Prezentovanie údajov v Ganttovom grafe v Exceli

Prezentovanie údajov v Ganttovom grafe v Exceli

Pomocou Ganttovho grafu môžete plánovať projektové úlohy. Ganttov graf slúži aj ako pomôcka na sledovanie priebehu procesu.

Potrebujete zobraziť stav jednoduchého plánu projektu pomocou Ganttovho grafu? Aj napriek tomu, že v Exceli sa nenachádza preddefinovaný Ganttov graf, môžete si ho vytvoriť pomocou tejto bezplatnej šablóny: Šablóna plánovača projektov v podobe Ganttovho grafu pre Excel

Ukážka simulovaného Ganttovho grafu
Ukážka simulovaného Ganttovho grafu v Exceli 2016 a 2013
Príklad Ganttovho grafu v Exceli
Ukážka simulovaného Ganttovho grafu v Exceli 2010 a 2007

Potrebujete zobraziť stav plánu jednoduchého projektu pomocou Ganttovho grafu? Napriek tomu, že Excel neobsahuje preddefinovaný typ Ganttovho grafu, môžete ho simulovať prispôsobením skladaného pruhového grafu tak, aby sa zobrazili dátum začatia a ukončenia úloh, napríklad takto:

Ukážka simulovaného Ganttovho grafu

Vytvorenie Ganttovho grafu podobného grafu v príklade, so zobrazením postupu úloh v priebehu dní:

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete použiť v grafe. V našom príklade je to A1:C6.

  vzorové údaje tabuľky pre Ganttov graf

  Ak sa vaše údaje nachádzajú v súvislom rozsahu buniek, vyberte z daného rozsahu bunku, ktorá bude obsahovať všetky údaje v danom rozsahu.

  Ak sa vaše údaje nenachádzajú v súvislom rozsahu, stlačte a podržte kláves COMMAND a vyberte bunky.

  Tip: Ak nechcete začleniť konkrétne riadky alebo stĺpce údajov, môžete ich v hárku skryť. Ďalšie informácie o výbere údajov pre graf.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť pruhový graf > Skladaný pruhový graf.

  Na karte Vložiť vyberte položku Pruhový graf a potom vyberte položku Skladaný pruhový graf

 3. Ako ďalší krok naformátujeme skladaný pruhový graf tak, aby vyzeral ako Ganttov graf. V grafe kliknite na prvý rad údajov (časť Začiatok modrého pruhu) a potom na karte Formát vyberte položky Výplň tvaru > Bez výplne.

  Na karte Formát vyberte položku Výplň a potom kliknite na položku Bez výplne

 4. Ak nepotrebujete legendu alebo názov grafu, kliknite na ne a stlačte kláves DELETE.

 5. Obráťme aj poradie úloh tak, aby sa začínalo úlohou1. Podržte kláves CONTROL a vyberte zvislú os (Úlohy). Vyberte položku Formátovať os a v časti Poloha osi vyberte položku Kategórie v obrátenom poradí.

Prispôsobenie grafu

Graf Ganttovho typu, ktorý sme vytvorili, môžete prispôsobiť pridaním mriežok a označení, zmenou farby pruhu a ďalšími možnosťami.

 • Ak chcete do grafu pridať ďalšie prvky, kliknite na položku oblasť grafu a potom na karte Návrh grafu vyberte položku Pridať prvok grafu.

  Na karte Návrh grafu vyberte položku Pridať prvok grafu

 • Ak chcete nastaviť rozloženie, kliknite na položku Rýchle rozloženie.

  Na karte Návrh grafu vyberte položku Rýchle rozloženie

 • Ak chcete doladiť návrh, prejdite ponúkanými možnosťami návrhu a niektorú si vyberte.

  Na karte Návrh grafu vyberte formát grafu

 • Ak chcete zmeniť farby grafu, kliknite na položku Zmeniť farby.

  Na karte Návrh grafu vyberte položku Zmeniť farby

 • Ak chcete prispôsobený Ganttov graf znova použiť, uložte ho ako šablónu. Podržte kláves CONTROL a kliknite na graf. Potom vyberte položku Uložiť ako šablónu.

  Podržte kláves COMMAND a kliknite na graf. Potom vyberte položku Uložiť ako šablónu

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu novšiu verziu balíka Office, môžete ich vyskúšať teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Uloženie grafu ako šablóny

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×