Prehlásenie o používaní osobných údajov pre balík Microsoft Office 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: September 2017

Dôležité body prehlásenia o ochrane osobných údajov pre program Microsoft Office 2010

Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program alebo službu, mali by ste si prečítať toto Prehlásenie o používaní osobných údajov pre balík Microsoft Office 2010 a všetky príslušné dodatky.

Všeobecné

V spoločnosti Microsoft sa usilovne snažíme o ochranu vašich osobných údajov, zároveň však chceme poskytovať produkty prinášajúce výkon, silu a pohodlie, ktoré požadujete pri práci s počítačom. Toto Prehlásenie o používaní osobných údajov vysvetľuje mnohé z postupov pri zhromažďovaní údajov a používaní balíka Microsoft Office 2010. Prečítajte si nasledujúce informácie a taktiež všetky doplnkové informácie, na ktoré smerujú prepojenia na tejto stránke, kde sa dozviete ďalšie podrobnosti o konkrétnych programoch a službách vydania balíka Office 2010, s ktorými môžete prísť do styku. Tieto informácie nemajú slúžiť ako vyčerpávajúci zoznam. Nevzťahujú sa na iné webové lokality (online alebo offline), produkty a služby spoločnosti Microsoft.

Ako všetky produkty systému produktov Microsoft Office je i balík Office 2010 navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle zostavenie, zobrazenie a zdieľanie údajov s ostatnými používateľmi. Spoločnosť Microsoft venuje úsilie napomáhaniu ochrane vašich údajov a zabezpečeniu vašej plnej kontroly nad používaním a distribúciou vašich údajov.

Dodatky

Súvisiace prepojenia

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Spoločnosť Microsoft používa zhromažďované osobné informácie na aktiváciu funkcií, ktoré používate, a na poskytovanie služieb alebo vykonávanie transakcií, ktoré požadujete alebo autorizujete. Tieto informácie môžeme použiť aj na vyžiadanie odozvy, na poskytnutie dôležitých aktualizácií a oznámení týkajúcich sa softvéru, na zlepšenie produktu alebo služby (napríklad dotazníky zisťujúce chyby, prieskumy) alebo na poskytnutie oznamov týkajúcich sa plánovaných udalostí alebo nových vydaní produktov.

Niektoré zadávané osobné informácie sa v dokumentoch balíka Office môžu nachádzať vo forme metaúdajov. Programy balíka Office používajú tieto metaúdaje na zjednodušenie spolupráce na vašich dokumentoch s inými používateľmi. Pokyny na odstránenie metaúdajov z dokumentov sa nachádzajú v doplnkových informáciách o konkrétnom programe balíka Office.

Pokiaľ v tomto prehlásení nie je uvedené inak, poskytnuté osobné informácie nebudú postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu. Spoločnosť Microsoft príležitostne spolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré v jej mene vykonávajú služby v obmedzenom rozsahu, napríklad podporu zákazníkov. Týmto spoločnostiam poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie takýchto služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme informácie ako dôverné, takže ich nesmú použiť na akýkoľvek iný účel.

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Microsoft alebo odosielané do spoločnosti Microsoft môžu byť uložené a spracované na území USA alebo ľubovoľnej inej krajiny, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej pričlenených organizácií, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Spoločnosť Microsoft dodržiava bezpečnostné nariadenia Ministerstva obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania údajov pochádzajúcich z Európskej únie alebo Švajčiarska.

Spoločnosť Microsoft môže použiť alebo poskytnúť informácie o vás vrátane obsahu vašich komunikácií na nasledujúce účely: (a) dodržanie zákona alebo odpoveď na zákonné požiadavky alebo právny proces, (b) zaistenie ochrany práv alebo majetku spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane vymáhateľnosti našich zmlúv alebo stratégií riadiacich používanie služieb alebo (c) realizáciu krokov v dobrej viere, že takýto prístup alebo poskytnutie informácií je nevyhnutné na zaistenie osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, zákazníkov alebo verejnosti.

Zhromažďovanie a používanie informácie o vašom počítači

Vydanie Office 2010 obsahuje niekoľko funkcií, ktoré pristupujú na Internet, aby vám mohli poskytnúť ďalšie informácie alebo možnosti zdieľania údajov s ostatnými používateľmi. Tieto funkcie sú dostupné, kedykoľvek je k dispozícii aktívne pripojenie na internet. Každá z týchto funkcií bude podrobnejšie vysvetlená neskôr v tomto prehlásení.

Vždy, keď vydanie Office 2010 kontaktuje server spoločnosti Microsoft, informácie o vašom počítači („štandardné informácie o počítači“) sa odošlú webovým lokalitám, ktoré navštívite, a službám online, ktoré používate. Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na zlepšenie produktov a služieb a na štatistické analýzy. Štandardné informácie o počítači spravidla zahŕňajú adresu IP, verziu operačného systému, verziu prehliadača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu vášho hardvéru, ktorá označuje jeho výrobcu, názov zariadenia a verziu. Ak niektorá funkcia alebo služba odošle informácie do spoločnosti Microsoft, odošlú sa aj štandardné informácie o počítači.

Po nainštalovaní balíka Office 2010 vydanie budúce internetové požiadavky z daného počítača môžu obsahovať informácie, ktoré obsahuje názov softvérového produktu a číslo verzie. Táto informácia sa používa webových lokalít vám materiálov, ktoré sú kompatibilné s verziou balíka Office 2010. Tieto informácie neobsahuje osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft môže občas zmeniť internetové adresy (URL) internetových služieb, ktoré poskytuje. V záujme zamedzenia výpadkov v poskytovaní služieb môže spoločnosť Microsoft prevziať do vášho systému súbor, ktorý obsahuje nové internetové adresy potrebné pre balík Office 2010 na účely poskytovania internetových služieb.

Keď prvýkrát použijete funkciu vyžadujúcu, aby sa daný softvér pripojil k internetovej službe, softvér odošle požiadavku na prevzatie súboru XML spolu s názvom vášho programu, údajmi o vybratom miestnom nastavení a jazyku a verzii programu. Na základe týchto informácií spoločnosť Microsoft odošle klientskemu programu súbor XML obsahujúci zoznam adries URL pre internetové služby balíka Microsoft Office.

Súbory cookie

Niektoré funkcie balíka Office 2010 využívajú súbory cookie. Takéto funkcie sa ďalej podrobne popisujú v týchto zásadách.

Cookie je textový súbor umiestnený internetovým serverom na pevný disk počítača. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré môže čítať internetový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala. Súbory cookie nie je možné použiť na spúšťanie programov ani na šírenie vírusov v počítači.

Jedným z najdôležitejších účelov súborov cookie je úspora vášho času. Napríklad súbor cookie, ktorý používa balík Office 2010, pomáha balíku Office zapamätať si lokality služby Microsoft SharePoint Foundation 2010, ktoré ste predtým navštívili. Tým sa zjednodušuje proces opätovného vyhľadania lokality a poskytnutia relevantného obsahu.

Keď balík Office 2010 kontaktuje server spoločnosti Microsoft, môže potenciálne ukladať alebo používať súbory cookie. Tieto súbory cookie obsahujú príznak, ktorý indikuje, či máte v počítači nainštalované produkty systému produktov Microsoft Office, a tiež jazyk a miestne nastavenie, ktoré ste vybrali v internetových predvoľbách a ktoré sa môže líšiť od jazyka a miestneho nastavenia, ktoré ste vybrali pre programy. Súbory cookie ďalej používame na zhromažďovanie údajov o tom, ktoré stránky na lokalite Office.com navštevujú naši zákazníci. Tieto údaje o návštevnosti lokalít sú identifikované iba jedinečným identifikačným číslom a nikdy sa nepriraďujú k osobným údajom, pokiaľ na to používateľ nedá súhlas tak, ako sa popisuje na inom mieste v Prehlásenie o používaní osobných údajov.

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť a jazyk a miestne nastavenie môžete zmeniť pomocou nastavení na karte Ochrana osobných údajov v časti Možnosti siete Internet v ovládacom paneli. Nastavenie súborov cookie používaných vydaním balíka Office 2010 môžete ovládať tiež pomocou ponuky Nástroje v programe Internet Explorer 8 tak, že kliknete na položku Možnosti siete Internet a potom na kartu Ochrana osobných údajov.

Microsoft Office sa riadi nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vybrali v časti Možnosti siete Internet ovládacieho panela systému Windows alebo v programe Internet Explorer a sťahovať súbory "cookie", ak ste sa rozhodli povoliť súbory "cookie" na stiahnutie. Funkcie, popísané v týchto zásadách, ktoré používajú súbory "cookie" nefunguje správne Toto nastavenie na mieste. Okrem toho funkcie používané webové lokality a služby, ktoré používajú súbory "cookie" nemusia fungovať správne v programe Internet Explorer. Súbory "cookie", ktoré boli uložené na pevnom disku môžu stále čítať vydania balíka Office 2010, až kým sa pomocou dialógového okna Možnosti ovládacieho panela systému Windows alebo program Internet Explorer, ak chcete odstrániť predtým uložené súbory "cookie".

Aktivácia balíka Microsoft Office

Aktivácia pomáha zmenšiť falšovaniu softvéru, ktorý pomáha zabezpečiť, aby Microsoft zákazníkom očakávanú kvalitu softvéru. Aktivácia znamená, že konkrétny kód product key sa priradeniami hardvér je nainštalovaný na. Microsoft licenčné podmienky pre softvér pre balík Office 2010 vydanie štát, že počet niekoľkokrát svoj kód product key možno použiť na aktiváciu. Po použití kódu product key na zadaného počtu opakovaní na rovnakých alebo rôznych počítačoch, Tento kód product key už nie je možno použiť na aktiváciu v iných počítačoch.

Aktivácia je povinná. Po uplynutí skúšobného obdobia je pre ďalšie používanie nutné softvér aktivovať.

Počas aktivácie sa do spoločnosti Microsoft odosielajú informácie o kóde Product Key, ako sú napríklad:

 • Kód produktu spoločnosti Microsoft, t. j. kód pozostávajúci z piatich číslic, ktorý slúži na identifikáciu produktu Office, ktorý aktivujete.

 • Identifikátor kanála alebo kód lokality, ktorý slúži na identifikáciu miesta, kde ste získali produkt Office. Táto informácia napríklad umožňuje určiť, či bol produkt predaný v maloobchodnej predajni, či ide o skúšobnú kópiu, kópiu získanú v rámci multilicencie, či ho predinštaloval výrobca počítača a podobne.

 • Údaje inštalácie.

 • Informácie, ktoré slúžia na overenie a potvrdenie, že nedošlo ku zmene informácií o kóde Product Key.

Ak ste získali licenciu na balík Office na základe prihlásenia na odber, počas úvodnej aktivácie sa zobrazí výzva na zadanie konta Windows Live ID, ktoré je priradené prihláseniu na odber. Spoločnosť Microsoft potom odošle kód Product Key online do vášho počítača, ktorý vám umožní dokončiť aktiváciu. Po úvodnej aktivácii bude balík Office príležitostne odosielať informácie o kóde Product Key do spoločnosti Microsoft s cieľom overiť, či sa balík Office používa v súlade s príslušnou licenciou. Ak chcete používať balík Office s licenciou, ktorú ste získali na základe prihlásenia na odber, aktivácia s použitím konta Windows Live ID a následné automatické odoslanie informácií o aktivácii do spoločnosti Microsoft je povinné.

V rámci aktivácie sa tiež do spoločnosti Microsoft odosiela číslo vygenerované z hardvérovej konfigurácie počítača. Toto číslo neuvádza žiadne osobné informácie ani informácie o softvéri. Nedá sa použiť na určenie značky alebo modelu počítača a nie je možné ho vypočítať v snahe získať nejaké ďalšie informácie o počítači. Spolu so štandardnými informáciami o počítači sa zhromažďujú tiež niektoré nastavenia jazyka.

Softvér Office dokáže zistiť a akceptovať zmeny v konfigurácii vášho počítača. Malé inovácie nevyžadujú opätovnú aktiváciu. Ak však odinštalujete balík Office 2010, váš produkt bude možno potrebné aktivovať znova. Niektoré zmeny súčastí počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.

Ak vykonávate aktiváciu pri inovácii niektorých produktov Microsoft Office, napríklad produktu Microsoft Office Starter alebo skúšobnej verzie balíka Microsoft Office, v rámci aktivácie sa z počítača zhromažďujú tiež informácie o verzii Office Starter alebo o skúšobnej verzii, ktorú inovujete, vrátane informácie o dobe, počas ktorej ste túto verziu balíka Office používali.

Ak sa nedá aktivácia dokončiť, môže sa zobraziť hlásenie s prepojením na webovú lokalitu, na ktorej sa dočítate, prečo aktivácia zlyhala. Ak sa rozhodnete použiť toto prepojenie, informácie o príčine zlyhania aktivácie sa odošlú do spoločnosti Microsoft. Tieto informácie môžu zahŕňať informácie, ktoré sa bežne odosielajú počas aktivácie.

Môže sa tiež zobraziť výzva na opätovnú aktiváciu balíka Microsoft Office. Ak nastane táto situácia, Sprievodca aktiváciou vám umožní získať online informácie o stave vašej licencie a o ďalšom postupe, ktorý vyrieši problémy s aktiváciou. Ak sa rozhodnete získať tieto informácie o stave licencie online, odošlú sa informácie, ktoré sa bežne odosielajú v rámci aktivácie.

Ak neaktivujete balík Microsoft Office alebo ak nevykonáte jeho opätovnú aktiváciu, balík sa nemusí dať používať, alebo môže byť označený ako nesprávne licencovaný. Vizuálne upozornenie, že táto kópia nemá správnu licenciu, môže byť zobrazené napríklad v záhlaví okna.

Žiadne informácie zhromaždené počas aktivácie alebo opätovnej aktivácie sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu. V niektorých prípadoch, napríklad pri aktivácii pomocou kódu multilicencie alebo pri kontrole pravosti produktu, sa do spoločnosti Microsoft neodosielajú žiadne informácie súvisiace s aktiváciou.

Ďalšie informácie o aktivácii nájdete v téme Aktivácia balíka Microsoft Office programy.

Služba aktualizácie Klikni a spusti

Služba aktualizácie Klikni a spusti vám umožňuje inštalovať určité produkty balíka Microsoft Office cez internet, takže ich môžete začať používať ešte pred úplným prevzatím. Služba aktualizácie podľa predvoleného nastavenia taktiež automaticky zisťuje aktualizácie online pre produkty v počítači podporujúce službu Klikni a spusti, pričom ich automaticky preberá a inštaluje. Služba je predvolene zapnutá, môžete ju však vypnúť kliknutím na kartu Súbor, na položku Pomocník a následne kliknutím na položku Vypnúť aktualizácie pre tento produkt. Služba aktualizácie Klikni a spusti periodicky zhromažďuje štandardné informácie o počítači a náhodne vygenerované číslo používané na identifikáciu vášho počítača (bez identifikácie vašej osoby).

Aktualizovaný obsah z lokality Office.com

Keď ste pripojení na internet a zvolíte vyhľadávanie konkrétneho slova alebo výrazu v Pomocníkovi, šablónach, obrázkoch ClipArt, médiách alebo tvaroch, balík Office 2010 môže toto slovo alebo výraz vyhľadať na lokalite Office.com. Umožní vám to získať prístup k veľkej a dynamickej množine obsahu spolu s jeho najnovšími revíziami. Ak máte zapnutého Pomocníka lokality Office.com, niektoré funkcie, ako napríklad šablóny, automaticky prevezmú najnovšie informácie Pomocníka relevantné pre danú funkciu. Aktualizovaný obsah z lokality Office.com sa tiež automaticky zobrazí v galériách, ktoré podporujú daný obsah.

Keď sa rozhodnete hľadať slovné spojenie, balík Office 2010 ho odošle na lokalitu Office.com spolu s ďalšími informáciami, ako sú napríklad aktuálne používaný program, ktorú časť softvéru ste používali pri kladení otázky a rozsah požadovaného vyhľadávania. Ak používate šablónu dokumentu, balík Office 2010 odošle aj identifikátor šablóny jednoznačne identifikujúci šablónu, nie však samotný dokument. Spoločnosť Microsoft tieto informácie používa, aby vrátila záznamy, o ktoré ste požiadali.

Ďalšie informácie o Pomocníkovi online nájdete v téme Získanie Pomocníka, šablóny, školenie, a ďalšieho obsahu.

Overenie službou Windows Live ID

Niektoré funkcie balíka Office 2010, verzia môžu vyžadovať Windows Live ID aktivácie, prihlásenia a registrácie služby. Prihlásiť sa pomocou konta Windows Live ID, zobrazí sa výzva na zadanie e-mailovú adresu a heslo. V tomto istom Windows Live ID prihlásenia umožňuje prístup k ďalších Windows Live ID-účasť lokalít a služieb. Ak vytvárate konto Windows Live ID na lokalite Office registrácie, sú súčasne registrácie s vydania balíka Office 2010 a otvorenie konta Windows Live ID. Všetky registračné informácie, ktoré poskytujete sú uložené v službe na lokalite Office.com a niektoré alebo všetky tieto informácie sú uložené aj pomocou Windows Live ID vo vašom profile konta Windows Live ID. Ďalšie informácie o službe Windows Live ID, informácie uložené vo vašom profile konta Windows Live ID a ako Windows Live ID používa a pomáha chrániť vaše osobné údaje, prečítajte si Prehlásenie o ochrane osobných údajov ID Windows Live.

Zakúpenie inovácie alebo novej verzie balíka Microsoft Office

Niektoré verzie balíka Microsoft Office vám umožňujú zakúpiť online kód Product Key pre novú alebo inovovanú verziu balíka Office. Táto funkcia môže byť dostupná z priečinka Office v ponuke Štart systému Windows, v danom produkte alebo prostredníctvom ikony na pracovnej ploche systému Windows.

Táto funkcia odosiela spoločnosti Microsoft informácie, ako je napríklad identifikátory produktu si chcete kúpiť, váš aktuálne licenciu na produkt balíka Office (ak existuje), nastavenie jazyka balíka Office a štandardné informácie o počítači. Ak máte nárok na špeciálnu ponuku, odošlú môžu aj informácie o tom, ktoré ponúkajú a jeho zdroj. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie zistiť, ktoré Microsoft oprávnenie online predajca môže vykonať nákup a odošle ho do tohto predajcu. Funkciu inovácie môžu otvoriť aj internetového prehliadača na zobrazenie predajcu webovú stránku, kde budete môcť vykonať nákup.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Máte možnosť zúčastniť sa na našom programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

V prípade vašej účasti bude spoločnosť Microsoft za účelom zisťovania trendov a modelov používania zhromažďovať údaje o vašej hardvérovej konfigurácii a používaní nášho softvéru a služieb. Služba nebude zhromažďovať údaje o vašom mene, adrese ani žiadne iné kontaktné informácie.

Ďalšie informácie a úplný o ochrane osobných údajov pre Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov, získate na webovej lokalite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft . Ak vyberiete odporúčané nastavenie pri prvom spustení balíka Office, zapnite Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov pre balík Office 2010.

Ďalšie informácie o odporúčaných nastavení nájdete v téme vypnúť Odporúčaná aktualizácia nastavení a diagnostiku. Ak sa chcete zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, nájdete v téme účasť v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Vylepšenie nástrojov korektúry

Funkcia pomôcť vylepšiť nástroje korektúry zhromažďuje údaje o používaní nástrojov korektúry a odosiela spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete zúčastniť Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft, korektúry akcií, ako je napríklad prijatie alebo odmietnutie kontrola pravopisu a gramatiky návrhov, zmenou nastavenia korektúry nástroj alebo doplnky vlastné slovník, sú uložené v počítači a odoslať spoločnosti Microsoft trikrát v prvých šesť mesiacov po nainštalovaní balíka Office 2010 vydanie. Po približne šesť mesiacov funkciu zastavil na odoslanie údajov do spoločnosti Microsoft a odstránenie údajov kolekcia súbor obsahujúci korektúry akcií zo svojho počítača.

Hoci táto funkcia zámerne nezhromažďuje osobné údaje, určitý odosielaný obsah môže obsahovať položky, ktoré boli označené ako pravopisné alebo gramatické chyby, ako sú napríklad vlastné mená a čísla kont. Všetky čísla, ako sú napríklad čísla kont, adresy ulíc alebo telefónne čísla sa však pri zhromažďovaní údajov konvertujú na nuly. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie výhradne na zdokonalenie svojich produktov a nie na identifikáciu používateľov. Ak máte obavy, že správa môže obsahovať osobné údaje alebo dôverné informácie, neodosielajte takúto správu.

Informácie, ktoré zhromažďuje táto funkcia, sa odosielajú spolu s náhodne vygenerovaným číslom vytvoreným Programom zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Pred odoslaním údajov spoločnosti Microsoft sa zobrazí dialógové okno, ktoré si vyžiada vaše povolenie. Vtedy môžete odstrániť niektoré alebo všetky položky pred odoslaním informácií. Môžete tiež vybrať možnosť, že neodošlete spoločnosti Microsoft žiadne údaje.

Diagnostické nástroje balíka Office

Máte možnosť pravidelne sťahovať malý súbor do počítača, ktorý umožňuje spoločnosti Microsoft diagnostikovať systémové problémy. Ak sú dostupné, automaticky sa stiahne nové informácie Pomocníka o chybových hláseniach. Táto funkcia nie zhromažďuje svoje meno, adresa alebo iné kontaktné informácie s výnimkou IP adresa, ak chcete súbor odoslať.

Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office, pozrite si tému nastavenia zmeniť diagnostických nástrojov balíka Office.

Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Nástroj na hlásenie chýb spoločnosti Microsoft umožňuje používateľom zostavy chybové hlásenia spoločnosti Microsoft prostredníctvom internetu. Keď sa zobrazí chybové hlásenia, používatelia s internetovým pripojením môžete okamžite nahlásiť správu spoločnosti Microsoft. Ak chybové hlásenie indikuje, že problém spôsobuje súvisia jedného alebo viacerých produkty tretej strany, spoločnosť Microsoft môže odoslať správu týmto tretím stranám. Vývojári softvéru alebo hardvéru zamestnancami spoločnosti Microsoft alebo jej partnera analyzovať údaje týkajúce sa chyby a pokúste sa identifikovať a vyriešiť problém. Hoci nástroj nie je určený na zhromažďovanie osobné údaje, je možné, že tieto informácie môžu zaznamenávané v pamäti alebo v údajoch zhromaždených z otvorených súborov. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie na identifikáciu používateľov. Ďalšie informácie o nástroji spoločnosti Microsoft hlásenie chýb nájdete v téme Microsoft chybové hlásenia o ochrane osobných údajov.

Služba Microsoft Update

Službu Microsoft Update umožňuje prijímať aktualizácie zabezpečenia a dôležité aktualizácie pre Microsoft Windows a ďalšie produkty spoločnosti Microsoft vrátane vydania balíka Office 2010. Informácie, ako sa zaregistrovať pre aktualizovaný z Microsoft Update nájdete v téme udržiavanie počítača v aktualizovanom stave pomocou služby Microsoft Update.

Keď nájdete na webovej lokalite Microsoft Update alebo prijímať aktualizácie automaticky, spoločnosť Microsoft zhromažďuje štandardné informácie o počítači s každú návštevu tak, aby sa aktualizácie, ktoré fungujú najlepšie s vaším počítačom. Informácie sa používajú aj na vytváranie štatistických údajov o používaní webovej lokality Microsoft Update a systémov, ktoré potrebujete podporu, tak, aby služba možno zlepšiť. Ďalšie informácie o služby Microsoft Update, zobrazí príkaz Update služby ochrany osobných údajov .

Informácie o prítomnosti

Ak vaša organizácia používa server OCS (Microsoft Office Communications Server), balík Microsoft Office vám poskytuje informácie o prítomnosti používateľov zo servera OCS.

Orezanie a odstránenie pozadia

Obrázky v dokumentoch môžete orezávať tak, aby zostali viditeľné iba časti obrázkov. Orezaním sa orezané časti obrázkov iba skryjú – neodstránia sa natrvalo. Skryté časti týchto obrázkov možno obnoviť prechodom do režimu orezania.

Obrázky možno upravovať aj použitím príkazu Odstrániť pozadie. Príkaz Odstrániť pozadie neodstráni natrvalo žiadnu časť týchto obrázkov. Skryté časti odstránených obrázkov možno obnoviť použitím funkcie Odstrániť pozadie.

Ak uložíte súbor obsahujúci orezané alebo odstránené obrázky, do súboru sa uložia celé obrázky.

Orezané a odstránené časti obrázkov môžete odstrániť kliknutím na kartu Súbor v časti Pomocník, kliknutím na položku Možnosti, na kartu Spresnenie a následným kliknutím na položku Zahodiť údaje o úprave v časti Veľkosť a kvalita obrázka.

Pripájanie k externým údajom v balíku Office a na loklaite SharePoint použitím služby Business Connectivity Services

Business Connectivity Services (BCS) umožňuje pripojenie k externým zdrojom údajov z lokality SharePoint a programy balíka Microsoft Office 2010, napríklad v programe Outlook, program SharePoint Workspace a Word. V takom prípade zmeny v externých údajov sa automaticky prenesú do programu Microsoft Office a zmeny v programe Microsoft Office sa automaticky prenesú do externého systému.

Služba BCS ukladá šifrovanú kópiu časti vašich externých údajov lokálne vo vašom počítači vo vyhradenej lokálnej vyrovnávacej pamäti. Ak pristupujete k externým údajom v programe Outlook, vytvorí sa aj kópia v špeciálnom súbore osobných priečinkov (.pst). Napríklad zoznam zákazníkov sa synchronizuje medzi aplikáciou Microsoft Dynamics CRM a lokálnou kópiou používateľa a zobrazuje sa v programe Outlook. Ak používateľ upraví údaje jednotlivého zákazníka alebo vytvorí nového, dané zmeny sa uplatnia aj v aplikácii Microsoft Dynamics CRM. V niektorých prípadoch môže byť kópia údajov uložená vo vašom dokumente a môže byť dostupná iným používateľom, ktorí majú k dokumentu prístup.

Editory metód vstupu (IME)

Editory metód vstupu (IME) od spoločnosti Microsoft sa používajú v prípade východoázijských jazykov na konverziu zadania pomocou klávesnice na ideogramy. V závislosti od vašich nastavení môžu nasledujúce funkcie odosielať spoločnosti Microsoft informácie o tom, ako používte editory IME. Niektoré editory IME nepodporujú tieto funkcie alebo ich nepodporujú všetky. V podnikovom prostredí môžu správcovia nakonfigurovať funkcie odosielajúce správy, popísané nižšie, pomocou politiky skupiny. Možnosti konfigurácie politiky skupiny zahŕňajú možnosť úplne vypnúť odosielanie alebo presmerovanie odosielaných informácií na iný server.

Učenie a predvídanie IME

Popis funkcií

V závislosti od toho, ktorý editor IME používate, a od vašich nastavení môžu funkcie učenia a predvídania editora IME zaznamenávať slová alebo slovné páry s cieľom vylepšenia výberu zobrazených ideogramov.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie

Funkcie učenia a predvídania editorov IMEzazanamenávajú slovo alebo postupnosť slov a ich priradené skóre ako výsledok operácií používateľa. Informácie učenia (bez sekvencií číslic alebo znakových symbolov) sa ukladajú do používateľského slovníka pre každého používateľa počítača.

Používanie informácií

Údaje učenia používa editor IME vo vašom systéme a môžu na ne odkazovať aj nástroje na opravu pravopisu alebo gramatiky balíka Microsoft Office. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Voľby a ovládanie

Funkcie učenia a predvídania sú v editoroch IME, ktoré ich podporujú, predvolene zapnuté, no v prípade potreby ich môžete vypnúť. Výnimkou je editor IME pre zjednodušenú čínštinu, v ktorom je funkcia predvídania predvolene vypnutá. V editore IME pre japončinu možno tiež funkciu učenia nakonfigurovať tak, aby nezapisovala do používateľského slovníka. Obsah používateľského slovníka možno takisto odstrániť.

Hlásenie chýb konverzie editora IME

Popis tejto funkcie

Ak dôjde ku konverzii, táto funkcie môže zhromaždiť údaje o chybách, ktoré môžu spoločnosti Microsoft pomôcť vylepšiť konverzie.

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie

Hlásenie chýb konverzie editora IME zhromažďuje informácie o chybách konverzie editora IME, ktoré sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft. Môžu sa vygenerovať správy o chybách, ktoré zahŕňajú napríklad informácie o tom, čo ste zadali, výsledok prvej konverzie, konverziu, ktorú ste zvolili namiesto toho, informácie o editore IME, ktorý používate, a informácie o tom, ako ho používate. Okrem toho ak používate editor IME pre japončinu, môžete zvoliť zahrnutie údajov učenia do správ o chybách konverzie. Spoločnosť Microsoft nepoužíva dané informácie na vašu identifikáciu ani kontaktovanie.

Využitie informácií

Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie s cieľom vylepšenia úprav vstupu.

Voľby a ovládanie

Odoslanie správy o chýbách konvezrie môžete zvoliť z ponuky nástroja panela jazykov. Okrem toho ak sa vyskytne chyba konverzie, pred odoslaním do poločnosti Microsoft sa zobrazí otázka, či chcete odoslať správu o chybách konverzie. Než sa rozhodnete, či správu odošlete, môžete si zobraziť informácie obsiahnuté v správe.

Registrácia slov v Editore IME

Popis tejto funkcie

V závislosti od toho, ktorý editor IME používate, môžete použiť funkciu registrácie slov na ohlásenie nepodporovaných slov (slová, ktoré sa zo zadania pomocou klávesnice nedajú správne skonvertovať na ideogramy).

Zhromažďované, spracované alebo prenášané informácie

Správy o registrácii v programe Microsoft Word 2010 môžu zahŕňať informácie, ktoré zadáte v dialógovom okne Pridanie slova o hlásených slovách, a číslo verzie softvéru pre Editor IME. Tieto správy môžu obsahovať osobné údaje, napríklad ak pridáte pomocou registrácie slov mená osôb, ale spoločnosť Microsoft nepoužíva dané informácie na vašu identifikáciu ani kontaktovanie. Pred odoslaním môžete vždy skontrolovať údaje obsiahnuté v každej správe.

Využitie informácií

Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie s cieľom vylepšenia úprav vstupu.

Voľby a ovládanie

Vždy, keď vytvoríte správu o registrácii slov, zobrazí sa otázka, či chcte danú správu odoslať spoločnosti Microsoft. Než sa rozhodnete, či správu odošlete, môžete si zobraziť informácie obsiahnuté v správe.

Vyrovnávacia pamäť dokumentov balíka Microsoft Office 2010

Programy balíka Microsoft Office 2010, ako napríklad Word, Excel a PowerPoint, automaticky vytvárajú lokálnu kópiu vzdialených dokumentov. Táto lokálna kópia vám umožní prístup ku kópii súboru, keď nie ste online, a pomáha zvyšovať výkon, keď ste online. Okrem obsahu dokumentu môže Office ukladať vo vašom počítači určité metaúdaje o dokumentoch, napríklad názvy, identifikácie na prihlásenie na server a e-mailové adresy ľudí, ktorí upravovali dokument.

Všetok uložený obsah sa dá zobraziť spustením Centra ukladania na servery Microsoft Office a zmenou zobrazenia na zobrazenie Všetky súbory vo vyrovnávacej pamäti.

Centrum ukladania na servery Microsoft Office môžete spustiť vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite na ikonu v oblasti oznámení na paneli úloh.

 • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, na položku Microsoft Office, na položku Nástroje balíka Microsoft Office 2010 a potom kliknite na položku Centrum ukladania na servery Microsoft Office.

Jednotlivé kópie je možné v Centre ukladania na servery Microsoft Office odstraňovať a otvárať. Môžete tiež zvoliť odstránenie dokumentov z vyrovnávacej pamäte dokumentov balíka Office po ich zatvorení v programe balíka Office vykonaním nasledujúceho postupu:

 1. Prejdite na stranu Nastavenie v Centre ukladania na servery Microsoft Office.

 2. Začiarknite políčko Odstrániť dokumenty z vyrovnávacej pamäte dokumentov pri ich zatvorení.

Alternatívny text

Program Microsoft Word 2010 vám umožňuje pridávať a upravovať alternatívny text pre tabuľky, tvary, obrázky, grafy, grafické prvky SmartArt a ďalšie objekty v dokumentoch. Použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt.

 2. Kliknite na položku Formát.

 3. Kliknite na kartu Alternatívny text.

Alternatívny text sa uloží s dokumentom a môže obsahovať osobné údaje pridané ľubovoľným prispievateľom prezentácie. V prípade určitých objektov, ako sú obrázky, ktoré vkladáte do dokumentu, predvolený alternatívny text zahrňa cestu k súboru pre objekt, ktorý vložíte.

Alternatívny text môžu používať funkcie zjednodušenia ovládania, napríklad čítače obrazovky. Alternatívny text je k dispozícii pre každého používateľa s prístupom k vášmu súboru.

Presnosť zlúčenia

V záujme väčšej presnosti funkcie zlúčenia program Outlook 2010 pridáva 10-ciferné číslo, vašu e-mailovú adresu a meno do súborov balíka Office, ktoré odosielate ako prílohy. Toto náhodne generované číslo jedinečne identifikuje zošit. Preto je možné prípadné zmeny včleniť do pôvodného zošita aj v prípade, že sa zmení názov súboru. Vykonaním nasledujúcich krokov v programe Outlook môžete toto 10-ciferné číslo a svoje meno z budúcich príloh odstrániť:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. Kliknite na kartu Manipulácia s prílohou.

 5. Overte, že nie je začiarknuté políčko Pridaním vlastností do príloh umožniť zapnutie funkcie Odoslať odpoveď so zmenami a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknutím na ďalšie dve tlačidlá OK zatvorte dialógové okná.

zabezpečenie

Spoločnosť Microsoft svojím úsilím pomáha zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Zmeny v prehlásení o používaní osobných údajov

Spoločnosť Microsoft môže príležitostne toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude v hornej časti stránky prehlásenia o ochrane osobných údajov uvedený dátum poslednej aktualizácie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft pomáha chrániť vaše informácie.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Microsoft víta pripomienky týkajúce sa prehlásení o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tento príkaz alebo domnievate, že sme ho nedodržali, kontaktujte nás prostredníctvom webového formulára na kontaktujte nás: odozva ochrany osobných údajov.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA

Ak potrebujete nájsť pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti, pozrite si stránku https://www.microsoft.com/worldwide/.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×