Premiestňovanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Premiestňovanie obrázkov pomocou možností rozloženia vo Worde

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obrázky na strane vo Worde je zvyčajne možné premiestňovať a presúvať jednoducho pomocou myši.

Niekedy to však nestačí. Ak napríklad premiestnite obrázok, môže sa narušiť rozloženie okolitého textu.

Kľúč k požadovaným výsledkom obvykle nájdete kliknutím na ikonu Možnosti rozloženia.

Ikona Možnosti rozloženia

 1. Kliknutím vyberte obrázok.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

 3. Vyberte požadované možnosti rozloženia:

  Okno Možnosti rozloženia

  • Ak chcete zobraziť obrázok pred textom a nastaviť ho tak, aby zostal na určitom mieste na strane, kliknite v časti S obtekaním textu na položku Pred textom a potom kliknite na položku Zachovať umiestnenie na strane.

  • Ak chcete, aby text obtekal okolo obrázka a zároveň sa obrázok pri pridávaní alebo odstraňovaní textu premiestňoval nahor alebo nadol, kliknite v časti S obtekaním textu na položku Do štvorca a potom kliknite na položku Premiestniť s textom.

Ďalšie informácie a príklady obtekania textu nájdete v téme Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde.

Obrázok sa pravdepodobne nachádza za iným objektom, napríklad blokom textu:

Príklad obrázka umiestneného za blokom textu

Na výber obrázka použite tablu výberu:

 1. Kliknite na položky Domov > Vybrať > Tabla výberu.

 2. Na table Výber kliknite na požadovaný obrázok.

Pridanie pozadia alebo vodotlače

Ak chcete obrázok premiestniť o nepatrnú vzdialenosť, vyberte obrázok, stlačte a podržte kláves Ctrl a stlačte kláves so šípkou.

Ak chcete naraz premiestniť viacero objektov, zoskupte ich:

 1. Kliknite na prvý objekt.

 2. Stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na ostatné objekty.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z objektov, ukážte na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Tip: Ak nemôžete do skupiny alebo vybrať viac obrázkov, je možné, že rozloženie obrázka je zarovno s textom. Ak áno, nájdete na Otvorte dialógové okno Možnosti rozloženia a zmeniť rozloženie obrázkov na ľubovoľnú z možností v časti S obtekaním textu.

Ak chcete získať úplnú kontrolu nad zarovnaním a umiestnením obrázka, použite okno Rozloženie, v ktorom môžete nastaviť zarovnanie vzhľadom na okraje alebo stĺpce, absolútnu pozíciu v centimetroch alebo relatívnu pozíciu podľa percenta. Je to užitočné, keď chcete umiestniť obrázok na určitú vzdialenosť od iného objektu, napríklad od okraja strany.

 1. Kliknite na obrázok.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

 3. Kliknite na položku Zobraziť ďalšie a potom na karte Pozícia nastavte zarovnanie a pozíciu.

  Ak na karte Pozícia nemožno vybrať žiadnu z možností pozície, kliknite na kartu Zalamovanie textu a potom kliknite na ľubovoľnú možnosť okrem možnosti Do riadku s textom.

Ak máte na strane viacero obrázkov a chcete, aby sa prekrývali, môžete to povoliť v okne Rozloženie.

 1. Kliknite na obrázok.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

 3. Kliknite na položku Zobraziť ďalšie.

 4. Na karte Pozícia v skupine Možnosti v dolnej časti začiarknite políčko Povoliť prekrývanie.

 5. Tento postup zopakujte pre každý obrázok, pre ktorý chcete povoliť prekrývanie.

Okrem zarovnania a umiestnenia obrázkov na strane môžete tiež zarovnať obrázky navzájom alebo k iným objektom na strane. Hoci nastavenie zarovnania obrázka k obrázku nie je k dispozícii cez ikonu Možnosti rozloženia ani v dialógovom okne Rozloženie, ide o bežnú úlohu, ktorú možno budete chcieť vykonať pri práci s umiestnením a zarovnaním obrázkov.

 1. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý objekt, ktorý chcete zarovnať.

 2. Na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zarovnať a potom vyberte niektorú z možností, napríklad Centrovať, Zarovnať nahor alebo Zarovnať nadol.

Ukotvenie objektu Ikona ukotvenia objektu označuje miesto, na ktorom sa obrázok alebo objekt nachádza vzhľadom na text v dokumente. Ukotvenia sa nezobrazujú pre vnorené obrázky. Vnorené objekty sú spojené s miestom v texte, kam boli vložené, a spracúvajú sa rovnakým spôsobom ako akýkoľvek textový znak – zarovno s textom.

Všetky ostatné možnosti obtekania (Do štvorca, Tesne, Cez, Nad a pod, Za textom a Pred textom) sú ukotvené ku konkrétnemu miestu v dokumente a ukotvenie označuje odsek, ku ktorému je objekt priradený. Ak chcete zistiť, akým spôsobom je obrázok vložený, kliknite naň a potom kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

Ikona Možnosti rozloženia

Poznámky: Ak kliknete na obrázok, ktorý nie je zarovno s textom, no ukotvenie objektu sa nezobrazí, zobrazenie ukotvení môžete zapnúť dvomi spôsobmi:

 • Zobrazenie formátovacích značiek: Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť ¶.

 • Stále zobrazenie ukotvení: Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Zobrazenie a potom začiarknite políčko Ukotvenia objektov.

Ukotvenia sú jednoducho vizuálnym ukazovateľom relatívnej pozície obrázka na strane, a preto ich nemožno odstrániť. Vyskúšaním rôznych možností obtekania textu by ste však mali nájsť všetku flexibilitu potrebnú na umiestnenie obrázka bez ohľadu na jeho ukotvenie.

Ďalšie informácie a príklady obtekania textu nájdete v téme Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde.

Ak chcete zabezpečiť, aby obrázok zostal na mieste aj v prípade odstránenia okolitého textu, môžete uzamknúť jeho ukotvenie:

 1. Kliknite na obrázok.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti rozloženia.

 3. Kliknite na položku Zobraziť ďalšie a potom v časti Možnosti začiarknite políčko Zamknúť ukotvenie.

  Poznámka: Keďže ukotvenia sa nepoužívajú pre obrázky umiestnené zarovno s textom, zamknutie ukotvenia ani žiadne iné možnosti umiestnenia nie sú k dispozícii pre vnorené obrázky.

Ak ste obrázok vložili do dokumentu s použitím aplikácie Word Online, môžete ho premiestniť v rámci dokumentu vystrihnutím a prilepením a použiť naň formátovanie odsekov, ako sú napríklad zvislé rozstupy a centrovanie. Premiestniť však nemožno obrázok, ktorý bol vložený s použitím počítačovej verzie Wordu a má nastavené obtekanie textu alebo pevnú pozíciu na strane.

Ak zistíte, že nemôžete vykonať zmeny obrázka, a máte počítačovú verziu Wordu, kliknutím na položku Otvoriť vo Worde otvorte dokument vo Worde a vykonajte zmeny rozloženia obrázka tam.

Po dokončení uložte dokument do pôvodného umiestnenia stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S. Potom môžete dokument znova otvoriť v aplikácii Word Online a pokračovať v jeho úprave. Word Online zachová nastavenie rozloženia, ktoré ste použili v počítačovej verzii Wordu.

Ak potrebujete celý balík aplikácií a služieb Office, môžete si ho vyskúšať alebo zakúpiť na lokalite Office.com.

Tip: Aplikácie Office Online sa neustále aktualizujú novými funkciami. Najnovšie správy a oznámenia nájdete v blogu služby Office Online.

Pozrite tiež

Obtekanie textu okolo obrázkov vo Worde

Otočenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Zoskupovanie alebo oddeľovanie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Orezanie obrázka alebo tvaru s výplňou obrázka

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×