Prepojenie úloh v projekte

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení úloh v projekte, musíte prepojiť ich na zobrazenie vzťahov medzi nimi. Prepojenie úloh vytvorí závislosti úloh.

Tip: Znázorniť sa dajú aj vzťahy medzi viacerými projektmi, a to tak, že prepojíte ich úlohy alebo použijete závislosti projektov.

Obsah tohto článku

Prepojenie úloh v zobrazení Ganttovho grafu

Prepojenie úloh v zobrazení sieťového diagramu

Prepojenie úloh v zobrazení kalendára

Vypnutie autolinking

Prepojenie úloh

Prepojenie manuálne naplánovaných úloh

Prepojenie úloh v zobrazení Ganttovho grafu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. V poli Názov vyberte dve alebo viac úloh, ktoré chcete prepojiť. Úlohy vyberte v poradí, v akom ich chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať vedľa seba zobrazené úlohy, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na prvú a poslednú úlohu v skupine úloh, ktoré chcete prepojiť.

  • Ak chcete vybrať nesusediace úlohy, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na úlohy, ktoré chcete prepojiť.

 3. Na karte úloha v skupine naplánovať kliknite na tlačidlo Prepojiť úlohy.

  Nastavenie Predvolené pripomenutia

  V programe Project sa v predvolenom nastavení vytvárajú prepojenia typu Začiatok pri dokončení. Tento typ prepojenia úloh môžete zmeniť na prepojenie typu Začiatok pri začiatku, Dokončenie pri dokončení alebo Dokončenie pri začiatku.

Na začiatok stránky

Prepojenie úloh v zobrazení sieťového diagramu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Sieťový diagram.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Umiestnite ukazovateľ do stredu poľa predchádzajúcej úlohy.

 3. Posúvaním myši vytvorte čiaru k poľu nadväzujúcej úlohy.

Na začiatok stránky

Prepojenie úloh v zobrazení kalendára

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Kalendár.

  Obrázok skupiny Zobrazenia úloh

 2. Umiestnite v kalendári ukazovateľ na pruh predchádzajúcej úlohy.

 3. Presuňte čiaru myšou k panelu s kalendárom nadväzujúcej úlohy.

Na začiatok stránky

Vypnutie alebo zapnutie automatického prepájania

Project 2010 môžete nakonfigurovať tak, aby sa pri vložení úlohy medzi prepojené úlohy, novú úlohu sa automaticky prepojí s susediace úlohy. Toto sa nazýva autolinking. Ak máte tri úlohy s prepojeniami na dokončenie pri začiatku a pridať novú úlohu medzi nimi, novú úlohu bude trvať dokončenie pri začiatku prepojenia k úlohám nad alebo pod ním.

V predvolenom nastavení je automatické prepájanie vypnuté. Zapnete ho nasledovným spôsobom.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Automatické prepájanie zapnete začiarknutím políčka Automaticky prepojiť vložené alebo presunuté úlohy. Ak chcete automatické prepájanie vypnúť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Na začiatok stránky

Prepájanie úloh

Keď vytvoríte prepojenie úloh v projekte, je predvolený typ prepojenie dokončenie pri začiatku. Prepojenie dokončenie pri začiatku však nefunguje v každej situácii. Projekt poskytuje nasledujúce ďalšie typy prepojenia úloh tak, aby sa môžu reálne model projektu:

Typ prepojenia

Príklad

Popis

Začiatok pri dokončení (ZD)

Obrázok prepojenia Začatie po dokončení

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Ak máte napríklad dve úlohy Kopanie základov a Liatie betónu, úloha Liatie betónu sa môže začať až po dokončení úlohy Kopanie základov.

Začiatok pri začiatku (SS)

Obrázok prepojenia Začatie po začatí

Závislá úloha (B) sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislá úloha sa môže začať kedykoľvek po začatí úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Začiatok pri začiatku nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom začatia.

Ak máte napríklad dve úlohy Liatie betónu a Zarovnávanie betónu, úloha Zarovnávanie betónu sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha Liatie betónu.

Dokončenie pri dokončení (DD)

Obrázok prepojenia úlohy Dokončenie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nedokončí úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení úlohy, od ktorej je závislá. Prepojenie typu Dokončenie pri dokončení nemusí nevyhnutne prepájať úlohy s rovnakým časom dokončenia.

Ak máte napríklad dve úlohy Montáž elektrických káblov a Kontrola elektrických rozvodov, úlohu Kontrola elektrických rozvodov nie je možné dokončiť skôr, ako sa dokončí úloha Montáž elektrických káblov.

Dokončenie pri začiatku (DZ)

Obrázok prepojenia úlohy Začatie po dokončení

Závislú úlohu (B) nie je možné dokončiť, kým sa nezačne úloha (A), od ktorej je závislá.

Závislú úlohu je možné dokončiť kedykoľvek po dokončení začatí úlohy, od ktorej je závislá. Pri použití prepojenia typu Dokončenie pri začiatku nie je nutné závislú úlohu nevyhnutne dokončiť súbežne so začatím úlohy, od ktorej je závislá.

Povedzme napríklad, že sa strešné krovy pre stavebný projekt vyrábajú mimo stavenisko. Dvoma úlohami v tomto projekte sú Dodanie krovu a Postavenie krovu. Úlohu Postavenie krovu nie je možné dokončiť skôr, ako sa začne úloha Dodanie krovu.

Na začiatok stránky

Manuálne prepájanie naplánovaných úloh

Keď prepojíte manuálne naplánovaná úloha s inou úlohou, projekt rešpektuje typ prepojenia a umiestni manuálne naplánovaná úloha druhej úlohe. Napríklad nadväzujúca úloha s prepojením na dokončenie pri začiatku sa zobrazuje ako začiatku po dokončení predchodcu.

Project 2010 však môžete nakonfigurovať tak, aby sa manuálne naplánovaná úloha pri prepojení s inou úlohou:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Project – možnosti kliknite na položku Plán a posuňte sa na časť Možnosti plánovania pre tento projekt.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať manuálne naplánované úlohy pri úprave prepojení.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×