Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe PowerPoint 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na prezentovanie v zobrazení pre prezentujúceho alebo v zobrazení prezentácie. Na najlepšie využitie všetkých možností prezentácie odporúčame použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

V zobrazení prezentácie sa zobrazenie pre prezentujúceho automaticky spustí po pripojení druhej obrazovky. V zobrazení pre prezentujúceho môžete počas prezentácie pracovať aj so svojimi poznámkami, pričom publikum vidí iba vaše snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

  Po pripojení druhej obrazovky sa zobrazenie pre prezentujúceho spustí automaticky. Ak pracujete iba s jedným monitorom, zobrazenie pre prezentujúceho spustíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R v prezentácii.

 3. Prechádzanie snímkami:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves Page down.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves Page up.

  • Ak chcete prejsť na určitú snímku, zadajte číslo snímky a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie pomocou zobrazenia pre prezentujúceho

V Zobrazení pre prezentujúceho, môžete použiť klávesové skratky, ktoré pomáhajú pri prezentovaní prezentácie PowerPoint:

Požadovaná akcia

Stlačte

Prečítanie ďalšieho riadka poznámok.

Alt + A

Prečítanie predchádzajúceho riadka poznámok.

Alt + Z

Prečítanie uplynulého času (časovač sa spustí hneď po zapnutí zobrazenia pre prezentujúceho).

ALT + W

Prečítanie nasledujúceho kroku (ako je ďalšia snímka, ďalšia animácia alebo koniec prezentácie).

Alt + Q

Ak chcete zatvoriť Zobrazenie pre prezentujúceho, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Stlačením klávesu B môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a znova zobraziť snímky, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, môžete v programe PowerPoint 2016 pre Mac prezentovať v zobrazení Prezentácia alebo v Zobrazení pre prezentujúceho. V zobrazení Prezentácia sa prezentácia zobrazí na obrazovke počítača rovnakým spôsobom, ako ju uvidí publikum. V Zobrazení pre prezentujúceho môžete mať prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke, pričom publikum uvidí snímky bez poznámok na inej obrazovke.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + Enter.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Delete.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie pomocou zobrazenia pre prezentujúceho

Ak použijete dve obrazovky, môžete spustiť iné programy a mať prístup k poznámkam lektora na svojej obrazovke, zatiaľ čo publikum uvidí snímky na inej obrazovke.

Nastavenie zobrazenia pre prezentujúceho

Ak chcete používať zobrazenie pre prezentujúceho, uistite sa, že váš počítač podporuje viacero monitorov a druhý monitor alebo počítač je pripojený k vášmu počítaču.

Zobrazenie prezentácie na dvoch obrazovkách

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ak už nezdieľate obrazovku, stlačte kombináciu klávesov Command + F2 v počítači, v ktorom chcete zobraziť prezentáciu.

 3. V počítači stlačte kombináciu klávesov Option + Enter, čím spustíte prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho.

  Vaše poznámky lektora a snímky sú k dispozícii na vašej obrazovke, zatiaľ čo iná obrazovka zobrazuje iba prezentáciu.

  Tip: Ak sa poznámky lektora zobrazia na nesprávnej obrazovke, môžete zobrazenia vymeniť. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I, čím otvoríte možnosť Výber položky, a zadajte tlačidlo Vymeniť zobrazenia. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník toto tlačidlo vyberiete a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zobrazenia vymeníte. Zameranie zostane na tlačidle. Ak chcete prejsť z tlačidla, stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 5. Ak sa chcete premiestniť do časti poznámky prezentujúceho, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, funkcia VoiceOver nevysloví: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte a funkcia VoiceOver prečíta poznámky. Poznámky prezentujúceho ukončíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nahor.

 6. Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Pozastavenie prezentácie a zobrazenie prázdnej čiernej obrazovky počas prezentovania dosiahnete stlačením klávesu B. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a zobraziť snímky, stlačte znovu kláves B.

Tip: Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Snímkami prezentácie v programe PowerPoint 2016 pre iOS môžete prechádzať pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre iOS. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Prechádzanie snímkami

 1. Ak chcete v prezentácii prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 2. Keď sa presuniete na snímku, funkcia VoiceOver prečíta nadpis snímky. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúce textové pole a funkcia VoiceOver prečíta jeho obsah.

  Tip: Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

 3. Pokračujte v ťahaní tromi prstami doľava a keď dosiahnete koniec prezentácie, zobrazenie prezentácie sa zavrie.

  Ak chcete prezentáciu skončiť okamžite, potiahnutím tromi prstami nadol zobrazte panel s nástrojmi. Potom pomaly ťahajte jedným prstom do ľavého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a ukončite prezentáciu.

Skrytie prezentácie

 1. V prezentácii potiahnite troma prstami nadol, čím zobrazíte panel s nástrojmi.

 2. Pomaly ťahajte jedným prstom do pravého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide show black, button“ (Čierna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a skryte prezentáciu.

 3. Zameranie zostane na tlačidle. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide show normal, button“ (Normálna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Snímkami prezentácie v programe PowerPoint pre Android môžete prechádzať pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Ozve sa: „Selected, slide 1“ (Vybraté, snímka 1).

Prechádzanie snímkami

 1. Počas prezentovania prezentácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Next slide button“ (Tlačidlo Ďalšia snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Previous slide button“ (Tlačidlo Predchádzajúca snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Keď sa presuniete na snímku, funkcia TalkBack prečíta číslo snímky. Ak chcete prečítať nadpis snímky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Title text box“ (Textové pole nadpisu) <nadpis>. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na ďalší prvok a funckia Talkback prečíta jeho obsah. TalkBack oznamuje textový prvok takto: „Content placeholder“ (Zástupný objekt obsahu) <text>.

  Tip: Keď nezaznie číslo ďalšej snímky, nachádzate sa na konci prezentácie a nie je možné čítať žiaden ďalší obsah.

 3. Ak chcete ukončiť prezentáciu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie prezentácie

Môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku.

 1. Počas prezentovania ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Not checked, blank screen, switch“ (Nezačiarknuté, prázdna obrazovka, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky. Ozve sa: „Off“ (Vypnuté).

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Snímkami prezentácie v programe PowerPoint Mobile môžete prechádzať pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Tip: Položku môžete vyhľadať aj prehľadávaním obrazovky. Ak chcete prehľadávať, prstom prechádzajte po obrazovke. Moderátor ohlasuje položky, na ktorých sa nachádzate.

Prechádzanie snímkami

 1. Počas prezentovania prezentácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Next slide button“ (Tlačidlo Ďalšia snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Previous slide button“ (Tlačidlo Predchádzajúca snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Keď dosiahnete poslednú snímku, ozve sa „End of slide show“ (Koniec prezentácie). Ak chcete ukončiť zobrazenie prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Moderátor číta číslo snímky a jej nadpis. Ak chcete presunúť zameranie na nadpis snímky, ťahajte doprava, kým sa neozve: „Title text box“ (Textové pole Nadpis). Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúci prvok. Moderátor oznamuje textový prvok takto: „Content placeholder“ (Zástupný objekt obsahu).

  Tip: Ak sa po potiahnutí prstom doprava ozve „Notes“ (Poznámky), na snímke sa už žiadny ďalší obsah nenachádza.

 3. Ak chcete kedykoľvek ukončiť prezentáciu počas prezentovania, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie prezentácie

Môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku.

 1. Počas prezentovania ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, blank screen button“ (Vypnuté, tlačidlo prázdnej obrazovky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On, blank screen button“ (Zapnuté, tlačidlo prázdnej obrazovky).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky. Ozve sa: „Off, blank screen button“ (Vypnuté, tlačidlo prázdnej obrazovky).

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na prezentovanie prezentácie publiku v aplikácii PowerPoint Online môžete použiť čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu a prechádzať jej snímkami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Spustenie prezentácie

 1. Na kartu Zobraziť môžete prejsť stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom O. Ozve sa: „Selected, View tab item“ (Vybraté, položka karty Zobraziť).

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od prvej snímky, stlačte kláves B.

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 3. Prezentácia sa spustí. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×