Prezentovanie údajov v prstencovom grafe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Používanie Microsoft Excel, môžete rýchlo zmeniť údajov v prstencovom grafe a potom pomocou novej funkcie formátovania zjednodušiť čitateľnosť prstencovom grafe. Napríklad pridaním legendy, menovky údajov a textové polia, ktorá zdôrazniť, čo predstavuje každý kruh prstencového grafu, môžete rýchlo pochopiť údaje, ktoré je zobrazené v grafe.

Formátovaný prstencový graf

Po vytvorení prstencového grafu, otáčať jednotlivé výseky do rôznych perspektív, zameranie na konkrétne výseky potiahnutím výsekov prstencového grafu alebo zmeniť veľkosť otvoru prstencového grafu môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť výsekov.

Poznámka: Začínajúcu reťazcom Office 2016, Prstencové grafy sú zrušené v prospech hviezdicový grafy.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v prstencovom grafe

Vytvorenie komplikované prstencový graf

Otáčanie výsekov v prstencovom grafe

Výsekov prstencového grafu

Zmena veľkosti otvoru prstencového grafu

Uloženie grafu ako šablóny

Ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v prstencovom grafe

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch iba na hárku možno vyniesť v prstencovom grafe. Rovnako ako koláčového grafu, prstencový graf zobrazuje vzťahu častí k celku, ale prstencový graf môže obsahovať viac ako jeden rad údajov. Každý rad údajov, ktoré sa zobraziť v prstencovom grafe kruh pridá do grafu. Prvý rad údajov sa zobrazí v strede grafu.

Vzhľadom na kruhové, nie sú ľahko čitateľné, najmä vtedy, ak obsahujú viacero radov údajov v prstencových grafoch. Pomer strán vonkajších a vnútorné krúžky nepredstavujú veľkosť údaje presne – údajových bodov na vonkajšie krúžky sa môže zobraziť väčšie ako údajové body na vnútorné krúžky počas ich skutočné hodnoty môžu byť menšie. Zobrazenie hodnôt alebo percentuálnych hodnôt v menovkách údajov je veľmi užitočná v prstencovom grafe, ale ak chcete porovnať údajové body vedľa seba, používala skladaný stĺpcový alebo skladaného pruhového grafu namiesto toho.

Zvážte použitie prstencového grafu keď:

 • máte viac radov údajov, ktoré chcete zobraziť,

 • Žiadna z hodnôt, ktoré chcete zobraziť je negatívny.

 • Žiadna z hodnôt, ktoré chcete zobraziť nie je nulová hodnota (0).

 • Nemáte viac ako sedem kategórií na jeden rad údajov.

 • Kategórie predstavujú časti celku v každej zvonenie prstencový graf.

Pri vytváraní prstencového grafu, môžete si vybrať jeden z nasledovných podtypov prstencového grafu:

 • Prstencové    Prstencový graf zobrazí údaje v krúžky, pričom každý kruh predstavuje radu údajov. Ak percentuálnych hodnôt sú zobrazené v menovkách údajov, každý kruh predstavuje spolu 100%.

  Typ prstencového grafu

 • Rozloženého prstencového    Podobne ako rozloženého koláčové grafy, rozložené Prstencové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu súčasne jednotlivé, ale môžu obsahovať viac ako jeden rad údajov.

  Typ rozloženého prstencového grafu

Prstencové grafy a rozložené Prstencové grafy nie sú dostupné v 3-D, ale môžete použiť 3-D formátovania na poskytnutie týchto grafoch 3-d-like vzhľad.

Na začiatok stránky

Vytvorenie komplikované prstencový graf

Formátovaný prstencový graf

Takže, ako sme vytvorili tento prstencový graf? Tento postup vám pomôže vytvoriť prstencový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového pracovného hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do pracovného hárka, alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v prstencovom grafe, alebo skopírujte údaje vzorového pracovného hárka do prázdneho hárka.

  Ako kopírovať údaje z ukážkového hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Európa

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Ázijské

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  USA

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v prstencovom grafe.

 3. Na karte Vložiť v skupine Grafy kliknite na položku Ďalšie grafy.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 4. V časti prstencový kliknite na položku prstencový.

 5. Kliknite na položku zobrazovaná oblasť prstencového grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte návrh v skupine Rozloženia grafov vyberte rozloženie, ktoré chcete použiť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Pre naše prstencový graf sme použili rozloženie 6.

  Rozloženie 6 zobrazí legendy. Ak graf obsahuje príliš veľa položiek legendy, alebo ak položky legendy nie je ľahké rozlíšiť, budete chcieť pridať menovky údajov s údajovými bodmi prstencového grafu namiesto zobrazenia legendy (kartarozloženie, skupina menovky, Označenia údajov tlačidlo).

 7. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Pre naše prstencový graf sme použili štýl 26.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, postupujte takto:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Formát v skupine veľkosť zadajte požadovanú veľkosť do Polí Výška tvaru a Šírka tvaru poľa.

   Pre naše prstencový graf sme vytvorili výška tvaru 4" a šírky tvaru na 5,5-palcový.

 9. Ak chcete zmeniť veľkosť otvoru prstencového, postupujte takto:

  1. Kliknite na rad údajov alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (kartaFormát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu ).

   excel ribbon image

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  3. Kliknite na položku Možnosti radu, a potom v časti Veľkosť otvoru prstencového, posuňte jazdec na požadovanú veľkosť alebo zadajte percentuálnu hodnotu od 10 do 90 do poľa percento.

   Pre naše prstencový graf sme použili 20%.

 10. Aby sa údaje označenia vyniknúť lepšie, vykonajte nasledovné:

  1. Kliknite na menovku údajov vyberte menovky pre celý rad údajov alebo ich vyberte zo zoznamu prvkov grafu (kartaFormát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu ).

  2. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku štýl tvaru.

   Štýly tvarov na páse s nástrojmi programu Excel

   Pre naše prstencový graf sme použili Jemný efekt – tmavá 1.

  3. Zopakujte tento postup a naformátujte menovky údajov vo všetkých radoch údajov v prstencovom grafe.

 11. Ak chcete zmeniť a formátovať názov grafu, postupujte takto:

  1. Kliknite na názov grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (kartaFormát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu ).

  2. Zadajte názov, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku štýl tvaru.

   Pre naše prstencový graf sme použili Stredne efekt – zvýraznenie 1.

  4. Ak chcete zmeniť umiestnenie nadpisu, presuňte ju na požadované miesto.

 12. Ak chcete zmeniť formát legendy, kliknite na položku legenda a potom vyberte požadovaný štýl v poli štýly tvarov (kartaFormát, v skupine Štýly tvarov, tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla ).

 13. Ak chcete pridať názvy tlačidiel so šípkami, odkazujúcich na prstencové krúžky, postupujte takto:

  1. Na karte rozloženie kliknite v skupine Vložiť kliknite na položku Textové pole.

  2. V grafe kliknite na miesto, kam chcete umiestniť do textového poľa, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Vyberte textové pole a potom na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla .

  4. Kliknite na položku Textové pole a potom v časti prispôsobiť začiarknite políčko zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V skupine Štýly tvarov vyberte štýl, ktorý chcete použiť.

  6. Na karte rozloženie kliknite v skupine Vložiť kliknite na položku tvary.

  7. V časti čiary kliknite na šípku.

  8. V grafe ťahajte šípku z rohu textového poľa prstencové zvonenie, kde ho tak, aby smerovali na.

  9. Ak chcete zmeniť formát textových polí, kliknite na položku textové pole a potom vyberte požadovaný štýl v skupine Štýly tvarov (kartaFormát, skupina Štýly tvarov ).

   Postup opakujte v prípade všetkých prstencové kruhy v grafe.

 14. Ak chcete zmeniť pozadie grafu, postupujte takto:

  1. Kliknite na oblasť grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (kartaFormát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu ).

  2. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku štýl tvaru.

   Pre naše prstencový graf sme použili Jemný efekt – zvýraznenie 3.

 15. Ak chcete zaokrúhliť rohoch pozadie grafu, postupujte takto:

  1. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla .

  2. Kliknite na položku Štýly orámovania a potom začiarknite políčko zaoblené rohy.

 16. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre naše prstencový graf sme použili vrchol motívu.

Na začiatok stránky

Otáčanie výsekov v prstencovom grafe

Poradie, v ktorých rad údajov v Prstencové grafy zobrazujú v Office Excel 2007 je určené poradím údajov v hárku. Pre iného pohľadu, môžete otočiť výseky prstencového grafu v rozsahu 360 stupňov kruhu prstencového grafu.

Otočený prstencový graf

 1. V prstencovom grafe kliknite na rad údajov alebo údajový bod, alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov alebo údajový bod, ktorý chcete.

   excel ribbon image

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V poli uhol prvého výseku posuňte jazdec na požadovaný stupeň otočenia alebo zadajte hodnotu od 0 (nula) do 360 a nastavte uhol, v ktorej sa má zobraziť Rady.

Na začiatok stránky

Výsekov prstencového grafu

Ak chcete zvýrazniť jednotlivé výseky prstencového grafu, môžete použiť typ rozloženého prstencového grafu pri vytváraní grafu. Rozložené Prstencové grafy zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu súčasne jednotlivé. Môžete zmeniť nastavenie pre všetky výseky alebo jednotlivé výseky prstencového.

Rozložený prstencový graf

Výseky môžete vysunúť aj manuálne.

Prstencový graf s vysunutým výsekom

Zmena nastavenia výsekov rozložený prstencový graf

 1. Do rozložený prstencový graf, kliknite na rad údajov alebo údajový bod, alebo nasledujúcim postupom vyberte rad údajov zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov.

   excel ribbon image

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V časti Rozloženie koláča prstencové posunutím jazdca zväčšite alebo zmenšite percentuálnu hodnotu vzdialenosti alebo zadajte percentuálnu hodnotu vzdialenosti do poľa percento.

Manuálne výsekov prstencového grafu

Kliknite na položku Prstencový graf a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete vysunúť všetky výseky prstencového grafu, presuňte smerom od stredu grafu.

 • Ak chcete vysunúť jednotlivé výseky prstencového grafu, kliknite na výsek, ktorý chcete vysunúť a potiahnite ho smerom od stredu grafu.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti otvoru prstencového grafu

Zväčšením alebo zmenšením veľkosti otvoru v prstencovom grafe, ktorý zväčšiť alebo zmenšiť šírku výsekov. Môžete napríklad zobraziť širšie výseky, aby sa lepšie prispôsobili menoviek údajov, ktoré obsahujú dlhý rad alebo názvy kategórií alebo kombináciu názvov, hodnôt a percentuálnych hodnôt.

 1. V prstencovom grafe kliknite na rad údajov alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov.

   excel ribbon image

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V časti Veľkosť otvoru prstencového, posuňte jazdec na požadovanú veľkosť alebo zadajte percentuálnu hodnotu od 10 do 90 do poľa percento.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

  Tip: Pokiaľ nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná v časti Šablóny v dialógovom okne Vložiť graf (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla ) aj v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačidlo Zmeniť typ grafu).

  Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Poznámka: Alebo odstránenie šablóny grafu obsahuje formátovanie grafu a ukladá farieb, ktoré sa používajú pri pokuse o uloženie grafu ako šablóny. Ak použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, nový graf sa použijú farby šablóny grafu – nie farby motívu dokumentu, ktorý je momentálne použitý v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom kliknite na položku obnoviť na štýl zhody v kontextovej ponuke.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×