Premiestniť, otočiť alebo zoskupenie obrázka, textového poľa alebo iného objektu v balíku Office for Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V balíku Office for Mac, môžete premiestniť textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázok tak, že presuniete a otočenie alebo prevrátenie ho môžete zmeniť umiestnenie objektu.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift, keď vyberiete objekty.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor alebo nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt, stlačte a podržte kláves Command a potom stlačte kláves so šípkou. Všimnite si, že vo Worde môžete použiť len to presunúť nahor alebo nadol.

  • Ak chcete obmedziť objektu tak, že prejde len vodorovne alebo zvislo, pri presúvaní objektu podržte stlačený kláves Shift.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových uhloch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

  • Alternatívne môžete vybrať objekt, podržte možnosť a pomocou klávesov ŠÍPKA doľava alebo doprava otočiť.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Kliknite na položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. V dialógovom okne alebo na table, ktorá sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava o 90°. Ak chcete otočiť objekt o 90 stupňov doľava, kliknite na položku Otočiť doľava o 90°.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo Formát obrázka kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiť.

  Tlačidlo Otáčanie na karte Formátovanie

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo Formát obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky zmenšená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknite na položku Usporiadať, čím zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať.

   Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otáčanie v ponuke Usporiadať

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekty, ktoré chcete zoskupiť, a v závislosti od typu objektu, ktorý ste klikli na položku, kliknite na kartu Formát tvaru alebo Obrázka – formát.

 2. Ak používate program Word, kliknite na položky Usporiadať > skupiny > skupiny.

  Zoskupenie objektov

  Ak používate PowerPoint alebo Excel, kliknite na ikonu skupiny a potom kliknite na položku skupiny.

  Zoskupenie objektov

Tip: Ak skupina sa zobrazuje ako neaktívne alebo nie je k dispozícii, je zvyčajne, pretože ste ešte nevybrali dva alebo viacero objektov, ktoré možno zoskupiť.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov v Office pre Mac

Orezanie obrázka v balíku Office pre Mac

Riadenie obtekania textu okolo objektov vo Worde 2016 pre Mac

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov vo Worde 2016 pre Mac

Word

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

 3. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift, keď vyberiete objekty.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt, podržte možnosť a potom stlačte kláves so šípkou.

  • Ak nemôžete premiestniť alebo zoskupiť obrázky, zmeňte nastavenie zalomenia textu na iné nastavenie, ktoré nie je zarovno s textom. Na vykonanie tohto kroku kliknite na kartu Formátovať obrázok a potom v časti Usporiadať kliknite na položku Zalomiť Text. Následne kliknite na požadovanú možnosť.

Poznámka: Ak chcete otočiť text vo Worde pre Mac, najskôr umiestnite text v textovom poli, ktoré následne otočte.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Ak chcete otočiť objekt miere, na objekt, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania .

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Otočenie objektu doprava

  Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov

  Otočenie objektu doľava

  Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov

  Prevrátenie objektu nahor alebo nadol

  Kliknite na položku Prevrátiť zvislo

  Prevrátenie objektu doľava alebo doprava

  Kliknite na položku Prevrátiť vodorovne

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekt, ktoré chcete zoskupiť a potom v závislosti od typu objektu, ktorý ste klikli na položku, kliknite na kartu Formát alebo Formátovať obrázok.

 3. V časti Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Skupina Usporiadať vo Worde

  Poznámka: Ak nemôžete premiestniť alebo zoskupiť obrázky, zmeňte nastavenie zalomenia textu na iné nastavenie, ktoré nie je zarovno s textom. Na vykonanie tohto kroku kliknite na kartu Formátovať obrázok a potom v časti Usporiadať kliknite na položku Zalomiť Text. Následne kliknite na požadovanú možnosť.

Tip: Ak skupina sa zobrazuje ako neaktívne alebo nie je k dispozícii, je zvyčajne, pretože ste ešte nevybrali dva alebo viacero objektov, ktoré možno zoskupiť.

PowerPoint

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift, keď vyberiete objekty.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt a potom stlačte kláves so šípkou.

  • Ak chcete obmedziť objektu tak, že prejde len vodorovne alebo zvislo, pri presúvaní objektu podržte stlačený kláves Shift.

Poznámka: Ak chcete otočiť text v PowerPointe pre Mac, najskôr umiestnite text v textovom poli, ktoré následne otočte.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Skupina Usporiadať

  Ak chcete otočiť objekt miere, na objekt, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Otočenie objektu doprava

  Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov

  Otočenie objektu doľava

  Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov

  Prevrátenie objektu nahor alebo nadol

  Kliknite na položku Prevrátiť zvislo

  Prevrátenie objektu doľava alebo doprava

  Kliknite na položku Prevrátiť vodorovne

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekt, ktoré chcete zoskupiť a potom v závislosti od typu objektu, ktorý ste klikli na položku, kliknite na kartu Formát alebo Formátovať obrázok.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Skupina Usporiadať

Tip: Ak skupina sa zobrazuje ako neaktívne alebo nie je k dispozícii, je zvyčajne, pretože ste ešte nevybrali dva alebo viacero objektov, ktoré možno zoskupiť.

Excel

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift, keď vyberiete objekty.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt a potom stlačte kláves so šípkou.

  • Ak chcete obmedziť objektu tak, že prejde len vodorovne alebo zvislo, pri presúvaní objektu podržte stlačený kláves Shift.

Poznámka: Ak chcete otočiť text v Exceli pre Mac, najskôr umiestnite text v textovom poli, ktoré následne otočte.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, podržte stlačený kláves Shift a potom kliknite na položku objekty, ktoré chcete.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Skupina Usporiadať

  Ak chcete otočiť objekt miere, na objekt, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Otočenie objektu doprava

  Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov

  Otočenie objektu doľava

  Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov

  Prevrátenie objektu nahor alebo nadol

  Kliknite na položku Prevrátiť zvislo

  Prevrátenie objektu doľava alebo doprava

  Kliknite na položku Prevrátiť vodorovne

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves Shift, kliknite na položku objekt, ktoré chcete zoskupiť a potom v závislosti od typu objektu, ktorý ste klikli na položku, kliknite na kartu Formát alebo Formátovať obrázok.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Skupina Usporiadať

Tip: Ak skupina sa zobrazuje ako neaktívne alebo nie je k dispozícii, je zvyčajne, pretože ste ešte nevybrali dva alebo viacero objektov, ktoré možno zoskupiť.

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Zmena veľkosti objektu

Vloženie textového poľa

Manipulácia s objektmi vo vrstvách

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×