Prepojenie alebo vloženie údajov v balíku Office for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri používaní balíka Office môžete niekoľkými spôsobmi zdieľať informácie medzi aplikáciami. Kopírovanie a prilepenie je jedným z nich, informácie je však možné prepojiť i tak, aby sa automaticky aktualizovali alebo ich môžete vložiť a aktualizovať sa budú len manuálne, keď súbor otvoríte. Taktiež môžete použiť prepojený objekt a prepojiť iba časť súboru, napríklad niekoľko buniek v excelovom hárku.

Výhody a nevýhody prepojovania a vkladania

Prepojenie

Vkladanie

Automatické aktualizovanie informácií

Jednoduché otvorenie aplikácie, v ktorej boli vytvorené vložené informácie.

Menšia veľkosť súboru

Väčšia veľkosť súboru v porovnaní s prepojenými informáciami

Prístup k obom súborom je nevyhnutný na zobrazenie informácií

Prístup k obom súborom je nevyhnutný na aktualizovanie informácií, nie však na ich zobrazenie

Nie je vhodné na distribúciu súboru online

Je vhodné na distribúciu súboru online, pretože informácie sú obsiahnuté v jednom súbore

Word

Ak spravujete údaje v excelovom súbore a s nimi súvisiace informácie vo wordovom súbore, môžete ich prepojiť a uľahčiť si tak ich aktualizovanie. Predpokladajme napríklad, že chcete prepojiť denný obrat s mesačnou správou. Mesačná správa je wordový dokument a denný obrat je v excelovom hárku. Ak hárok s dokumentom prepojíte, mesačná správa sa bude pri každej aktualizácii denného obratu automaticky aktualizovať. Alebo chcete vložiť pokyny z wordového dokumentu do viacerých excelových súborov. Ak použijete prepojenie, môžete pokyny aktualizovať a aktualizácie sa objavia i v každom excelovom súbore.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyhľadajte a kliknite na súbor, ktorý chcete vytvoriť prepojenie a potom kliknite na položku Možnosti.

 4. Začiarknite políčko prepojiť so súborom

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 5. Kliknite na položku Vložiť, ak používate program Word, alebo kliknite na tlačidlo OK, ak používate program Excel.

 1. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prepojenia.

  Ak príkaz Prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V časti Zdrojový súbor kliknite na prepojený súbor a potom kliknite na položku Otvoriť zdroj.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor uložte zmeny kliknutím na položku Uložiť a potom aplikáciu zavrite.

  Všimnite si, že súbor s prepojením obsahuje tieto zmeny.

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Ak napríklad nechcete, aby sa pri zmene nášho excelového hárka vždy menila mesačná správa, alebo aby sa pri každej zmene pokynov zmenil aj excelový hárok, môžete informácie vložiť. Keďže súbor s vloženými informáciami obsahuje kompletné informácie, vkladanie je užitočné aj vtedy, keď chcete súbor distribuovať online ľuďom, ktorí nemajú prístup k vloženému súboru.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyberte požadovaný súbor a potom kliknite na položku Možnosti.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

 4. Zrušte začiarknutie políčka prepojiť so súborom.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 5. Kliknite na položku Vložiť, ak používate program Word, alebo kliknite na tlačidlo OK, ak používate program Excel.

 1. Dvojitým kliknutím na vložený objekt.

 2. Vykonajte zmeny a uložte ich.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do [názov súboru].

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Súčasťou súboru, môžete vytvoriť prepojenie. Napríklad v mesačné správy o stave, môžete prepojenie určitý rozsah buniek v hárku programu Excel, namiesto celého hárka. Môžete napríklad vytvoriť prepojenie na konkrétne informácie z dokumentu programu Word namiesto celého dokumentu.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad rozsah buniek v excelovom hárku.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

 5. V poli Ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Excelu a potom kliknite na tlačidlo OK.

PowerPoint

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Predpokladajme napríklad, že chcete do mesačnej správy vložiť denný obrat. Mesačná správa je powerpointová prezentácia a denný obrat je v excelovom hárku. Vložením hárka do prezentácie zostanú súbory spojené.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku objekt a potom kliknite na položku zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

 4. Kliknite na položku Vložiť a potom na tlačidlo OK.

  Ak sa informácie vo vloženom súbore nezobrazujú, presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti dovtedy, kým sa nezobrazí obsah súboru.

 1. Dvakrát kliknite na vložený súbor.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku aktualizovať.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do [názov súboru].

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Môžete vkladať aj časti súborov. Napríklad možno nebudete chcieť do mesačnej správy vložiť celý excelový hárok, ale iba určitý rozsah buniek.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad rozsah buniek v excelovom hárku.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 5. V poli Prilepiť ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Excelu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Excel

Ak spravujete údaje v excelovom súbore a s nimi súvisiace informácie vo wordovom súbore, môžete ich prepojiť a uľahčiť si tak ich aktualizovanie. Predpokladajme napríklad, že chcete prepojiť denný obrat s mesačnou správou. Mesačná správa je wordový dokument a denný obrat je v excelovom hárku. Ak hárok s dokumentom prepojíte, mesačná správa sa bude pri každej aktualizácii denného obratu automaticky aktualizovať. Alebo chcete vložiť pokyny z wordového dokumentu do viacerých excelových súborov. Ak použijete prepojenie, môžete pokyny aktualizovať a aktualizácie sa objavia i v každom excelovom súbore.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete vytvoriť prepojenie, a potom kliknite na položku Možnosti.

 4. Začiarknite políčko prepojiť so súborom

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 5. Kliknite na položku Vložiť, ak používate program Word, alebo kliknite na tlačidlo OK, ak používate program Excel.

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Upraviť prepojenia.

  Ak príkaz Upraviť prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V časti Zdrojový súbor kliknite na prepojený súbor a potom kliknite na položku Otvoriť zdroj.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor uložte zmeny kliknutím na položku Uložiť a potom aplikáciu zavrite.

 5. Kliknite na položku prepojený súbor. Všimnite si, že súbor obsahuje požadované zmeny.

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Ak napríklad nechcete, aby sa pri zmene nášho excelového hárka vždy menila mesačná správa, alebo aby sa pri každej zmene pokynov zmenil aj excelový hárok, môžete informácie vložiť. Keďže súbor s vloženými informáciami obsahuje kompletné informácie, vkladanie je užitočné aj vtedy, keď chcete súbor distribuovať online ľuďom, ktorí nemajú prístup k vloženému súboru.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Možnosti.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Prepojiť so súborom a potom vo Worde kliknite na položku Vložiť alebo v Exceli kliknite na tlačidlo OK.

 1. Dvakrát kliknite na vložený súbor.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. V ponuke súbor kliknite na položku aktualizovať.

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Môžete prepájať aj časti súborov. Napríklad možno nebudete chcieť prepojiť celý excelový hárok, ale iba určitý rozsah buniek.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad niekoľko viet vo wordovom dokumente.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

 5. V poli Ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Wordu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Word

Ak spravujete údaje v excelovom súbore a s nimi súvisiace informácie vo wordovom súbore, môžete ich prepojiť a uľahčiť si tak ich aktualizovanie. Predpokladajme napríklad, že chcete prepojiť denný obrat s mesačnou správou. Mesačná správa je wordový dokument a denný obrat je v excelovom hárku. Ak hárok s dokumentom prepojíte, mesačná správa sa bude pri každej aktualizácii denného obratu automaticky aktualizovať. Alebo chcete vložiť pokyny z wordového dokumentu do viacerých excelových súborov. Ak použijete prepojenie, môžete pokyny aktualizovať a aktualizácie sa objavia i v každom excelovom súbore.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Začiarknite políčko Prepojiť so súborom a potom vo Worde kliknite na položku Vložiť alebo v Exceli kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prepojenia.

  Ak príkaz Prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V časti Zdrojový súbor kliknite na prepojený súbor a potom kliknite na položku Otvoriť zdroj.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor uložte zmeny kliknutím na položku Uložiť a potom aplikáciu zavrite.

  Všimnite si, že súbor s prepojením obsahuje tieto zmeny.

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Ak napríklad nechcete, aby sa pri zmene nášho excelového hárka vždy menila mesačná správa, alebo aby sa pri každej zmene pokynov zmenil aj excelový hárok, môžete informácie vložiť. Keďže súbor s vloženými informáciami obsahuje kompletné informácie, vkladanie je užitočné aj vtedy, keď chcete súbor distribuovať online ľuďom, ktorí nemajú prístup k vloženému súboru.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Prepojiť so súborom a potom vo Worde kliknite na položku Vložiť alebo v Exceli kliknite na tlačidlo OK.

 1. Kliknite na vložený súbor.

 2. V ponuke Upraviť ukážte na položku objekt [typ objektu], napríklad objekt hárka, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do [názov súboru].

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Súčasťou súboru, môžete vytvoriť prepojenie. Napríklad v mesačné správy o stave, môžete prepojenie určitý rozsah buniek v hárku programu Excel, namiesto celého hárka. Môžete napríklad vytvoriť prepojenie na konkrétne informácie z dokumentu programu Word namiesto celého dokumentu.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad rozsah buniek v excelovom hárku.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

 5. V poli Ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Excelu a potom kliknite na tlačidlo OK.

PowerPoint

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Predpokladajme napríklad, že chcete do mesačnej správy vložiť denný obrat. Mesačná správa je powerpointová prezentácia a denný obrat je v excelovom hárku. Vložením hárka do prezentácie zostanú súbory spojené.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Vytvoriť zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

 4. Kliknite na položku Vložiť a potom na tlačidlo OK.

  Ak sa informácie vo vloženom súbore nezobrazujú, presúvajte rukoväť na zmenu veľkosti dovtedy, kým sa nezobrazí obsah súboru.

 1. Kliknite na vložený súbor.

 2. V ponuke Upraviť ukážte na položku objekt [typ objektu], napríklad objekt hárka, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do [názov súboru].

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Môžete vkladať aj časti súborov. Napríklad možno nebudete chcieť do mesačnej správy vložiť celý excelový hárok, ale iba určitý rozsah buniek.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad rozsah buniek v excelovom hárku.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 5. V poli Prilepiť ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Excelu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Excel

Ak spravujete údaje v excelovom súbore a s nimi súvisiace informácie vo wordovom súbore, môžete ich prepojiť a uľahčiť si tak ich aktualizovanie. Predpokladajme napríklad, že chcete prepojiť denný obrat s mesačnou správou. Mesačná správa je wordový dokument a denný obrat je v excelovom hárku. Ak hárok s dokumentom prepojíte, mesačná správa sa bude pri každej aktualizácii denného obratu automaticky aktualizovať. Alebo chcete vložiť pokyny z wordového dokumentu do viacerých excelových súborov. Ak použijete prepojenie, môžete pokyny aktualizovať a aktualizácie sa objavia i v každom excelovom súbore.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť prepojenie.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Začiarknite políčko Prepojiť so súborom a potom vo Worde kliknite na položku Vložiť alebo v Exceli kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prepojenia.

  Ak príkaz Prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V časti Zdrojový súbor kliknite na prepojený súbor a potom kliknite na položku Otvoriť zdroj.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor uložte zmeny kliknutím na položku Uložiť a potom aplikáciu zavrite.

  Všimnite si, že súbor s prepojením obsahuje tieto zmeny.

Ak chcete zachovať spojenie dvoch súborov, no nechcete, aby sa hlavný súbor pri každom aktualizovaní druhého súboru zmenil, môžete informácie vložiť. Ak napríklad nechcete, aby sa pri zmene nášho excelového hárka vždy menila mesačná správa, alebo aby sa pri každej zmene pokynov zmenil aj excelový hárok, môžete informácie vložiť. Keďže súbor s vloženými informáciami obsahuje kompletné informácie, vkladanie je užitočné aj vtedy, keď chcete súbor distribuovať online ľuďom, ktorí nemajú prístup k vloženému súboru.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť súbor.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Objekt a potom kliknite na položku Zo súboru.

 3. Vyhľadajte požadovaný súbor a kliknite naň.

  Ak chcete vložiť excelový hárok, musí to byť prvý hárok v zošite.

  Tip: Ak chcete, aby sa zobrazila iba ikona, na ktorú je možné kliknúť a tak zobraziť informácie, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Prepojiť so súborom a potom vo Worde kliknite na položku Vložiť alebo v Exceli kliknite na tlačidlo OK.

 1. Kliknite na vložený súbor.

 2. V ponuke Upraviť ukážte na položku objekt [typ objektu], napríklad objekt hárka, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do [názov súboru].

  Všimnite si, že vložený súbor obsahuje vykonané zmeny.

Môžete prepájať aj časti súborov. Napríklad možno nebudete chcieť prepojiť celý excelový hárok, ale iba určitý rozsah buniek.

 1. Vyberte informácie, ktoré chcete prilepiť – napríklad niekoľko viet vo wordovom dokumente.

 2. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 3. Prejdite do druhého súboru a potom kliknite na miesto, kde chcete informácie zobraziť.

 4. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Prilepiť prepojenie.

 5. V poli Ako kliknite na typ objektu, napríklad objekt hárka Microsoft Wordu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Vytvorenie, úprava alebo odstránenie hypertextového prepojenia

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×