Prehľad: Správa projektov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Project Server 2010 poskytuje profesionálnym projektovým manažérom, ako aj projektovým manažérom pracujúcim na čiastočný úväzok a neformálnym projektovým manažérom nástroje, ktoré potrebujú na plánovanie a spúšťanie projektov na webe. Nové funkcie v tejto oblasti zahŕňajú synchronizáciu so zoznamami SharePointu, plánovanie projektu zhora nadol a plánovanie ovládané používateľom.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nových projektov

Plánovanie práce projektu

Riadenie projektových plánov

Vytvorenie nových projektov

Project Web App ponúka niekoľko spôsobov, ako vytvoriť nové projekty. Ak vaša organizácia používa formálna projektu návrhu a výberu procesu, budete chcieť Pozrite si tému Prehľad: analýza a schválenie projektových návrhov plne pochopiť procesu projektu.

Ak vaša organizácia nevyužíva formálny proces výberu, nový projekt môžete vytvoriť pomocou šablóny alebo synchronizáciou so zoznamom projektových úloh v SharePointe. Projekty často začínajú ako neformálne zoznamy pracovných položiek, ktoré sa zdieľajú v tíme. Niekedy sa tieto zoznamy zachytia pomocou SharePointu. V tomto prípade môžete zoznam projektových úloh v SharePointe jednoducho synchronizovať s aplikáciou Project Web App, čo vám umožní bezproblémový prechod z neformálneho plánovania projektov na formálnejšie plánovanie projektu.

Požadovaná operácia…

Popis

Vytvorenie alebo úprava projektu alebo návrhu

V závislosti od postupov vašej organizácie týkajúcich sa navrhovania projektov môžete projekt vytvoriť alebo ho môžete odoslať na revíziu.

Vytvorenie projektu zo zoznamu úloh SharePointu

Zoznam projektových úloh v SharePointe môžete synchronizovať s programom Project Server 2010.

Na začiatok stránky

Plánovanie práce projektu

V tejto verzii aplikácie Project Web App môžete plánovať projekty pomocou štruktúrovanej metódy (zhora nadol). Znamená to, že úlohy, ktoré spadajú do súhrnnej úlohy, nemusia používať dátumy, ktoré sa presne zhodujú s dátumami súhrnnej úlohy.

Ak v rámci bežnej organizácie osoby, ktoré prijímajú rozhodnutia a ďalšie zainteresované osoby vyberú a schvália množinu projektov, projektoví manažéri sú zodpovední za plánovanie špecifických pracovných položiek v rámci projektu. V priebehu úvodného plánovania môžu projektoví manažéri začať náčrtom množiny fáz vysokej úrovne a základných medzníkov na základe firemných potrieb a časového rámca doručenia. V tomto bode projektový manažér nemusí mať úplné informácie o všetkých pracovných položkách a čase vyžadovanom pre každú z nich. Projektový manažér môže napríklad vedieť, že na dokončenie určitej fázy projektu má päť týždňov, nemusí mať však zatiaľ dostupné všetky informácie na naplánovanie každej úlohy v rámci danej fázy.

Funkcie plánovania zhora nadol zahrnuté v tejto verzii aplikácie Project Web App umožňujú, aby si projektový manažér vytvoril plán so súhrnnou fázou „Vývoj widgetu“, ktorá trvá päť týždňov. Projektový manažér môže potom zadať známe pracovné položky, ktoré sú aktuálne iba počas obdobia troch týždňov, s ďalším pracovným plánom v budúcnosti, na základe dostupnej časovej rezervy. Plánovanie zhora nadol tiež umožní projektovému manažérovi zadávať čiastkové úlohy, ktoré majú začiatok pred oficiálnym dátumom začatia etapy, a ktoré končia po oficiálnom dátume ukončenia etapy.

Požadovaná operácia…

Popis

Vytvorenie súhrnných úloh zhora nadol

Súhrnné úlohy zhora nadol použite na úvodné plánovanie projektu, keď nemáte k dispozícii všetky podrobnosti o pracovných položkách v rámci projektu.

Vytvorenie novej úlohy

Po vytvorení projektu môžete začať s plánovaním úloh.

Na začiatok stránky

Riadenie projektových plánov

V predchádzajúcich verziách Project Servera sa plány riadili pomocou vysoko štruktúrovaného a systematického prístupu, ktorý bral do úvahy položky ako trvanie úloh, rôzne kalendáre, počet zdrojov a ďalšie faktory. Pomocou týchto faktorov Project Server automaticky vypočítal optimálny plán pre daný projekt. Project Server 2010 podporuje tento tradičný „automatický“ spôsob plánovania, ktorý ste videli v predchádzajúcich verziách, ale predstavuje aj nový „manuálny“ spôsob plánovania.

Manuálne plánovanie je menej formálne. Pomocou manuálneho plánovania sa projekty môžu začať ako jednoduché zoznamy dátumov z e-mailových správ, stretnutia so zainteresovanými osobami alebo ako bežné konverzácie. Projektoví manažéri len zriedka majú k dispozícii úplné informácie o pracovných položkách, keď plánujú projekt. Projektový manažér môže napríklad vedieť iba to, kedy sa má daná úloha začať, ale nepozná jej trvanie dovtedy, kým nedostane odhad od členov tímu. Projektový manažér môže taktiež vedieť, ako dlho bude úloha trvať, ale nemusí vedieť to, kedy sa začne, a to dovtedy, kým nedostane schválenie od správcu prostriedkov.

Keď je úloha naplánovaná manuálne, polia Začiatok, Koniec a Trvanie môžu zostať prázdne, alebo v nich môže byť okrem rozpoznateľných dátumov aj text. Ak napríklad nemôžete nastaviť dátum, kým nedostanete informácie od niekoho iného, môžete do poľa pre dátum začatia zadať „Čaká sa na odhad JánaK“. Tento text tam zostane dovtedy, kým nebudete môcť do plánu zadať požadovaný dátum. Dátumy pre manuálne naplánované úlohy sa v programe Project Server 2010 nevyplnia automaticky počas vykonávania výpočtov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×