Prepojenie alebo Vloženie snímky programu PowerPoint vo wordovom dokumente

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytvoriť dynamické prepojenie medzi obsahom dokumentu a obsahom prezentácie Microsoft Office PowerPointu, vložte obsah ako objekt. Na rozdiel od prilepenia obsahu (napríklad stlačením kombinácie klávesov CTRL + V), keď ho vložíte ako prepojený alebo vložený objekt, stále s ním môžete pracovať v pôvodnom programe.

Ak vložíte snímku do dokumentu ako objekt PowerPointu, po dvojitom kliknutí na snímku Microsoft Office Word spustí PowerPoint a potom môžete na prácu so snímkami použiť príkazy PowerPointu.

Keď vložíte celú powerpointovú prezentáciu ako objekt, dokument zobrazí len jednu snímku. Ak chcete zobraziť ďalšie snímky, dvakrát kliknite na objekt PowerPointu a potom spustite prezentáciu stlačením klávesu ENTER.

Hlavnými rozdielmi medzi prepojenými a vloženými objektmi sú miesto, kam sa údaje ukladajú, a spôsob, akým sa údaje aktualizujú po umiestnení do cieľového súboru.

Do dokumentu umiestnite prepojenie na objekt alebo kópiu objektu. Týmto spôsobom môžete vložiť obsah z ľubovoľného programu, ktorý podporuje technológiu prepájania a vkladania objektov (OLE).

Mesačná správa o stave môže napríklad obsahovať informácie, ktoré sú samostatne spracované v powerpointovej snímke. Ak zostavu prepojíte so snímkou, údaje v zostave možno aktualizovať vždy, keď sa aktualizuje zdrojový súbor. Ak snímku vložíte do zostavy, zostava bude obsahovať iba statickú kópiu údajov.

Prepojené alebo vložené objekty v dokumente balíka Office pre Windows

1. Vložený objekt

2. Prepojený objekt

3. Zdrojový súbor

Keď je objekt prepojený, informácie sa môžu aktualizovať pri úprave zdrojového súboru. Prepojené údaje sú uložené v zdrojovom súbore. Wordový alebo cieľový súbor ukladá len umiestnenie zdrojového súboru a zobrazuje znázornenie prepojených údajov. Ak je potrebné zvážiť veľkosť súboru, použite prepojené objekty.

Prepájanie je užitočné aj vtedy, keď chcete zahrnúť nezávisle spracované informácie, napríklad údaje zhromažďované iným oddelením, a keď tieto informácie potrebujete mať vo wordovom dokumente aktuálne.

Po vložení powerpointového objektu sa v prípade úpravy zdrojového powerpointového súboru informácie vo wordovom súbore nezmenia. Vložené objekty sa stanú súčasťou wordového súboru a po vložení už nie sú súčasťou zdrojového súboru.

Informácie budú plne vložené do wordového dokumentu. Z tohto dôvodu je vkladanie užitočné vtedy, keď nechcete, aby informácie odzrkadľovali zmeny vykonané v zdrojovom súbore, alebo keď nechcete, aby príjemcovia dokumentu museli aktualizovať prepojené informácie.

Na začiatok stránky

Vloženie prepojeného alebo vloženého objektu

Môžete prepojiť alebo vložiť jednu alebo viaceré snímky, alebo môžete vložiť celú prezentáciu. Keď do dokumentu vložíte objekt prezentácie PowerPointu, Word spustí powerpointovú prezentáciu po dvojitom kliknutí na objekt prezentácie v dokumente. Prezentáciu nie je možné upraviť v rámci dokumentu. Objekt prezentácie je možné iba vložiť, nie prepojiť.

 1. Otvorte wordový dokument a powerpointovú prezentáciu so snímkami, z ktorých chcete vytvoriť prepojený alebo vložený objekt.

 2. Prejdite do PowerPointu a potom vyberte celú prezentáciu alebo požadované snímky.

  Poznámka: Jednotlivé snímky môžete vybrať kliknutím na požadovanú snímku v zobrazení radenia snímok. Ak chcete vybrať rozsah snímok, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvú a poslednú snímku rozsahu. Ak chcete vybrať viaceré snímky, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na požadované snímky.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. Prejdite do wordového dokumentu a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 6. V zozname Ako vyberte objekt prezentácie programu Microsoft PowerPoint alebo snímku programu Microsoft PowerPoint.

 7. Vyberte položku Prilepiť, ak chcete vložiť vložený objekt, alebo vyberte položku Prilepiť prepojenie, ak chcete vložiť prepojenie na objekt, a potom kliknite na položku OK.

Prípadne môžete prepojenie na objekt vložiť nasledujúcim spôsobom.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na šípku vedľa možnosti Objekt a potom vyberte položku Objekt.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru a prejdite na umiestnenie prezentácie.

 3. Vyberte položku Prepojiť so súborom alebo Zobraziť ako ikonu a potom kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Aktualizácia prepojených objektov

Predvolene sa prepojené objekty aktualizujú automaticky. To znamená, že Word aktualizuje prepojené informácie pri každom otvorení wordového súboru alebo pri každej zmene zdrojového súboru PowerPointu, keď je wordový súbor otvorený. Nastavenie jednotlivých prepojených objektov však môžete zmeniť tak, aby sa prepojený objekt neaktualizoval, alebo tak, aby sa aktualizoval iba vtedy, keď sa používateľ dokumentu rozhodne aktualizovať ho manuálne.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby Word automaticky aktualizoval prepojenia vo všetkých otvorených dokumentoch. Môžete to urobiť v rámci bezpečnostného opatrenia na zabránenie aktualizácie dokumentov so súbormi, ktoré môžu pochádzať z nedôveryhodného zdroja.

Dôležité: Keď otvoríte dokument, ktorý obsahuje prepojené objekty, Word zobrazí výzvu na aktualizáciu dokumentu s údajmi z prepojených súborov. Ak máte podozrenie, že prepojené súbory možno pochádzajú z nedôveryhodného zdroja, kliknite v tejto správe na položku Nie.

Okrem toho môžete natrvalo prerušiť pripojenie prepojeného objektu k zdrojovému súboru PowerPointu. Po prerušení pripojenia už nemôžete upraviť objekt v dokumente. Bude z neho obrázok powerpointového obsahu.

Manuálna aktualizácia prepojeného objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojený objekt, kliknite na položku Prepojená snímka alebo Prepojený objekt prezentácie a potom na položku Prepojenia.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré chcete aktualizovať manuálne, a potom v časti Spôsob aktualizácie vybratého prepojenia kliknite na položku Manuálna aktualizácia.

Zabránenie aktualizácie prepojeného objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojený objekt, kliknite na položku Prepojená snímka alebo Prepojený objekt prezentácie a potom na položku Prepojenia.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré nechcete aktualizovať, a potom v časti Spôsob aktualizácie vybratého prepojenia začiarknite políčko Zamknutá.

Poznámka: Ak chcete prepojenie odomknúť, zrušte začiarknutie políčka Zamknutá.

Zabránenie automatickej aktualizácie prepojení vo všetkých dokumentoch vo Worde

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom prejdite na položku Všeobecné.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Pri otvorení automaticky aktualizovať prepojenie.

Prerušenie pripojenia prepojeného objektu k jeho zdroju

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojený objekt, kliknite na položku Prepojená snímka alebo Prepojený objekt prezentácie a potom na položku Prepojenia.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Prerušiť prepojenie.

Na začiatok stránky

Zmena prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prepojený objekt a potom kliknite na položku Prepojená snímka alebo Prepojený objekt prezentácie.

 2. Kliknite na položku Otvoriť alebo Otvoriť prepojenie v závislosti od toho, či je objekt vložený alebo prepojený, a potom vykonajte požadované zmeny.

  Ak je objekt vložený, zmení sa iba kópia, ktorá sa nachádza v dokumente. Ak je objekt prepojený, zmeny sa vykonajú v zdrojovom súbore.

Na začiatok stránky

Vloženie prepojeného alebo vloženého objektu

Môžete prepojiť alebo vložiť jednu alebo viaceré snímky, alebo môžete vložiť celú prezentáciu. Keď do dokumentu vložíte objekt prezentácie PowerPointu, Word spustí powerpointovú prezentáciu po dvojitom kliknutí na objekt prezentácie v dokumente. Prezentáciu nie je možné upraviť v rámci dokumentu. Objekt prezentácie je možné iba vložiť, nie prepojiť.

 1. Otvorte wordový dokument a powerpointovú prezentáciu so snímkami, z ktorých chcete vytvoriť prepojený alebo vložený objekt.

 2. Prejdite do PowerPointu a potom vyberte celú prezentáciu alebo požadované snímky.

  Poznámka: Jednotlivé snímky môžete vybrať kliknutím na požadovanú snímku v zobrazení radenia snímok. Ak chcete vybrať rozsah snímok, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvú a poslednú snímku rozsahu. Ak chcete vybrať viaceré snímky, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na požadované snímky.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. Prejdite do wordového dokumentu a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 6. V zozname Ako vyberte objekt programu Microsoft Office PowerPoint.

 7. Kliknite na položku Prilepiť, ak chcete vložiť vložený objekt, alebo kliknite na položku Prilepiť prepojenie, ak chcete vložiť prepojenie na objekt.

Na začiatok stránky

Aktualizácia prepojených objektov

Predvolene sa prepojené objekty aktualizujú automaticky. To znamená, že Word aktualizuje prepojené informácie pri každom otvorení wordového súboru alebo pri každej zmene zdrojového súboru PowerPointu, keď je wordový súbor otvorený. Nastavenie jednotlivých prepojených objektov však môžete zmeniť tak, aby sa prepojený objekt neaktualizoval, alebo tak, aby sa aktualizoval iba vtedy, keď sa používateľ dokumentu rozhodne aktualizovať ho manuálne.

Môžete tiež zabrániť tomu, aby Word automaticky aktualizoval prepojenia vo všetkých otvorených dokumentoch. Môžete to urobiť v rámci bezpečnostného opatrenia na zabránenie aktualizácie dokumentov so súbormi, ktoré môžu pochádzať z nedôveryhodného zdroja.

Dôležité: Keď otvoríte dokument, ktorý obsahuje prepojené objekty, Word zobrazí výzvu na aktualizáciu dokumentu s údajmi z prepojených súborov. Ak máte podozrenie, že prepojené súbory možno pochádzajú z nedôveryhodného zdroja, kliknite v tejto správe na položku Nie.

Okrem toho môžete natrvalo prerušiť pripojenie prepojeného objektu k zdrojovému súboru PowerPointu. Po prerušení pripojenia už nemôžete upraviť objekt v dokumente. Bude z neho obrázok powerpointového obsahu.

Manuálna aktualizácia prepojeného objektu

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Upraviť prepojenia súborov.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré chcete aktualizovať manuálne, a potom v časti Spôsob aktualizácie vybratého prepojenia kliknite na položku Manuálna aktualizácia. Prípadne stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F7.

Zabránenie aktualizácie prepojeného objektu

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Upraviť prepojenia súborov.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré nechcete aktualizovať, a potom v časti Spôsob aktualizácie vybratého prepojenia začiarknite políčko Zamknutá. Prípadne stlačte kláves F11.

Poznámka: Ak chcete odomknúť prepojenie, kliknite na prepojený objekt a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F11.

Zabránenie automatickej aktualizácie prepojení vo všetkých dokumentoch vo Worde

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom prejdite na položku Všeobecné.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Pri otvorení automaticky aktualizovať prepojenie.

Prerušenie pripojenia prepojeného objektu k jeho zdroju

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Upraviť prepojenia súborov.

 2. Kliknite na prepojenie, ktoré chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Prerušiť prepojenie. Prípadne stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F9.

Na začiatok stránky

Zmena prepojeného alebo vloženého objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknite na položku Prepojený objekt prezentácie alebo Prepojená snímka.

 2. Kliknite na položku Otvoriť alebo Otvoriť prepojenie v závislosti od toho, či je objekt vložený alebo prepojený, a potom vykonajte požadované zmeny.

  Ak je objekt vložený, zmení sa iba kópia, ktorá sa nachádza v dokumente. Ak je objekt prepojený, zmeny sa vykonajú v zdrojovom súbore.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×