Prepojenie formulárov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V prípade dlhého formulára s viacerými položkami sa môže stať, že sa budete chcieť rýchlo dostať k podrobnostiam a zobraziť ďalšie informácie o jednotlivých položkách. V Accesse to môžete urobiť prepojením formulárov s viacerými položkami prepojiť do jedného. Keď kliknite na položku vo formulári s viacerými položkami, otvorí sa formulár jednej položky a zobrazia sa podrobnosti.

Kliknutím na identifikáciu vo formulári viacerých položiek sa otvorí formulár jednej položky.

Poznámky: 

 • Tento článok sa nevzťahuje na prístup k webovej aplikácie – druh databázu, návrh s prístupom a publikovať na internete.

 • Informácie o iných spôsoboch prepojenia formulárov nájdete v časti Iné typy prepojenia formulárov na konci tohto článku.

Vytvorenie formulárov

Vo väčšine prípadov sú oba formuláre v rozbaľovacích konfiguráciách založené na rovnakej tabuľke alebo dotaze. Ak už máte dvojicu formulárov, ktorú chcete použiť (pričom jeden je údajovým hárkom alebo formulárom s viacerými položkami a druhý je formulárom jednej položky alebo podrobným formulárom), môžete túto časť vynechať. V opačnom prípade použite na ich vytvorenie tento postup:

Vytvorenie údajového hárka alebo formulára s viacerými položkami:

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť vo formulári údajového hárka.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť a potom na položku Ďalšie formuláre. V závislosti od požadovanej možnosti potom kliknite na položku Viaceré položky alebo Údajový hárok.

 3. Vykonajte požadované zmeny návrhu. Zvážte možnosť odstránenia čo najväčšieho množstva stĺpcov, aby zostali len tie informácie, ktoré potrebujete na identifikovanie jednotlivých položiek.

 4. Uložte a zatvorte formulár.

Ďalšie informácie o formulároch nástroja Viaceré položky nájdete v článku Vytvorenie formulára pomocou nástroja Viaceré položky.

Vytvorenie formulára jednej položky alebo podrobného formulára:

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť v podrobnom formulári. Pôjde pravdepodobne o rovnakú tabuľku alebo dotaz, ako ste použili v prípade prvého formulára.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť a potom na položku Formulár.

 3. Vykonajte všetky požadované zmeny návrhu a potom formulár uložte a zavrite.

Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár.

Pridanie logiky na otvorenie podrobného formulára

Teraz do formulára s viacerými položkami alebo formulára údajového hárka pridáme jednoduché makro. Makro otvorí podrobný formulár a zaistí zobrazenie správnej položky.

Ak ste s makrami zatiaľ nepracovali, nebojte sa, môžete jednoducho skopírovať a prilepiť kód XML, ktorý nájdete v tomto postupe.

 1. Ak používate formulár údajového hárka, dvakrát naň kliknite na navigačnej table a otvorte ho. V prípade formulára s viacerými položkami kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnú tablu a potom na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností (ak nie je otvorený).

 3. Kliknite na stĺpec, do ktorého chcete pridať makro. Na tento stĺpec potom kliknete po dokončení makra, aby sa otvoril formulár podrobností. Na obrázku vyššie je makro pridané do stĺpca Identifikácia formulára frmZoznamKontaktov.

Tip:  Makro môžete pridať aj do viacerých stĺpcov.

 1. Na karte Udalosť hárka vlastností kliknite v poli vlastnosti Pri kliknutí alebo Pri dvojitom kliknutí (podľa toho, či chcete, aby sa formulár otváral jedným alebo dvoma kliknutiami na pole) a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

 2. Keď Access zobrazí výzvu na výber zostavovača, vyberte položku Zostavovač makier a kliknite na položku OK.

 3. Vyberte tento blok s kódom XML, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C a skopírujte ho do Schránky:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Kliknite na prázdnu oblasť v zostavovači makier (hneď pod rozbaľovacím zoznamom Pridať novú akciu), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V a prilepte akcie makra. Ak všetko funguje správne, kód XML sa v zostavovači makier vôbec nezobrazí, ale rozbalí sa do čitateľnejších blokov makra tak, ako je to zobrazené v nasledujúcom kroku.

 5. V prípade potreby nahraďte názov formulára (frmPodrobnostiKontaktu) a názov prepájajúceho stĺpca (Identifikácia) názvom formulára a stĺpca, ktorý používate na prepojenie dvoch formulárov. Obrázok nižšie zobrazuje, ktoré položky bude možno potrebné upraviť, aby sa zhodovali s názvami vašich identifikácií:

  Miesta, na ktorých môže byť potrebné upraviť vzorové makro, aby sa zhodovali s názvami identifikácií databázy.

 6. Na karte Návrh kliknite na položku Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Ak sa majú stĺpce s možnosťou kliknutia zobrazovať ako hypertextové prepojenie tak, aby používatelia vedeli, že na ne môžu kliknúť, skontrolujte, či je stĺpec označený. V hárku vlastností kliknite na kartu Formát a vlastnosť Zobraziť ako hypertextové prepojenie nastavte na hodnotu Vždy.

 8. Uložte a zavrite formulár, potom ho znova otvorte a otestujte makro kliknutím alebo dvojitým kliknutím na upravený stĺpec.

Ďalšie informácie o makrách v počítačovej databáze nájdete v článku Pridanie logiky k ovládaciemu prvku v počítačovej databáze.

Iné typy prepojenia formulárov

Ak chcete vytvoriť kombináciu formulára s podformulárom a prepojiť ich, pozrite si tému vytvoriť formulár, ktorý s podformulárom (formulár jeden k mnohým).

Ak chcete vytvoriť formulár, ktorý je prepojený na zdroj údajov, napríklad na tabuľku alebo dotaz, pozrite si tému Vytvorenie formulára pomocou nástroja Formulár.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×