Prehľad: Zadajte čas a priebeh úloh v jednom zobrazení

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Project Server 2010 predstavuje možnosť zadať čas, ktorý strávite prácou na úlohách v projekte a priebeh uskutočňujete proti tejto úlohy v jednom zobrazení. Táto funkcia sa nazýva "režim jediného zadania" a môžete zapnúť alebo vypnúť správcom lokality.

Obsah tohto článku

Princípy času verzus priebeh úloh

Výhody používania režimu jediného zadania

Zapnite režim jediného zadania

Súvisiace informácie

Princípy času verzus priebeh úloh

Najskôr si objasnime rozdiely medzi časom a priebehom úloh. Čas je skutočný počet hodín, ktoré strávite prácou na určitej konkrétnej úlohe. Tento čas vypĺňate do časového výkazu, a tak zaznamenávate počet hodín strávených prácou na rozličných úlohách v priebehu pracovného týždňa. Priebeh úloh je súhrnný výraz pre také aspekty, ako je napríklad percentuálny podiel dokončenej a zostávajúcej práce. Odoslanie priebehu úlohy je spôsob, ako v širšom kontexte zaznamenať, čo ste doteraz urobili v prípade určitej konkrétnej úlohy a čo podľa vášho názoru ešte treba pred dokončením danej úlohy urobiť.

Pozrime sa na príklad, ktorý objasní rozdiely medzi týmito dvoma metódami aktualizácie úloh. Bola vám priradená úloha s trvaním 5 dní (alebo 40 hodín). V pondelok ste prácou na tejto úlohe strávili 8 hodín, v utorok 4 hodiny a v stredu 8 hodín, celkovo teda 20 hodín. Túto informáciu by ste zadali do časového výkazu. Avšak z hľadiska priebehu úlohy, napriek tomu, že ste prácou na úlohe strávili 20 zo 40 hodín, nemáte dojem, že by bola z polovice hotová. Môžete mať pocit, že ste pokročili ďalej a úloha je dokončená zo 60 % alebo že trochu zaostávate a úloha je hotová asi z 35 %. Ak ohlásite odhadované percento dokončenia, toto je priebeh úlohy. Ohlásenie odhadovaného počtu hodín, ktoré ešte treba stráviť prácou na úlohe, sa takisto považuje za priebeh úlohy.

Na začiatok stránky

Výhody používania režimu jediného zadania

Project Server 2010 umožňuje správcom lokality nastaviť Microsoft Project Web App tak, aby členovia tímu môžete zadať a odoslať čas a priebeh úloh pomocou dvoch samostatných zobrazení, alebo použitím režim jediného zadania, kde je skutočná práca zaznamenávané v jednom zobrazení a odoslané na oboch úloh plán projektu (ako priebeh úlohy) a časového výkazu.

V režime jediného zadania sa odstraňujú zdvojené kroky pri samostatnom odosielaní času a priebehu úloh. Pri používaní samostatných zobrazení na zadanie času a priebehu úloh, musíte vykonať jeden z týchto krokov:

  • Zadať hodiny strávené prácou na úlohe aj do zobrazenia Časový výkaz, aj do zobrazenia Úlohy.

  • Importovať hodiny strávené prácou na úlohe zo zobrazenia Časový výkaz do zobrazenia Úlohy.

  • Importovať hodiny strávené prácou na úlohe zo zobrazenia Úlohy do zobrazenia Časový výkaz.

Hoci niektoré organizácie vyžadujú tento oddelený prístup, racionálnejšou metódou zadávania hodín je použiť režim jediného zadania. Keď je tento režim zapnutý, stačí doterajšiu prácu zadať do jedného zobrazenia, odkiaľ sa informácie odošlú tak do projektového plánu úloh, ako aj do časového výkazu.

Poznámka:  Pri používaní režimu jediného zadania sa priebeh úloh zadáva ako doterajšia práca, a nie ako percento dokončenia. Ak by ste priebeh úloh radšej zadávali v podobe percenta dokončenia, prediskutujte možnosť nepoužívať režim jediného zadania so správcom lokality.

Na začiatok stránky

Zapnite režim jediného zadania

Správcovia lokality môžete zapnúť režim jediného zadania na stránke Nastavenia servera používateľom umožnia zadávanie času a priebehu úloh v rámci rovnakého zobrazenia.

  1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

  2. Na stránke Nastavenie servera v časti Správa času a úloh, kliknite na položku nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt.

  3. Začiarknite políčko Režim jediného zadania, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Súvisiace informácie

Ďalšie informácie o časové výkazy a stav úloh, pozrite si tieto zdroje:

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×