Premiestnenie a kopírovanie vzorca

Premiestnenie a kopírovanie vzorca

Je dôležité poznať, ako sa relatívny odkaz na bunku môže zmeniť, keď vzorec premiestnite alebo skopírujete.

 • Premiestnenie vzorca: Pri premiestnení vzorca sa odkazy na bunky v rámci vzorca nezmenia, a to bez ohľadu na typ použitého odkazu.

 • Skopírovanie vzorca: Keď skopírujete vzorec, relatívny odkaz na bunku sa zmení.

Premiestnenie vzorca

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete premiestniť.

 2. V skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Vystrihnúť.

  Vzorec možno tiež premiestniť presunutím okraja vybratej bunky do ľavej hornej bunky v oblasti prilepenia. Týmto krokom sa nahradia všetky existujúce údaje.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Prilepenie vzorca aj všetkého formátovania: V skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Prilepiť.

  • Prilepenie iba vzorca: V skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Prilepiť, kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Vzorce.

Kopírovanie vzorca

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete kopírovať.

 2. V skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Kopírovať.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prilepiť vzorec aj všetko formátovanie, v skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Prilepiť.

  • Ak chcete prilepiť iba vzorec, v skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Prilepiť, kliknite na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Vzorce.
    

   Poznámka: Prilepiť môžete iba výsledky vzorca. V skupine Schránka na karte Domov kliknite na položku Prilepiť, na položku Prilepiť špeciálne a potom kliknite na položku Hodnoty.

 4. Skontrolujte, či odkazy na bunky vo vzorci dávajú požadovaný výsledok. V prípade potreby nasledovným spôsobom prepnite typ odkazu:

  1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje vzorec.

  2. V riadku vzorcov riadok vzorcov Obrázok tlačidla vyberte odkaz, ktorý chcete zmeniť.

  3. Stlačením klávesu F4 môžete prepínať medzi kombináciami.

   V tabuľke je uvedený súhrn spôsobov, akými sa určitý typ odkazu aktualizuje v prípade, že je vzorec s odkazom skopírovaný o dve bunky nižšie a o dve bunky doprava.

Pre vzorec, ktorý sa kopíruje:

Ak je odkaz:

Zmení sa na:

Kopírovanie vzorca z bunky A1 do bunky nachádzajúcej sa o dve bunky nižšie a dve bunky doprava

$A$1 (absolútny stĺpec a absolútny riadok)

$A$1

A$1 (relatívny stĺpec a absolútny riadok)

C$1

$A1 (absolútny stĺpec a relatívny riadok)

$A3

A1 (relatívny stĺpec a relatívny riadok)

C3

Poznámka: Vzorce je možné kopírovať aj do susediacich buniek pomocou rukoväte výplne. Po overení, či odkazy na bunky vo vzorci dávajú požadovaný výsledok (krok 4), vyberte bunku obsahujúcu skopírovaný vzorec a potom rukoväť výplne presuňte cez rozsah, ktorý chcete vyplniť.

Premiestnenie vzorcov sa veľmi podobá premiestneniu údajov v bunkách. Jedna vec, na ktorú treba dávať pozor, je, či odkazy na bunky použité vo vzorci aj po premiestnení vzorca zodpovedajú vašim požiadavkám.

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, ktorý chcete premiestniť.

 2. Kliknite na položky Domov > Vystrihnúť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + X).

  Príkaz Vystrihnúť v skupine Schránka

 3. Vyberte bunku, do ktorej chcete umiestniť vzorec, a potom kliknite na položku Prilepiť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V).

  Príkaz Prilepiť v skupine Schránka

 4. Overte, či odkazy na bunky stále zodpovedajú vašim požiadavkám.

  Tip:  Ak chcete vzorec vystrihnúť a prilepiť, môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na bunky.
  Zobrazenie príkazov Kopírovať, Vystrihnúť a Prilepiť po kliknutí pravým tlačidlom myši

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Kopírovanie a prilepenie vzorca do inej bunky alebo iného hárka

Prepnutie medzi relatívnymi, absolútnymi a zmiešanými odkazmi

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×