Office
Prihlásenie
Premiestnenie a kopírovanie hárkov alebo údajov z hárkov

Premiestnenie a kopírovanie hárkov alebo údajov z hárkov

Pomocou príkazu Premiestniť alebo kopírovať hárok môžete premiestniť alebo kopírovať celé pracovné hárky (hárky) do iného umiestnenia v rovnakom alebo inom zošite. Pomocou príkazov Vystrihnúť a Kopírovať môžete premiestniť alebo skopírovať časť údajov do iných hárkov alebo zošitov.

Čo vás zaujíma?

 1. Vyberte hárky, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať. Ak chcete premiestniť alebo kopírovať viac ako jeden hárok, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a potom kliknite na ušká hárkov, ktoré chcete kopírovať.

  Poznámka    Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na uško vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 2. Vyberte položky Domov > Formát > Premiestniť alebo kopírovať hárok. Na vybraté uško hárka môžte tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Premiestniť alebo kopírovať.

  Premiestnenie alebo kopírovanie hárka
 3. V dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať kliknite na hárok, ktorý by mal byť za premiestneným alebo skopírovaným hárkom.

  Dialógové okno Premiestniť alebo kopírovať

  Môžete tiež kliknúť na položku (premiestniť na koniec) a vložiť hárok za posledný hárok v zošite.

 4. Ak chcete hárky namiesto presúvania kopírovať, v dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať začiarknite políčko Vytvoriť kópiu.

  Pri vytváraní kópie hárka sa hárok v zošite zduplikuje a názov hárka tiež označuje, že ide o kópiu , napríklad prvá vytvorená kópia z Hárka1 má názov Hárok1 (2).

Poznámky a tipy

 • Ak sa nezobrazuje zošit, do ktorého chcete vykonať kopírovanie, pozrite si tému Premiestnenie alebo skopírovanie časti hárka do iného hárka.

 • Ak chcete premiestniť hárky v rámci aktuálneho zošita, môžete vybraté hárky presunúť pozdĺž riadka kariet hárkov. Ak chcete hárky skopírovať, podržte stlačený kláves Ctrl a hárky premiestnite; pred uvoľnením klávesu Ctrl uvoľnite tlačidlo myši.

 • Ak chcete premiestnený alebo skopírovaný hárok premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, kliknite na položku Premenovať a potom na ušku hárka zadajte nový názov. (Môžete tiež dvakrát kliknúť na uško hárka a potom upraviť názov.)

 • Ak chcete zmeniť farbu karty hárka, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka, kliknite na položku Farba karty a potom kliknutím vyberte požadovanú farbu.

  Farba uška
 • Nezabúdajte však, že výpočty alebo tabuľky vytvorené na základe údajov hárka nemusia byť po jeho premiestnení presné. Podobne, ak sa premiestnený alebo skopírovaný hárok vloží medzi hárky, na ktoré odkazuje 3 D odkaz na vzorce, údaje daného hárka sa môžu neočakávane zahrnúť do výpočtu.

 1. Ak chcete hárky premiestniť alebo skopírovať do iného zošita, skontrolujte, či je cieľový zošit otvorený v tej istej inštancii programu Microsoft Excel.

  Poznámka: Hárky nie je možné premiestňovať alebo kopírovať medzi zošitmi, ktoré sú otvorené v samostatných inštanciách programu Excel. Ak je zošit otvorený v samostatnej inštancii programu Excel (takýto prípad môže nastať napríklad, ak zošit otvoríte z lokality služby Windows SharePoint Services) , otvorte tento zošit v tej istej inštancii programu Excel tak, že naň prejdete v dialógovom okne Otvoriť (karta Súbor, položka Otvoriť).

 2. Vyberte hárky, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať. Ak chcete premiestniť alebo kopírovať viac ako jeden hárok, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a potom kliknite na ušká hárkov, ktoré chcete kopírovať. Ak chcete vybrať všetky hárky, kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a potom na položku Vybrať všetky hárky.

  Poznámka    Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na uško vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 3. Vyberte položky Domov > Formát > Premiestniť alebo kopírovať hárok. Na vybraté uško hárka môžte tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 4. V dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať kliknite na zošit, do ktorého chcete premiestniť alebo kopírovať vybraté hárky. Ak chcete vybraté hárky premiestniť alebo kopírovať do nového zošita, môžete tiež kliknúť na položku Nový zošit.

 5. V zozname Pred hárok kliknite na hárok, ktorý by mal byť za premiestneným alebo skopírovaným hárkom. Môžete tiež kliknúť na položku (premiestniť na koniec) a vložiť hárok za posledný hárok v zošite.

 6. Ak chcete hárky namiesto presúvania kopírovať, v dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať začiarknite políčko Vytvoriť kópiu.

  Pri vytváraní kópie hárka sa hárok v cieľovom zošite zduplikuje. Pri premiestňovaní hárka sa hárok z pôvodného zošita odstráni a zobrazí sa len v cieľovom zošite.

Poznámky a tipy

 • Ak chcete premiestnený alebo skopírovaný hárok v cieľovom zošite premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka, kliknite na položku Premenovať a potom na karte hárka zadajte nový názov.

 • Ak chcete zmeniť farbu karty hárka, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka, kliknite na položku Farba karty a potom kliknutím vyberte požadovanú farbu.

 • V hárkoch, ktoré premiestnite alebo skopírujete do ďalšieho zošita, sa použijú písma motívu, farby a efekty, ktoré boli použité v cieľovom zošite.

 1. V hárku vyberte údaje, ktoré chcete premiestniť alebo kopírovať.

  Poznámka: Ak výber obsahuje aj skryté riadky alebo stĺpce, program Excel skopíruje aj údaje v týchto skrytých riadkoch a stĺpcoch. Pravdepodobne bude potrebné dočasne odkryť riadky alebo stĺpce, ktoré do výberu nechcete zahrnúť, a potom vybrať všetky rozsahy údajov, ktoré chcete premiestniť alebo skopírovať v rámci samostatných operácií. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie alebo skrytie stĺpcov a riadkov.

 2. Ak chcete údaje premiestniť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + X. Ak chcete kopírovať, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Prejdite na hárok, do ktorého chcete prilepiť údaje. Nezáleží na tom, či je daný hárok v tom istom alebo v inom zošite.

 4. Vyberte ľavú hornú bunku oblasti, do ktorej chcete prilepiť údaje.

  Poznámka: Údaje v oblasti prilepenia sa prepíšu. Ak oblasť prilepenia obsahuje skryté riadky alebo stĺpce, bude oblasť prilepenia pravdepodobne potrebné odkryť, aby sa zobrazili všetky kopírované bunky.

 5. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

Poznámky a tipy

 • Pred prilepením môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + ALT + V (v Macu je to Ctrl, Option, V) a potom vybrať napríklad možnosť Šírky stĺpcov a vložiť šírky pôvodných údajov. Môžete tiež vybrať položku Hodnoty a prilepiť iba hodnoty, nie vzorce v pôvodných údajov.

 • Predvolene sa v Exceli v hárku pri prilepovaní buniek zobrazuje tlačidlo Možnosti prilepenia. Poskytuje špeciálne možnosti, napríklad možnosť Ponechať formátovanie zdroja. Ak nechcete, aby Excel toto tlačidlo zobrazoval pri každom prilepovaní buniek, môžete túto možnosť vypnúť. (Na karte Súbor v hornej časti pása s nástrojmi kliknite na položku Možnosti, potom na kategóriu Rozšírené a začiarknite políčko Zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia pri prilepení obsahu, ktoré sa nachádza v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť).

 • Pri kopírovaní buniek sa automaticky prispôsobujú aj odkazy na bunky. Pri premiestňovaní buniek sa však odkazy na bunky neprispôsobujú. Obsah týchto buniek aj všetkých ostatných buniek, ktoré na ne odkazujú, sa môže zobraziť ako chyba odkazu. V takom prípade je potrebné prispôsobiť odkazy manuálne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×