Prerušenie práce na úlohe (rozdelenie úlohy)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak potrebujete prerušiť prácu na úloha, môžete rozdeliť úlohu tak, aby časť sa začne neskôr v pláne.

Pri premiestňovaní rozdelených úloh môžete premiestniť iba časť rozdelenej úlohy alebo môžete premiestniť celú rozdelenú úlohu spolu s časovými medzerami.

Čo chcete urobiť?

Rozdelenie úlohy

Presunúť jednu časť rozdelenej úlohy

Presun na všetky časti rozdelenej úlohy

Nastavenie trvania rozdelenej úlohy

Úprava štýlu Ganttovho pruhu pre rozdelenie úlohy

Rozdelenie úlohy

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov diagram.

 2. Na karte Úloha v skupine Plán kliknite na položku Rozdeliť úlohu.

 3. Na Ganttovom diagrame kliknite na oblasť diagramu na dátum, v ktorom chcete rozdeliť úlohu a presuňte myšou druhú časť diagramu na dátum, v ktorom chcete znova začať úlohu.

Poznámka: 

 • Úlohu môžete rozdeliť viackrát.

 • Ak chcete odstrániť rozdelenie úlohy, presuňte myšou časť Ganttovho diagramu tak, aby sa dotýkala ďalšej časti.

 • Ak v kalendári označíte nepracovný čas ako čas rozdelenia, nepracovný čas sa nezobrazí ako rozdelená úloha v zobrazení Ganttovho diagramu.

 • Ak projekt obsahuje úlohy, ktoré už boli rozdelené, ale nie ste istí, prečo, projektu môže mať boli vyvážiť zároveň umožňuje rozdeleniami výskyt. Na karte zdroj v skupine úroveň kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Vyvažovanie zdrojovvyrovnávanie môžete vytvoriť rozdeleniami v zostávajúca práca začiarknite políčko Povoliť rozdeleniami v dôsledku vyvažovanie alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť rozdeleniami počas vyvažovania zdrojov.

Na začiatok stránky

Premiestnenie časti rozdelenej úlohy

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov diagram.

 2. Umiestnite kurzor do ľubovoľnej časti rozdelenej úlohy okrem prvej časti. Tvar kurzora sa zmení na štvorsmerovú šípku Ukazovateľ rozdelenia .

 3. Presuňte myšou panel úloh doľava (ak chcete danú časť začať skôr) alebo doprava (ak ju chcete začať neskôr).

Poznámka: 

 • Ak presuniete myšou prvú časť rozdelenej úlohy, premiestni sa celá úloha.

 • Ak presuniete časť rozdelenej úlohy a vložíte ju hneď vedľa inej časti, prvá časť sa „zapracuje“ do ďalšej časti rozdelenej úlohy.

 • Ak projekt obsahuje úlohy, ktoré už boli rozdelené, ale nie ste istí, prečo, projektu môže mať boli vyvážiť zároveň umožňuje rozdeleniami výskyt. Na karte zdroj v skupine úroveň kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Vyvažovanie zdrojovvyrovnávanie môžete vytvoriť rozdeleniami v zostávajúca práca začiarknite políčko Povoliť rozdeleniami v dôsledku vyvažovanie alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť rozdeleniami počas vyvažovania zdrojov.

Na začiatok stránky

Premiestnenie všetkých častí rozdelenej úlohy

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov diagram.

 2. Umiestnite ukazovateľ na prvú časť rozdelenej úlohy. Tvar kurzora sa zmení na štvorsmerovú šípku Ukazovateľ rozdelenia .

 3. Presuňte myšou panel úloh doľava (ak chcete úlohu začať skôr) alebo doprava (ak ju chcete začať neskôr).

Poznámka: 

 • Ak presuniete ľubovoľnú časť rozdelenej úlohy (inú než prvú časť), premiestnite iba danú časť úlohy a nie celú úlohu.

 • Taktiež môžete zmeniť začiatočný dátum a dátum skončenia a premiestniť celú úlohu a jej súvisiace časti.

 • Ak projekt obsahuje úlohy, ktoré už boli rozdelené, ale nie ste istí, prečo, projektu môže mať boli vyvážiť zároveň umožňuje rozdeleniami výskyt. Na karte zdroj v skupine úroveň kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Vyvažovanie zdrojovvyrovnávanie môžete vytvoriť rozdeleniami v zostávajúca práca začiarknite políčko Povoliť rozdeleniami v dôsledku vyvažovanie alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zabrániť rozdeleniami počas vyvažovania zdrojov.

Na začiatok stránky

Úprava trvania rozdelenej úlohy

Ak chcete zmeniť trvanie celej rozdelenej úlohy (vrátane všetkých jej častí rozdelenej), zadajte nové trvanie do poľa Trvanie úlohy v zobrazení Ganttovho grafu. Ak chcete presunúť častí rozdelenej úlohy po zmene trvania.

Taktiež môžete upraviť trvanie každej časti rozdelenej úlohy.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov diagram.

 2. Umiestnite ukazovateľ na pravý koniec ľubovoľnej časti rozdelenej úlohy, kým sa kurzor zmení na šípku rozširujúce Rozširujúca šípka .

 3. Posunom doľava skrátite trvanie časti a posunom doprava predĺžite trvanie časti.

  Tip: Ak chcete odstrániť rozdelenie úlohy, presuňte časť rozdeleného Ganttovho grafu smerom k ďalšej časti, kým sa obidve strany nedotknú a nespoja.

Na začiatok stránky

Úprava štýlu Ganttovho diagramu pre rozdelené úlohy

Rozdelené úlohy sú predvolene vyjadrené v Ganttovom diagrame bodkovanými čiarami spájajúcimi každú rozdelenú časť. Vzhľad rozdelenia možno zmeniť úpravou štýlu stĺpca rozdelenia.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov diagram.

 2. Na karte Formát kliknite na pole v dolnom pravom rohu skupiny Štýl Ganttovho diagramu.

 3. V dialógovom okne Štýly pruhu kliknite na položku Rozdelené v stĺpci tabuľky Názov.

 4. Na karte Pruhy v časti Stred kliknite na možnosti pruhu rozdelenia v zoznamoch Tvar, Vzorka a Farba.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×