Prehľad Visia Online

Dôležité    Vytvorenie a úprava diagramu v službe Visio Online vyžaduje licenciu na úpravy. Ďalšie informácie vám poskytne správca služieb Office 365.

Kliknutím na jednotlivé karty zobrazíte vizuálny prehľad vytvárania a úprav diagramu v službe Visio Online.

Stránka prvého kontaktu Visia Online
Prehľad rozloženia strany
Prehľad množiny tvarov
Prehľad pása s nástrojmi
Prehľad zobrazenia Backstage

Každý diagram obsahuje niekoľko praktických ukážok, ktoré vám pomôžu rýchlo začať pracovať. Diagramy z času na čas znova skontrolujte, pretože neustále pridávame nové na základe vašich pripomienok.

Diagram

Popis

Základný diagram

Základný diagram

Obsahuje základné geometrické tvary, tvary šípok, dekoratívne tvary a tvary grafov na vytváranie všeobecných diagramov.

Základný vývojový diagram

Základný vývojový diagram

Obsahuje vývojové diagramy, štruktúrne diagramy, diagramy na sledovanie informácií, diagramy na plánovanie procesov a diagramy predpovedí. Obsahuje spojnice a prepojenia.

Blokový diagram

Blok

Obsahuje plošné a priestorové geometrické tvary a smerové čiary pre slučky odozvy a diagramy funkčného rozkladu, štruktúr údajov, hierarchie, tokov signálu a blokov toku údajov s poznámkami.

Ikona sieťového diagramu

Sieť

Vytvorte podrobné diagramy fyzickej, logickej a sieťovej architektúry pomocou komplexnej množiny tvarov pre sieť a počítačové zariadenia.

Diagram životného cyklu vývoja softvéru

SDL

Obsahuje diagramy orientované na objekty pre komunikačné a telekomunikačné systémy a siete pomocou jazyka SDL (Specification and Description Language). Je založený na špecifikáciách CCITT.

Diagram krokov procesu

Proces

Obsahuje tvary krokov procesu na znázornenie postupnosti krokov v procese alebo postupe. Predstavuje tok obchodného procesu, tok informácií, tok materiálu a zvislé alebo vodorovné zoznamy. Obsahuje šípky na znázornenie smeru a popisy.

Diagram podnikovej matice

Podniková matica

Obsahuje diagramy podnikovej matice, ktoré znázorňujú vzťahy medzi konceptmi v rámci dvoch alebo viacerých dimenzií, a zahŕňa: matice 2 x 2 a 3 x 3, analýzu SWOT, Ansoffovu maticu, maticu BCG, pozičné mapy a diagramy kvadrantovej analýzy.

Diagram základnej časovej osi

Základná časová os

Obsahuje jednoduché lineárne a zakrivené časové osi s intervalmi a medzníkmi na znázornenie postupnosti udalostí, plánu projektu, plánov a harmonogramov.

Vennov diagram

Vennov diagram

Používa prekrývajúce sa tvary na znázornenie možných logických vzťahov medzi dvoma alebo viacerými množinami a slúži na usporiadanie informácií, zobrazenie priradení, podobností, zjednotení, prienikov, rozdielov, obmedzení a doplnení.

Cyklický diagram

Cyklus

Predstavuje sekvenciu fáz, úloh alebo udalostí v cyklickom toku. Obsahuje kruhové, lúčové a cieľové segmenty, koláčové segmenty, slučky a iné tvary cyklického diagramu.

Ihlanový diagram

Ihlan

Používa trojuholníkové, ihlanové a kužeľové tvary na znázornenie proporcionálnych, vzájomne prepojených a hierarchických vzťahov.

Súvisiace témy

Pomocník pre Visio Online

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×