Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na preskúmanie lokalít, ktoré sledujete a ktoré ste naposledy navštívili. Lokality sú pre jednoduchší prístup zobrazené na table Navigácia. Čítačku obrazovky môžete použiť aj na pridanie často navštevovanej alebo navrhovanej lokality do svojho zoznamu sledovaných lokalít.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Preskúmanie zoznamu sledovaných lokalít

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie a spustite SharePoint.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „vytvoriť lokalitu, stlačením klávesu Enter vytvorte tlačidlo novej lokality.“ Potom stlačte znova kláves Tab. Zaznie názov prvej Sledovanej lokality a „prepojenie“ alebo „navštívené prepojenie.“

 3. Vypočutie názvu každej lokality a presun na ďalšiu:

  • V aplikácii JAWS stlačte dvakrát kláves so šípkou nadol.

  • V aplikácii Moderátor stlačte kláves so šípkou nadol iba raz.

  Pri každej lokalite zaznie jej názov a „prepojenie.“

 4. Presun na začiarkavacie políčko Sledovať lokalitu pri konkrétnej lokalite:

  • V aplikácii JAWS stlačte po zaznení názvu lokality kláves so šípkou nadol. Zaznie „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté.“

  • V aplikácii Moderátor stlačte po zaznení názvu lokality kláves so šípkou doprava. Zaznie „sledovať lokalitu začiarknuté, názov lokality, je začiarkavacie políčko.“ Ak chcete odstrániť lokalitu zo zoznamu Sledovaných lokalít, stlačte medzerník.

  Poznámky: V zozname sa nemusia zobrazovať názvy všetkých lokalít, ktoré sledujete. Ak si chcete vypočuť celý zoznam:

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „zobraziť všetky prepojenia, zobraziť všetky sledované lokality.“ Potom stlačte kláves Enter. (V Moderátorovi sa ozve „prepojenie, zobraziť všetky.“)

  2. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla Sledované zobrazujúca lokality, ktoré sledujete, v zobrazení Dlaždice.

  3. Ak chcete vojsť do mriežky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „tabuľka sledovaných lokalít, stĺpec jeden, prvý riadok.“

  4. Medzi lokalitami sa môžete pohybovať takto:

   • V aplikácii JAWS stlačte kláves so šípkou nadol. Zaznie názov lokality. Ak sa chcete presunúť na začiarkavacie políčko Sledovať lokalitu pri danej lokalite, stlačte znova kláves so šípkou nadol. Zaznie „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté.“ Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu lokalitu, stlačte kláves so šípkou nadol.

   • V aplikácii Moderátor stlačte kláves so šípkou doprava. Zaznie „žiadne položky na zobrazenie.“ Ak chcete počuť názov lokality, stlačte kláves so šípkou nadol. Zaznie „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté.“ Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu lokalitu, stlačte kláves so šípkou doprava.

  5. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku služby SharePoint, podržte kombináciu klávesov Shift + Tab dovtedy, kým sa neozve „mimo tabuľky, x/navštívené prepojenie služby SharePoint.“ Potom stlačte kláves Enter.

Preskúmanie zoznamu naposledy navštívených lokalít

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie a spustite SharePoint.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nezaznie „vytvoriť lokalitu, stlačením klávesu Enter vytvorte novú lokalitu.“ Potom stlačte znova kláves Tab. Zaznie názov prvej Sledovanej lokality a „prepojenie“ alebo „navštívené prepojenie.“

 3. Ak chcete pokračovať do zoznamu Naposledy navštívené, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie názov prvej naposledy navštívenej lokality uvedenej v zozname. (Pri prechode zo zoznamu Sledované do zoznamu Naposledy navštívené nečítajú aplikácie JAWS a Moderátor názov druhého zoznamu, Naposledy navštívené. Aplikácie prejdú priamo na položky zoznamu Naposledy navštívené.) Zaznie názov prvej lokality a „prepojenie.“

  Tip: Ak je prepojenie Zobraziť všetky k dispozícii v zozname Sledované, na konci zoznamu sledovaných lokalít zaznie „zobraziť všetky prepojenia, zobraziť všetky sledované lokality.“ Ak sa potom chcete presunúť do zoznamu Naposledy navštívené, stlačte jeden raz kláves Tab.

 4. Vypočutie názvu každej lokality a presun na ďalšiu:

  • V aplikácii JAWS stlačte dvakrát kláves so šípkou nadol.

  • V aplikácii Moderátor stlačte kláves so šípkou nadol iba raz.

 5. Presun na začiarkavacie políčko Sledovať lokalitu pri konkrétnej lokalite:

  • V aplikácii JAWS stlačte po zaznení názvu lokality a „prepojenie“ kláves so šípkou nadol. Ozve sa „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté” alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, nie je začiarknuté.”

  • V aplikácii Moderátor stlačte po zaznení názvu lokality a „prepojenie“ kláves so šípkou doprava. Ozve sa „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté” alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, nie je začiarknuté.” Ak chcete pridať alebo odstrániť lokalitu do/zo zoznamu Sledované, stlačte medzerník.

 6. Na lokalitu prejdete stlačením klávesu Enter.

Pridanie alebo odstránenie lokality zo zoznamu sledovaných lokalít

Lokality zo zoznamu sledovaných lokalít môžete rýchlo pridať alebo odstrániť pomocou mriežok Často navštevované a Navrhované, ktoré sa nachádzajú na domovskej stránke.

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie a spustite SharePoint.

 2. Ak sa chcete presunúť na mriežku dlaždíc Často navštevované alebo Navrhované, stláčajte kláves Tab, až kým nezaznie „tabuľka často navštevované lokality, stĺpec jeden, prvý riadok“ alebo „navrhované lokality.“ (V Moderátorovi zaznie pri mriežke Často navštevované aj mriežke Navrhované „žiadne položky v zobrazení.“) Kurzor je umiestnený na dlaždici prvej lokality.

 3. Presun na lokalitu, ktorú chcete pridať alebo odstrániť:

  V aplikácii JAWS

  1. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov prvej lokality, je začiarknuté, sledovať“ alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov prvej lokality, nie je začiarknuté, prestať sledovať.“

  2. Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník. Lokalita je pridaná alebo odstránená z vášho zoznamu Sledované na table Navigácia.

   Tip: Kláves so šípkou doprava nie je možné použiť na presun z prvej lokality na ostatné, kým stlačením klávesu medzerník nezrušíte alebo neoznačíte začiarkavacie políčko Sledovať lokalitu Ak sa chcete presunúť na ďalšiu lokalitu bez zmeny hodnoty začiarkavacieho políčka Sledovať lokalitu (Sledované lokality alebo Prestať sledovať) pre prvú lokalitu, stlačte dvakrát medzerník. Ak sa chcete po premiestnení za prvú lokalitu premiestniť na iné lokality bez zmeny hodnoty začiarkavacieho políčka lokality Sledovať lokalitu, použite kláves so šípkou doprava.

  3. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu položku v zozname, stlačte kláves so šípkou doprava.

  4. Kroky A a B zopakujte pre každú lokalitu, ktorú chcete pridať alebo odstrániť.

  V aplikácii Moderátor:

  1. Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov prvej lokality, je začiarknuté,“ alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov prvej lokality, nie je začiarknuté.“

  2. Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník. Lokalita je pridaná alebo odstránená z vášho zoznamu Sledované na table Navigácia.

  3. Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu lokalitu, stlačte kláves so šípkou doprava.

  4. Kroky A a B zopakujte pre každú lokalitu, ktorú chcete pridať alebo odstrániť.

Pozrite tiež

Vyhľadávanie online lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×