Prezentovanie v reálnom čase, automatických titulkoch alebo titulkoch v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

PowerPoint pre Office 365 môže prepísať slová počas prezentovania a zobrazovať ich na obrazovke ako popisy v tom istom jazyku, v ktorom hovoríte, alebo ako titulky preložené do iného jazyka. Môže to pomôcť pri uspokojovaní jednotlivcov v publiku, ktorí môžu byť nepočujúci alebo nedoslýchaví, alebo oboznámení s iným jazykom.

K dispozícii sú aj možnosti umiestnenia, veľkosti, farby a ďalšie možnosti vzhľadu titulkov a titulkov na prispôsobenie sa rôznym prostrediam a potrebám cieľovej skupiny.

Ak chcete najlepšie výsledky, odporúčame použiť mikrofón slúchadiel pripojený k zariadeniu so systémom PowerPoint. Funkcia tiež vyžaduje spoľahlivé internetové pripojenie v celej prezentácii.

Funkcia je k dispozícii len pre insiderov pre Office Túto funkciu majú momentálne k dispozícii len insideri pre Office.

(Vyžaduje sa Windows 10 a PowerPoint verzia 16.0.11231.20070 alebo novšia. Funkcia nie je podporovaná, ak používate staršiu verziu programu Windows.)

Nastavenie popisov a titulkov

Môžete si vybrať jazyk, ktorý chcete pri prezentácii hovoriť, a v ktorom jazyku by sa mal zobrazovať titulok titulkov alebo titulkov (t. j. Ak ho chcete preložiť). Môžete vybrať konkrétny mikrofón, ktorý chcete použiť (ak je k vášmu zariadeniu pripojených viac mikrofónov), pozíciu, na ktorej sa zobrazujú titulky na obrazovke (v dolnej alebo hornej časti, preložené alebo oddelené od snímky), a ďalšie možnosti zobrazenia.

 1. Na karte pás s nástrojmi prezentácia vyberte položku Nastavenie titulkov. Prípadne môžete prispôsobiť nastavenia bez opustenia prezentácie v kontextovej ponuke, v ponukách prezentácia alebo zobrazenie pre prezentujúceho_GT_ nastavenia titulkov > ďalšie nastavenia.  

 2. Ak chcete zobraziť hlasové jazyky, ktoré PowerPoint dokážu rozpoznať, použite hovorený jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Toto je jazyk, v ktorom sa pri prezentácii budete rozprávať. (Predvolene sa táto možnosť nastaví na jazyk, ktorý zodpovedá vášmu jazyku úprav balíka Office.)

 3. Použite jazyk titulkov , ak chcete zistiť, ktoré jazyky PowerPoint môže zobraziť na obrazovke ako popisy alebo titulky, a vyberte požadovanú možnosť. Toto je jazyk textu, ktorý sa bude zobrazovať publiku. Na základe predvoleného nastavenia bude to rovnaký jazyk ako váš hovorený jazyk, ale môže to byť iný jazyk, čo znamená, že sa bude preklad vyskytnúť. 

 4. V ponuke nastavenia titulkov nastavte požadovanú pozíciu titulkov alebo titulkov. Môžu sa zobraziť nad horný alebo dolný okraj snímky (preložené) alebo sa môžu zobraziť nad hornou alebo dolnou časťou snímky (ukotvené). Predvolené nastavenie je pod položkou snímka

 5. Ďalšie nastavenia vzhľadu sú k dispozícii po kliknutí na položku Nastavenie titulkov _GT_ Ďalšie nastavenia (Windows).

  Môžete zmeniť farbu, veľkosť, priehľadnosť a štýl písma titulkov. Pozadie môžete zmeniť na zlepšenie kontrastu a Zjednodušenie čitateľnosti textu. 

Zapnutie alebo vypnutie funkcie počas prezentovania

Ak sa nachádzate v strede prezentácie a chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, kliknite na tlačidlo Prepnúť titulky v zobrazení prezentácie alebo v zobrazení pre prezentujúceho na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

V zobrazení prezentácie:

Tlačidlo prePnutia titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie

V zobrazenípre prezentujúceho:

Tlačidlo prePínania titulkov v zobrazení pre prezentujúceho

Môžete tiež prepínať titulky z ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši alebo pomocou klávesovej skratky J.

Ak chcete, aby sa titulky vždy spustili pri spustení prezentácie prezentácie, na páse s nástrojmi, ktorý môžete prejsť na prezentáciu , _GT_ vždy použiť titulky na zapnutie tejto funkcie pre všetky prezentácie. (V predvolenom nastavení je vypnutá.) Potom v zobrazení prezentácie a zobrazenia pre prezentujúceho sa na obrazovke zobrazí živý prepis slov.

Funkcia je k dispozícii len pre insiderov pre Office Túto funkciu majú momentálne k dispozícii len insideri pre Office.

(Táto funkcia vyžaduje verziu PowerPoint pre macOS 16.22.127.0 alebo novšiu.)

Nastavenie popisov a titulkov

Môžete si vybrať jazyk, ktorý chcete pri prezentácii hovoriť, a v ktorom jazyku by sa mal zobrazovať titulok titulkov alebo titulkov (t. j. Ak ho chcete preložiť). Môžete vybrať konkrétny mikrofón, ktorý chcete použiť (ak je k vášmu zariadeniu pripojených viac mikrofónov), pozíciu, na ktorej sa zobrazujú titulky na obrazovke (v dolnej alebo hornej časti, preložené alebo oddelené od snímky), a ďalšie možnosti zobrazenia.

 1. Na karte pás s nástrojmi prezentácia vyberte položku Nastavenie titulkov.

  Nastavenia titulkov a titulkov sú na karte Prezentácia v PowerPointe
 2. Ak chcete zobraziť hlasové jazyky, ktoré PowerPoint dokážu rozpoznať, použite hovorený jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Toto je jazyk, v ktorom sa pri prezentácii budete rozprávať. (Na základe predvoleného nastavenia sa táto možnosť nastaví na jazyk, ktorý zodpovedá vášmu jazyku balíka Office.)

 3. Použite jazyk titulkov , ak chcete zistiť, ktoré jazyky PowerPoint môže zobraziť na obrazovke ako popisy alebo titulky, a vyberte požadovanú možnosť. Toto je jazyk textu, ktorý sa bude zobrazovať publiku. Na základe predvoleného nastavenia bude to rovnaký jazyk ako váš hovorený jazyk, ale môže to byť iný jazyk, čo znamená, že sa bude preklad vyskytnúť.

 4. V ponuke nastavenia titulkov nastavte požadovanú pozíciu titulkov alebo titulkov. Môžu sa zobraziť nad horný alebo dolný okraj snímky (preložené) alebo sa môžu zobraziť nad hornou alebo dolnou časťou snímky (ukotvené). Predvolené nastavenie je pod položkou snímka.

 5. Ďalšie nastavenia vzhľadu sú k dispozícii po kliknutí na položku Nastavenie titulkov > systémovénastavenia titulkov.

  Môžete zmeniť farbu, veľkosť, priehľadnosť a štýl písma titulkov. Pozadie môžete zmeniť na zlepšenie kontrastu a Zjednodušenie čitateľnosti textu. 

Zapnutie alebo vypnutie funkcie počas prezentovania

Ak sa nachádzate v strede prezentácie a chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, kliknite na tlačidlo Prepnúť titulky v zobrazení prezentácie alebo v zobrazení pre prezentujúceho na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

V zobrazení prezentácie:

Tlačidlo prePnutia titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie

V zobrazenípre prezentujúceho:

Tlačidlo prePnutia titulkov v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe

Táto funkcia je momentálne k dispozícii len pre používateľov služieb Office 365.

(Táto funkcia je kompatibilná s nasledujúcimi webovými prehliadačmi: Microsoft Edge, Google Chrome 34 +, Mozilla Firefox 25 +)

Nastavenie popisov a titulkov

Môžete si vybrať jazyk, ktorý chcete pri prezentácii hovoriť, a v ktorom jazyku by sa mal zobrazovať titulok titulkov alebo titulkov (t. j. Ak chcete, aby bol preložený). Môžete tiež vybrať, či sa titulky zobrazia v hornej alebo dolnej časti obrazovky.

Zjednodušený pás s
nástrojmi: Nastavenie titulkov v PowerPointe online

Klasický pás s
nástrojmi: Možnosti titulkov a titulkov na klasickom páse s nástrojmi v PowerPointe online

 1. (Simplifed pás s nástrojmi) Na karte Zobraziť pás s nástrojmi kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky použiť titulky na otvorenie ponuky možností.

  (Klasická pás s nástrojmi) Na karte Zobraziť pás s nástrojmi vyberte položku použiť titulky. Ak chcete otvoriť ponuku s možnosťami, kliknite na položku použiť titulky .

 2. Ak chcete zobraziť hlasové jazyky, ktoré PowerPoint dokážu rozpoznať, použite hovorený jazyk a vyberte požadovaný jazyk. Toto je jazyk, v ktorom sa pri prezentácii budete rozprávať. (V predvolenom nastavení sa táto možnosť nastaví na jazyk, ktorý zodpovedá miestnym nastaveniam webového prehliadača.)

 3. Použite jazyk titulkov , ak chcete zistiť, ktoré jazyky PowerPoint môže zobraziť na obrazovke ako popisy alebo titulky, a vyberte požadovanú možnosť. Toto je jazyk textu, ktorý sa bude zobrazovať publiku. (V predvolenom nastavení bude to rovnaký jazyk ako váš hovorený jazyk, ale môže to byť iný jazyk, čo znamená, že sa preklad vyskytne.) 

 4. Nastavenie požadovanej polohy titulkov alebo titulkov: môžu sa zobraziť preložené na hornom alebo dolnom okraji snímky. Predvolené nastavenie je nižšie (preložené)

Zapnutie alebo vypnutie funkcie počas prezentovania

Ak chcete, aby sa titulky vždy spustili pri prezentácii prezentácie, vyberte položku Zobraziť _GT_ použiť titulky.

Ak sa nachádzate v strede prezentácie a chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, kliknite na tlačidlo Prepnúť titulky v prezentácii na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

Tlačidlo prePnutia titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie

Klávesová skratka zapnuté/Vyp: J

Hovorené jazyky podporované živými titulkami & titulky (hlasový vstup)

Viacero hovorených jazykov je podporovaných ako hlasový vstup pre živé titulky & titulkov v PowerPoint pre Office 365. Jazyky označené ako Ukážka sú ponúkané vopred s plnou podporou a vo všeobecnosti budú mať o niečo nižšiu presnosť, ktorá sa časom zlepší.

Plne podporované jazyky

Jazyky ukážky *

čínština (Čína)

arabčina (Egypt)

English (Canada)

English (Australia)

English (United Kingdom)

Angličtina (India)

Angličtina (Spojené štáty)

francúzština (Kanada)

Francúzština (Francúzsko)

Hindčina

Nemčina (Nemecko)

japončina

Taliančina (Taliansko)

kórejčina

Španielčina (Španielsko)

portugalčina (Brazília)

Ruština

Španielčina (Mexiko)

* "PreView languages" nie sú v súčasnosti plne podporované. Naše uznanie týchto jazykov sa časom zlepší.

Jazyky na obrazovke podporované živými titulkami & titulky (textový výstup)

PowerPoint pre Office 365 môže zobraziť popisy alebo titulky na obrazovke v ktoromkoľvek z viac než 60 jazykov:

Afrikánčina

kórejčina

arabčina

lotyština

Bengálčina

Litovčina

bosniančina

Malagasy

bulharčina

Malajčina

Kantonská (tradičná)

Maltčina

katalánčina

nórčina (Bokmal)

čínština (zjednodušená) 

perzština

čínština (tradičná) 

Poľština

Chorvátčina

portugalčina

čeština

Querétaro Otomi    

Dánčina

Rumunčina

holandčina

Ruština

Angličtina

Samoan

Estónčina

srbčina (cyrilika)

Fijian

Srbčina (latinka)

Filipínčina

Slovenčina

Fínčina

slovinčina

francúzština

Španielčina

Nemčina

švédčina

Gréčtina

Tahitian

Haitský kreolská

Tamilčina

Hebrejčina

Telugčina

Hindčina

thajčina

Hmong DAW

Tongan

maďarčina

turečtina

Islandčina

Ukrajinskej

Indonézština

Urdčina

taliančina

Vietnamčina

japončina

Waleština

Kiswahili

Yucatec Maya

Dôležité informácie o živých titulkoch & titulky

PowerPoint Live Captions & titulky je jedným z cloudových funkcií v Office 365 a je poháňaný službou Microsoft Speech Services. Vaše prejavy reči sa odošlú spoločnosti Microsoft a poskytnú vám túto službu. Ďalšie informácie nájdete v téme Uľahčite vám prácu s balíkOm Office.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×