Premiestnenie súborov OneDrivu for Business zo SharePoint Servera 2013 do služieb Office 365

Ak chcete premiestniť všetok obsah zo SharePoint servera 2013 do Office 365, najlepším miestom na spustenie je nástroj na migráciu SharePointu.

Ak chcete súbory presúvať manuálne, prečítajte si tento článok. Môžete tiež premiestniť súbory z knižnice osobnej lokality SharePoint Servera 2010 do služieb Office 365.

Knižnica OneDrive for Business v SharePointe 2013

Knižnice osobnej lokality v SharePointe 2010

OneDrive for Business v SharePointe 2013

Osobná lokalita v SharePointe 2010

Prečo mám presúvať súbory do služby OneDrive for Business na Office 365 ?

OneDrive for Business v Office 365 poskytuje cloudový prístup k pracovným dokumentom. Znamená to, že k súborom môžete získať prístup z iného počítača alebo mobilného zariadenia s prístupom na internet. Vaša organizácia okrem toho zmenila nastavenie tak, aby sa pri výbere OneDrivu na navigačnom paneli prevzal do služby OneDrive for Business na Office 365.

Výberom OneDrivu v SharePointe prejdete do OneDrivu for Business v službách Office 365

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Prechod na OneDrive for Business na Office 365 zahŕňa niekoľko jednorazových úloh. Niektoré z nich závisia od súborov a činností, ktoré ste mali v pôvodnom OneDrive for Business v SharePointe 2013. V tabuľke nižšie nájdete tieto úlohy zhrnuté a v nasledujúcich sekciách nájdete podrobnejšie informácie.

Akcia

Popis

Presun ikony dokumentov

Premiestnenie súborov

Vaša knižnica Office 365 OneDrive for Business je nastavená a pripravená na používanie. Pravdepodobne však máte súbory v SharePointe, ktoré budete chcieť premiestniť do knižnice Office 365.

Logo OneNotu

Premiestnenie onenotových poznámkových blokov

Premiestnenie onenotových poznámkových blokov vyžaduje odlišné kroky.

Ikona zdieľaného dokumentu

Zdieľanie súborov

V starej sharepointovej knižnici OneDrive for Business ste mohli súbory zdieľať rôznymi spôsobmi. Súbory, ktoré ste presunuli do novej knižnice Office 365, sú nové súbory. Možno preto budete chcieť znova nastaviť zdieľané pripojenia pre niektoré z týchto súborov.

Premiestnenie súborov zo SharePointu do Office 365

Súbory premiestnite postupným vykonaním nasledujúcich úloh:

 1. Prechod do sharepointovej knižnice OneDrive for Business

 2. Synchronizácia knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013 do počítača

 3. Vytvorenie záložnej kópie synchronizovaného priečinka knižnice v počítači

 4. Zastavenie synchronizácie knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013

 5. Synchronizácia knižnice OneDrive for Business zo služieb Office 365 do počítača

 6. Nahratie súborov do synchronizovanej knižnice OneDrive for Business v službách Office 365

Postup na presunutie súborov SharePointu 2013 do služieb Office 365

Prechod do knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013

Výberom OneDrivu na navigačnom paneli v SharePoint serveri 2013 sa teraz dostanete do služby OneDrive for Business na Office 365. Ak sa však chcete presúvať súbory do služby OneDrive for Business na Office 365, budete musieť prejsť na pôvodné služby OneDrive for Business v SharePointe 2013.

 1. Prihláste sa do SharePointu.

 2. Na navigačnom paneli vyberte svoje meno a potom vyberte položku O mne.
  Výber stránky O mne v SharePointe

 3. Vyberte položku Nastavenie a potom položku Obsah lokality.
  Výber položky Obsah lokality z ponuky s ikonou ozubeného kolieska na stránke O mne

 4. Na stránke Obsah lokality vyberte položku Dokumenty.
  Výber položky Dokumenty na stránke Obsah lokality
  Týmto prejdete do knižnice OneDrive for Business na SharePoint serveri 2013.

Synchronizácia knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013 do počítača

Aplikácia na synchronizáciu služby OneDrive for Business poskytuje efektívny spôsob na premiestňovanie súborov, pretože umožňuje prácu so súbormi v lokálnom počítači a netreba sa snažiť premiestňovať ich v sieti. Pri tejto úlohe sú dôležité nasledujúce podrobnosti o používaní aplikácie na synchronizáciu:

Synchronizácia služby OneDrive for Business s počítačom:

 1. Prejdite do pôvodného OneDrivu for Business na SharePoint Serveri 2013.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Synchronizovať.
  Synchronizácia OneDrivu for Business v SharePointe 2013

  Otvorí sa aplikácia na synchronizáciu OneDrivu for Business.

  Poznámka: Ak sa aplikácia namiesto OneDrive for Business volá SkyDrive Pro, znamená to, že nepoužívate najaktuálnejšiu verziu aplikácie na synchronizáciu.

 3. Vyberte tlačidlo Synchronizovať teraz.

  Ak potrebujete najnovšiu verziu služby OneDrive for Business, kliknite na položku získať aplikáciu OneDrive for Business, ktorá je pre mňa správna , v dialógovom okne synchronizácia.

 4. Vyberte položku Zobraziť moje súbory a prejdite do synchronizovaného priečinka knižnice. Priečinok sa zobrazí pod obľúbenými položkami Windowsu a nazýva sa OneDrive for Business.
  Synchronizovaný sharepointový priečinok služby OneDrive for Business

  Ak ste už knižnicu pred začatím tejto úlohy synchronizovali, po výbere tlačidla Synchronizovať teraz okamžite prejdete do synchronizovaného priečinka knižnice.

Vytvorenie záložnej kópie synchronizovaného priečinka knižnice v počítači

Prečo je dobré vytvoriť kópiu synchronizovaného priečinka knižnice? Zabezpečíte si zálohu knižnice OneDrive for Business a neskôr ju budete môcť jednoduchšie nájsť v Prieskumníkovi.

 1. Vytvorte v Prieskumníkovi nový priečinok na skopírovanie synchronizovaného priečinka knižnice. Príklad:
  Priečinok pre pracovnú verziu súborov, ktoré sa majú presunúť do služieb Office 365

 2. V obľúbených položkách vyberte synchronizovaný priečinok OneDrive for Business.

 3. Vyberte všetky súbory a priečinky a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C ich skopírujte.

 4. Vyberte novovytvorený priečinok a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte súbory a priečinky.
  Keďže súbory v tomto priečinku nie sú synchronizované so SharePointom, mali by sa zobraziť bez akýchkoľvek indikátorov synchronizácie ( Ikona súboru s indikátorom synchronizácie ) na ich ikonách.
  Pracovný priečinok po premiestnení súborov zo synchronizovaného sharepointového priečinka OneDrive for Business

Na začiatok stránky

Zastavenie synchronizácie sharepointovej knižnice OneDrive for Business

Teraz, keď máte vytvorený priečinok zálohy, ktorý obsahuje vašu knižnicu, mali by ste zastaviť synchronizáciu sharepointovej knižnice.

 1. Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business a potom vyberte položku zastaviť synchronizáciu priečinka...
  Zastavenie synchronizácie priečinka OneDrive for Business

 2. Vyberte položku OneDrive for Business a potom vyberte položku Zastaviť synchronizáciu.

 3. Výberom položky Áno potvrďte, že chcete zastaviť synchronizáciu tejto knižnice.

Poznámka: Zobrazí sa hlásenie, že tento krok natrvalo zastaví synchronizáciu, ale vždy stačí kliknúť na položku synchronizovať vo OneDrive for Business a spustiť synchronizáciu neskôr.

Synchronizácia knižnice Office 365 OneDrivu for Business s počítačom

 1. Na navigačnom paneli vyberte položku OneDrive.
  Pomocou prepojenia OneDrive prejdete do knižnice OneDrive for Business v službách Office 365
  Otvorí sa nové okno prehliadača s Office 365 knižnicou OneDrivu for Business.
  Knižnica OneDrive For Business v Office 365

 2. Vyberte položku Synchronizovať.
  Otvorí sa Sprievodca aplikáciou na synchronizáciu OneDrivu for Business.

  Poznámka: Ak sa aplikácia namiesto OneDrive for Business volá SkyDrive Pro, znamená to, že nepoužívate najaktuálnejšiu verziu aplikácie na synchronizáciu. Informácie o aktualizácii aplikácie nájdete v časti Aktualizácia aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business ďalej v tomto článku.

 3. Vyberte tlačidlo Synchronizovať teraz.

 4. Vyberte položku Zobraziť moje súbory a prejdite do synchronizovaného priečinka knižnice. Priečinok sa zobrazí pod obľúbenými položkami Windowsu a nazýva sa "OneDrive @Názovorganizácie",
  napríklad
  : Synchronizovaná knižnica OneDrive for Business v časti obľúbených položiek Windowsu V synchronizovanom priečinku knižnice sa nezobrazia žiadne súbory. Zatiaľ ste nastavili prepojenie na synchronizáciu medzi priečinkom a knižnicou Office 365.

Na začiatok stránky

Nahratie súborov do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365

 1. V Prieskumníkovi otvorte priečinok, do ktorého ste skopírovali súbory stiahnuté zo sharepointovej knižnice.

 2. Premiestnite všetky súbory z tohto priečinka do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365.

  Tip: Ak chcete, môžete súbory presúvať do synchronizovaného priečinka knižnice Office 365 v obľúbených.

Dôležité:  Ak premiestňujete veľké množstvo súborov, na dosiahnutie najlepších výsledkov sa dôrazne odporúča premiestňovať ich v dávkach po 100 alebo menej súboroch.

Po presunutí súborov do synchronizovaného priečinka knižnice sa automaticky nahrajú do Office 365. Počas nahrávania súborov môžete sledovať, že sa ikony súborov menia tak, ako je zobrazené nižšie.

Ikony súborov sa počas nahrávania a synchronizácie do OneDrivu for Business v službách Office 365 menia

Teraz by ste mali mať možnosť vidieť pri návšteve služby OneDrive for Business vo Office 365 vo webovom prehliadači.

Tip: Môžete rýchlo prejsť do knižnice vo webovom prehliadači. V synchronizovanom priečinku knižnice kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný súbor, vyberte položku OneDrive for Business a potom vyberte položku Prejsť do prehliadača.

Zobrazenie súboru v synchronizovanom priečinku vo webovom prehliadači

Na začiatok stránky

Moja knižnica OneDrive for Business obsahuje viac než 20 000 položiek

Ak máte v knižnici služby OneDrive for Business viac než 20 000 položiek, aplikáciu na synchronizáciu nie je možné použiť, ako je popísané v tomto článku, na premiestnenie súborov do Office 365.

Počet položiek vo OneDrive for Business tvoria súbory a priečinky v knižnici a všetky súbory v Koši SharePointu.

Koľko položiek mám vo OneDrive for Business?

Ak chcete zobraziť počet položiek vo OneDrive for Business, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré počíta položky. Na spočítanie súborov a priečinkov vo OneDrive for Business môžete použiť aj možnosť Otvoriť v programe Prieskumník:

 1. Prejdite do knižnice OneDrive for Business na SharePoint Serveri 2013.

 2. Na karte Knižnica kliknite na položku Otvoriť v programe Prieskumník.

 3. V Prieskumníkovi kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam súborov a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  Na karte Všeobecné v dialógovom okne vlastnosti sa uvádza počet súborov a priečinkov.

Odporúčania

Ak je to možné, zmenšite počet položiek uložených vo OneDrive for Business. Súbory tak budete môcť premiestniť pomocou aplikácie na synchronizáciu podľa popisu v tomto článku.

Ak naozaj potrebujete premiestniť viac než 20 000 položiek, môžete použiť možnosť Otvoriť v programe Prieskumník, čo však môže dlho trvať. Podrobnosti nájdete v téme nahratie súborov do knižnice. Programátor môže prípadne vytvoriť skript na rýchlejšie premiestnenie súborov.

Poznámky k presúvaniu súborov do Office 365

Všimnite si nasledujúce Podrobnosti o premiestňovaní súborov zo SharePoint servera 2013 na Office 365:

 • V súboroch sa nezachovajú pôvodné metaúdaje.

  Súbory, ktoré presuniete zo SharePoint servera 2013 na Office 365, sa v zásade rozpoznajú ako nové súbory. Preto sa v týchto súboroch nezachovajú metaúdaje, napríklad Upravené a Upravil.

 • OneDrive for Business na Office 365 má limit ukladacieho priestoru 1 TB.

 • OneDrive for Business na Office 365 obmedzuje tieto typy súborov: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Na začiatok stránky

Premiestnenie poznámkových blokov OneNotu do Office 365

Aplikácia na synchronizáciu OneDrivu for Business nepodporuje onenotové poznámkové bloky. Ak chcete presunúť poznámkové bloky zo SharePointu do Office 365, odporúčame vám vytvoriť nové poznámkové bloky v Office 365 a potom skopírovať sekcie z pôvodných poznámkových blokov do nových poznámkových blokov.

 1. V službe OneDrive for Business v Office 365 vytvorte nový poznámkový blok.

  Dôležité: Poznámkový blok nazvite rovnako ako pôvodný poznámkový blok v SharePointe.

 2. V SharePointe synchronizujte poznámkový blok, ktorý chcete premiestniť, a potom skopírujte všetky sekcie.

 3. Vo OneDrive for Business v Office 365 otvorte nový poznámkový blok a prilepte sekcie z pôvodného zošita.

 4. Odstráňte pôvodný poznámkový blok zo sharepointovej knižnice.

Zdieľanie súborov v knižnici Office 365

V starej sharepointovej knižnici OneDrive for Business ste mohli súbory zdieľať rôznymi spôsobmi. Mohli ste napríklad:

Súbory, ktoré ste presunuli do novej knižnice Office 365, sú nové súbory. Z tohto dôvodu možno budete chcieť nastaviť pripojenia na vybraté súbory a zdieľať ich.

Po overení, že ste súbory presunuli na Office 365 úspešne, odporúčame, aby ste ich odstránili zo starej knižnice v SharePoint serveri 2013. Ľudia tak nebudú môcť odkazovať na neaktuálne kópie dokumentov, ktoré ste s nimi predtým zdieľali.

Na začiatok stránky

Aktualizácia aplikácie na synchronizáciu OneDrivu for Business

V prípade inštalácie aplikácie na synchronizáciu služby OneDrive for Business prostredníctvom technológie Klikni a spusti (najčastejšia možnosť) aktualizácie pravdepodobne získavate automaticky. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, v ľubovoľnom programe balíka Office (napríklad Worde alebo Exceli) kliknite na položky Súbor -> Konto balíka Office. Ak Microsoft Office nepoužívate, všetky aktualizácie aplikácie na synchronizáciu získavate automaticky.

Ak sa na stránke konta v programe balíka Office nezobrazujú informácie o aktualizáciách balíka Office, znamená to, že máte k dispozícii inštaláciu MSI aplikácie OneDrive for Business. V tomto prípade vyhľadajte aktualizácie pomocou služby Windows Update.


Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×