Premiestňovanie alebo posúvanie po pracovnom hárku

Existujú rôzne spôsoby posúvania po hárok. Na premiestňovanie medzi bunkami a rýchle premiestňovanie medzi rôznymi oblasťami pracovného hárka môžete používať klávesy so šípkami, posúvače alebo myš.

V Exceli môžete využívať zvýšenú rýchlosť posunu, jednoduché posúvanie na koniec rozsahov a obrazovkové komentáre, ktoré vás informujú o polohe v hárku. Na posúvanie v dialógových oknách s rozbaľovacími zoznamami s posúvačmi môžete používať aj myš.

Premiestňovanie po pracovnom hárku pomocou klávesov so šípkami

Ak sa chcete premiestňovať medzi bunkami na pracovnom hárku, kliknite na ľubovoľnú bunku, alebo použite klávesy so šípkami. Ak sa premiestnite na určitú bunku, táto bunka sa stane aktívna bunka.

Ak sa chcete posunúť

Vykonajte nasledovné

Na začiatok alebo koniec rozsahov

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+kláves so šípkou sa posuniete na začiatok a koniec každého rozsahu v stĺpci alebo riadku predtým, než sa zastavíte na konci pracovného hárka.

Ak sa chcete posunúť na začiatok a koniec každého rozsahu za súčasného výberu rozsahov predtým, než sa zastavíte na konci pracovného hárka, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou.

O jeden riadok nahor alebo nadol

Stlačte kláves SCROLL LOCK a na posun o jeden riadok nahor alebo nadol použite kláves ŠÍPKA NAHOR alebo kláves ŠÍPKA NADOL.

O jeden stĺpec doľava alebo doprava

Stlačte kláves SCROLL LOCK a na posun o jeden stĺpec doľava alebo doprava použite kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo kláves ŠÍPKA DOPRAVA.

O jedno okno nahor alebo nadol

Stlačte kláves PAGE UP alebo kláves PAGE DOWN.

O jedno okno doľava alebo doprava

Stlačte kláves SCROLL LOCK a potom pri stláčaní klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo klávesu ŠÍPKA DOPRAVA, podržte stlačený kláves CTRL.

O veľkú vzdialenosť

Stlačte kláves SCROLL LOCK a potom zároveň podržte stlačený kláves CTRL a kláves so šípkou. Budete sa rýchlo premiestňovať cez veľké oblasti pracovného hárku.

Poznámka: Keď je funkcia SCROLL LOCK zapnutá, v stavovom riadku v Exceli sa zobrazuje Scroll Lock. Ak je funkcia SCROLL LOCK zapnutá, stlačením klávesu so šípkou sa posuniete o jeden riadok nahor alebo nadol alebo o jeden stĺpec doľava alebo doprava. Ak chcete na presun medzi bunkami používať klávesy so šípkami, funkciu SCROLL LOCK je potrebné vypnúť. Ak to chcete urobiť, stlačte na klávesnici kláves Scroll Lock (označený ako ScrLk). Ak na klávesnici tento kláves nemáte, funkciu SCROLL LOCK môžete vypnúť použitím klávesnice na obrazovke. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart na ploche Windowsu a zadajte heslo Klávesnica na obrazovke. Vypnite funkciu SCROLL LOCK kliknutím na kláves ScrLk. Potom klávesnicu na obrazovke zavrite.

Premiestňovanie po pracovnom hárku pomocou posúvačov

Ak sa nezobrazujú posúvače, zobrazíte ich nasledovne:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

    V programe Excel 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

  2. Kliknite na položku Spresniť, v časti Zobraziť možnosti pre tento zošit skontrolujte, či sú začiarknuté políčka Zobraziť vodorovný posúvač a Zobraziť zvislý posúvač a kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne spôsoby používania posúvačov na presúvanie sa v rámci hárka.

Ak sa chcete posunúť

Vykonajte nasledovné

O jeden riadok nahor alebo nadol

Kliknutím na šípky obrázok tlačidla alebo obrázok tlačidla na zvislom posúvači premiestnite hárok o jeden riadok nahor alebo nadol.

O jeden stĺpec doľava alebo doprava

Kliknutím na šípky obrázok tlačidla alebo vzhľad tlačidla na vodorovnom posúvači premiestnite hárok o jeden stĺpec doľava alebo doprava.

Posúvať sa po pracovnom hárku zvýšenou rýchlosťou

Pri posúvaní podržte myš na najvzdialenejšom mieste obrazovky na najmenej 10 sekúnd, čím sa zvýši rýchlosť posúvania.

Posunutím myši v opačnom smere sa rýchlosť posúvania zníži.

O jedno okno nahor alebo nadol

Kliknite na miesto nad alebo pod jazdcom obrázok tlačidla na zvislom posúvači.

O jedno okno doľava alebo doprava

Kliknite na miesto napravo alebo naľavo od jazdca obrázok tlačidla na vodorovnom posúvači.

O veľkú vzdialenosť

Počas presúvania jazdca obrázok tlačidla podržte stlačený kláves SHIFT.

Poznámky: 

  • Pri používaní jazdca na premiestňovanie po pracovnom hárku program Excel zobrazuje obrazovkový komentár, ktorý udáva čísla riadkov a písmená stĺpcov (alebo čísla stĺpcov, ak ste pre zošit stanovili používanie štýlu odkazu R1C1), a tým vás informuje o polohe v pracovnom hárku.

  • Veľkosť jazdca (vzhľadom na veľkosť posúvača) naznačuje pomer veľkosti plochy viditeľnej v okne voči veľkosti použitej plochy. Poloha jazdca naznačuje relatívne umiestnenie viditeľnej časti v hárku.

  • Okno môžete rýchlo rozdeliť, aby ste sa mohli posúvať v dvoch alebo štyroch častiach zároveň. Ukážte na rukoväť priečky úchyt na posúvanie rozdelenia na zvislom alebo vodorovnom posúvači. Keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku, ukazovateľ nastavenia priečky presuňte rozdeľovač na pracovný hárok, kde chcete okno rozdeliť. Ak chcete rozdeľovač odstrániť, dvakrát naň kliknite.

Posúvanie a zmena úrovne priblíženia pomocou myši

Niektoré myši a iné ukazovacie zariadenia, napríklad myš Microsoft IntelliMouse, majú vstavané funkcie na posúvanie a zmenu úrovne priblíženia, ktoré môžete používať na pohyb v pracovnom hárku alebo hárok s grafom alebo na zväčšovanie či zmenšovanie jeho zobrazenia. Na posúvanie v dialógových oknách s rozbaľovacími zoznamami s posúvačmi môžete taktiež používať myš. Ďalšie informácie nájdete v návode k danému zariadeniu.

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Posunúť zobrazenie nahor alebo nadol o niekoľko riadkov naraz

Otáčajte kolieskom myši dopredu alebo dozadu.

Posúvať sa po pracovnom hárku zvýšenou rýchlosťou

Pri posúvaní podržte myš na najvzdialenejšom mieste obrazovky na najmenej 10 sekúnd, čím sa zvýši rýchlosť posúvania.

Posunutím myši v opačnom smere sa rýchlosť posúvania zníži.

Posunúť zobrazenie pracovného hárka

Podržte tlačidlo kolieska a presuňte kurzor z východiskovej značky východisková značka v ľubovoľnom požadovanom smere posunu. Posun urýchlite presunutím ukazovateľa od východiskovej značky a spomalíte priblížením k tejto značke.

Posunúť zobrazenie pracovného hárka automaticky

Kliknite na tlačidlo kolieska a pohybujte myšou v smere požadovaného posunu. Posun urýchlite presunutím od východiskovej značky a spomalíte priblížením k východiskovej značke. Automatický posun ukončíte kliknutím na ktorékoľvek tlačidlo myši.

Zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie

Podržte stlačený kláves CTRL a otáčajte kolieskom myši IntelliMouse dopredu alebo dozadu. Percentuálna hodnota zväčšenia, resp. zmenšenia zobrazenia pracovného hárka je zobrazená v stavovom riadku.

Zobraziť podrobné údaje v prehľadoch

Ukážte na bunku, ktorá je súhrnom údajov v prehľade, podržte stlačený kláves SHIFT a potom otáčajte kolieskom dopredu.

Skryť podrobné údaje v prehľadoch

Ukážte na akúkoľvek bunku obsahujúcu podrobné údaje, podržte stlačený kláves SHIFT a potom otáčajte kolieskom dozadu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×