Prehľad: Rezervovanie zdrojov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niektoré zdroje majú obmedzenú dostupnosť a ich čas môže byť naplánovaný správcom zdrojov. Project umožňuje správcom zdrojov a projektovým manažérom vyjednať dohodu nazývanú rezervovanie zdroja, prostredníctvom ktorej sa zaistí vhodné a efektívne využívanie zdrojov v rámci vašej organizácie.

Dôležité : Rezervovanie zdrojov je k dispozícii len v prípade, že používate Project Professional 2016 s pripojením na Project Online alebo Project Server 2016. Project Standard 2016 rezervovanie zdrojov neumožňuje.

Ak ste si v službe Project Online zatiaľ neaktivovali rezervovanie zdrojov, najskôr si prečítajte najčastejšie otázky týkajúce sa rezervovania zdrojov.

Pred aktiváciou odporúčame vykonať tieto kroky:

  • Uistite sa, že existujúce plány zdrojov obsahujú časovo nastavené údaje.

  • Znova publikujte všetky existujúce plány zdrojov.

Keď bude všetko pripravené, môžete aktivovať rezervovanie zdrojov v Projecte Online.

Krok 1: Správca zdrojov rozhodne o tom, kto potrebuje schválenie

Keď manažér zdrojov použije Project Online alebo Project Server 2016 na nastavenie fondu podnikových zdrojov, môže identifikovať niektoré zdroje ako zdroje vyžadujúce súhlas na priradenie k projektu.

Identifikácia zdrojov, ktoré vyžadujú schválenie

Krok 2: Projektový manažér vyžiada zdroj

Keď sa projektový manažér rozhodne pre zdroj, ktorého účasť na projekte je potrebné odsúhlasiť, použije Project Professional 2016 a odošle žiadosť o rezervovanie uvádzajúcu rozsah dátumov, počas ktorých zdroj potrebuje, a pracovný čas zdroja, ktorý bude v uvedenom rozsahu dátumov potrebovať, vyjadrený buď percentuálne alebo počtom hodín.

Projektový manažér vyžaduje zdroj

Krok 3: Správca zdrojov žiadosť posúdi

Potom, čo projektový manažér žiadosť odošle, správca zdrojov žiadosť posúdi a použije na to Project Online alebo Project Server 2016.

Správca zdrojov skúmajúci žiadosť

Ak chce správca zdrojov získať pomoc pri rozhodovaní o tom, či je žiadosť o rezervovanie možné schváliť, má možnosť vyhodnotiť kapacity zdroja a zaistiť tak, že zdroje organizácie sa využívajú efektívne. Ak niečomu v žiadosti nemožno vyhovieť, správca zdrojov môže upraviť dátumy, zmeniť percento alebo rozsah hodín alebo vymeniť zdroj za úplne iný, ktorý je dostupnejší.

Ak správca zdrojov vykoná v žiadosti zmeny, projektový manažér ich môže posúdiť a v prípade potreby žiadosť s ďalšími zmenami znova odoslať.

Ak správca zdrojov žiadosť zamietne, projektový manažér môže vykonať zmeny a znova žiadosť odoslať, aby vyjednal súhlas manažéra zdrojov a dosiahla sa dohoda.

Krok 4: Zdroj môže začať pracovať!

Keď správca zdrojov a projektový manažér dosiahnuť dohodu o rezervovaní zdroja a správca zdrojov schváli žiadosť, projektový manažér môže zdroju priradiť úlohy na projekte.

Poznámka : Rezervovanie zdrojov umožňuje komunikovať o podmienkach na získanie súhlasu, no nebráni projektovému manažérovi v tom, aby zdroj priradil bez súhlasu.

Ak priradenia nespĺňa dátum, percento alebo hodín požiadavky na uplatnenie zmluvy, Project vám umožní projektovému manažérovi vedieť zobrazením indikátor vedľa úlohy. Tento signál projektovému manažérovi, ktorý priradenia alebo zapojenie treba upraviť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Najvhodnejšie postupy na vylepšenie výkonu prostriedkov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×