Premiestňovanie, kopírovanie a prilepovanie kontaktov

V zozname kontaktov programu Communicator môžete pomocou myši premiestňovať kontakty z jednej skupiny do inej. Kontakty môžete tiež kopírovať a priliepať medzi skupinami. Navyše, pomocou myši môžete kontakty premiestňovať medzi zoznamom kontaktov a zoznamom účastníkov v okne Konverzácia.

Poznámka: V zozname kontaktov programu Communicator 2007 R2 môžete tiež zobraziť skupinu tímových hovorov alebo delegátov. Tieto dve skupiny súvisia s nastavením presmerovania hovorov. Do týchto dvoch skupín nemožno presúvať kontakty (ani ich z nich pomocou myši odstraňovať), pretože tieto rozšírené nastavenia sa musia konfigurovať v dialógovom okne Nastavenie presmerovania hovorov. Pri presúvaní kontaktu do niektorej z týchto skupín sa zobrazí otázka, či chcete otvoriť dialógové okno Nastavenie presmerovania hovorov.

Čo chcete robiť?

Premiestnenie kontaktu

Kopírovanie a prilepenie kontaktu

Presúvanie kontaktov medzi zoznamom účastníkov a zoznamom kontaktov

Premiestnenie kontaktu

  • Presuňte kontakt z jednej skupiny do druhej. Viac kontaktov môžete vybrať tak, že podržíte tlačidlo CTRL a kliknete na kontakty, ktoré chcete presunúť.

    Poznámka: V závislosti od zobrazenia použitého v hlavnom okne programu Office Communicator môže viesť premiestňovanie kontaktov medzi skupinami k rôznym výsledkom. Ak sa používa zobrazenie Zoznam kontaktov, môžete kontakty premiestňovať medzi skupinami bez zmeny úrovní prístupu kontaktov. Ak však premiestnite kontakty v zobrazení Úrovne prístupu alebo Správa úrovní prístupu, zmeníte povolenia, ktoré majú používatelia v informáciách o vašej prítomnosti. Ďalšie informácie o úrovniach prístupu nájdete v časti Kontrola prístupu k informáciám o prítomnosti.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie kontaktu

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt, na položku Kopírovať, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, do ktorej chcete kontakt prilepiť, a potom kliknite na položku Prilepiť. Ak chcete vybrať viac kontaktov, podržte kláves CTRL a vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať.

Na začiatok stránky

Presúvanie kontaktov medzi zoznamom účastníkov a zoznamom kontaktov

Pomocou programu Office Communicator 2007 môžete presúvať kontakty medzi zoznamom kontaktov a zoznamom účastníkov, a tak si zjednodušiť spôsob pridávania kontaktov do relácie. Presúvaním kontaktov zo zoznamu účastníkov do zoznamu kontaktov si zas uľahčíte spôsob pridávania kontaktov do zoznamu kontaktov.

Presunutie kontaktu zo zoznamu kontaktov do zoznamu účastníkov

  • Pomocou myši presuňte kontakt zo zoznamu kontaktov do zoznamu účastníkov v okne Konverzácia. Zvyčajne tak môžete urobiť počas aktívnej relácie.

Presunutie kontaktu zo zoznamu účastníkov do zoznamu kontaktov

  • Počas aktívnej relácie presuňte kontakt zo zoznamu účastníkov do zoznamu kontaktov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×