Prepojené objekty a vložené objekty

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri vložení obsahu ako objektu sa vytvára dynamické prepojenie medzi vloženým obsahom a obsahom vytvoreným v inom programe balíka Microsoft Office. Na rozdiel od prilepenia obsahu (stlačením kombinácie klávesov CTRL+V) máte pri vkladaní prepojeného alebo vloženého objektu možnosť pracovať s týmto objektom v pôvodnom programe.

Ak napríklad do dokumentu vložíte bunky pracovného hárka ako objekt programu Excel, program Microsoft Office Word spustí pri dvojitom kliknutí na tieto bunky program Excel a umožní vám pri práci s obsahom pracovného hárka používať príkazy programu Excel.

Vysvetlenie rozdielov medzi prepojenými a vloženými objektmi

Hlavný rozdiel medzi prepojenými a vloženými objektmi spočíva v mieste uloženia údajov a v spôsobe aktualizácie týchto údajov po ich umiestnení do súboru programu Word.

Do dokumentu umiestňujete prepojenie na objekt alebo kópiu objektu. Takto môžete vkladať objekty z ľubovoľného programu, ktorý podporuje technológiu prepájania a vkladania objektov OLE (object linking and embedding).

Mesačná správa o stave môže napríklad obsahovať údaje, ktoré oddelene spravujete v pracovnom hárku programu Excel. Ak prepojíte správu s pracovným hárkom, údaje v správe sa môžu aktualizovať vždy, keď sa aktualizujú údaje v zdrojovom súbore. Ak pracovný hárok do správy vložíte, správa bude obsahovať statickú kópiu údajov.

Prepojené alebo vložené objekty v dokumente balíka Office pre Windows

1. Vložený objekt

2. Prepojený objekt

3. Zdrojový súbor

Prepojené objekty

Ak je objekt prepojený, informácie sa v prípade úpravy zdrojového súboru môžu aktualizovať. Prepojené údaje sú uložené v zdrojovom súbore. V súbore programu Word alebo v cieľovom súbore je uložené len umiestnenie zdrojového súboru a prepojené údaje sa v cieľovom súbore iba zobrazujú. Prepojené objekty používajte v prípadoch, kedy je potrebné brať do úvahy veľkosť súboru.

Prepojenie je užitočné aj vtedy, ak chcete zahrnúť informácie, ktoré sú spravované nezávisle, ako sú napríklad údaje zhromažďované iným oddelením, a ak potrebujete tieto informácie udržiavať v dokumente programu Word v aktuálnom stave.

Vložené objekty

Pri vložení objektu programu Excel sa informácie v súbore programu Word po úprave zdrojového súboru programu Excel nezmenia. Vložené objekty sa stávajú súčasťou súboru programu Word a po svojom vložení už nie sú súčasťou zdrojového súboru.

Keďže informácie sú v plnom rozsahu obsiahnuté v jednom dokumente programu Word, vloženie je užitočné, ak nechcete, aby sa zmeny v zdrojovom súbore premietali do týchto informácií, alebo ak nechcete, aby príjemcovia dokumentu museli prepojené informácie aktualizovať.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×