Prepočítanie vzorcov v doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri práci s údajmi v doplnku PowerPivot môže byť z času na čas potrebné obnoviť údaje zo zdroja, prepočítať vzorce vytvorené vo vypočítavaných stĺpcoch alebo skontrolovať, či sú údaje v kontingenčnej tabuľke v aktualizovanom stave.

Táto téma vysvetľuje rozdiel medzi obnovenia údajov verzus prepočítanie údajov, sa dozviete, ako prepočet sa spúšťa a popisuje svoje možnosti na kontrolu prepočet.

Princípy obnovenia údajov a prepočítania údajov

PowerPivot používa obnovenie údajov aj prepočet údajov:

Obnovenie údajov znamená, že získanie aktuálne údaje z externých zdrojov údajov. PowerPivot automaticky nerozpozná zmeny v externých zdrojov údajov, ale údaje môžete obnoviť manuálne z okna PowerPivot alebo automaticky ak je zdieľaný zošit na lokalite SharePoint.

Prepočet znamená, že aktualizácia všetkých stĺpcov, tabuliek, grafov a kontingenčných tabuliek v zošite, ktoré obsahujú vzorce. Pretože prepočítanie vzorca vzniknú výkon náklady, je dôležité pochopiť závislosti priradené každej výpočtov.

Dôležité: Zošit by ste mali ukladať alebo publikovať až po prepočítaní všetkých vzorcov, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Manuálny a automatický prepočet

PowerPivot predvolene vykonáva automatické prepočty podľa potreby a zároveň optimalizuje čas potrebný na spracovanie. Aj keď prepočet môže určitý čas trvať, je to dôležitá úloha, pretože počas prepočtu sa kontrolujú závislosti stĺpcov a zobrazujú sa upozornenia, ak dôjde k zmene stĺpca, ak sú údaje neplatné alebo ak sa vyskytne chyba vo vzorci, ktorý predtým fungoval. Môžete sa však rozhodnúť, že predídete overovaniu a aktualizujete výpočty iba manuálne, najmä ak pracujete so zložitými vzorcami alebo s mimoriadne veľkými množinami údajov a chcete mať pod kontrolou načasovanie aktualizácií.

Manuálny aj automatický režim majú svoje výhody. Odporúčame vám však používať režim automatického prepočtu. Tento režim udržiava metaúdaje doplnku PowerPivot v synchronizovanom stave a umožňuje predchádzať problémom spôsobeným odstránením údajov, prípadne chýbajúcim závislostiam. 

Používanie automatického prepočtu

Pri používaní režimu automatického prepočtu všetky zmeny údajov, ktoré by spôsobili zmenu výsledku vzorca, spúšťajú prepočet celého stĺpca, ktorý obsahuje vzorec. Nasledujúce zmeny vždy vyžadujú prepočítanie vzorcov:

 • obnovenie hodnôt z externého zdroja údajov,

 • zmena definície vzorca,

 • zmeny názvov tabuliek alebo stĺpcov, na ktoré sa odkazuje vo vzorci,

 • pridanie, úprava, odstránenie vzťahov medzi tabuľkami,

 • pridanie nových mierok alebo vypočítaných stĺpcov,

 • zmeny v iných vzorcoch v rámci zošita, ktoré si vyžadujú obnovenie stĺpcov alebo výpočtov závislých od tohto výpočtu,

 • vloženie alebo odstránenie riadkov,

 • použitie filtra vyžadujúceho spustenie dotazu na aktualizáciu množiny údajov (filter môže byť použitý vo vzorci alebo ako súčasť kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu).

Používanie manuálneho prepočtu

Manuálny prepočet môžete použiť, ak sa chcete vyhnúť spotrebe prostriedkov na výpočet výsledkov vzorcov, kým na to nebudete pripravení. Manuálny režim je užitočný najmä v nasledujúcich situáciách:

 • ak navrhujete vzorec pomocou šablóny a chcete zmeniť názvy stĺpcov a tabuliek použitých vo vzorci pred jeho overením,

 • ak viete, že niektoré údaje v zošite sa zmenili, ale vy pracujete s iným stĺpcom, ktorý sa nezmenil, takže chcete odložiť prepočet na neskôr,

 • ak pracujete v zošite s množstvom závislostí a chcete odložiť prepočet, kým nebudete mať istotu, že sa uskutočnili všetky potrebné zmeny.

Ak je zošit nastavený na režim manuálneho výpočtu, doplnok PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 nevykoná žiadne overenie ani kontrolu vzorcov a spôsobí, že:

 • všetky nové vzorce, ktoré pridáte do zošita, budú označené príznakom ako obsahujúce chybu,

 • v nových vypočítaných stĺpcoch sa nezobrazia žiadne výsledky.

Konfigurovanie zošita na manuálny prepočet

 1. V PowerPivot, kliknite na položky návrh > výpočty > Možnosti výpočtu > Režim manuálneho výpočtu.

 2. Ak chcete prepočítať všetky tabuľky, kliknite na položku Možnosti výpočtu > Vypočítať.

  Vzorce v zošite sa skontrolujú, či neobsahujú chyby, a tabuľky sa aktualizujú o nové výsledky, ak nejaké existujú. V závislosti od množstva údajov a počtu výpočtov môže zošit na určitý čas prestať reagovať.

Dôležité: Pred publikovaním zošita by ste mali režim výpočtu vždy zmeniť späť na automatický. Pomáha vám to predísť problémom pri návrhu vzorcov.

Riešenie problémov s prepočtom

Závislosti

Ak určitý stĺpec závisí od iného stĺpca a obsah tohto iného stĺpca sa určitým spôsobom zmení, môže byť potrebné prepočítať všetky súvisiace stĺpce. Pri každej zmene zošita doplnku PowerPivotPowerPivot v Microsoft Exceli 2013 na základe analýzy existujúcich údajov doplnku PowerPivot  určí, či je potrebné vykonať prepočet, a vykoná aktualizácia najefektívnejším možným spôsobom.

Predpokladajme, že máte tabuľku predaja, ktoré súvisia s tabuľkami, produktov a ProductCategory; a vzorcov v tabuľke predaj závisia od oboch iných tabuľkách. Každá zmena produktu alebo ProductCategory tabuliek spôsobí všetky vypočítavané stĺpce v tabuľke predaj prepočítať. To dáva zmysel, keď si myslíte, že máte vzorce, ktoré súhrn predaja podľa kategórie alebo podľa produktu. Preto, aby ste sa uistili výsledky sú správne; vzorce na základe údajov sa musia prepočítať.

PowerPivot vždy vykonáva úplný prepočet tabuľky, pretože úplný prepočet je efektívnejší než kontrola zmenených hodnôt. Zmeny spúšťajúce prepočet môžu zahŕňať veľké zmeny ako odstránenie stĺpca, zmenu číselného typu údajov stĺpca alebo pridanie nového stĺpca. Prepočet však môžu spustiť aj bežné a jednoduché zmeny, ako je napríklad zmena názvu stĺpca. Je to spôsobené tým, že názvy stĺpcov sa vo vzorcoch používajú ako identifikátory.

V niektorých prípadoch PowerPivot môžu určiť, či stĺpcov môžete vylúčiť z výpočtu. Napríklad, ak máte vzorec, ktorý vyhľadá hodnotu napríklad [Product farba] z tabuľky Products a stĺpec, ktorý sa zmení je [množstvo] v tabuľke predaj , vzorec nemusí prepočítať však napriek tomu sú prepojené tabuľky predaja a produktov . Ak máte vzorce, ktoré sú založené na predaj [množstvo], prepočet je však potrebné.

Poradie prepočtu pre závislé stĺpce

Pred každým prepočtom sa vypočítavajú závislosti. Ak existuje viacero navzájom súvisiacich stĺpcov, PowerPivot postupuje podľa poradia závislostí. To zaručuje, že stĺpce sa spracujú v správnom poradí a maximálnou rýchlosťou.

Transakcie

Operácií, ktoré sa prepočítajú alebo obnovenie údajov sa uskutoční ako transakcia. Znamená to, že ak ľubovoľnú časť operáciami obnovy zlyhá, zostávajúce operácie vrátia späť. Toto je zabezpečiť, že údaje nezostane v stave čiastočne spracované. Transakcie nie je možné spravovať ako v relačnej databáze, alebo vytvorenie prechody.

Prepočet premenlivých funkcií

Niektoré funkcie ako NOW, RAND alebo TODAY nemajú fixné hodnoty. Ak sa tieto funkcie použijú vo vypočítanom stĺpci, vykonávanie dotazu alebo filtrovanie zvyčajne nespôsobuje prepočítanie týchto funkcií, aby tak bolo možné predísť problémom s výkonom. Výsledky pre tieto funkcie sa prepočítavajú iba pri prepočítaní celého stĺpca. Tieto situácie zahŕňajú obnovenie z externého zdroja údajov alebo manuálnu úpravu údajov, čo zapríčiní opätovné vyhodnotenie vzorcov obsahujúcich tieto funkcie. Premenlivé funkcie ako NOW, RAND alebo TODAY sa však vždy prepočítajú, ak sa tieto funkcie používajú v definícii vypočítavaného poľa.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×