Prezentovanie údajov v bodovom grafe alebo v čiarovom grafe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Grafy XY (závislosť) a čiarové grafy vyzerajú veľmi podobné, hlavne keď sa zobrazí Bodový graf so spojnicami. Však tak, ako každý z týchto typov grafov zobrazuje údaje na vodorovnej osi (známe aj ako OS x) a zvislej osi (známe aj ako os y) je veľmi odlišné.

Formátovaný bodový graf
Tento formátovaný bodový graf zobrazuje pozdĺž vodorovnej a zvislej osi číselné hodnoty a spája ich do jednotlivých údajových bodov zobrazovaných v nepravidelných intervaloch.
Formátovaný čiarový graf
Tento formátovaný čiarový graf rozmiestňuje údaje kategórie (v tomto prípade ide o časový interval) pravidelne pozdĺž vodorovnej osi a všetky číselné hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Poznámka: Informácie o rôznych typoch XY (závislosť) a čiarové grafy, v téme typy dostupných grafov v balíku Office.

Skôr ako sa rozhodnete pre niektorý z týchto typov grafov, môžete na ďalšie informácie o rozdieloch medzi a zistiť, kedy je lepšie použiť graf XY (závislosť) namiesto čiarového grafu alebo naopak.

Hlavný rozdiel medzi XY (závislosť) a čiarové grafy je spôsob vykresľovania údajov na vodorovnej osi. Napríklad pri použití nasledujúcich údajov z hárka na vytvorenie grafu XY (závislosť) a čiarového grafu, môžete vidieť údajov dodáva odlišne.

Obrázok údajov pracovného hárka s informáciami o denných zrážkach

V bodovom grafe sú hodnoty denných zrážok zo stĺpca A zobrazené ako hodnoty x na vodorovnej osi (osi x) a hodnoty častíc zo stĺpca B sú zobrazené ako hodnoty na zvislej osi (osi y). Bodový graf sa často nazýva aj graf xy a na vodorovnej osi nikdy nezobrazuje kategórie.

Obrázok bodového grafu

Bodový graf vždy obsahuje dve osi na zobrazenie jednej množiny číselných údajov pozdĺž vodorovnej osi a druhej množiny číselných údajov pozdĺž zvislej osi. V grafe sa zobrazujú v prienikoch číselných hodnôt x a y body, ktoré sú kombináciou týchto hodnôt a vytvárajú jednotlivé údajové body. Tieto údajové body môžu byť na vodorovnej osi rozmiestnené pravidelne alebo nepravidelne v závislosti od údajov.

Prvý údajový bod zobrazený v bodovom grafe predstavuje hodnotu 137 na osi y (častice) a hodnotu 1,9 na osi x (denné zrážky). Tieto čísla predstavujú hodnoty z buniek A9 a B9 v hárku.

V čiarovom grafe sú hodnoty denných zrážok a častíc zobrazené ako dva samostatné údajové body, ktoré sú pravidelne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi. Je to preto lebo čiarový graf má iba jednu hodnotovú os (zvislú os). Vodorovná os v čiarovom grafe zobrazuje iba pravidelne rozmiestnené zoskupenia (kategórie) údajov. Keďže kategórie neboli poskytnuté ako údaje, boli automaticky vytvorené, napríklad 1, 2, 3 atď.

Toto je príklad toho, kedy nie je vhodné používať čiarový graf.

Obrázok čiarového grafu

V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi (osi kategórií) a všetky údaje číselných hodnôt sú rozmiestnené pozdĺž zvislej osi (osi hodnôt).

Hodnota tuhých y 137 (bunka B9) a denných zrážok x hodnota 1,9 (bunka A9) sa zobrazia ako samostatné údajové body v čiarovom grafe. Ani jeden z týchto údajových bodov nie je prvý údajový bod zobrazené v grafe – namiesto toho prvý údajový bod pre každú rad údajov odkazuje na hodnoty v prvom riadku údajov v hárku (bunka A2 a B2).

Typ osi a rozdiely v mierke

Keďže vodorovná os bodového grafu je vždy hodnotovou osou, môže zobrazovať číselné údaje alebo dátumy (napríklad dni alebo hodiny), ktoré sú vyjadrené číselnými hodnotami. Ak chcete flexibilnejšie zobraziť číselné hodnoty pozdĺž vodorovnej osi, môžete zmeniť možnosti mierky tejto osi, podobne ako môžete meniť aj možnosti mierky zvislej osi.

Keďže vodorovná os čiarového grafu je osou kategórií, môže byť iba textovou alebo dátumovou osou. Textová os zobrazuje iba text (nečíselné údaje alebo číselné kategórie, ktoré nie sú hodnotami) v pravidelne rozmiestnených intervaloch. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v presných intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy v hárku nie sú zoradené alebo v rovnakých základných jednotkách.

Možnosti mierky osi kategórií sú obmedzené v porovnaní s možnosťami mierky osi hodnôt. Možnosti mierky, ktoré sú k dispozícii, závisia aj od typu osi, ktorý používate.

Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje. Tieto grafy sú vhodné na zobrazenie vzťahov medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov, ako aj na zobrazenie dvoch skupín čísel ako jeden rad súradníc XY.

Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch alebo v priebehu času. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi. Čiarový graf sa spravidla používa, ak vaše údaje obsahujú nečíselné hodnoty x. Ak máte číselné hodnoty x, zvyčajne je lepšie použiť bodový graf.

Použitie bodového grafu namiesto čiarového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Zmeniť mierku vodorovnej osi    Keďže v bodovom grafe je vodorovná os osou hodnôt, sú k dispozícii ďalšie možnosti mierky.

 • Použiť logaritmickú mierku na vodorovnej osi    Vodorovnú os je možné zmeniť na logaritmickú mierku.

 • Zobraziť údaje hárka,ktoré zahŕňajú páry alebo zoskupené množiny hodnôt    V bodovom grafe môžete upraviť nezávislé stupnice osí tak, aby zobrazovali viac informácií o zoskupených hodnotách.

 • Zobraziť vzory vo veľkých množinách údajov    Bodové grafy sú vhodné na znázornenie vzorov v údajoch, napríklad lineárnych alebo nelineárnych trendov, klastrov a extrémnych hodnôt.

 • Porovnávať množstvo údajových bodov bez ohľadu na čas    Čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Použitie čiarového grafu namiesto bodového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Použiť textové označenia na vodorovnej osi    Tieto textové označenia môžu predstavovať rovnomerne rozložené hodnoty, ako sú napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

 • Použiť malý počet číselných označení na vodorovnej osi    Ak použijete niekoľko rovnomerne rozložených číselných označení, ktoré predstavujú časové intervaly, ako sú napríklad roky, môžete použiť čiarový graf.

 • Použiť časovú mierku na vodorovnej osi    Ak chcete dátumy zobraziť chronologicky v určitých intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, použite čiarový graf, aj keď tieto dátumy nie sú v hárku zoradené alebo nie sú uvedené v rovnakých základných jednotkách.

Poznámka: Nasledujúci postup platí pre Office 2013 a novšie verzie. Kroky pre balík office 2010?

Vytvorenie bodového grafu

Formátovaný bodový graf

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového pracovného hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe XY (závislosť).

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častíc

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe XY (závislosť).

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť XY (závislosť) (X, Y) alebo bublinový graf.

  Bodový graf

 4. Kliknite na položku XY (závislosť).

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknite na položku oblasť grafu grafu na zobrazenie kariet návrh a Formát.

 6. Kliknite na kartu návrh a potom kliknite na položku štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýlu grafu

 7. Kliknite na položku Názov grafu a zadajte požadovaný text.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma na názov grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku písmo a potom zadajte požadovanú veľkosť v poli veľkosť požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. Na karte návrh kliknite na položku Pridať prvok graf > Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  Pridanie prvku grafu

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Primárny vodorovne.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Primárny zvislo.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves Enter.

  4. Ďalšie názov možnosti na karte Formát kliknite v poli Prvky grafu formátovania vyberte názov zo zoznamu a potom kliknite na položku Formátovať výber. Zobrazí sa tabla Formátovať názov. Kliknite na položku veľkosť a vlastnosti Veľkosť a vlastnosti a potom si môžete vybrať Zvislé zarovnanie, smer textu alebo vlastné uhla.

 11. Kliknite na položku zobrazovaná oblasť grafu alebo na karte Formát kliknite v poli Prvky grafu, Zobrazovaná oblasť vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  Pole prvkov grafu

 12. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

 13. Kliknite na oblasť grafu grafu alebo na karte Formát kliknite v poli Prvky grafu, vyberte Oblasť grafu zo zoznamu prvkov grafu.

 14. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

 15. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Kliknite na položku Rozloženie strany > motívy

  2. V časti Office kliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie čiarového grafu

Formátovaný čiarový graf

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častíc

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadok alebo plošný graf.

  Vloženie riadka alebo oblasť grafu

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknite na položku oblasť grafu grafu na zobrazenie kariet návrh a Formát.

 6. Kliknite na kartu návrh a potom kliknite na položku štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýlu grafu

 7. Kliknite na položku Názov grafu a zadajte požadovaný text.

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť písma na názov grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov, kliknite na položku písmo a potom zadajte požadovanú veľkosť v poli veľkosť požadovanú veľkosť. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na oblasť grafu.

 10. V grafe kliknite na legendu alebo pridať zo zoznamu prvkov grafu (na karte návrh kliknite na Prvok grafu pridať > legenda a potom vyberte umiestnenie legendy).

  Pridanie prvku grafu

 11. Ak chcete zobraziť jeden z radov údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na tlačidlo Prvky grafu ).

  Pole prvkov grafu

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber. Zobrazí sa pracovná tabla Formátovať rad údajov.

 13. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 14. Na karte návrh v skupine Rozloženia grafov, kliknite na položku Pridať prvok grafu a potom postupujte takto:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov osi >Hlavný vertikálne. a potom na table Formátovať názov osi, kliknite na položku veľkosť a vlastnosti Veľkosť a vlastnosti nakonfigurovať typ názvu zvislej osi, ktorý chcete.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov osi > Vedľajšiu zvislú, a potom na table Formátovať názov osi, kliknite na položku veľkosť a vlastnosti Veľkosť a vlastnosti nakonfigurovať typ názvu zvislej osi, ktorý chcete.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves Enter

 15. Kliknite na položku zobrazovaná oblasť grafu alebo ho vyberte zo zoznamu prvkov grafu (kartaFormát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu ).

 16. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 17. Kliknite na oblasť grafu.

 18. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

 19. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Kliknite na položku Rozloženie strany > motívy

  2. V časti Office kliknite na motív, ktorý chcete použiť.

Vytvorenie grafu XY (závislosť) alebo v riadku v balíku Office 2010

Formátovaný bodový graf

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denné zrážky

  Častíc

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Bodový.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 4. Kliknite na položku Bodový graf iba so značkami.

  Tip: Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 5. Kliknite na oblasť grafu daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýly grafu na páse s nástrojmi programu Excel

  Pre tento bodový graf sme použili možnosť Štýl 26.

 7. Na karte rozloženie kliknite na položku Názov grafu a potom vyberte umiestnenie pre nadpis z rozbaľovacieho zoznamu.

  Vybrali sme Nad graf.

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento bodový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť písma v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento bodový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite na oblasť grafu.

 11. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na položku Názov pod os.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento bodový graf sme použili možnosť Otočený názov.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves Enter.

   Pre tento bodový graf sme zadali názov Denné zrážky ako názov vodorovnej osi a názov Úroveň častíc ako názov zvislej osi.

 12. Kliknite na plochu zobrazenia grafu alebo vyberte položku Plocha zobrazenia v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafov).

 13. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 14. Kliknite na oblasť grafu.

 15. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 1.

 16. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Formátovaný čiarový graf

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dátum

  Denné zrážky

  Častíc

  1. 1. 07

  4,1

  122

  2. 1. 07

  4,3

  117

  3. 1. 07

  5,7

  112

  4. 1. 07

  5,4

  114

  5. 1. 07

  5,9

  110

  6. 1. 07

  5,0

  114

  7. 1. 07

  3,6

  128

  8. 1. 07

  1,9

  137

  9. 1. 07

  7,3

  104

 2. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Čiarový.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 4. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 5. Kliknite na oblasť grafu daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýly grafu na páse s nástrojmi programu Excel

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Štýl 2.

 7. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názov grafu a potom na položku Nad graf.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 8. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento čiarový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 9. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento čiarový graf sme použili veľkosť 14.

 10. Kliknite v grafe na legendu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 11. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Legenda a potom kliknite na požadované umiestnenie.

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Zobraziť legendu hore.

 12. Ak chcete zobraziť jeden z radu údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov pre zrážky alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 13. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

 14. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 15. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento čiarový graf sme zadali Úroveň častíc ako názov hlavnej zvislej osi a Denné zrážky ako názov vedľajšej zvislej osi.

 16. Kliknite na plochu zobrazenia grafu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafov).

 17. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – tmavé 1.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 18. Kliknite na oblasť grafu.

 19. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

 20. Ak chcete použiť iné farby motívu ako predvolený motív použitý v zošite, postupujte takto:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Vytvorenie bodového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku XY (závislosť) X Y a v časti XY (závislosť), vyberte graf.

 3. Graf vybratý, kliknite na kartu Návrh grafu môžete vykonať ľubovoľnú z týchto krokov:

  • Kliknite na Prvok grafu pridať upraviť podrobnosti, ako je napríklad názov, označenia a legenda.

  • Kliknite na položku Rýchle rozloženie môžete vybrať z preddefinovaných skupín prvkov grafu.

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vyberte údaje, ak chcete zmeniť zobrazenie údajov.

 4. Graf vybratý, kliknite na kartu návrh na môžete voliteľne zmeniť tvar výplne, obrysu, alebo efektov prvkov grafu.

Vytvorenie čiarového grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

 2. Kliknite na kartu Vložiť a potom kliknite na položku riadok a vyberte možnosť z riadka dostupné štýly grafov.

 3. Graf vybratý, kliknite na kartu Návrh grafu môžete vykonať ľubovoľnú z týchto krokov:

  • Kliknite na Prvok grafu pridať upraviť podrobnosti, ako je napríklad názov, označenia a legenda.

  • Kliknite na položku Rýchle rozloženie môžete vybrať z preddefinovaných skupín prvkov grafu.

  • Na zmenu rozloženia alebo štýlu kliknite na niektorú z ukážok v galérii štýlov.

  • Kliknite na položku Prepnúť riadok alebo stĺpec alebo Vyberte údaje, ak chcete zmeniť zobrazenie údajov.

 4. Graf vybratý, kliknite na kartu návrh na môžete voliteľne zmeniť tvar výplne, obrysu, alebo efektov prvkov grafu.

Pozrite tiež

Uloženie vlastného grafu ako šablóny

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×