Premiestnenie údajov programu Access do databázy servera SQL pomocou Sprievodcu zmenou veľkosti

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V priebehu času, väčšina databázové aplikácie rast, zložitejšie a potrebujete podporu pre viacerých používateľov. V určitom životnosť vašej aplikácie Microsoft Office Access, budete chcieť zvážiť zmenou veľkosti ju k databáze Microsoft SQL Server na optimalizáciu výkonu, škálovateľnosť, dostupnosť, zabezpečenie, spoľahlivosť a obnovenie.

Obsah tohto článku

Informácie o zmenou veľkosti databázy programu Microsoft Office Access

Použitie Sprievodcu zmenou veľkosti

Ako získať databázových objektov rozšíriť

Informácie o zmenou veľkosti databázy programu Microsoft Office Access

Zmenou veľkosti je proces migrácie niektorých alebo všetkých databázové objekty z databázy programu Access do novej alebo existujúcej databázy servera SQL Server alebo nový projekt programu Access (.adp).

Výhody zmenou veľkosti databázy servera SQL Server

 • Vysoký výkon a škálovateľnosť    V mnohých prípadoch SQL Server ponúka vyšší výkon ako databázy programu Access. SQL Server podporuje aj pre veľmi veľké, veľké terabajtov databázy, ktoré je väčšie ako aktuálny limit pre databázy programu Access dva GB. Napokon, SQL Server funguje veľmi efektívne dotazy paralelne (pomocou viacerých natívnych vlákien v rámci jedného procesu postupovať požiadavky používateľa) na spracovanie a minimalizovať pamäť požiadavky pri pridávaní ďalších používateľov.

 • Vyššia dostupnosť    SQL Server umožňuje vykonať dynamický zálohy, buď čiastkové alebo úplný databázy počas používania. Preto nemáte používatelia na ukončenie databázy na zálohovanie údajov.

 • Vylepšené zabezpečenie    Pomocou dôveryhodné pripojenie, SQL Server môžete integrovať s zabezpečenia systému Windows na poskytnutie jedného integrované prístup k sieti a databázy, používajú najlepšie obe bezpečnostných systémov. Umožňuje jednoduchšie spravovať zložité zabezpečenia.

 • Okamžité obnovenie    V prípade zlyhania systému (ako je napríklad zlyhanie operačný systém alebo výpadok), SQL Server má automatické obnovenie mechanizmus, ktorý obnovuje databázu na stav posledných konzistencie v priebehu niekoľkých minút s bez zásahu správcu databázy.

 • Serverové spracovanie    Použitie servera SQL Server v klientskej alebo serverovej konfigurácie znižuje sieťové prenosy databázových dotazov na serveri na spracovanie pred odoslaním výsledky na strane klienta. S server urobiť spracovania je zvyčajne oveľa efektívnejšie, najmä pri práci s veľkou skupinou údajov.

  Aplikácie môžete použiť aj používateľom definovaných funkcií, uložené procedúry a spúšťačov sústrediť a zdieľať aplikácie logická hodnota, obchodné pravidlá a politiky, komplexné dotazy, overovanie údajov a referenčnej integrity kódu na serveri, nie na klienta.

Spôsoby prenesenie

Sprievodca zmenou veľkosti presunie databázových objektov a údajov, ktoré obsahujú z databázy programu Access do novej alebo existujúcej databázy servera SQL Server.

Ak chcete použiť Sprievodcu zmenou veľkosti tromi spôsobmi:

 • Prenesenie všetkých databázových objektov z databázy programu Access na prístup k projektu tak, že môžete vytvoriť klientskej alebo serverovej aplikácie. Tento prístup vyžaduje niektoré ďalšie aplikácie zmeny a úpravy kód a komplexné dotazy.

 • Rozšíriť iba také údaje alebo definícií údajov z databázy programu Access do databázy servera SQL Server.

 • Vytvorenie databázy programu Access klientske aplikácie SQL Server databázy serverovej tak, že môžete vytvoriť klientska/serverová aplikácia. Tento prístup vyžaduje veľmi málo zmena aplikácií, pretože kód používa databázový stroj programu Access (ACE).

Pred rozšírite databázy programu Access

Pred rozšírite databázy programu Access do databázy servera SQL Server alebo projekt programu Access, zvážte, postupujte nasledovne:

 • Zálohovanie databázy     Aj keď sprievodca zmenou veľkosti neodstráni žiadne údaje alebo databázových objektov z databázy programu Access, je vhodné vytvoriť záložnú kópiu databázy programu Access pred rozšírite ho.

 • Zabezpečiť, že máte dostatok miesta na disku     Ak máte dostatok miesta na disku na zariadenie, ktoré bude obsahovať rozšíriť databázy. Sprievodca zmenou veľkosti funguje najlepšie, keď je dostatok voľného miesta na disku k dispozícii.

 • Vytvoriť jedinečné indexy     Prepojená tabuľka musí mať jedinečný index na možné aktualizovať v programe Access. Sprievodca zmenou veľkosti môžete rozšíriť existujúce jedinečný index, ale nie je možné vytvoriť neexistuje žiadna. Ak chcete mať možnosť aktualizovať tabuliek, uistite sa, že pridáte jedinečný index na každú tabuľku programu Access pred zmenou veľkosti.

 • Priradili príslušné povolenia potrebné na databázy servera SQL Server

  • Rozšíriť existujúcu databázu, je potrebné vytvoriť tabuľku a vytvorenie predvolené povolenia.

  • Ak chcete vytvoriť novú databázu, je potrebné povolenie vytvoriť databázu a vyberte položku povolenia pre systémové tabuľky v predlohe databázy.

Sprievodca zmenou veľkosti Access 2007 je optimalizované na prácu s Microsoft SQL Server 2000 a SQL Server 2005.

Na začiatok stránky

Použitie Sprievodcu zmenou veľkosti

 • Na karte Databázové nástroje v skupine Premiestniť údaje kliknite na položku SQL Server.

  Spustí sa sprievodca zmenou veľkosti.

Krok 1: Vyberte možnosť rozšíriť existujúcu databázu alebo novej databázy

Krok 2: Výber, ktoré tabuľky chcete rozšíriť

Krok 3: Určite, atribúty a možnosti je možné rozšíriť

Krok 4: Výber ako prenesenie aplikácie

Sprievodca zmenou veľkosti zostavy

Krok 1: Vyberte možnosť rozšíriť existujúcu databázu alebo novej databázy

Na prvej strane sprievodcu zadajte či chcete rozšíriť databázy programu Access do existujúcej databázy servera SQL Server alebo vytvoriť novú databázu servera SQL Server.

 • Použitie existujúcej databázy    Ak vyberiete túto možnosť a potom kliknite na tlačidlo ďalej, program Access zobrazí dialógové okno Vybrať zdroj údajov, takže môžete vytvoriť pripojenia ODBC k existujúcej databáze servera SQL Server.

  Informácie o zdrojoch údajov ODBC

  Zdroj údajov je zdrojom údajov v kombinácii s informáciami o pripojení, ktoré sú potrebné na prístup k údajom. Príklady zdroje údajov sú programu Access, SQL Server, Oracle RDBMS, tabuľkového hárka a textového súboru. Informácie o pripojení príklady umiestnenie servera, názov databázy, identifikácia prihlásenia, hesla a rôzne možnosti ovládača ODBC, ktoré popisujú, ako sa pripojiť k zdroju údajov.

  Architektúry ODBC, aplikácia (napríklad Access alebo programu Microsoft Visual Basic) sa pripája k ovládač ODBC manažér, ktorý zasa používa ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (v tomto prípade SQL Server databáza). V programe Access použijete na pripojenie k externým zdrojom údajov programu Access, nie sú zabudované ovládače zdrojov údajov ODBC.

  Ak sa chcete pripojiť k týmto zdrojom údajov, postupujte takto:

  • Do počítača obsahujúceho zdroj údajov nainštalujte vhodný ovládač ODBC.

  • Definujte názov zdroja údajov (DSN) buď uložením informácií o pripojení do databázy Registry systému Microsoft Windows alebo súboru DSN pomocou správcu zdrojov údajov ODBC, alebo odovzdaním informácii o pripojení priamo správcovi ovládačov ODBC pomocou reťazca pripojenia v kóde Visual Basic.

   Zdroje údajov zariadenia

   Zdroje údajov zariadenia obsahujú informácie o pripojení v databáze Registry systému Windows na určitý počítač s názvom definované používateľom. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť len na počítači, ktoré sú definované v. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa možno použiť iba podľa aktuálneho používateľa a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači a systémových služieb. Počítačový zdroj údajov je užitočná, ak chcete poskytnúť zvýšeného zabezpečenia, pretože iba používatelia, ktorí sú prihlásení môžete zobraziť zdroj údajov zariadenia, a to nie je možné skopírovať vzdialeným používateľom do iného počítača.

   Zdroje údajov súboru

   Zdroje údajov súboru (nazývaný aj súbory DSN) obsahujú informácie o pripojení v textovom súbore, nie databázy registry systému Windows a sú vo všeobecnosti flexibilnejšie ako zdroje údajov zariadenia. Napríklad môžete skopírovať zdroj údajov súboru do v ľubovoľnom počítači s správny ovládač ODBC tak, aby sa vaša žiadosť spoľahnúť na konzistentné a presné informácií o všetkých počítačov ho používa. Alebo môžete umiestniť zdroj údajov súboru na jeden server, zdieľanie s mnohými počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení na jednom mieste.

   Zdroj údajov súboru môže byť tiež zdroj. Zdroj údajov zdroj sa nachádza v jednom počítači a ukazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov zdroj súboru môžete použiť na prístup k existujúcim zdrojom údajov zariadenia zo zdrojov údajov súboru.

   Reťazce pripojenia

   V module môžete definovať naformátovaný reťazec, ktorý určuje informácie o pripojení. Reťazec pripojenia odosiela informácie o priamo do správcu ovládača ODBC a pomáha zjednodušovať vašu aplikáciu odstránením požiadavky, aby správca systému alebo používateľ najskôr vytvoriť DSN pred používaním databázy.

 • Vytvorenie novej databázy    Ak vyberiete túto možnosť a potom kliknite na tlačidlo ďalej, program Access zobrazí stránku, kde zadáte informácie o novej databázy servera SQL Server.

  • Čo SQL Server sa majú použiť pre túto databázu?     Zadajte názov servera, ktorý chcete použiť.

  • Použitie dôveryhodné pripojenie     Môžete použiť dôveryhodné pripojenie, teda môžete integrovať zabezpečenia operačného systému Windows na poskytnutie jedného prihlásenie do siete a databázy servera SQL Server.

  • Prihlasovacie meno a heslo     Ak nechcete používať dôveryhodné pripojenie, zadajte prihlasovacie ID a heslo konta s oprávneniami na vytvorenie databázy na serveri.

  • Čo chcete zadajte názov novej databázy servera SQL Server?     Zadajte názov novej databázy servera SQL Server. Prístup reviduje názov, ak je v konflikte s názov existujúcej databázy a pridá príponu číslovaný (mydatabase 1, napríklad).

Na začiatok časti

Krok 2: Výber, ktoré tabuľky chcete rozšíriť

V tomto kroku vyberiete tabuľky programu Access, ktorý chcete rozšíriť do databázy servera SQL Server. Vyberte tabuľky, ktoré chcete rozšíriť, a potom pomocou tlačidiel so šípkami presuňte ich do zoznamu exportovať do aplikácie SQL Server. Prípadne môžete kliknúť dvakrát tabuľky presunúť z jedného zoznamu do druhého.

Zoznam Dostupných tabuliek obsahuje všetky prepojené tabuľky Okrem tabuľky servera SQL Server už v databáze servera SQL Server. Prepojených tabuliek, ktoré odkazujú na databázu servera SQL Server, ktorá bola vybratá pre zmenou veľkosti automaticky zobrazia v zozname možnosť exportovať do aplikácie SQL Server a nie je možné odstrániť. Tabuľky, ktoré nie sú momentálne viditeľné v navigačná tabla sa tiež vylúči, vrátane skrytých tabuľkách a systémové tabuľky.

Tip: Tabuľky, ktorý má názov končiacim na "_local" je vylúčené zo zoznamu dostupných tabuliek, aby sa zabránilo zmenou veľkosti tabuľky, ktoré už boli prenesené. Ak chcete rozšíriť tieto tabuľky znova, premenujte ich pred spustením Sprievodcu zmenou veľkosti, odstránením prípona "_local".

Na začiatok časti

Krok 3: Určite, atribúty a možnosti je možné rozšíriť

V tomto kroku môžete vybrať, ktorá tabuľka atribúty prenesenie k databáze servera SQL Server. Na základe predvoleného nastavenia sú pre zmenou veľkosti predvolene vybraté všetky atribúty.

Poznámka: Na základe predvoleného nastavenia sprievodca zmenou veľkosti skonvertuje názvy polí prístup na právne SQL Server názvy polí a konvertuje typom údajov programu Access na ekvivalentné typy údajov SQL servera.

Ktoré atribúty tabuliek chcete rozšíriť?

V nasledujúcej tabuľke sú atribúty môžete rozšíriť a popisuje spôsob spracovania Sprievodcu zmenou veľkosti každý z nich:

Atribút

AKCIA Ak vybratý

Indexy

Sprievodca zmenou veľkosti upsizes všetky indexy.

Sprievodca zmenou veľkosti konvertuje prístup primárnych kľúčoch SQL Server indexy a ich označenie ako hlavný kľúč servera SQL Server. Ak sa rozhodnete prepojiť tabuľky servera SQL Server rozšíriť do databázy programu Access, sprievodca zmenou veľkosti tiež pridá prefix "aaaaa" názov indexu. Toto je, pretože Access vyberie index, ktorý je prvý abecedne v zozname dostupné indexy ako hlavný kľúč a predponu "aaaaa" zabezpečí správne index výberu, ktoré.

Názvy, okrem prípadov, kde sú neplatné znaky nahradené znak "_" zachovajú všetky ostatné indexy. Jedinečné a jedinečné indexy prístup stať jedinečné a jedinečné indexy SQL Server.

Prepojená tabuľka musí mať jedinečný index na možné aktualizovať v programe Access. Sprievodca zmenou veľkosti môžete rozšíriť existujúce jedinečný index, ale nie je možné vytvoriť neexistuje žiadna. Ak chcete mať možnosť aktualizovať údaje v tabuľkách po zmenou veľkosti, uistite sa, že pridáte jedinečný index na každú tabuľku programu Access pred zmenou veľkosti.

Overovacie pravidlá

Sprievodca zmenou veľkosti upsizes takto, ako aktualizovať a vloženie spúšťačov:

 • Všetky povinné vlastností poľa

 • Tabuľka overovacích pravidiel

 • Overovacie pravidlá záznamu

 • Overovacie pravidlá poľa

Spúšťač je sériu Transact-SQL výkazy priradeného k tabuľke SQL servera. V tabuľke môže byť tri spúšťa, jeden pre každú z príkazov, ktoré môžete upraviť údaje v tabuľke: Aktualizácia, vložiť a odstrániť príkazy. Spúšťač sa spúšťa automaticky, keď sa vykoná príkaz. Sprievodca zmenou veľkosti používa spúšťačov skôr než SQL Server pravidlá uplatňovať úrovne overenie poľa, pretože SQL Server pravidlá neumožňujú Zobraziť vlastné chybové hlásenia.

Každý overovacie pravidlo nemusí "one-to-One" korešpondencia s spúšťač. Každý overovacie pravidlo sa môže stať súčasťou niekoľko spúšťačov a každý spúšťač môže obsahovať kód napodobniť funkcie niekoľko overovacích pravidiel.

Ak nastavíte vlastnosť povinné pole prístup na hodnotu true, používateľ nie je možné vložiť záznam a požadované pole null (ak nie je žiadny predvolený viazaný na pole) alebo vytvoriť pole null pri aktualizácii záznamu. Povinné polia sú prenesené na polia, ktoré nie je povolené hodnoty Null na serveri SQL Server.

Overovací text

Databáza programu Access vlastnosti Overovací Text sa skonvertuje na projekte Access vlastnosti Overovací Text. Táto funkcia umožňuje prístup popisných chybových hlásení sa zobrazí v prípade porušenie obmedzenia pri spustení.

Predvolené nastavenia.

Sprievodca zmenou veľkosti upsizes všetky vlastnosti Predvolená hodnota na normy inštitútu ANSI (American National) ako predvolené objekty.

Vzťahy tabuľky

Sprievodca zmenou veľkosti upsizes všetky tabuľky vzťahy.

Môžete určiť, ako rozšírenie vzťahov medzi tabuľkami a referenčnej integrity pomocou aktualizácie, vložiť alebo odstrániť spúšťačov alebo pomocou deklarované referenčnej Integrity (DRI). DRI funguje rovnako ako prístup referenčnej integrity definovaním primárneho kľúča obmedzeniami tabuliek (strane "one" vzťahu one-to-many) a obmedzenia cudzieho kľúča cudzí tabuliek (zvyčajne strane "many" vzťahu one-to-many).

 • Použiť DRI     Vyberte vzťahov medzi tabuľkami a Použiť DRI použiť DRI na zabezpečenie referenčnej integrity. Overenie stĺpca databázy programu Access sa skonvertuje na obmedzenie SQL Server DRI začiarknutie s hlásenie overenia, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vzťah databázy programu Access

SQL Server cudzí kľúč

Validatio n textu

Kaskádovej aktualizácie

NA ODSTRÁNENIE ŽIADNA AKCIA NA KASKÁDOVÁ AKTUALIZÁCIA

"Záznam nie je možné odstrániť, pretože < cudzia tabuľka > tabuľka obsahuje súvisiace záznamy."

Kaskádové odstránenie

PRI ODSTRÁNENÍ KASKÁDOVÝCH PRI AKTUALIZÁCII ŽIADNA AKCIA

"Nie je možné pridať alebo zmeniť záznam, pretože sa vyžaduje súvisiaci záznam v tabuľke < primarytable >."

Kaskádové aktualizácie
a kaskádové odstránenie

KASKÁDOVÉ ODSTRÁNENIE ZAPNUTÉ, AK NA KASKÁDOVÁ AKTUALIZÁCIA

Hodnota nie je nastavená.

Žiadne DRI

PRI ODSTRÁNENÍ ŽIADNA AKCIA NA AKTUALIZÁCIU ŽIADNA AKCIA

Nemožno pridať, zmeniť alebo odstrániť tento záznam kvôli obmedzeniam vzťahov medzi tabuľkami < primarytable > a < cudzia tabuľka >.

 • Používanie spúšťačov     Ak ste definovali kaskádové aktualizácie alebo odstráni v vzťahy tabuliek programu Access a chcete zachovať toto správanie v tabuľkách rozšíriť, vyberte vzťahov medzi tabuľkami a Používanie spúšťačov. V tomto upsizes kaskádové aktualizuje alebo odstráni vyvoláva na zabezpečenie referenčnej integrity.

  Vzťah medzi tabuľkami nemusí "one-to-One" korešpondencia s spúšťač. Každý vzťah sa môže stať súčasťou niekoľko spúšťačov alebo každý spúšťač môže obsahovať kód napodobniť funkcie niekoľko pravidiel referenčnej integrity. Vložiť spúšťačov sa používajú v rámci podriadených tabuliek a odstránenie spúšťačov sa používajú na nadradenej tabuľky.

  Poznámka: Access vyžaduje DRI čítať databázový diagram z databázy servera SQL Server. Povoliť prístup k čítať diagram databázy a zároveň presadzovanie referenčnej integrity pomocou spúšťačov, sprievodca zmenou veľkosti miest DRI na vzťahy, ale vypne kontrolu obmedzenia cudzieho kľúča.

Aké možnosti údajov chcete zahrnúť?

 • Pridanie polí časových známok do tabuľky    SQL Server používa pole časovej pečiatky na uviesť, či bol zmenený záznam (ale nie, kedy bol zmenený) vytvoriť jedinečné hodnoty poľa a potom aktualizovať toto pole vždy, keď sa bude aktualizovať záznam. Prepojenej tabuľky, program Access použije hodnotu polí časových známok na určenie, či už pred aktualizáciou po zmene záznamu. Vo všeobecnosti platí, časových pečiatok pole poskytuje najlepší výkon a spoľahlivosť. Bez toho, aby pole časovej pečiatky, SQL Server musí začiarknuť všetky polia v zázname na určenie, či sa zmenilo záznam, ktorý spomalí výkon.

  Nasledujúca tabuľka popisuje nastavenia dostupné v tomto zozname:

Nastavenie

Popis

Áno, či sprievodcu rozhodnúť

Ak obsahujú pôvodnej tabuľky programu Access s pohyblivou desatinnou čiarkou (jednoduché alebo dvojité), Memo alebo objekt OLE polí, sprievodca zmenou veľkosti vytvorí nové polia časová pečiatka výslednej tabuľky servera SQL Server pre tieto polia.

Áno, vždy

Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí pole časovú pečiatku pre všetky rozšíriť tabuľky bez ohľadu na to, aké typy polí, ktoré obsahujú. Takto sa zlepší výkonnosť rozšíriť tabuľky programu Access, ktoré nemusia obsahovať Memo, objekt OLE alebo s pohyblivou rádovou čiarkou polia, ale ktoré majú polia z iných typov.

Nie, nikdy

Sprievodca zmenou veľkosti polí časových známok nepridá do tabuliek.

Dôležité: Prepojené tabuľky servera SQL Server, neoveruje prístup na určenie ak Memo alebo objekt OLE polia zmenili, pretože tieto polia by mohol byť mnohých megabajtov veľkosť a porovnanie môže byť príliš náročné sieťové a časovo náročnejšou. Preto ak iba text alebo obrázok oblasti zmenilo a neexistuje žiadne pole časových pečiatok, program Access prepíše zmenu. Tiež sa zobrazí hodnota s pohyblivou desatinnou čiarkou poľa zmenili pri nebola, preto neexistuje časová pečiatka pole, program Access môže určiť záznam zmenil nie je.

 • Vytvoriť iba štruktúru tabuľky, nie prenesenie údajov    Sprievodca zmenou veľkosti upsizes všetky údaje na server SQL Server v predvolenom nastavení. Ak začiarknete políčko vytvoriť iba štruktúru tabuľky, nie prenesenie všetky údaje, len Údajová štruktúra sa prenesie.

Na začiatok časti

Krok 4: Výber ako prenesenie aplikácie

Na ďalšej stránke sprievodcu, môžete vybrať jednu z tromi rôznymi spôsobmi, ktoré sa majú rozšíriť databázovej aplikácie Accessu. V časti aplikácie zmeny chcete vykonať?, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Vytvoriť novú aplikáciu klient-server programu Access    Ak vyberiete túto možnosť, sprievodca zmenou veľkosti vytvorí nový projekt programu Access. Sprievodca zmenou veľkosti zobrazí výzvu na zadanie mena, ktorá štandardne aktuálny názov databázy programu Access, pridá príponu "Sk" a potom ich uloží projekt v rovnakom umiestnení ako existujúcej databáze programu Access.

  Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí súbor projektu programu Access a potom upsizes všetky objekty databázy z databázy programu Access do projektu programu Access. Ak nechcete uložiť heslo a identifikáciu používateľa, potom prvýkrát otvoríte projekt programu Access, program Access zobrazí dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov tak, aby sa môžete pripojiť k databáze servera SQL Server.

 • Prepojenie SQL Server tabuliek do existujúcej aplikácie    Ak vyberiete túto možnosť, sprievodca zmenou veľkosti zmení databázy programu Access, tak, že vaše dotazy, formuláre, zostavy a údaje prístup stránky používajú údaje do novej databázy servera SQL Server, a nie údaje v databáze programu Access. Sprievodca zmenou veľkosti premenuje prístup tabuľky rozšírite s príponou "_local." Napríklad, Ak rozšírite tabuľku s názvom zamestnanci, tabuľka je premenovaná Employees_local v databáze programu Access. Sprievodca zmenou veľkosti vytvorí prepojené tabuľky servera SQL Server s názvom zamestnancov.

  Poznámka: Po dokončení operácie zmenou veľkosti tabuľky, ktoré boli premenované s príponou "_local" už sa použije. Je však vhodné zachovať lokálne tabuliek, kým overíte, či zmenou veľkosti bola úspešná. Neskôr, môžete odstrániť lokálne tabuľky zmenšiť veľkosť databázy programu Access. Uistite sa, že zálohovať databázu pred odstránením všetkých tabuliek.

  Dotazy, formuláre, zostavy a údaje prístup stránok založených na pôvodné tabuľky zamestnanci použije prepojená Tabuľka zamestnanci SQL Server. Mnohé z vlastností polí v tabuľke pôvodnej miestne dedia podľa novej lokálnej tabuľky vrátane, Popis, Popis, formátovať, VstupnáMaska a miesta za desatinnou čiarkou.

 • Žiadne zmeny aplikácie    Vyberte túto možnosť, ak chcete len na kopírovanie údajov do databázy servera SQL Server, a nie vykonajte všetky ostatné zmeny aplikáciu existujúcej databázy programu Access.

Uložiť heslo a ID používateľa    Na základe predvoleného nastavenia sprievodca zmenou veľkosti vytvorí prepojené tabuľky v existujúcej aplikácie alebo projekt programu Access vytvorí bez uloženia meno používateľa a heslo. Znamená to, že používatelia sa zobrazí výzva na meno používateľa a heslo pri každom prihlásení do databázy servera SQL Server.

Ak vyberiete možnosť Uložiť heslo a identifikáciu používateľa, používateľom pripojiť sa k databáze servera SQL Server bez prihlásenia. Ak vyberiete možnosť vytvoriť novú aplikáciu programu Access klientskej alebo serverovej, projekt programu Access uloží heslo meno používateľa v reťazci pripojenia OLE DB.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii pre možnosť žiadne zmeny aplikácie Ak prepojenej tabuľke SQL Server je nakonfigurovaný pomocou MSysConf tabuľky zamietnuť ukladaní hesiel.

Sprievodca zmenou veľkosti zostavy

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť, sprievodca zmenou veľkosti vytvorí správu, ktorá obsahuje podrobný opis všetky objekty vytvorené a hlási chyby v procese. Sprievodca zmenou veľkosti sa zobrazí správa ukážky pred tlačou a potom môžete vytlačiť alebo Uložiť zostavu, napríklad ako súbor XPS alebo PDF. Zostavy nie sú uložené ako objekt prístup po zatvorení okna Ukážka pred tlačou.

Sprievodca zmenou veľkosti správa obsahuje nasledovné informácie:

 • Parametre zmeny veľkosti, vrátane tabuľky, ktoré atribúty sa rozhodnete rozšíriť a ako sa rozšíriť.

 • Informácie o tabuľky vrátane porovnanie hodnôt Access a SQL Server pre názvy, typy údajov, indexy, overovacie pravidlá, predvolené hodnoty, spúšťa a či boli pridané časových pečiatok.

 • Všetky chyby stretli, ako napríklad databázy alebo transakcie denníka úplné, nedostatočné povolenia, zariadenia alebo databázy nevytvorili, tabuľky, predvolené alebo overovacie pravidlo vynechá, vzťah nevykonáva, dotaz vynechalo (pretože nie je možné preložiť do syntax SQL Server) , a ovládací prvok a zdroj záznamov konverzie chyby vo formulároch a zostavách.

Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Ako získať databázových objektov rozšíriť

Tieto údaje a databázových objektov si rozšíriť:

 • Údajov a typy údajov    Všetky typy údajov databázy programu Access sa skonvertujú na ich ekvivalent v aplikácii SQL Server. Sprievodca konvertuje prístup k databáze textom Unicode pridaním Unicode reťazec identifikátor všetky hodnoty reťazcov a pridaním n predpony Unicode pre všetky typy údajov.

 • Dialógové okno Nový vyhľadávací priečinok   

  • Výberové dotazy, ktoré nemajú Klauzula ORDER BY alebo parametrov sa skonvertujú na zobrazenie.

  • Akčné dotazy sa skonvertujú na uložená procedúra akčné dotazy. Program Access pridá NOCOUNT nastaviť na po parametra deklarácie kódu na Skontrolujte, či sa spúšťa uloženej procedúry.

  • Výberové dotazy, ktoré odkazujú na iba tabuľky (nazývaný aj základná dotazy), ktoré používajú parametre alebo Klauzula ORDER BY sa skonvertujú na používateľom definovaných funkcií. V prípade potreby klauzuly TOP 100% sa pridá do dotazu, ktorý obsahuje klauzulu ORDER BY.

  • Parametrických dotazov, ktoré používajú pomenované parametre zachovať názov pôvodného textu používané v databáze programu Access a konvertovaní uložené procedúry alebo funkcie definované používateľom v texte.

   Poznámka: Možno budete musieť manuálne konvertovať dotazy, ktoré nenahrali nie rozšíriť, ako je napríklad SQL odovzdávajúci dotazov, dotazy definíciu údajov a krížové dotazy. Budete musieť manuálne rozšíriť dotazy, ktoré boli vnorené príliš hlboko.

 • Formulárov, zostáv a ovládacích prvkov    Príkazy SQL v okne vlastnosti zdroj záznamov, ControlsSource a RowSource pre formuláre, zostavy alebo ovládacie prvky sú uložené na mieste a nie sa skonvertujú na uložené procedúry alebo funkcie definované používateľom.

 • Vlastností pri spustení    Sprievodca zmenou veľkosti upsizes tieto vlastnosti pri spustení:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduly a makrá    Sprievodca zmenou veľkosti nie vykonajte požadované zmeny moduly alebo makrá. Možno budete musieť upraviť vaše aplikácie využiť funkcie servera SQL Server. Ďalšie informácie nájdete v téme MSDN článku Optimalizácia Microsoft Office Access aplikácie prepojené SQL Server.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×