Preklad textu do iného jazyka

Funkcia Preložiť je momentálne k dispozícii pre Word, Excel a PowerPoint. Doplnok prekladača pre Outlook môžete získať v Office Obchode. Ďalšie informácie nájdete v téme Translator pre Outlook.

Preklad celého súboru

 1. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť dokument.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Kópia preloženého dokumentu sa otvorí v samostatnom okne.

 4. Výberom tlačidla OK v okne originálu zavrite prekladač.

K dispozícii v programe: Word

Pás s nástrojmi vo Worde so zobrazenou možnosťou Preložiť dokument

Poznámka: Predplatitelia služieb Office 365: Pozrite si tému Preklad slov a dokumentov do iného jazyka vo Worde s informáciami o funkciách prekladu vo Worde.

Preklad vybratého textu

 1. V tabuľkovom hárku alebo prezentácii označte bunky alebo text, ktorý chcete preložiť.

 2. Vyberte položky Revízia > Preložiť.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

  Môže sa zobraziť zoznam niekoľkých prekladov. Vyberte požadovaný preklad a kliknite na položku Kopírovať.

  Možnosti prekladu pre slovo

K dispozícii v programe: PowerPoint Excel

Panel prekladača so zvýraznenými slovami z angličtiny do francúzštiny

Funkcia Preložiť je momentálne k dispozícii pre Word pre Mac. Doplnok prekladača pre Outlook pre Mac môžete získať v Office Obchode. Ďalšie informácie nájdete v téme Translator pre Outlook.

Preklad celého dokumentu

 1. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť dokument.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Kópia preloženého dokumentu sa otvorí v samostatnom okne.

  K dispozícii v programe: Word

Karta Revízia so zvýraznenou položkou Preložiť dokument

Preklad vybratého textu

 1. V dokumente označte text, ktorý chcete preložiť.

 2. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť výber.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

  K dispozícii v programe: Word

Karta Revízia so zvýraznenou položkou Preložiť výber

Dostupné prekladateľské nástroje závisia od toho, ktoré programy balíka Office používate:

 • Preložiť dokument/Preložiť položku: Word, Outlook

 • Preklad vybratého textu: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Miniprekladač: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Dostupné prekladateľské nástroje v programoch balíka Office

Počítač (strojový preklad) môže preložiť celý dokument vo Worde alebo správu v Outlooku a zobraziť ju vo webovom prehliadači. Ak vyberiete tento druh prekladu, obsah súboru sa cez internet odošle poskytovateľovi služieb.

Poznámka: Strojový preklad je užitočný na pochopenie základnej témy obsahu a na overenie, či je obsah pre používateľa relevantný. V prípade potreby veľkej presnosti alebo pri citlivých súboroch sa neodporúča používať strojový preklad, pretože pri strojovom preklade sa nemusí v plnom rozsahu zachovať významová presnosť textu a jeho štýl.

Vybrať jazyk prekladu.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položky Preložiť > Vybrať jazyk prekladu.

  Výber jazyka prekladu

 2. V časti Výber jazykov prekladu dokumentu kliknite v zoznamoch Preložiť z a Preložiť do na požadované jazyky a kliknite na tlačidlo OK.

Preklad dokumentu alebo správy

 1. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na tlačidlo Preložiť.

 2. Kliknite na príkaz Preložiť dokument (v Outlooku Preložiť položku). Zobrazia sa vybraté jazyky v poliach Z a Do.

  Preklad dokumentu alebo správy

Otvorí sa karta prehliadača so súborom v pôvodnom jazyku a prekladom do vybratého jazyka.

Poznámka: Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, môže byť potrebné kliknúť na tlačidlo OK, čím sa nainštalujú dvojjazyčné slovníky a aktivuje prekladateľská služba prostredníctvom tably Zdroje informácií. Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti. Ak chcete zistiť, ako pristupovať k table Zdroje informácií, pozrite tému Preklad vybratého textu

Na preklad slovného spojenia vety alebo odseku do niekoľkých vybratých jazykových dvojíc v programoch Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word balíka Microsoft Office môžete použiť tablu Zdroje informácií.

Poznámka: V PowerPointe možno naraz prekladať len textové pole jednej snímky.

 1. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položky Preložiť > Preložiť vybratý text a otvorte tablu Zdroje informácií.

  Preklad vybratého textu

  Poznámka: Vo Worde môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v dokumente a potom kliknite na príkaz Preložiť.

 2. Na table Zdroje informácií v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Preklad.

  Možnosť Preklad na table Zdroje informácií

 3. Ak chcete preložiť slovo alebo krátku frázu, vykonajte jednu z možností:

  • Vyberte slová, stlačte kláves ALT a potom kliknite na výber. Výsledky sa zobrazia na table Zdroje informácií v časti Preklad.

  • Zadajte slovo alebo slovné spojenie do poľa Hľadať a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámky: 

   • Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, kliknutím na tlačidlo OK nainštalujte dvojjazyčné slovníky a aktivujte prekladateľskú službu prostredníctvom tably Zdroje informácií.

   • Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti.

   • Ak chcete zmeniť jazyky používané pri preklade, na pracovnej table Zdroje informácií v časti Preklad vyberte jazyk, z ktorého prekladáte, a jazyk, do ktorého prekladáte. Ak napríklad prekladáte z angličtiny do francúzštiny, kliknite na položku angličtina v zozname Z a na položku francúzština v zozname Do.

   • Ak chcete prispôsobiť zdroje, ktoré sa použijú na preklad, kliknite na položku Preklad – možnosti a vyberte požadované možnosti.

Vo Worde, Outlooku, PowerPointe a OneNote zobrazí miniprekladač preklad jedného slova, ak naň ukážete kurzorom. Preložený text môžete skopírovať aj do Schránky, prilepiť do iného dokumentu, alebo môžete prehrať výslovnosť preloženého slova.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položky Preložiť vybratý text > Miniprekladač.

  Miniprekladač

 2. Myšou ukážte na slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete preložiť. Keď sa v dokumente zobrazí svetlé dialógové okno, presuňte naň kurzor myši a zobrazíte preklady, ktoré sú k dispozícii.

Poznámka: Miniprekladač sa bude zobrazovať vždy, keď presuniete kurzor myši nad slová. Ak ho chcete vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Ak chcete prekladať text priamo v prehliadači, môžete použiť Prekladač Bing. Lokalita používa program Microsoft Translator a poskytuje bezplatný preklad do a z viac ako 50 jazykov. Ďalšie informácie nájdete v téme Preklad textu pomocou Prekladača.

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×