Bunky

Premiestnenie alebo kopírovanie buniek a obsahu buniek

Premiestnenie alebo kopírovanie buniek a obsahu buniek

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou príkazov Vystrihnúť, Kopírovať a Prilepiť programu Excel môžete premiestňovať a kopírovať celé bunky alebo ich obsah. Takisto môžete kopírovať konkrétny obsah a atribúty buniek. Môžete napríklad skopírovať výslednú hodnotu vzorca bez toho, aby ste skopírovali vzorec, prípadne môžete skopírovať len samotný vzorec.

Ak premiestňujete alebo kopírujete bunku, Excel premiestni alebo skopíruje celú bunku vrátane vzorcov a ich výsledných hodnôt, formátu a poznámok. Tu je postup:

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Na karte Domov v skupine Schránka vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  • Ak chcete bunky premiestniť, kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

   Klávesová skratka    Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + X.

  • Ak chcete bunky skopírovať, kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 3. Vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

  Tip: Ak chcete výber premiestniť alebo kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na druhý hárok alebo prejdite do druhého zošita a potom vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + V.

Poznámky: 

 • Excel zobrazuje okolo vystrihnutých alebo kopírovaných buniek animované pohyblivé orámovanie. Ak ho chcete zrušiť, stlačte kláves Esc.

 • Ak premiestnite bunky vystrihnutím a prilepením, Excel nahradí existujúce údaje v oblasti prilepenia.

 • Ak chcete pri prilepovaní buniek zvoliť konkrétne možnosti, kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovanú možnosť. Môžete napríklad kliknúť na príkaz Prilepiť špeciálne alebo Obrázok.

 • Program Excel v hárku predvolene zobrazuje tlačidlo Možnosti prilepenia a poskytuje tak špeciálne možnosti pri prilepovaní buniek, ako sú Zachovať formátovanie zdroja. Ak nechcete, aby sa počas prilepovania buniek zobrazovalo toto tlačidlo, môžete túto možnosť vypnúť. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti. V kategórii Rozšírené v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť zrušte začiarknutie políčka Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu.

Premiestnenie alebo kopírovanie buniek pomocou myši

Úpravy presúvaním myšou sú predvolene zapnuté, takže na premiestňovanie a kopírovanie buniek môžete použiť myš.

 1. Vyberte bunky alebo rozsah buniek, ktorý chcete premiestniť alebo skopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete premiestniť bunku alebo rozsah buniek, ukážte na orámovanie výberu. Keď sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ premiestnenia Ukazovateľ premiestňovania v Exceli , presuňte bunku alebo rozsah buniek na požadované miesto.

  • Ak chcete kopírovať bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves Ctrl a zároveň ukážte na orámovanie výberu. Keď sa ukazovateľ zmení na ukazovateľ kopírovania Ukazovateľ kopírovania v Exceli , presuňte bunku alebo rozsah buniek na požadované miesto.

Poznámka: Program Excel pri premiestnení buniek nahradí existujúce údaje v oblasti prilepenia.

Pri kopírovaní buniek sa automaticky prispôsobujú aj odkazy na bunky. Pri premiestňovaní buniek sa však odkazy na bunky neprispôsobujú. Obsah týchto buniek aj všetkých ostatných buniek, ktoré na ne odkazujú, sa môže zobraziť ako chyba odkazu. V takom prípade je potrebné prispôsobiť odkazy manuálne.

Ak vybratá oblasť kopírovania obsahuje skryté bunky, riadky alebo stĺpce, v programe Excel sa tiež skopírujú. Pri kopírovaní informácií je potrebné dočasne odkryť údaje, ktoré nechcete skopírovať.

Vloženie premiestnených alebo skopírovaných buniek medzi existujúce bunky

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek obsahujúci údaje, ktoré chcete premiestniť alebo skopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Na karte Domov v skupine Schránka vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  • Ak chcete výber premiestniť, kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + X.

  • Ak chcete výber skopírovať, kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľavú hornú bunku oblasti prilepenia a potom kliknite na príkaz Vložiť vystrihnuté bunky alebo Vložiť kopírované bunky.

  Tip.    Ak chcete výber presunúť alebo kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na druhý hárok alebo prejdite do druhého zošita a potom vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 4. V dialógovom okne Vložiť kliknite na smer, ktorým chcete posunúť susediace bunky.

Poznámka    Ak vložíte celé riadky alebo stĺpce, susediace riadky a stĺpce sa posunú nadol a doľava.

Kopírovanie iba viditeľných buniek

Ak niektoré bunky, riadky alebo stĺpce zošita nie sú zobrazené, môžete si vybrať, či chcete kopírovať všetky bunky alebo len viditeľné bunky. Môžete napríklad vybrať, že chcete kopírovať len zobrazené súhrnné údaje hárka s prehľadom.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete kopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na špeciálne.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

 3. V časti Vybrať kliknite na možnosť Iba viditeľné bunky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 5. Vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

  Tip: Ak chcete výber premiestniť alebo kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na druhý hárok alebo prejdite do druhého zošita a potom vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 6. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + V.

 • Ak kliknete na šípku pod tlačidlom Prilepiť Vzhľad tlačidla , môžete vybrať niektorú z možností prilepenia, ktorá sa použije pre daný výber.

Excel prilepí skopírované údaje do po sebe idúcich riadkov alebo stĺpcov. Ak oblasť prilepenia obsahuje skryté riadky alebo stĺpce, je potrebné oblasť odkryť, aby sa zobrazili všetky skopírované bunky.

Pri kopírovaní alebo prilepení skrytých alebo filtrovaných údajov do inej aplikácie alebo inej inštancie Excelu sa skopírujú len viditeľné bunky.

Zabránenie nahradeniu údajov skopírovanými prázdnymi bunkami

 1. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje prázdne bunky.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 3. Vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 4. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na príkaz Prilepiť špeciálne.

 5. Začiarknite políčko Vynechať prázdne.

Premiestnenie alebo kopírovanie obsahu bunky

 1. Dvakrát kliknite na bunku obsahujúcu údaje, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Poznámka    V predvolenom nastavení môžete údaje bunky upravovať a vyberať priamo v bunke, keď na ňu dvakrát kliknete. Údaje bunky však môžete upravovať a vyberať aj v riadok vzorcov.

 2. V bunke vyberte znaky, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Výber znakov v bunke

  Výber obsahu bunky

  Vykonajte nasledovné

  V bunke

  Dvakrát kliknite na bunku a potom posuňte myš cez obsah bunky, ktorý chcete vybrať.

  V riadku vzorcov

  Vzhľad tlačidla

  Kliknite na bunku a potom posuňte myš cez obsah bunky, ktorý chcete v riadku vzorcov vybrať.

  Pomocou klávesnice

  Ak chcete zmeniť bunku, stlačte kláves F2, pomocou klávesov so šípkami nastavte kurzor, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + kláves so šípkou, čím vyberiete obsah.

 3. Na karte Domov v skupine Schránka vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  • Ak chcete výber premiestniť, kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + X.

  • Ak chcete výber skopírovať, kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 4. V bunke kliknite na miesto, kam chcete prilepiť znaky, alebo dvakrát kliknite na inú bunku, do ktorej chcete premiestniť alebo kopírovať údaje.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + V.

 6. Stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Ak dvakrát kliknete na bunku alebo stlačíte kláves F2 na úpravu aktívnej bunky, klávesy so šípkami fungujú iba pri práci s touto bunkou. Ak chcete používať klávesy so šípkami na presunutie do inej bunky, stlačte najskôr kláves Enter, čím sa dokončia zmeny v aktívnej bunke.

Kopírovanie len samotných hodnôt buniek, formátu buniek alebo vzorcov

Pri prilepovaní kopírovaných údajov môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich činností:

 • prilepiť len formátovanie bunky, ako je farba písma alebo výplne (a nie obsah buniek),

 • konvertovať ľubovoľné vzorce v bunke na vypočítané hodnoty bez toho, aby sa prepísalo existujúce formátovanie,

 • prilepiť len vzorce (a nie vypočítané hodnoty).

 • Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý obsahuje hodnoty, formáty buniek alebo vzorce, ktoré chcete kopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 • Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať Vzhľad tlačidla .

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 • Vyberte ľavú hornú bunku oblasti prilepenia alebo bunku, do ktorej chcete prilepiť hodnotu, formát bunky alebo vzorec.

 • Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prilepiť len hodnoty, kliknite na položku Hodnoty.

  • Ak chcete prilepiť len formát buniek, kliknite na položku Formátovanie.

  • Ak chcete prilepiť len vzorce, kliknite na položku Vzorce.

   Poznámka: Ak kopírované vzorce obsahujú relatívne odkazy na bunky, Excel v duplikovaných vzorcoch upraví odkazy (a relatívne časti zmiešaných odkazov na bunky). Predpokladajme napríklad, že bunka B8 obsahuje vzorec =SUM(B1:B7). Ak skopírujete vzorec do bunky C8, duplikovaný vzorec bude odkazovať na príslušné bunky v danom stĺpci: =SUM(C1:C7). Ak kopírované vzorce obsahujú absolútne odkazy na bunky, odkazy v duplikovaných vzorcoch sa nezmenia. Ak sa vám nepodarí dosiahnuť požadovaný výsledok, môžete zmeniť odkazy v pôvodných vzorcoch na relatívne alebo absolútne odkazy na bunky a potom opäť skopírovať bunky.

Kopírovanie nastavení šírky buniek

Keď prilepíte skopírované údaje, prilepené údaje používajú nastavenia šírky stĺpca cieľových buniek. Ak chcete opraviť šírky stĺpcov tak, aby sa zhodovali so zdrojovými bunkami, použite nasledujúci postup.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

 2. Na karte Domov v skupine Schránka vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  • Ak chcete bunky premiestniť, kliknite na položku Vystrihnúť Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + X.

  • Ak chcete bunky skopírovať, kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla .

   Klávesová skratka     Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + C.

 3. Vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

  Tip: Ak chcete výber premiestniť alebo kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na druhý hárok alebo prejdite do druhého zošita a potom vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod tlačidlom Prilepiť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Ponechať šírky stĺpcov zdroja.

Postup pri výbere buniek alebo rozsahov

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

Všetky bunky v hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

Poznámka: Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo ďalší nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

Poznámka: Výber bunky alebo rozsahu buniek v nespojitom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na záhlavie riadka alebo stĺpca.

Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

1. Záhlavie riadka

2. Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Myš presuňte cez nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte kláves Shift a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na záhlavia riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

Bunky na začiatku hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×