Premiestnenie údajového súboru Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa dozviete, ako premiestniť údajový súbor Outlooku. Predpokladá sa, že viete zálohovať údajové súbory Outlooku a že pred vykonaním krokov uvedených v tomto článku svoje súbory zálohujete. Ak chcete získať ďalšie informácie o údajových súboroch Outlooku, prejdite do dolnej časti stránky, kde nájdete prepojenia na súvisiace témy.

Ak používate konto na serveri Microsoft Exchange Server account (vyžaduje sa) a zapnete offline podporu alebo použijete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, do údajového súboru Outlooku (.ost) v offline režime v skrytom priečinku v počítači sa uloží synchronizovaná kópia položiek Outlooku.

Kde sa nachádza môj Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime?

Svoj Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime môžete nájsť prostredníctvom konta programu Outlook.

Dôležité: Tento postup nepoužívajte na premiestnenie údajového súboru Outlooku (.ost) v offline režime do iného počítača. Keď pridáte konto Exchange v programe Outlook v inom počítači a potom pracujete v režime offline alebo použijete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, automaticky sa vytvorí Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime a stiahnu sa údaje programu Outlook.

 1. Otvorte Outlook a na karte Súbor vyberte položky Nastavenie kont > Nastavenie kont > Údajové súbory.

 2. Na karte Údajové súbory sa zobrazí umiestnenie súboru .ost. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Údajové súbory v Nastaveniach konta Outlook, ktorá zobrazuje umiestnenie údajových súborov Outlooku príslušného používateľa

  • Ponechať umiestnenie údajového súboru Outlooku (.ost) v offline režime, ktoré sa zobrazuje v stĺpci Umiestnenie pre konto Exchange.

   alebo

  • Zmeniť umiestnenie – môžete napríklad vybrať iný priečinok, kam sa Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime uloží.

   Poznámky: 

   • Ak vyberiete možnosť umiestniť nový Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime v novom priečinku, automaticky sa vytvorí nový súbor. Hoci to nie je nutné, existujúci súbor môžete do nového priečinka premiestniť manuálne, aby ste ušetrili čas potrebný na sťahovanie pri opätovnom vytváraní súboru.

   • Doplnok Outlook Connector tiež využíva Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime. Tieto súbory nie je možné presúvať.

Premiestnenie alebo vytvorenie údajového súboru Outlooku (.ost) v offline režime

Keď zistíte, kde je Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime umiestnený (po nájdení úplnej cesty k nemu), môžete ho premiestniť alebo vytvoriť nový súbor.

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie kont a vyberte kartu Údajové súbory.

 2. Vyberte svoje konto Exchange a potom vyberte položku Nastavenie.

  V časti Nastavenie kont zmeňte nastavenia údajového súboru konta Exchange

 3. Na karte Rozšírené zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Po zobrazení výzvy vyberte položku OK a potom položku Nastavenie.

 5. Na karte Rozšírené vyberte položky Nastavenie údajového súboru programu Outlook > Zakázať používanie v režime offline > Áno.

  Poznámka: Ak sa tlačidlo Zakázať používanie v režime offline nezobrazuje, vráťte sa na krok 3 a zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 6. Vyberte položku Nastavenie údajového súboru programu Outlook a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Chcem vytvoriť súbor (predvolené)   
   Vyberte položku Prehľadávať, vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime a potom vyberte položku Otvoriť.

  • Chcem premiestniť starý súbor   
   Vyberte položku Prehľadávať, vyberte Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime, ktorý ste premiestnili do umiestnenia v novom priečinku a potom vyberte položku Otvoriť.

 7. Vyberte položku OK.

 8. Na karte Rozšírené začiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, vyberte položku OK a po zobrazení výzvy na reštartovanie programu Outlook opäť vyberte položku OK.

 9. Zavrite dialógové okná Nastavenie konta a Nastavenie pošty.

 10. V dialógovom okne Pošta vyberte položku OK.

Poznámka: Keď vytvoríte nový Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime, starý súbor sa neodstráni. Starý súbor môžete odstrániť.

Pozrite tiež

Vytvorenie údajového súboru Outlooku (.pst) na uloženie informácií

Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru

Úvodné informácie o údajových súboroch Outlooku 2010 (.pst a .ost)

Informácie o premiestňovaní údajových súborov Outlooku 2007

Ak máte nový počítač alebo opätovne inštalujete všetok softvér na nový či preformátovaný disk, Outlook 2007 budete musieť preinštalovať. V tomto článku sa dozviete, ako môžete v novej inštalácii zobraziť staré e-mailové správy.

Dôležité: Nepostupujte podľa krokov uvedených v tomto článku, ak chcete premiestniť údajový súbor Outlooku (.ost) v režime offline z jedného počítača do druhého. Tieto pokyny sa týkajú iba súborov osobných priečinkov (.pst). Ďalšie informácie o týchto dvoch typoch outlookových súborov nájdete v téme Úvodné informácie o údajových súboroch Outlooku. Tento článok neobsahuje informácie o kopírovaní iných informácií o konfigurácii, ako sú napríklad pravidlá, skupiny pre odosielanie a prijímanie, nastavenie kont a návrhy automatického dokončenia.

Upozornenie: Predpokladá sa, že viete zálohovať údajové súbory Outlooku a že pred vykonaním krokov uvedených v tomto článku svoje súbory zálohujete. Pred formátovaním pevného disku, na ktorom máte uložené údajové súbory Outlooku, si údaje najprv zálohujte na inom pevnom disku, sieťovej jednotke alebo na odpojiteľnom médiu. Formátovaním pevného disku sa natrvalo odstránia údaje, ktoré sú na ňom uložené. Okrem údajových súborov je dobré zálohovať aj ďalšie konfiguračné súbory.

Kde máte uložené e-mailové správy?

Kde máte uložené e-mailové správy? Sú uložené na e-mailovom serveri alebo lokálne v údajovom súbore Outlooku v počítači? Odpoveď závisí od typu vášho e-mailového konta a od toho, ako ste nakonfigurovali konto v Outlooku. Miesto, kde sa ukladajú nové správy, je definované ako predvolené umiestnenie na doručovanie.

 • Konto Microsoft Exchange    

  Ak používate konto Exchange, vaše e-mailové správy, kalendár, kontakty a ďalšie položky sa obvykle doručujú a ukladajú v poštovej schránke na serveri Exchange. Keď nainštalujete Outlook do nového počítača a nakonfigurujete konto Exchange, všetky vaše položky na serveri Exchange budú opäť k dispozícii. Zvyšné informácie v tomto článku sa na vás nevzťahujú, pokiaľ ste nearchivovali lokálne údajové súbory alebo neurčili, aby sa e-mailové správy zo servera Exchange doručovali do lokálneho údajového súboru.

  Kontá Exchange umožňujú pracovať aj v režime offline alebo použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Ak sa rozhodnete využiť niektorú z týchto možností, v súbore priečinkov offline (.ost) v počítači sa budú ukladať lokálne kópie položiek. Súbor .ost sa pravidelne synchronizuje s položkami na serveri Exchange. Keďže údaje zostávajú na serveri Exchange, súbor .ost možno v novom počítači znova vytvoriť bez toho, aby ste ho museli zálohovať.

  • Zistite, či je zapnutý režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou    

   1. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.

   2. Vyberte konto Exchange a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

   3. Ak je v časti Microsoft Exchange Server začiarknuté políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, znamená to, že režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou je zapnutý.

    Položky konta Exchange môžete prípadne premiestniť alebo archivovať aj do súboru osobných priečinkov (.pst). V Outlooku tiež môžete nastaviť doručovanie nových položiek do súboru .pst namiesto toho, aby sa ukladali na serveri. Tieto súbory .pst je potrebné zálohovať a pripojiť k novej inštalácii Outlooku.

  • Zistite, či je predvoleným umiestnením na doručovanie súbor .pst    

   1. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.

   2. V časti E-mailové správy vybratého e-mailového konta sa doručujú do umiestnenia overte predvolené umiestnenie na doručovanie.

    Poznámka: Miesto na doručovanie nových e-mailov do poštovej schránky servera Exchange sa zvyčajne zobrazuje ako Poštová schránka – <meno používateľa> alebo len meno používateľa. Miesto na doručovanie nových e-mailov do súboru .pst sa zobrazuje ako Osobné priečinky alebo vlastný zobrazovaný názov, ktorý ste zadali pre súbor .pst.

 • Kontá POP3, IMAP a HTTP    

  Ak používate e-mailové konto POP3, ktoré je jedným z najbežnejších typov osobných e-mailových kont, vaše e-mailové správy sa stiahnu z e-mailového servera POP3 u vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) do počítača a doručia a uložia sa lokálne do súboru osobných priečinkov (.pst) s názvom Outlook.pst (predvolený názov údajového súboru). Súbor Outlook.pst je uložený v priečinku na <jednotke>:\Documents and Settings\<používateľ>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

  Kontá IMAP a HTTP, tak ako konto Exchange, ukladajú e-mailové správy na serveri. Rovnako ako v prípade akéhokoľvek typu outlookového e-mailového konta sa môžete rozhodnúť archivovať alebo premiestniť položky zo servera do lokálneho súboru .pst. Ak ste archivovali alebo premiestnili položky zo servera do lokálneho súboru .pst, tento súbor je potrebné zálohovať a potom sa k nemu v novej inštalácii Outlooku opätovne pripojiť. Ak ste položky nechali na serveri, po nastavení konta IMAP alebo HTTP pomocou Sprievodcu e-mailovými kontami budete mať všetky položky opäť k dispozícii v Outlooku.

Premiestnenie údajového súboru Outlooku z jedného počítača do druhého

Nainštalovali ste Outlook v novom počítači alebo na novom pevnom disku a chcete začať používať svoje staré údaje.

 • Pomocou Windows Prieskumníka skopírujte jednotlivé súbory osobných priečinkov (.pst) z umiestnenia zálohy (sieťová jednotka alebo odpojiteľné médium, ako je napríklad CD, DVD alebo prenosný pevný disk) do priečinka <jednotka>:\Documents and Settings\<používateľ>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Svoje údajové súbory môžete uchovávať v ľubovoľnom priečinku, no toto je predvolené umiestnenie, ktoré Outlook použije pri vytváraní súborov .pst.

Poznámka: Ide o skrytý priečinok. Ak chcete na prechod do tohto priečinka použiť Windows Prieskumníka, musíte najprv zapnúť zobrazovanie skrytých priečinkov. Vo Windows Prieskumníkovi v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka. Na karte Zobraziť vyberte v časti Rozšírené nastavenia položky Súbory a priečinky, Skryté súbory a priečinky, Zobraziť skryté súbory a priečinky. Ak chcete zobraziť všetky prípony názvov súborov, zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov. Skryté priečinky sa zobrazujú ako neaktívne, čo znamená, že nejde o bežné priečinky.

Pri prvom spustení vás Outlook vyzve, aby ste zadali informácie o e-mailovom konte. V závislosti od typu konta, ktoré používate, môže Outlook vytvoriť nový údajový súbor, ktorý sa v Outlooku nazýva súbor osobných priečinkov (.pst). Je to praktické pre nových používateľov, ale nie pre tých, ktorí už Outlook používali, mali nastavené doručovanie e-mailových správ do súboru .pst a naďalej chcú tento súbor .pst používať. K svojim pôvodným údajom máte naďalej prístup, no najprv dokončite nastavenie Outlooku odpovedaním na predložené otázky. V Outlooku je potom potrebné vykonať niekoľko dôležitých krokov, pomocou ktorých získate svoje staré údaje a uistíte sa, že nové správy sa doručujú do toho istého súboru .pst, ktorý ste používali v minulosti.

Ak používate konto POP3 alebo v konte Exchange nastavíte doručovanie do súboru osobných priečinkov (.pst), súbor sa otvorí až po nastavení Outlooku.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na súbor .pst, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Názov priečinka, ktorý je priradený k údajovému súboru, sa zobrazí v Zozname priečinkov na navigačnej table. Ak ste nezmenili zobrazovaný názov, zobrazí sa predvolený názov Osobné priečinky.

Polovicu práce máte za sebou. Na navigačnej table sa teraz pravdepodobne zobrazujú dva osobné priečinky. Prvý z nich vytvoril Outlook po prvom spustení a zadaní informácií o konte. V druhom priečinku sa nachádzajú vaše staré údaje. Zobrazte doručenú poštu alebo podpriečinky pod jedným zo záznamov a overte, či v Outlooku máte svoje staré údaje. Mali by ste vidieť všetky staré položky.

Ak sa na navigačnej table zobrazujú dva záznamy s názvom Osobné priečinky, odporúčame vám postupovať podľa krokov v časti Prispôsobenie zobrazovaného názvu údajového súboru, čím si zjednodušíte ďalšiu prácu. Ak sa zobrazuje iba jeden priečinok najvyššej úrovne s názvom Osobné priečinky, prejdite priamo na časť Doručovanie správ do súboru .pst používaného v minulosti.

Ak ste nezmenili predvolené nastavenia a teraz máte dva priečinky s názvom Osobné priečinky, môže to pre vás byť neprehľadné. Máte dva údajové súbory – súbor vytvorený Outlookom po prvom spustení a práve pridaný starý údajový súbor. Teraz by ste mali zmeniť zobrazovaný názov, aby ste predišli nejasnostiam.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Osobné priečinky a potom kliknite na položku Vlastnosti priečinka Osobné priečinky.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. Do textového poľa Názov zadajte zmysluplný názov, napríklad Moje správy.

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Na navigačnej table sa zobrazí priečinok najvyššej úrovne s názvom Moje správy. Svoj údajový súbor tak budete môcť kedykoľvek rýchlo odlíšiť od iných.

Tip: Prispôsobenie názvov súborov je užitočné aj vtedy, keď uchovávate viaceré archívy súborov .pst. Ak napríklad na mesačnej báze vytvárate súbory .pst, v ktorých uchovávate všetky odoslané položky za daný mesiac, môžete zobrazovaný názov zmeniť z Osobné priečinky na vhodnejší názov, ako napríklad Archív odoslanej pošty – december 2007.

Môžete používať viacero súborov .pst, ale nové správy sa musia doručovať len do jedného.

V Outlooku už máte k dispozícii svoje staré položky. Teraz je potrebné určiť, ktorý údajový súbor je primárny, a nastaviť ukladanie všetkých nových položiek do doručenej pošty v tomto súbore .pst. Súbor alebo poštová schránka, kde sa ukladajú nové správy, je predvoleným umiestnením na doručovanie.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail vyberte nové e-mailové konto a potom kliknite na položku Zmeniť priečinok.

 3. V dialógovom okne Nové umiestnenie na doručovanie e-mailov vyberte doručenú poštu v starom súbore .pst.

 4. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 5. Ukončite a znova spustite Outlook.

Súbor osobných priečinkov vytvorený po nastavení Outlooku možno chcete odstrániť. Skôr ako budete pokračovať, kliknite na Doručenú poštu tohto súboru osobných priečinkov a uistite sa, že doteraz neboli doručené žiadne nové položky. Môžete kliknúť na ktorékoľvek položky a presunúť ich myšou z doručenej počty nového súboru .pst do starého súboru .pst. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor osobných priečinkov, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Zavrieť osobné priečinky. Ak sa možnosť Zavrieť osobné priečinky nezobrazuje, buď sa pokúšate odstrániť súbor .pst vytvorený Outlookom po prvom spustení, alebo predvolené umiestnenie na doručovanie stále odkazuje na nesprávny súbor. Uistite sa, že sa pokúšate odstrániť súbor osobných priečinkov, ktorý neobsahuje žiadne vaše položky, alebo zopakujte postup v časti Doručovanie správ do súboru .pst používaného v minulosti a zmeňte predvolené umiestnenie na doručovanie.

Zatvorením súboru .pst sa neodstráni ani súbor, ani žiadne položky, ktoré obsahuje. Súbor sa už však nebude zobrazovať na navigačnej table. Vždy môžete nastaviť, aby sa ktorýkoľvek súbor .pst znova zobrazoval:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na súbor .pst, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o údajových súboroch Outlooku

Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×