Prehľad Visia pre web

Ak chcete upraviť Visio pre web, potrebujete Visio Online (plán 1) alebo Visio Online (plán 2). Ak chcete získať prístup k Visio pre web môžete prejsť na Visio.Office.com

Poznámka: Visio Online (plán 2) môžete nainštalovať aj aplikáciu Visio. Nie ste si istí, akú licenciu máte? Môžete zistiť, akú verziu máte.

Kliknutím na jednotlivé karty zobrazíte vizuálny prehľad vytvárania a úprav diagramu v službe Visio pre web.

Úvodná stránka pre Visio pre web
Prehľad rozloženia strany
Prehľad množiny tvarov
Prehľad pása s nástrojmi
Prehľad zobrazenia Backstage

Každý diagram obsahuje niekoľko praktických ukážok, ktoré vám pomôžu rýchlo začať pracovať. Diagramy z času na čas znova skontrolujte, pretože neustále pridávame nové na základe vašich pripomienok.

Diagram

Popis

Základný diagram

Základný diagram

Obsahuje základné geometrické tvary, tvary šípok, dekoratívne tvary a tvary grafov na vytváranie všeobecných diagramov.

Základný vývojový diagram

Základný vývojový diagram

Obsahuje vývojové diagramy, štruktúrne diagramy, diagramy na sledovanie informácií, diagramy na plánovanie procesov a diagramy predpovedí. Obsahuje spojnice a prepojenia.

Blokový diagram

Blok

Obsahuje plošné a priestorové geometrické tvary a smerové čiary pre slučky odozvy a diagramy funkčného rozkladu, štruktúr údajov, hierarchie, tokov signálu a blokov toku údajov s poznámkami.

Ikona sieťového diagramu

Sieť

Vytvorte podrobné diagramy fyzickej, logickej a sieťovej architektúry pomocou komplexnej množiny tvarov sieťového a počítačového zariadenia.

Diagram životného cyklu vývoja softvéru

SDL

Obsahuje diagramy orientované na objekty pre komunikačné a telekomunikačné systémy a siete pomocou jazyka SDL (Specification and Description Language). Je založený na špecifikáciách CCITT.

Diagram krokov procesu

Proces

Obsahuje tvary krokov procesu na znázornenie postupnosti krokov v procese alebo postupe. Predstavuje tok obchodného procesu, tok informácií, tok materiálu a zvislé alebo vodorovné zoznamy. Obsahuje šípky na znázornenie smeru a popisy.

Diagram podnikovej matice

Podniková matica

Obsahuje diagramy podnikovej matice, ktoré znázorňujú vzťahy medzi konceptmi v rámci dvoch alebo viacerých dimenzií, a zahŕňa: matice 2 x 2 a 3 x 3, analýzu SWOT, Ansoffovu maticu, maticu BCG, pozičné mapy a diagramy kvadrantovej analýzy.

Diagram základnej časovej osi

Základná časová os

Obsahuje jednoduché lineárne a zakrivené časové osi s intervalmi a medzníkmi na znázornenie postupnosti udalostí, plánu projektu, plánov a harmonogramov.

Vennov diagram

Vennov diagram

Používa prekrývajúce sa tvary na znázornenie možných logických vzťahov medzi dvoma alebo viacerými množinami a slúži na usporiadanie informácií, zobrazenie priradení, podobností, zjednotení, prienikov, rozdielov, obmedzení a doplnení.

Cyklický diagram

Cyklus

Predstavuje sekvenciu fáz, úloh alebo udalostí v cyklickom toku. Obsahuje kruhové, lúčové a cieľové segmenty, koláčové segmenty, slučky a iné tvary cyklického diagramu.

Ihlanový diagram

Ihlan

Používa trojuholníkové, ihlanové a kužeľové tvary na znázornenie proporcionálnych, vzájomne prepojených a hierarchických vzťahov.

Súvisiace témy

Visio pre Pomocníka na webe

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×