Prepínače príkazového riadka programu Microsoft Office OneNote 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje prepínače príkazového riadka, ktoré možno použiť na spustenie programu Microsoft Office OneNote 2007.

Obsah tohto článku

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Spustiť

Sprístupnenie prepínača na opakované použitie vytvorením odkazu

Spúšťacie prepínače programu OneNote

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Spustiť

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V systéme Windows Vista   

   • Kliknite na tlačidlo Štart Vzhľad tlačidla , do poľa Vyhľadať zadajte text Spustiť a stlačte kláves ENTER.

  • V systéme Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom kliknite na položku Spustiť (Run).

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor Onenote.exe.

  Predvolené umiestnenie súboru Onenote.exe programu Office OneNote 2007 je v tomto priečinku:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12.

 3. Kliknite na súbor Onenote.exe a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Umiestnite kurzor vpravo od koncovej úvodzovky na konci cesty.

  Poznámka: Ak príkaz nie je uvedený v úvodzovkách, zadajte ich.

 5. Zadajte medzeru a za ňou prepínač, ktorý chcete použiť.

  Ak napríklad chcete spustiť program Office OneNote 2007, ale nechcete, aby sa zobrazila úvodná obrazovka, v poli Otvoriť zadajte text:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak prepínač umiestnite v rámci úvodzoviek a kliknete na tlačidlo OK, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou, že súbor sa nenašiel.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie prepínača pre opakované použitie vytvorením odkazu

Ak chcete spúšťať program OneNote prostredníctvom odkazu na pracovnej ploche systému Windows, na vytvorenie odkazu použite nasledujúci postup:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu operačného systému Windows, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Odkaz.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor OneNote.exe.

  Predvolené umiestnenie súboru OneNote.exe programu Office OneNote 2007 je v priečinku:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. Kliknite na súbor OneNote.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Umiestnite kurzor vpravo od koncovej úvodzovky na konci cesty.

  Poznámka: Ak príkaz nie je uvedený v úvodzovkách, zadajte ich.

 5. Zadajte medzeru a za ňou prepínač, ktorý chcete použiť.

  Ak napríklad chcete spustiť program Office OneNote 2007, ale nechcete, aby sa zobrazila úvodná obrazovka, v poli Zadajte umiestnenie položky zadajte text:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. V dialógovom okne Vytvorenie odkazu kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak prepínač umiestnite v rámci úvodzoviek a kliknete na tlačidlo Ďalej, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou, že súbor sa nenašiel.

 7. V okne Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov nového odkazu a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Na začiatok stránky

Spúšťacie prepínače programu OneNote

Prepínač

Popis

"názov_súboru"

Otvorí súbor, pričom parameter názov_súboru predstavuje úplný názov súboru obsahujúci cestu k disku a priečinku a príponu súboru .one.

/ nové

Vytvorí novú sekciu v poznámkovom bloku, aktuálne zobrazenú.

/import "názov_súboru"

Import údajov zo súboru XML, ktorý je zadaný v parametri NázovSúboru do programu OneNote. Tento prepínač príkazového riadka podporuje programu OneNote 2003 SimpleImporter XML, ako aj XML programu OneNote 2007. Ďalšie informácie o požadovanom formáte podporované súbory vo formáte XML, navštívte blog o Microsoft Developer Network (MSDN).

/paste

Prilepí obsah Schránky.

/notebookpath "cesta"

Prepíše predvolenú cestu k priečinku Poznámkové bloky programu OneNote, ktorý je zadaný v časti Pravidlá archivácie (dialógové okno Možnosti, ponuka Nástroje).

/backuppath "cesta"

Prepíše predvolenú cestu k priečinku zálohy programu OneNote, ktorý je zadaný v časti Pravidlá archivácie (dialógové okno Možnosti, ponuka Nástroje).

/openro "názov_súboru"

Otvorí súbor len na čítanie, pričom parameter názov_súboru predstavuje úplný názov súboru obsahujúci cestu k disku a priečinku a príponu súboru .one.

/print "názov_súboru"

Vytlačí súbor, pričom parameter názov_súboru predstavuje úplný názov súboru obsahujúci cestu k disku a priečinku a príponu súboru .one.

/sidenote

Spustí program OneNote v zmenšenom okne a otvorí sekciu poznámkového bloku Nezaradené poznámky. Ak aktuálny poznámkový blok neobsahuje túto sekciu, vytvorí sa.

/audionote

Spustí nahrávanie zvuku na aktuálnej strane.

/videonote

Spustí nahrávanie videa na aktuálnej strane. Ak v niektorej z predchádzajúcich relácií programu OneNote nebolo zadané žiadne zariadenie na digitalizáciu videa, použije sa zariadenie predvolené v počítači.

/pauserecording

Pozastaví nahrávanie zvuku alebo videa. Pri spustení tohto prepínača príkazového riadka sa nespustí nová inštancia programu OneNote, iba sa pozastaví aktívna relácia nahrávania. V pozastavenom nahrávaní možno pokračovať opätovným spustením prepínača /pauserecording.

/stoprecording

Zastaví nahrávanie zvuku alebo videa. Pri spustení tohto prepínača príkazového riadka sa nespustí nová inštancia programu OneNote, iba sa zastaví aktívna relácia nahrávania.

/startsharing "heslo" "názov_súboru"

Spustí reláciu zdieľania naživo pre zadaný súbor sekcie programu OneNote, pričom parameter názov_súboru predstavuje úplný názov súboru obsahujúci cestu k disku a priečinku a príponu súboru .one. Zdieľať sa bude strana, ktorá bola naposledy vybratá v súbore sekcie programu OneNote. Pre parameter heslo zadajte ľubovoľný textový reťazec. Nepoužívajte heslo, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete do počítača, ani iné heslá, ktoré používate na prístup k súkromným informáciám.

/joinsharing "server" "heslo" "názov_súboru"

Pripojí sa k relácii zdieľania naživo, pričom parameter server predstavuje adresu IP alebo názov domény hostiteľského počítača relácie zdieľania naživo. Pre parameter heslo použite heslo, ktoré vám poskytla osoba hosťujúca reláciu. Parameter názov_súboru predstavuje názov súboru sekcie programu OneNote, z ktorého sa strana zdieľa.

/hyperlink "cieľová_strana"

Spustí program OneNote a otvorí stranu určenú parametrom cieľová_strana. Ak chcete získať hypertextové prepojenie pre niektorú zo strán poznámkového bloku programu OneNote, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom kliknite na položku Kopírovať hypertextové prepojenie na túto stranu.

/safeboot

Spustí program OneNote v núdzovom režime. Zobrazí sa dialógové okno s možnosťami spustenia.

/stationerytaskpane

Zobrazí pracovnú tablu šablón.

/applystationery "šablóna"

Použije zadaný súbor šablóny pre aktuálnu stranu.

/sendto "názov_súboru1" "názov_súboru2"

Vloží obsah súborov určených parametrami názov_súboru1 a názov_súboru2 na aktuálnu stranu.

/insertdoc "názov_súboru" "čas"

Vloží obsah súboru určeného parametrom názov_súboru ako výtlačok na aktuálnu stranu a pridá časovú známku s časom určeným vo voliteľnom parametri čas.


Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×