Prezentácia na viacerých monitoroch (a súkromné zobrazovanie poznámok lektora)

Prezentácia na viacerých monitoroch (a súkromné zobrazovanie poznámok lektora)

PowerPoint pre Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Môžete prezentovať s 2 monitormi: použitie zobrazenia pre prezentujúceho je skvelý spôsob, ako Zobraziť prezentáciu s poznámkami lektora na jednom monitore (napríklad prenosný počítač), zatiaľ čo publikum zobrazuje prezentáciu bez poznámok na inom monitore (ako je väčšia obrazovka projektuje sa).

Poznámka: Skontrolujte, či zariadenie, ktoré používate, podporuje používanie viacerých monitorov. Najnovšie informácie o podpore používania viacerých monitorov získate u výrobcu.

Ak chcete vykonať tento postup a rozdeliť zobrazenie medzi projektormi týmto spôsobom, musíte byť pripojení k druhej obrazovke.

Konfigurácia PowerPointu pri používaní zobrazenia pre prezentujúceho na dvoch monitoroch

 1. Na karte Prezentácia vyberte v skupine Monitory položku Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

  Skupina Monitory na karte Prezentácia

  Malo by sa otvoriť okno Nastavenie obrazovky systému Windows.

 2. V dialógovom okne Nastavenie obrazovky na karte Monitor vyberte ikonu monitora, ktorý chcete použiť na zobrazenie poznámok lektora, a potom začiarknite políčko Toto je hlavný monitor.

  Ak je políčko Toto je hlavný monitor začiarknuté a nie je k dispozícii, monitor je už označený ako primárny.

 3. Vyberte ikonu druhého monitora (pre publikum) a začiarknite políčko Rozšíriť pracovnú plochu Windowsu na tento monitor.

Poznámky: Ak sa neotvorí nastavenie obrazovky systému WIndows, postupujte takto:

 • Windows 10: Kliknite na položky Štart > Nastavenia > Systém > Obrazovka. V hornej časti Prispôsobenie obrazovky sa nachádza diagram obrazoviek pripojených k počítaču, v ktorom sú jednotlivé obrazovky očíslované. Ak je počítač pripojený k projektoru, v diagrame sa projektor zvyčajne zobrazuje ako obrazovka 2. Vyberte v diagrame obrazovku 1 a posuňte sa nadol. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú. V zozname Viaceré obrazovky, ktorý sa nachádza nad týmto políčkom, vyberte položku Rozšíriť tieto obrazovky.

 • Windows 8: Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart systému Windows a kliknite na položky Ovládací panel > Obrazovka > Upraviť rozlíšenie. V zozname Viaceré obrazovky kliknite na položku Rozšíriť tieto obrazovky. Vyberte monitor, na ktorom chcete zobraziť poznámky lektora, a kliknite na položku Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

 • Windows 7: Kliknite na položky Štart > Ovládací panel a potom v časti Vzhľad a prispôsobenie kliknite na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky. V zozname Viaceré obrazovky kliknite na položku Rozšíriť tieto obrazovky. Vyberte monitor, na ktorom chcete zobraziť poznámky lektora, a kliknite na položku Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

PowerPoint v smartfóne môžete používať ako diaľkový ovládač na spustenie prezentácie a zobrazenie poznámok lektora. Ďalšie informácie vrátane krátkeho videa nájdete v téme Použitie laserového ukazovateľa v smartfóne pri prezentovaní v PowerPointe.

Prezentácia na dvoch monitoroch

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

  Tlačidlo Nastaviť prezentáciu

 2. V dialógovom okne Nastaviť prezentáciu vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak vyberiete možnosť Automaticky, poznámky lektora sa budú zobrazovať na monitore, ktorý ste vybrali ako hlavný.

  Možnosti monitora v dialógovom okne Nastavenie prezentácie

  (PowerPoint 2010)    Zobrazenie poznámok lektora na primárnom monitore. v zozname Zobraziť prezentáciu v zozname Vyberte sekundárny monitor.

  Možnosti monitora v PowerPointe 2010

 3. Ak chcete spustiť prezentáciu, na karte Prezentácia kliknite na položku Od začiatku alebo kliknite na tlačidlo Prezentácia Kliknite na obrázok obrazovky počítača v stavovom riadku na zobrazenie prezentácie v dolnej časti okna PowerPointu.

Rozšírenie a duplikovanie: Čo sa stane po skončení prezentácie

PowerPoint vykoná operáciu na pozadí s cieľom zrýchliť a uľahčiť proces spustenia prezentácie na druhom monitore. Po vstupe do prezentácie PowerPoint automaticky zmení nastavenia zobrazenia (známe aj ako topológia zobrazovania) na nastavenie Rozšíriť.

Čo sa stane po skončení prezentácie, môže byť trochu mätúce:

 • Po skončení prezentácie v programe PowerPoint 2013ponechá PowerPoint v topológii zobrazovania nastavenie Rozšíriť. (Výhodou tohto prístupu je, že pri druhej prezentácii s použitím druhého monitora sa prvá snímka zobrazí s minimálnym časovým sklzom. Nevýhodou je, že PowerPoint môže prepisovať preferované nastavenie zobrazenia, ktorým je Duplikovanie. Niektorým ľuďom toto prepisovanie nevyhovuje.)

 • V novších verziáchv rámci toho istého scenára ukončenia prezentácie sa PowerPoint obnoví predvolené nastavenie a vráti sa na duplikovanie, ak je to to, čo ste vybrali.

Ak používate PowerPoint 2013 a chcete, aby PowerPoint namiesto zachovania nastavenia Rozšíriť vrátil predvolené nastavenie, vykonajte malú zmenu v databáze Registry systému Windows, ako je uvedené nižšie.

V tomto postupe vytvoríte príkaz, ktorý pridáva do databázy Registry systému Windows nové nastavenie pre PowerPoint, a potom tento príkaz spustíte:

 1. Vytvorte nový súbor v poznámkovom bloku.

 2. Do poznámkového bloku skopírujte a prilepte nasledujúce tri riadky textu:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. V ponuke Súbor v poznámkovom bloku kliknite na príkaz Uložiť ako.

 4. Pomenujte súbor Update.reg. (Je dôležité, aby mal súbor príponu .reg).

 5. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť Všetky súbory (*.*).

 6. Poznačte si priečinok, do ktorého uložíte súbor. Potom kliknite na položku Uložiť a zavrite poznámkový blok.

 7. Otvorte Prieskumníka súborov z ponuky Štart a prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor Update.reg.

 8. Dvakrát kliknite na súbor Update.reg.

 9. Na obe zobrazené výzvy odpovedzte „Áno“.

Odteraz bude PowerPoint po skončení prezentácie vracať zmeny a používať predvolenú topológiu zobrazenia.

(Ďalšie technické informácie si môžete prečítať v tomto príspevku vo fóre komunity , na ktorý odpovedal Programový manažér PowerPointu.)

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with presenting slideshows!

Pozrite tiež

Video: Používanie zobrazenia pre prezentujúceho

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie

Video: Vyskúšanie časovania prezentácie

Priblíženie časti snímky v zobrazení prezentácie

Tlač powerpointových snímok, podkladov a poznámok

Vytvorenie automatickej prezentácie

Používanie zobrazenia pre prezentujúceho v PowerPointe pre Mac

Videá PowerPoint sa neprehrávajú na sekundárnom monitore

Nevyhnutné požiadavky na používanie zobrazenia pre prezentujúceho

Pred použitím zobrazenia pre prezentujúceho vykonajte nasledovné:

 • Uistite sa, že počítač, ktorý používate v prezentácii, podporuje používanie viacerých monitorov. Väčšina stolných počítačov v týchto dňoch má vstavanú podporu viacerých monitorov, Avšak ak nie, budete potrebovať dve grafické karty.

  Tip: Najnovšie informácie o podpore viacerých monitorov nájdete na webovej lokalite výrobcu počítača.

 • PowerPoint podporuje iba používanie dvoch monitorov v prezentácii. Môžete ho však nakonfigurovať tak, aby spustil prezentáciu na troch alebo viacerých monitoroch, ktoré sú pripojené k jednému počítaču. Ak chcete nakonfigurovať používanie troch alebo viacerých monitorov, posuňte sa nadol na sekciu v tomto článku s názvom Zapnutie podpory viacerých monitorov (pre tri alebo viacero monitorov).

 • Konfigurácia PowerPointu na používanie zobrazenia pre prezentujúceho

Konfigurácia PowerPointu na používanie zobrazenia pre prezentujúceho s dvomi monitormi

 1. Na karte Prezentácia v skupine Monitory kliknite na položku Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

  Poznámka: Môže sa zobraziť dialógové okno Nastavenie obrazovkyovládacieho panela Windowsu. Ak sa nezobrazí, nastavenie obrazovky ste už nakonfigurovali. Ak predsa len chcete zmeniť nastavenie, v Pomocníkovi systému Microsoft Windows vyhľadajte informácie o tom, ako zobraziť toto dialógové okno, a postupujte podľa krokov 2 až 4.

 2. V dialógovom okne Nastavenie obrazovky kliknite na karte Monitor na ikonu monitora, ktorý chcete použiť na zobrazenie poznámok lektora, a potom začiarknite políčko Toto je hlavný monitor.

  Ak je políčko Toto je hlavný monitor začiarknuté a nie je k dispozícii, monitor je už označený ako primárny. Naraz môže byť vybratý iba jeden primárny monitor. Ak kliknete na ikonu iného monitora, začiarknutie políčka Toto je hlavný monitor sa zruší a políčko bude opäť k dispozícii.

 3. Kliknite na ikonu druhého monitora (pre publikum), začiarknite políčko Rozšíriť pracovnú plochu Windowsu na veľkosť monitora a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Prezentácia v skupine Monitory skontrolujte, či sa monitor, na ktorom má publikum sledovať prezentáciu, zobrazil v zozname Zobraziť na.

Prezentácia na dvoch monitoroch

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Nastavenie prezentácie vyberte požadované možnosti a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Ak chcete spustiť premietanie prezentácie, na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Prezentácia.

Zapnutie podpory viacerých monitorov (pre tri monitory a viac)

Pre spustením prezentácie v počítači s tromi alebo viacerými monitormi je potrebné zapnúť podporu používania viacerých monitorov.

 1. Na karte Prezentácia v skupine Monitory kliknite na položku Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

  Tip: Môže sa zobraziť dialógové okno Nastavenie obrazovky z ovládacieho panela Windowsu. Ak sa nezobrazí, v Pomocníkovi Microsoft Windowsu vyhľadajte informácie o tom, ako ho zobraziť.

 2. V dialógovom okne Nastavenie obrazovky kliknite na karte Monitor na ikonu monitora pre monitor prezentujúceho a začiarknite políčko Toto je hlavný monitor.

  Tip: Ak je políčko Toto je hlavný monitor začiarknuté a nie je k dispozícii, monitor je už označený ako primárny. Naraz môže byť vybratý iba jeden primárny monitor. Ak kliknete na ikonu iného monitora, začiarknutie políčka Toto je hlavný monitor sa zruší a políčko bude opäť k dispozícii.

 3. Ak chcete používať ďalšie monitory pre publikum, kliknite na príslušnú ikonu monitora, začiarknite políčko Rozšíriť pracovnú plochu Windowsu na veľkosť monitora a potom kliknite na položku OK.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vypnúť podporu používania viacerých monitorov, vyberte druhý monitor v dialógovom okne Nastavenie obrazovky na karte Monitor a zrušte začiarknutie políčka Rozšíriť pracovnú plochu Windowsu na veľkosť monitora.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×