému vyskúšate nejaký z postupov uvedených v tomto článku, je dôležité skontrolovať, či je Office úplne aktuálny. Ak chyba „prestal fungovať“ pretrváva aj po inštalácii aktualizácií balíka Office, vyberte položku Väčšina aplikácií balíka Office alebo Outlook a postupujte podľa možností riešenia problémov v poradí, v akom sú uvedené.

Pokyny na tejto karte sa vzťahujú na Excel, Word, PowerPoint, Publisher a Visio. Kliknite na hlavičku pre ďalšie pokyny.

 1. Kliknite na toto tlačidlo jednoduchej opravy a pokúste sa problém vyriešiť.

 2. Ak chcete zistiť, ako uložiť a následne spustiť súbor, vyberte v rozbaľovacom zozname svoj prehliadač.

  1. V dolnej časti okna prehliadača vyberte položku Uložiť.

  2. V ďalšom poli, ktoré označuje, že sťahovanie súboru CSSEmerg6619.diagcab sa dokončilo, kliknite na položku Otvoriť.

  3. Spustí sa Sprievodca priraďovaním súboru balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  1. Výberom položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor CSSEmerg6619.diagcab.

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, vyberte položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom „CSSEmerg6619“), čím spustíte nástroj jednoduchej opravy.

  2. Spustí sa Sprievodca priraďovaním súboru balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor CSSEmerg6619 a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

  2. Dvojitým kliknutím na stiahnutý súbor CSSEmerg6619.diagcab spustíte nástroj jednoduchej opravy.

  3. Spustí sa Sprievodca priraďovaním súboru balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

  2. V okne prehliadača vpravo hore vyberte položku Zobraziť všetky stiahnuté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > CSSEmerg6619.diagcab a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku officefile.

  3. Spustí sa Sprievodca priraďovaním súboru balíka Office. Vyberte položku Ďalej a postupujte podľa zobrazených výziev.

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Niektoré doplnky môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou spôsobujúce chybu „prestal fungovať“ s aplikáciami balíka Office. Rýchly spôsob, ako to zistiť, je spustenie aplikácie balíka Office v núdzovom režime. Postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a vyberte položku Spustiť. Ak používate Windows 7, môžete kliknúť na položku Štart > Spustiť.

 2. Zadajte jeden z týchto príkazov:

  • Ak chcete spustiť Excel, zadajte príkaz excel /safe a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete spustiť Word, zadajte príkaz winword /safe a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete spustiť PowerPoint, zadajte príkaz powerpnt /safe a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete spustiť Publisher, zadajte príkaz mspub /safe a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete spustiť Visio, zadajte príkaz visio /safe a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak sa po zadaní príkazu vyskytne chyba „Nie je možné nájsť“, skontrolujte, či ste medzi názov aplikácie a /safe vložili medzeru.

V záhlaví okna skontrolujte, či je aplikácia balíka Office v núdzovom režime. Malo by sa zobraziť niečo takéto: Microsoft Excel (núdzový režim).

Ak sa aplikácia balíka Office nespustí v núdzovom režime, problém nie je s doplnkami. Vyskúšajte opraviť Office alebo ho odinštalovať a znovu inštalovať. Ak to stále nefunguje, mali by ste vo svojom počítači nainštalovať najnovšie ovládače zariadení.

Ak sa aplikácia balíka Office spustí v núdzovom režime, postupne vypínajte aplikačné doplnky a doplnky COM:

 1. Počas spustenia aplikácie v núdzovom režime kliknite na položky Súbor > Možnosti > Doplnky.

 2. Skontrolujte možnosti doplnkov v zozname Spravovať, napríklad doplnky Wordu alebo Excelu, a potom kliknite na tlačidlo Prejsť. Ak ste nenašli možnosti doplnkov špecifické pre aplikáciu balíka Office v zozname Spravovať, vyberte namiesto toho položku Doplnky COM.

 3. Zrušte začiarknutie niektorého doplnku v zozname a kliknite na položku OK.

  Poznámka: Niektoré staršie doplnky zvyknú spôsobovať problémy. Ak sú v zozname, najskôr zrušte začiarknutie týchto doplnkov: ABBYY FineReader, PowerWord a Dragon Naturally Speaking.

 4. Reštartujte aplikáciu (teraz nie v núdzovom režime).

Ak sa aplikácia balíka Office spustí, problém je spôsobený doplnkom, ktorého začiarknutie ste zrušili. Odporúčame vám nájsť jeho aktualizovanú verziu na webovej lokalite spoločnosti, od ktorej doplnok pochádza, ktorú by ste si mohli nainštalovať. Ak nie je k dispozícii novšia verzia alebo ak doplnok nepotrebujete používať, môžete ho nechať nezačiarknutý alebo ho môžete odstrániť z počítača.

Ak sa aplikácia balíka Office nespustí, zopakujte tieto kroky a postupne zrušte začiarknutie ďalších doplnkov. Keď sa nachádza ďalšia možnosť doplnkov v zozname Spravovať, napríklad Doplnky COM, zopakujte tento postup aj pre ne. Ak sú všetky doplnky nezačiarknuté a aplikácia Office sa stále nedá otvoriť, problém nesúvisí s doplnkami. Vyskúšajte niektoré z ďalších riešení problémov uvedené v tomto článku.

Staršie verzie týchto doplnkov zvyknú v aplikáciách balíka Office 2016 alebo Office 2013 spôsobovať problémy:

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Tento krok je užitočný, ak je nejaká z aplikácii balíka Office zničená alebo poškodená. Najskôr skúste rýchlu opravu a ak to nepomôže, skúste opravu online. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava aplikácie balíka Office.

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na odinštalovanie.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Staršie ovládače zariadení systému Windows nemusia byť kompatibilné s aplikáciami balíka Office. Mali by ste spustiť aktualizáciu pre Windows alebo Microsoft, aby ste sa uistili, že vo svojom v počítači máte najnovšie ovládače zariadení. Postupujte takto:

Pre Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 .

 2. Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update.

 3. Vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update..

 4. Ak sú k dispozícii aktualizácie, mali by sa automaticky nainštalovať do počítača.

Pre Windows 8.1 a Windows 8:

 1. Na obrazovke Štart kliknite na položku Nastavenia na paneli kľúčových tlačidiel.

 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 3. V aplikácii Nastavenie PC kliknite na položku Windows Update.

 4. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie.

Pre Windows 7:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.

 2. V poli Prehľadať programy a súbory zadajte Windows Update.

 3. Vo výsledkoch hľadania kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Ak sú aktualizácie dostupné, kliknite na položku Inštalovať.

Ak problém pretrváva aj po aktualizácii Windowsu, mali by ste skontrolovať, či sú aktualizované tieto konkrétne ovládače : grafická karta, tlačiareň, myš a klávesnica. Ovládače týchto zariadení môžete zvyčajne stiahnuť a nainštalovať priamo z webovej lokality výrobcu.

Ak máte notebook, mali by ste takisto skontrolovať aktualizované súbory na webovej lokalite výrobcu. Problémy zvyknú byť napríklad so starším ovládačom DisplayLink v používateľskom režime, ktorý využívajú niektoré notebooky. Aktualizovať ovládač DisplayLink je potrebné na webovej lokalite výrobcu.

Pokyny na tejto karte sa vzťahujú na program Outlook.

Túto chybu môžu spôsobiť problémy s už existujúcim profilom programu Outlook, keď sa pokúšate spustiť Outlook. Okamžitým riešením je vytvoriť nového profilu, ktorý nahradí už existujúci, a znova pridať vaše e-mailové kontá do tohto nového profilu. Postupujte podľa informácií v tomto článku: Vytvorenie outlookového profilu.

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Niektoré doplnky môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou spôsobujúce chybu „prestal fungovať“ s Outlookom. Rýchly spôsob, ako to zistiť, je spustenie Outlooku v núdzovom režime. Postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a vyberte položku Spustiť. Ak používate Windows 7, môžete kliknúť na položku Štart > Spustiť.

 2. Ak chcete spustiť Outlook, zadajte príkaz outlook /safe a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak sa po zadaní príkazu vyskytne chyba „Nie je možné nájsť“, skontrolujte, či ste medzi názov aplikácie a /safe vložili medzeru.

Skontrolujte záhlavie okna, čím sa uistite, že Outlook je v núdzovom režime. Malo by sa zobraziť niečo takéto: Microsoft Outlook (núdzový režim).

Ak sa Outlook nespustí v núdzovom režime, problém nie je s doplnkami. Vyskúšajte opraviť Office alebo ho odinštalovať a znovu inštalovať. Ak to stále nefunguje, mali by ste vo svojom počítači nainštalovať najnovšie ovládače zariadení.

Ak sa Outlook spustí v núdzovom režime, postupne vypínajte aplikačné doplnky a doplnky COM:

 1. Počas spustenia Outlooku v núdzovom režime kliknite na položky Súbor > Možnosti > Doplnky.

 2. Skontrolujte možnosti doplnkov v zozname Spravovať, napríklad doplnky Outlooku, a potom kliknite na tlačidlo Prejsť. Ak ste možnosti doplnkov špecifické pre Outlook nenašli v zozname Spravovať, vyberte namiesto toho položku Doplnky COM.

 3. Zrušte začiarknutie niektorého doplnku v zozname a kliknite na položku OK.

  Poznámka: Niektoré staršie doplnky zvyknú spôsobovať problémy. Ak sú v zozname, najskôr zrušte začiarknutie týchto doplnkov: Abbyy FineReader PowerWord a Dragon Naturally Speaking.

 4. Reštartujte aplikáciu (teraz nie v núdzovom režime).

Ak sa Outlook spustí, problém je spôsobený doplnkom, ktorého začiarknutie ste zrušili. Odporúčame vám nájsť jeho aktualizovanú verziu na webovej lokalite spoločnosti, od ktorej doplnok pochádza, ktorú by ste si mohli nainštalovať. Ak nie je k dispozícii novšia verzia alebo ak doplnok nepotrebujete používať, môžete ho nechať nezačiarknutý alebo ho môžete odstrániť z počítača.

Ak sa Outlook nespustí, zopakujte tieto kroky a postupne zrušte začiarknutie ďalších doplnkov. Urobte tak pre Doplnky pre Outlook a rovnako aj pre Doplnky COM v zozname Spravovať. Ak sú všetky doplnky nezačiarknuté a aplikácia Office sa stále nedá otvoriť, problém nesúvisí s doplnkami. Vyskúšajte niektoré z ďalších riešení problémov uvedené v tomto článku.

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Tento krok je užitočný, ak je nejaký zo súborov Outlooku zničený alebo poškodený. Najskôr skúste rýchlu opravu a ak to nepomôže, skúste opravu online. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava aplikácie balíka Office.

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

 1. Kliknutím na tlačidlo nižšie stiahnite a nainštalujte nástroj na odinštalovanie balíka Office.

 2. Postupujte podľa krokov nižšie a v závislosti od prehliadača si stiahnite nástroj na odinštalovanie.

  Tip: Stiahnutie a inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno Odinštalovanie produktov balíka Office.

  Microsoft Edge alebo Chrome

  V ľavom dolnom rohu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SetupProd_OffScrub.exe > Otvoriť.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome

  Microsoft Edge (starší) alebo Internet Explorer

  Výberom položky Spustiť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer

  Firefox

  V kontextovom okne vyberte položku Uložiť súbor a potom v pravom hornom rohu okna prehliadača vyberte šípku pre stiahnuté súbory a vyberte súbor SetupProd_OffScrub.exe.

  Vyhľadanie a otvorenie stiahnutého súboru Support Assistant vo webovom prehliadači Chrome
 3. Vyberte verziu, ktorú chcete odinštalovať, a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Postupujte cez zvyšné obrazovky a po zobrazení výzvy reštartujte počítač.

  Po reštartovaní počítača sa nástroj na odinštalovanie automaticky znova otvorí a dokončí záverečné kroky procesu odinštalovania. Postupujte podľa zvyšných pokynov.

 5. Vyberte kroky pre verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať alebo preinštalovať. Zatvorte nástroj na odinštalovanie.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Ak sa váš problém nevyriešil, kliknite nižšie na ďalšiu hlavičku.

Staršie ovládače zariadení systému Windows nemusia byť kompatibilné s Outlookom. Mali by ste spustiť aktualizáciu pre Windows alebo Microsoft, aby ste sa uistili, že vo svojom v počítači máte najnovšie ovládače zariadení. Postupujte takto:

Pre Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 .

 2. Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update.

 3. Vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update..

 4. Ak sú k dispozícii aktualizácie, mali by sa automaticky nainštalovať do počítača.

Pre Windows 8.1 a Windows 8:

 1. Na obrazovke Štart kliknite na položku Nastavenia na paneli kľúčových tlačidiel.

 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 3. V aplikácii Nastavenie PC kliknite na položku Windows Update.

 4. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie.

Pre Windows 7:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.

 2. V poli Prehľadať programy a súbory zadajte Windows Update.

 3. Vo výsledkoch hľadania kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Ak sú aktualizácie dostupné, kliknite na položku Inštalovať.

Ak problém pretrváva aj po aktualizácii Windowsu, mali by ste skontrolovať, či sú aktualizované tieto konkrétne ovládače : grafická karta, tlačiareň, myš a klávesnica. Ovládače týchto zariadení môžete zvyčajne stiahnuť a nainštalovať priamo z webovej lokality výrobcu.

Ak máte notebook, mali by ste takisto skontrolovať aktualizované súbory na webovej lokalite výrobcu. Problémy zvyknú byť napríklad so starším ovládačom DisplayLink v používateľskom režime, ktorý využívajú niektoré notebooky. Aktualizovať ovládač DisplayLink je potrebné na webovej lokalite výrobcu.

Môže sa vám zobraziť aj Outlook nereaguje, zasekol sa na hlásení Spracováva sa, prestal fungovať, mrzne alebo sa blokuje.

Váš názor nás zaujíma.

Túto tému sme naposledy upravili 30. novembra 2018 na základe vašich pripomienok. Ak bol tento článok pre vás užitočný, no najmä ak nebol, použite nižšie uvedené ovládacie prvky spätnej väzby a dajte nám vedieť, ako ho môžeme ďalej zlepšiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×