Preklad textu do iného jazyka

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Funkcia Preložiť je momentálne k dispozícii pre Word, Excel, OneNote a PowerPoint. Doplnok prekladača pre Outlook môžete získať v Office Obchode. Ďalšie informácie nájdete v téme Translator pre Outlook.

Preklad slov alebo fráz vo Worde, v Exceli alebo v PowerPointe

 1. V dokumente, tabuľkovom hárku alebo prezentácii označte bunku alebo text na preklad.

 2. Vyberte položky Revízia > Preložiť.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

  Poznámka: V Exceli sa tlačidlo Vložiť nenachádza, text preložený v kroku 1 budete musieť skopírovať a prilepiť.

  Môže sa vám zobraziť zoznam niekoľkých prekladov. Ak si preloženú položku rozbalíte, zobrazí sa vám príklad jej použitia v oboch jazykoch. Vyberte požadovaný preklad a kliknite na položku Kopírovať.

  Možnosti prekladu pre slovo

K dispozícii v programe: Word PowerPoint Excel

Túto funkciu majú k dispozícii predplatitelia služieb Office 365, ktorí používajú Word verzie 1710 alebo vyššej alebo PowerPoint či Excel verzie 1803 alebo vyššej. Ak chcete používať Translator, musíte mať internetové pripojenie a Prepojené služby balíka Office.

Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

Nie ste si istí, akú verziu balíka Office používate? Pozrite si tému Ktorú verziu balíka Office používam?

Táto funkcia momentálne nie je k dispozícii pre zákazníkov používajúcich Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet.

Animácia funkcie Translator konvertujúcej text z angličtiny do ruštiny.

Preklad celého súboru vo Worde, v Exceli alebo v PowerPointe

 1. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť dokument.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Kópia preloženého dokumentu sa otvorí v samostatnom okne.

 4. Výberom tlačidla OK v okne originálu zavrite prekladač.

K dispozícii v programe: Word

Túto funkciu majú k dispozícii predplatitelia služieb Office 365, ktorí používajú Word verzie 1710 alebo vyššej. Ak chcete používať Translator, musíte mať internetové pripojenie a Prepojené služby balíka Office.

Používatelia s balíkom Office 2016, ale bez predplatného, budú mať tie funkcie na preklad, ktoré sú k dispozícii v Office 2013 a staršej verzii. 

Predplatitelia získavajú nové funkcie a vylepšenia každý mesiac. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť predplatné.

Nie ste si istí, akú verziu balíka Office používate? Pozrite si tému Ktorú verziu balíka Office používam?

Zobrazuje sa animácia prekladu dokumentu

Preklad slov alebo fráz vo OneNote pre Windows 10

 1. V poznámkach označte text, ktorý chcete preložiť.

 2. Vyberte položky Zobraziť > Preložiť > Výber.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

Preklad celej strany vo OneNote pre Windows 10

 1. Vyberte položky Zobraziť > Preložiť > Strana.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Preložená strana sa pridá ako podstránka existujúcej strany.

 4. Výberom tlačidla OK v okne originálu zavrite prekladač.

Ak neskôr potrebujete zmeniť nastavenie Do jazyka v preklade dokumentu, prípadne ak potrebujete preložiť dokument do ďalšieho jazyka, môžete tak urobiť výberom položky Nastaviť jazyk pre preklad dokumentu... z ponuky Preložiť.

Zobrazuje sa položka Nastaviť jazyk pre preklad dokumentu v ponuke Preložiť

Pozrite tiež

Dostupné prekladateľské nástroje závisia od toho, ktoré programy balíka Office používate:

 • Preložiť dokument/Preložiť položku: Word, Outlook

 • Preložiť vybratý text: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Miniprekladač: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Dostupné prekladateľské nástroje v programoch balíka Office

Počítač (strojový preklad) môže preložiť celý dokument vo Worde alebo správu v Outlooku a zobraziť ju vo webovom prehliadači. Ak vyberiete tento druh prekladu, obsah súboru sa cez internet odošle poskytovateľovi služieb.

Poznámka: Strojový preklad je užitočný na pochopenie základnej témy obsahu a na overenie, či je obsah pre používateľa relevantný. V prípade potreby veľkej presnosti alebo pri citlivých súboroch sa neodporúča používať strojový preklad, pretože pri strojovom preklade sa nemusí v plnom rozsahu zachovať významová presnosť textu a jeho štýl.

Vybrať jazyk prekladu.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položky Preložiť > Vybrať jazyk prekladu.

  Výber jazyka prekladu

 2. V časti Výber jazykov prekladu dokumentu kliknite v zoznamoch Preložiť z a Preložiť do na požadované jazyky a kliknite na tlačidlo OK.

Preklad dokumentu alebo správy

 1. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na tlačidlo Preložiť.

 2. Kliknite na príkaz Preložiť dokument (v Outlooku Preložiť položku). Zobrazia sa vybraté jazyky v poliach Z a Do.

  Preklad dokumentu alebo správy

Otvorí sa karta prehliadača so súborom v pôvodnom jazyku a prekladom do vybratého jazyka.

Poznámka: Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, môže byť potrebné kliknúť na tlačidlo OK, čím sa nainštalujú dvojjazyčné slovníky a aktivuje prekladateľská služba prostredníctvom tably Zdroje informácií. Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti. Ak chcete zistiť, ako pristupovať k table Zdroje informácií, pozrite tému Preklad vybratého textu

Na preklad slovného spojenia vety alebo odseku do niekoľkých vybratých jazykových dvojíc v programoch Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word balíka Microsoft Office môžete použiť tablu Zdroje informácií.

Poznámka: V PowerPointe možno naraz prekladať len textové pole jednej snímky.

 1. Na karte Revízia v skupine Jazyk kliknite na položky Preložiť > Preložiť vybratý text a otvorte tablu Zdroje informácií.

  Preklad vybratého textu

  Poznámka: Vo Worde môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v dokumente a potom kliknite na príkaz Preložiť.

 2. Na table Zdroje informácií v zozname Všetky referenčné zdroje kliknite na položku Preklad.

  Možnosť Preklad na table Zdroje informácií

 3. Ak chcete preložiť slovo alebo krátku frázu, vykonajte jednu z možností:

  • Vyberte slová, stlačte kláves ALT a potom kliknite na výber. Výsledky sa zobrazia na table Zdroje informácií v časti Preklad.

  • Zadajte slovo alebo slovné spojenie do poľa Hľadať a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámky: 

   • Ak prekladateľské služby používate po prvý raz, kliknutím na tlačidlo OK nainštalujte dvojjazyčné slovníky a aktivujte prekladateľskú službu prostredníctvom tably Zdroje informácií.

   • Ak chcete zistiť, ktoré dvojjazyčné slovníky a služby strojového prekladu sú zapnuté, kliknite na table Zdroje informácií na prepojenie Preklad – možnosti.

   • Ak chcete zmeniť jazyky používané pri preklade, na pracovnej table Zdroje informácií v časti Preklad vyberte jazyk, z ktorého prekladáte, a jazyk, do ktorého prekladáte. Ak napríklad prekladáte z angličtiny do francúzštiny, kliknite na položku angličtina v zozname Z a na položku francúzština v zozname Do.

   • Ak chcete prispôsobiť zdroje, ktoré sa použijú na preklad, kliknite na položku Preklad – možnosti a vyberte požadované možnosti.

Vo Worde, Outlooku, PowerPointe a OneNote zobrazí miniprekladač preklad jedného slova, ak naň ukážete kurzorom. Preložený text môžete skopírovať aj do Schránky, prilepiť do iného dokumentu, alebo môžete prehrať výslovnosť preloženého slova.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položky Preložiť vybratý text > Miniprekladač.

  Miniprekladač

 2. Myšou ukážte na slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete preložiť. Keď sa v dokumente zobrazí svetlé dialógové okno, presuňte naň kurzor myši a zobrazíte preklady, ktoré sú k dispozícii.

Poznámka: Miniprekladač sa bude zobrazovať vždy, keď presuniete kurzor myši nad slová. Ak ho chcete vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zobrazenie prekladov pomocou miniprekladača.

Ak chcete prekladať text priamo v prehliadači, môžete použiť Prekladač Bing. Lokalita používa program Microsoft Translator a poskytuje bezplatný preklad do a z viac ako 50 jazykov. Ďalšie informácie nájdete v téme Preklad textu pomocou programu Translator.

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak máte predplatné služieb Office 365 alebo Office 2019 pre Mac a iba pre Word, Excel a PowerPoint.  Ďalšie informácie o programe Translator v Outlooku nájdete v téme Translator pre Outlook.

Preklad celého dokumentu

 1. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť dokument.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Kópia preloženého dokumentu sa otvorí v samostatnom okne.

  K dispozícii v programe: Word

Karta Revízia so zvýraznenou položkou Preložiť dokument

Preklad vybratého textu

 1. V dokumente označte text, ktorý chcete preložiť.

 2. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť výber.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

  K dispozícii v programe: Word PowerPoint Excel

Karta Revízia so zvýraznenou položkou Preložiť výber

Preklad celého dokumentu

 1. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť dokument.

 2. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 3. Vyberte položku Preložiť. Kópia preloženého dokumentu sa otvorí v samostatnom okne.

  K dispozícii v programe: Word

Preklad vybratého textu

 1. V dokumente označte text, ktorý chcete preložiť.

 2. Vyberte položky Revízia > Preložiť > Preložiť výber.

 3. Vyberte jazyk na zobrazenie prekladu.

 4. Vyberte položku Vložiť. Preložený text nahradí text zvýraznený v kroku 1.

  K dispozícii v programe: Word

Preklad e-mailu

 1. Ak dostanete e-mail v inom jazyku, v hornej časti správy sa zobrazí otázka, či chcete, aby ho Outlook preložil do vášho predvoleného jazyka.

  Snímka obrazovky s výzvou na preklad správy

 2. Ak vyberiete možnosť Preložiť správu, Outlook nahradí text správy preloženým textom. 

  Ak chcete, aby sa správa zobrazila v pôvodnom jazyku, môžete vybrať možnosť Zobraziť pôvodnú správu, alebo zapnúť automatický preklad, aby sa správy v inom jazyku prekladali zakaždým.

 3. Ak vyberiete možnosť Nikdy neprekladať, Outlook nebude v budúcnosti zobrazovať otázku, či chcete prekladať správy v tomto jazyku.

 4. Svoje predvoľby prekladu a výber jazyka prekladu môžete zmeniť v okne Nastavenia Nastavenia > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku > Pošta > Spracovanie správ.

  K dispozícii v programe: Outlook

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×